• 26 V - DZIEŃ MATKI

      W Polsce święto obchodzone jest 26 maja. Pierwsze obchody Dnia Matki zostały zorganizowane w 1914 roku w Krakowie. Corocznie w tym dniu, matki otrzymują od dzieci kwiaty, laurki oraz drobne upominki. Celem święta jest okazanie miłości oraz szacunku matkom za ich codzienną pracę w wychowaniu dzieci.

      Geneza Dnia Matki pochodzi z czasów starożytnych Greków i Rzymian. W tych czasach szczególnym kultem otaczano matki-boginie, które symbolizowały urodzaj oraz płodność. Mitologia starożytna bogata jest w opowieści o matkach-boginiach, poświęcających się w wychowywaniu dzieci. To właśnie wiosną najczęściej odprawiano obrzędy związane z płodnością oraz zapewnieniem urodzaju. Wiosna w postaci matek-bogini stanowiła symbol nowego życia.

      Tradycja obchodów powróciła do Anglii w XVII wieku pod nazwą „niedziela u matki”. W tym dniu składano wizytę w katedrze, a także obdarowywano matki kwiatami oraz słodyczami, w zamian za otrzymane błogosławieństwo.

      Obchody przetrwały do XIX wieku, zaś dopiero po II wojnie światowej zaczęto ponownie inicjować święto matek.O ustanowieniu Dnia Matki w Stanach Zjednoczonych walczyła Ann Jarvis z Filadelfii, która po śmierci swojej matki chciała złożyć hołd wszystkim matkom. To dzięki niej i jej poprzedniczkom, w 1858 roku ustanowiono Dni Matczynej Pracy, zaś w 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju.

      Pierwszy Dzień Matki odbył się w 1908 roku w Metodystycznym Kościele św. Andrzeja w Grafton w Zachodniej Wirginii. W 1912 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Dnia Matki, aby promować to wydarzenie w innych krajach.

      W 1914 roku Kongres USA ustanowił Dzień Matki świętem narodowym. Corocznie to święto przypada w drugą niedzielę maja.

      Obecnie Dzień Matki obchodzony jest w ponad 40 krajach na świecie. Na przykład w Mongolii to święto obchodzone jest podwójnie, jako Dzień Kobiet i Dzień Matki i Dziecka. We Włoszech dzieci w tym dniu pieką ciastka w kształcie serc, zaś na Bałkanach dzieci przytrzymują matki w łóżku, dopóki nie otrzymają słodyczy. W zamian za to pomagają w domowych obowiązkach.

      W niektórych krajach Dzień Matki obchodzony jest jako Dzień Kobiet. Na przykład w Chinach, Bułgarii i w Rosji to matki podwójnie celebrują ten dzień. Najpowszechniejszym zwyczajem na całym świecie związanym z tym świętem jest jednak wręczanie matkom kwiatów oraz prezentów.

     • Szkoła podstawowa nr 109 uczestniczy w stołecznym projekcie WawaCraft

       

      Serdecznie zapraszamy uczennice i uczniów uczestniczących w stołecznym projekcie WawaCraft do udziału w konkursie „Najciekawsza mapa edukacyjna WawaCraft".

      Na zgłoszenia szkolnych zespołów (4 uczniów + 1 opiekun) czekamy do 10 czerwca 2021 r.

      Zadanie konkursowe: Konkurs polega na stworzeniu w grze Minecraft: Education Edition własnej mapy edukacyjnej w jednym z trzech obszarów tematycznych do wyboru:

      a) EkoWawaCraft (mapy dotyczące zrównoważonego rozwoju Warszawy)

      b) SzachoWawaCraft (mapy dotyczące szachów)

      c) HistoWawaCraft (mapy dotyczące historii Warszawy)

      Uczestnicy: Każda szkoła lub placówka uczestnicząca w projekcie WawaCraft może zgłosić do udziału w konkursie jeden, maksymalnie pięcioosobowy zespół, w jednym, wybranym obszarze.

      Zespół składa się z uczennic i uczniów w wieku 10-16 lat oraz nauczycielki/nauczyciela - opiekunki/opiekuna zespołu.

      Wyłonienie reprezentacji konkursowej może poprzedzić organizacja etapu wewnątrzszkolnego.  

      Termin zgłoszeń: Zgłoszenia szkolne przyjmujemy do 10 czerwca br. na adres

      e-mail: mzimny@eduwarszawa.pl  lub ukolbicz@eduwarszawa.pl  

      Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć określa § 3 regulaminu.

      Regulamin wraz z niezbędnymi formularzami znajduje się w poniższych plikach do pobrania.

      Wyniki jeszcze w tym roku szkolnym !!!

      Nagrody:

      - gadżety Minecraft dla wszystkich zwycięskich zespołów od firmy Microsoft Polska,

      - vouchery na kursy MindCloud,

      - vouchery do Centrum Nauki Kopernik.

      Wyróżnione prace zostaną udostępnione jako materiał dydaktyczny dla warszawskich szkół i placówek edukacyjnych.

      Kontakt:

      - poprzez utworzony Zespół WawaCraft przy SP 109  na platformie Eduwarszawa.pl,

      - drogą e-mailową:  mzimny@eduwarszawa.pl  lub ukolbicz@eduwarszawa.pl  

      Konkurs organizuje Miasto Stołeczne Warszawa.

      Celem głównym konkursu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów na platformie Eduwarszawa.pl, z wykorzystaniem edukacyjnej wersji gry Minecraft.

      Dodatkowe cele to twórcza praca zespołowa oraz urozmaicenie i zwiększenie atrakcyjności zajęć szkolnych poprzez tworzenie własnych map edukacyjnych.

      Udział w konkursie jest dobrowolny.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

      Monika Zimny

      Urszula Kolbicz - Gajda

      Regulamin konkursu wawacraft.pdf

      Załącznik nr 2 opis mapy edukacyjnej.docx

      Załącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx

      Załącznik nr 5 rodo kaluzula informacyjna zgoda.pdf

      Załącznik nr 6 rodo kaluzula informacyjna zgoda.pdf

       

    • znak szkoła kronawirys
     • POWRÓT UCZNIÓW DO SZKÓŁ

      Szanowni Państwo,

      Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach:od 4 maja - nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkół podstawowych od 15 maja - tryb hybrydowy dla klas 4-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych od 29 maja - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas 4-8 przekażemy w najbliższych dniach.

       Kinga Jarosz

      Wicedyrektor Szkoły

     • 8 - 15 MAJA - Tydzień Bibliotek

      Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza.

      Hasło przewodnie, podobnie jak plakat promujący imprezy, jest wybierane corocznie w drodze konkursu.

      Hasło tegorocznej już XVIII- tej  edycji ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Autorką hasła jest Marzena Przybysz, a plakatu promujacego to święto Katarzyna Stanny.

      Hasła Tygodni Bibliotek 

      • 2004 - "Biblioteki w Europie"
      • 2005 - "Biblioteka otwarta dla Ciebie"
      • 2006 - "Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece"
      • 2007 - "Biblioteka Twojego wieku"
      • 2008 - "Biblioteka miejscem spotkań"
      • 2009 - "Biblioteka to plus"
      • 2010 - "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy"
      • 2011 - "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę"
      • 2012 - "Biblioteka ciągle w grze"
      • 2013 - "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych"
      • 2014 - "Czytanie łączy pokolenia"
      • 2015 - "Wybieram bibliotekę"
      • 2016 - "Biblioteka inspiruje"
      • 2017 - "Biblioteka. Oczywiście!"
      • 2018 - "(Do)wolnośc czytania"
      • 2019 - "#biblioteka"
      • 2020 - Zasmakuj w bibliotece
      • 2021 - Znajdziesz mnie w biliotece

      żródło: Tydzień Bibliotek – Wikipedia, wolna encyklopedia

      Wikipedia, wolna encyklopedia

    • Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły
     • Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły

      Dnia 12 marca 2021 r w naszej szkole odbył się kolejny  ,,Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły”. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestniczyli w nim uczniowie klas drugich i trzecich, którzy zakwalifikowali się do II etapu po klasowych eliminacjach. Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej pani  Beata Radzimowska  i pani  Katarzyna Staniec.

      Uczestnicy konkursu kolejno losowali zestawy pytań,  które składały się z 3 pytań. Po krótkim czasie przeznaczonym na przygotowanie  uczniowie udzielali ustnych odpowiedzi. Komisja przyznawała punkty od 0 do 2 za każdą odpowiedź.

      Po pierwszej turze  konkursu, po  podliczeniu punktów, 5 uczniów uzyskało  maksymalną liczbę punktów: Wojciech Michalec, Miłosz Warpas, Ksawery Rolski, Wiktor Kolasiński, Wojciech Tycz,  uczennica  Aniela Kukawka uzyskała 4 punktów ,  uczennica Klara Remiszewska 3 punkty.

       Komisja  w składzie  p. Beata Radzimowska i p. Katarzyna Staniec przyznały:

      5 pierwszych miejsc:

      - Wojciech Michalec II a

      - Miłosz Warpas II b

      -  Ksawery Rolski II c

      -  Wiktor Kolasiński III b

      -  Wojciech Tycz  III c

      1 drugie  miejsce:

      - Aniela Kukowka  II d

      1 trzecie  miejsce:

      - Klara Romiszewska III a

      BR

       

     • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021 #NaszaFlagaPL „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”

      Powyżej praca naszej uczennicy, która przystąpiła do konkursu.

       

      Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

      3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

      Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

      Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

      Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków. W tym roku przypada 230 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chętni uczniowie z naszej szkoły mieli możliwość przystąpienia do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 2021 #NaszaFlagaPL „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.

      Celem Konkursu było między innymi promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej, edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, a także budowanie poczucia wspólnoty narodowej i popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych . Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, której tematem była :

      „230 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja”. Uczniowie przystępując do konkursu mieli za zadanie poruszyć następujące tematy:

      · Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.

      · Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja

      · Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).

      · Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920).

      · Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny

      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas gali finałowej, która odbędzie się 1 maja 2021 r. w kościele pw. św. Mikołaja w Lublinie (ul. Słowikowskiego 1). Rozpoczęcie gali o godz. 18.00. Transmisję na żywo z gali będzie można obejrzeć poprzez Internet, na kanale YouTube www.youtube.com/user/TelewizjaAM Zapraszamy do oglądania relacji z wydarzenia.

       

       

      Katarzyna Strzelczyk- nauczyciel historii

     • Konkurs dla szkół wawerskich organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy


      Drodzy Uczniowie,otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konkursie dla szkół wawerskich organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

      Zadaniem uczestników jest wzięcie udziału w grze Dawno temu naszym mieście i odpowiedzenie na pytania zawarte w formularzu https://liblink.pl/q0HzsCrleU

      Dzięki rozgrywce uczniowie dowiedzą się gdzie w Warszawie rozgrywa się akcja Legend Warszawskich (tych znanych i tych o których nigdy nie słyszeli).

      Szkoła, której największy procent uczniów weźmie udział w rozgrywce, otrzyma nagrodę.

      Gra posiada dwie wersje:w realu - uczestnicy wędrują po Starówce i jej okolicach i odkrywają kolejne miejscawirtualna - uczestnicy biorą udział w zabawie tylko on-line i wędrują palcem po mapie.

      W obydwu przypadkach odpowiadając na pytania dostają odpowiedzi na pytania z formularza.

      Do rozgrywki potrzebny jest smartfon albo tablet z dostępem do Internetu, a także bezpłatna aplikacja Action Track.

      Zasady udziału w konkursie:

      1) Uczniowie pobierają aplikację Action Track

      2) Skanują wybrany kod QR z załączonego plakatu (wersja wirtualna lub realna)

      3) Wpisują swoje nazwę UWAGA! Aby zgłoszenie było wzięte pod uwagę w konkursie nazwa musi zawierać: imię, nr klasy, nr szkoły, np. Kasia, 5a, sp109

      4) Odpowiadają na pytania z gry

      5) Wypełniają formularz https://liblink.pl/4FahsWxmFu

      Rozgrywka trwa do 6 czerwca 2021r.

       

      ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

       

      Małgorzata Pijanowska

    • światowy dzień książki i praw autorskich
     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

      23 kwietnia obchodzimy po raz 27. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Proklamowany został w 1995 r. przez UNESCO i poświęcony jest promocji literatury i czytelnictwa, a także problematyce związanej z ochroną praw autorskich. Co roku staje się on okazją do dyskusji na temat roli książki jako źródła wartości i wiedzy, a także skarbnicy dziedzictwa niematerialnego i różnorodności kulturowej oraz narzędzia dialogu.

      "W sytuacji, gdy w rok od wybuchu pandemii większość szkół na całym świecie jest częściowo lub całkowicie zamknięta, co drugi młody człowiek nie ma dostępu do jakiejkolwiek zorganizowanej formy edukacji, a wszyscy ludzie zmuszeni są ograniczać czas spędzany poza murami własnego mieszkania, książka, bardziej niż kiedykolwiek dotąd, staje się źródłem siły do przezwyciężania przymusowej izolacji, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania naszych horyzontów i pobudzania kreatywności.

      W obecnych pandemicznych okolicznościach, gdy szkoła jest zamknięta, a uczniowie  pozostają w swoich domach, moc książek powinna być wykorzystywana do wzmacniania więzi między nimi, redukcji stresu, stymulowania ich umysłów i kreatywności. Zachęcam Wszystkich Czytelników naszej szkolnej biblioteki do celebrowania tego święta z dobrą książka w dłoni!

      Czas ten zdaje się wyjątkowo sprzyjać lekturze – zarówno indywidualnej, dla własnej przyjemności, jak i wspólnemu czytaniu z bliskimi, przede wszystkim zaś z dziećmi, u których w ten sposób wykształca się nawyk czytania przez całe życie. Dzieląc się pasją do lektury i płynącą z niej wiedzą, stajemy się częścią wspólnoty, również międzynarodowej, i nie ma lepszego sposobu na przezwyciężenie poczucia samotności, zgodnie z zasadą: czytając, nigdy nie czujesz się sam."

      W Światowym Dniu Książki i praw Autorskich UNESCO zachęca uczniów, nauczycieli, czytelników z całego świata, a także wydawców i bibliotekarzy – czyli nas wszystkich, do dzielenia się pasją do literatury i wyrażania miłości do czytania za pośrednictwem stron w mediach społecznościowych, takich jak np.: #WorldBookDay

      Więcej informacji na stronie Polskiego Komitetu ds UNESCO - Dzień Książki

      Data Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – 23 kwietnia, została wybrana jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu, w 1616 roku zmarli – Miguel de Cervantes i William Szekspir. Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. – Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.

      Pomysł organizacji tego święta narodził się w hiszpańskiej prowincji – Katalonia. 23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek.

      [rzeźba przed Biblioteką Narodową w Madrycie]

      źróło: https://www.unesco.pl/article/1/23-kwietnia-swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich/

       

       Propozycje aktywności w tym dniu:  W ramach tegorocznych obchodów serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów do bibliotecznej  zabawy  fotograficznej: „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”.

      Polega ona na sfotografowaniu siebie z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. Elementem zdjęcia powinna być  okładka książki – wmontowana w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki (ponieważ łatwiej to zrozumieć, oglądając zdjęcia, zachęcam do wpisania hasła „sleeveface” w wyszukiwarkę),

       Można dopełnić okładkę odpowiednio dobranym strojem, rekwizytem lub aranżacją przestrzeni. Liczy się kreatywność i twórcze podejście do tematu .

      Wykonane fotografie należy przesłać w formie elektronicznej na adres biblioteka.sp109.waw@gmail.com do dnia 4.05.2021 r.

      ZAPRASZAM 

      Elzbieta Miłkowska-Łaszkiewicz

       

    • Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”
     • Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”

      Niech połączy nas Pamięć…..

        W 78 rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie nasza szkoła zaangażowała się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie – POLIN. 

          Uczniowie podczas lekcji historii pogłębiali wiedzę  z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Muzeum POLIN takich jak filmy, słuchowiska i webinaria o historii II wojny światowej.

      Dla  uczczenia pamięci tamtych dni uczniowie na lekcji plastyki wykonali żółte żonkile jako symbol pamięci, nadziei i szacunku.

       

                                                                           Katarzyna Strzelczyk

    • ”Odkręcamy środowisko w Wawrze”    
     • ”Odkręcamy środowisko w Wawrze”    

              Czy podobnie jak my macie problem z gromadzącymi się nakrętkami? W każdym domu możemy znaleźć plastikowe wieczka od napojów, oleju, kawy czy detergentów. Co możemy zrobić z niepotrzebnymi korkami? Z odpowiedzią na powyższe pytania przychodzi Szkoła Podstawowa nr 109.

                  Szkoła włączyła się w jedną z najpopularniejszych akcji społecznych - zbiórkę nakrętek. To wydarzenie, które oprócz pomocy potrzebującym niesie za sobą wiele pozytywnych skutków związanych z dbaniem o środowisko.

                  W dzielnicy Wawer pojawił się pierwszy personalizowany pojemnik na plastikowe nakrętki. Będzie można do niego wrzucać korki i połączyć przyjemne z pożytecznym. Metalowy kosz na nakrętki to forma pomocy charytatywno-ekologicznej. Udział w akcji nie wymaga dużego zaangażowania. Wystarczy wrzucić korki do pojemnika, a resztą zajmą się specjalne organizacje. Same nakrętki, zamiast trafić na śmietnik, mogą otrzymać drugie życie. Firma recyclingowa przerabia je na surowiec wtórny - plastikowy granulat, z którego powstają nowe nakrętki, opakowania czy rury PCV.

                  Obok metalowej instalacji w kształcie koła z warszawską syrenką i logo szkoły ciężko jest przejść obojętnie. Zostanie on ustawiony na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2. Tym samym będzie to pierwszy tego typu projekt w dzielnicy. Wawerski pojemnik pomieści nawet ok. 80 kg plastikowych nakrętek.

                  Dlaczego zbierane są akurat nakrętki? Są one stosunkowo ciężkie, zajmują mało miejska i łatwo je gromadzić. Dzięki pojemnikowi mieszkańcy dzielnicy, a w szczególności dzieci, będą mogli przyczynić się do pomocy potrzebującym, a jednocześnie poszerzać wiedzę o świadomym segregowaniu odpadów.

                  Pomysłodawcą i inicjatorem stworzenia eko-pojemnika jest z jeden z nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 109, a  projekt wykonała studentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Warto dodać, że do zakupu metalowego kosza w dużej mierze przyczynili się mieszkańcy dzielnicy, za co im bardzo serdecznie dziękujemy!  

       

      Łukasz Sikorski i zespół szkolny JestemEko SP 109

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 40852
 • Galeria zdjęć

   brak danych