• Warszawa nagradza nauczycieli
     • Warszawa nagradza nauczycieli

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 121 pracowników miejskich placówek oświatowych otrzymało Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy. Wyróżnienia przyznano podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim. 

       Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla nauczycieli jest przyznawana od 2006 roku. W tym roku wyróżnienia oraz nagrody finansowe otrzymało 121 osób: 59 dyrektorów oraz 62 nauczycieli. W tym zacnym gronie znalazła się pani Katarzyna Staniec - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP 109. 107 nagród przyznano nauczycielom i dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także 14 placówek pozaszkolnych, m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznej, bursy szkolnej, międzyszkolnego ośrodka sportowego, ogniska pracy pozaszkolnej czy stołecznego centrum edukacji.

      Pośród tegorocznych laureatów są nauczyciele, którzy z sukcesami opracowywali i wdrażali autorskie programy, rozbudzali ciekawość świata inspirując i przygotowując uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, rozwijali talenty artystyczne i sportowe uczniów – mówiła Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

      Nagrodą  Burmistrza Dzielnicy Warszawa- Wawer została wyróżniona  pani Hanna Ratańska-Szot.

      Grupa 27 pracowników SP 109 otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły podczas uroczystego spotkania w dniu 8 X 2021 roku.

     • Życzenia: Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

      ­Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Każdego dnia pomagają Państwo zdobywać uczniom nową wiedzę, inspirują ich do rozwijania pasji i talentów, a także przygotowują do wejścia w dorosłe życie, do podjęcia w przyszłości nowych ról społecznych. Serdecznie za to dziękuję – podkreślił Minister Edukacji i Nauki.

      W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania MEiN związane z odbudowywaniem prestiżu zawodu nauczyciela. Minister wspomniał o propozycjach resortu dotyczących wzrostu wynagrodzenia, a także zmianach w zakresie czasu pracy oraz awansu zawodowego.

      Minister Edukacji i Nauki wspomniał o wspólnym przedsięwzięciu MEiN i Centrum GovTech „Laboratoria przyszłości”. Dzięki tej inicjatywnie możliwe będzie wsparcie szkół w nowoczesne narzędzia jakimi są m.in. drukarki 3D czy roboty. Minister wyraził także zadowolenie z dużego zaangażowania szkół i środowiska oświatowego w program „Poznaj Polskę”. –To znakomity sposób na urozmaicenie i wzbogacenie zajęć lekcyjnych, a także na przybliżenie młodym ludziom historii oraz bogactwa polskiego dziedzictwa narodowego - podkreślił minister Przemysław Czarnek.

      Szef resortu edukacji i nauki skierował także słowa uznania do środowiska oświaty polonijnej, podziękował za trud, jaki nauczyciele wkładają w nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy naszym młodym Rodakom dorastającym na obczyźnie.

      Dzień Edukacji Narodowej

      Dzień Edukacji Narodowej, zwany tradycyjnie Dniem Nauczyciela, funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Wprowadzono je ustawą – Karta Nauczyciela z 1982 r.

      Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy kró1a Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie.

      Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

      Obecnie 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu i państwa, nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud oraz poświęcenie.

      Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć lekcyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Uczniowie nie mają tego dnia lekcji, ale nie jest to dla nich dzień wolny od obecności w szkole. Szkoła w tym dniu jest zobowiązana prowadzić zajęcia opiekuńcze (w godzinach ustalonych w szkole) lub zajęcia innego rodzaju, na przykład związane z odbywającymi się z tej okazji uroczystościami szkolnymi.

      Materiały

      List Ministra Edukacji i Nauki – Dzień Edukacji Narodowej (DOC)20211013​_List​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki​_Dzień​_Edukacji​_Narodowej.docx 2.15MB

      List Ministra Edukacji i Nauki – Dzień Edukacji Narodowej (PDF)20211013​_List​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki​_Dzień​_Edukacji​_Narodowej.pdf 0.23MB

      źrdło:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-przemyslawa-czarnka-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej

      Życzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

      Warszawa 14.10.2021r. 

      Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy warszawskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

      z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam warszawskim Nauczycielom i Pracownikom oświaty gorące podziękowania i życzenia. Dzień Nauczyciela jest w tym roku tyleż radosny, co trudny. Wciąż trwa pandemia, co oznacza niepewność, stres, zaostrzone rygory funkcjonowania szkół i przedszkoli, dodatkowe obowiązki nałożone na Państwa ręce i głowy. Ponadto, niestety, kolejnej fali pandemii towarzyszy druga fala reform oświatowych, jakie zamierza wprowadzić rząd. A te zmiany oznaczają ograniczenie autonomii szkoły, zmniejszenie roli nauczycieli i rodziców w ocenie jej funkcjonowania, czy wyborze dyrektora placówki, zwiększenie kontroli, straszenie sankcjami karnymi. Ostatnio dołączyły do tego kontrowersyjne propozycje dotyczące statusu zawodowego nauczycieli. Gdy do tego zestawu zmian dołożymy zapowiadane przez rząd ograniczenie dochodów samorządów terytorialnych, co zmusza gminy i powiaty do podejmowania trudnych decyzji ograniczających wydatki na rzecz społeczności lokalnych, to mamy rzeczywiście trudny i przełomowy czas. Dlatego nie dziwię się protestom nauczycieli, solidaryzuję się z Wami. Nie dziwię się, że wychodzicie na ulice, skoro w ministerialnych gabinetach nie chcą Was wysłuchać.

      Zgodnie z naszą warszawską tradycją uroczystość wręczania dorocznych Nagród Prezydenta m.st. Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywa się na Zamku Królewskim. Odbędą się równie ważne uroczystości w dzielnicach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Do podziękowań dla nauczycieli kierowanych ze strony władz Warszawy, dyrektorów placówek oświatowych, dołączą te najbliższe – od Waszych uczniów i ich rodziców.

      W warszawskich placówkach oświatowych pracuje 31,5 tysiąca nauczycieli. Jesteście jedną z najważniejszych grup „budowniczych naszego miasta”, bowiem mówiąc o inwestycjach miejskich nie możemy ograniczać się jedynie do budowy dróg, mieszkań, infrastruktury, ale chcemy silnie podkreślać, że tworzenie kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego i społecznego odbywa się w szkołach i innych placówkach oświatowych. I to wysoka jakość tego zasobu zdecyduje o naszej przyszłości. Dlatego też uczcie prawa do własnego zdania, nie bójcie się. Warszawa będzie nadal tworzyła jak najlepsze warunki dla Waszej pracy, budujemy nowe przedszkola i szkoły, wiele szkolnych budynków remontujemy, dokładamy z miejskich środków do nauczycielskich pensji, finansujemy zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zapewniamy bezpłatne doskonalenie dla nauczycieli, uruchomiliśmy platformę edukacyjną Eduwarszawa.pl. Pod koniec września zawiesiliśmy wiechę na budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, który wkrótce będzie służył warszawskim uczniom i nauczycielom.

      Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w tym uroczystym dniu oraz spokojnej pracy w całym roku szkolnym.

       

      Rafał Trzaskowski 

      Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

       

       

      Załączniki:

    • Ogólnopolski Tydzień Kariery 18-24.10.2021 (OTK)
     • Ogólnopolski Tydzień Kariery 18-24.10.2021 (OTK)

             Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) odbędzie się w dniach 18-24 października 2021 r pod hasłem: Wyprawa na 3K; Kariera, Kompetencje, Kreatywność.

      Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

      OTK to wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

      Ogólnopolski Tydzień Kariery - Wyprawa na 3K: Kariera Kompetencje Kreatywność 18.10.21 godz. 09:20 – 22.10.21 godz. 14:00 https://www.facebook.com/events/446609220128020

      Doradca zawodowy Monika Zimny

    • 11 X - Międzynarodowy Dzień Dziewczynek
     • 11 X - Międzynarodowy Dzień Dziewczynek

      Kiedy wypada? Skąd wzięło się to święto?

      Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, Międzynarodowy Dzień Dziewcząt (ang. International Day of the Girl Child)  Dzień Dziewczyny - nie wszyscy wiedzą, kiedy wypada i jaka jest historia tego święta. Kobiety i dziewczęta stanowią połowę światowej populacji, a zatem również połowę jej potencjału - przypomina ONZ.

      Zawsze pamiętamy o Międzynarodowym Dniu Kobiet, który jest uczczeniem pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet. Obchodzimy go 8 marca.

       W dniu 19 grudnia 2011 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję A/RES/66/170 o ogłoszeniu 11 października Międzynarodowym Dniem Dziewczynek. Ma on na celu przybliżenie społeczeństwu szczególnych wyzwań, przed jakimi stoją dziewczynki na całym świecie. Działania i wydarzenia związane z tym dniem organizują co roku Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych, UNICEF i ONZ Kobiety.

      https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/baza-wiedzy/Miedzynarodowy_Dzien_Dziewczat_Przylacz_Sie_Do_Nas_Dzialajmy_Razem

      Kiedy wypada? Skąd wzięło się to święto?

      Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, Międzynarodowy Dzień Dziewcząt (ang. International Day of the Girl Child)  Dzień Dziewczyny - nie wszyscy wiedzą, kiedy wypada i jaka jest historia tego święta. Kobiety i dziewczęta stanowią połowę światowej populacji, a zatem również połowę jej potencjału - przypomina ONZ.

      Zawsze pamiętamy o Międzynarodowym Dniu Kobiet, który jest uczczeniem pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet. Obchodzimy go 8 marca.

       W dniu 19 grudnia 2011 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję A/RES/66/170 o ogłoszeniu 11 października Międzynarodowym Dniem Dziewczynek. Ma on na celu przybliżenie społeczeństwu szczególnych wyzwań, przed jakimi stoją dziewczynki na całym świecie. Działania i wydarzenia związane z tym dniem organizują co roku Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych, UNICEF i ONZ Kobiety.

      https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/baza-wiedzy/Miedzynarodowy_Dzien_Dziewczat_Przylacz_Sie_Do_Nas_Dzialajmy_Razem

    • 8 X - Święto Żołnierzy Batalionów Chłopskich
     • 8 X - Święto Żołnierzy Batalionów Chłopskich

      8 października przypada Święto Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Jest obchodzone w rocznicę dnia, w którym w 1940 roku na komendanta nowo powstałej militarnej organizacji ruchu ludowego zaprzysiężony został Franciszek Kamiński, pseudonim „Zenon Trawiński”.

      Bataliony Chłopskie, założone z inicjatywy konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”, broniły ludność wiejską przed terrorem okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. Prowadziły akcje zbrojne i działania sabotażowe.

      Były drugą pod względem wielkości organizacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. Zostały utworzone w sierpniu 1940 roku, jako „Chłopska Straż”, o kryptonimie konspiracyjnym „Chłostra”. Wiosną 1941 roku Straż została przekształcona w Bataliony Chłopskie.

      W końcowym okresie II wojny światowej liczyły około 170 tysięcy żołnierzy oraz 20 tysięcy ochotniczek w Ludowym Związku Kobiet. Ogółem żołnierze tej formacji przeprowadzili kilka tysięcy różnego rodzaju akcji bojowych. Do najważniejszych należą walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942-1943, zwłaszcza bitwy pod Wojdą i Zaborecznem, oraz udział w wyzwoleniu tak zwanej Republiki Pińczowskiej w 1944 roku.

      Bataliony swoją działalność prowadziły również na Kresach Wschodnich pod okupacją sowiecką i niemiecką. Szacuje się, że w trakcie otwartych walk, działań dywersyjnych i w wyniku aresztowań poległo około 7 tysięcy żołnierzy organizacji.

      Pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet został odsłonięty 8 października 2019 roku. w 79. rocznicę utworzenia organizacji.

    • III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer w naszej 109 – tej
     • III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer w naszej 109 – tej

       

      Dnia 5.10.2021 r.  w siedzibie naszej szkoły miała miejsce III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer.

      Młodzieżowa Rada Dzielnicy to organ konsultacyjno – doradczy dla władz w dzielnicach.

      Za główny cel stawiają sobie pobudzenie do działania młodego społeczeństwa obywatelskiego na poziomie dzielnicy.

       MRD powoływana jest w oparciu o art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym przez Radę Dzielnicy. Obraduje na sesjach i według zasad analogicznych, jak rady złożone z osób dorosłych – wybiera ze swojego składu Prezydium Rady, w skład którego wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący (może być kilku), Sekretarz i Skarbnik.

      Podczas obrad wysłuchaliśmy wystąpienia radnych Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer w sprawie inicjatywy związanej z ochroną  środowiska, a także wystąpień przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wawerskich Szkół Podstawowych nr 109 oraz 86.

      Serdecznie dziękujemy przedstawicielkom naszego Samorządu Uczniowskiego: Poli Maciejewskiej oraz Sandrze Kwiatkowskiej za reprezentowanie naszej szkoły w czasie spotkania.

      Zapraszamy do współpracy z Samorządem Uczniowskim oraz Młodzieżową Radą Dzielnicy Wawer.

      Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

      Marta Biedrzycka

      Agata Cygan

    • III BIEG z RADOŚCIĄ - 10 X
     • III BIEG z RADOŚCIĄ - 10 X

      Szanowni Państwo!

       w związku z faktem, że Burmistrz  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy objął patronatem honorowym wydarzenie pod nazwą III BIEG z RADOŚCIĄ pragnę poinformować, że dla dzieci z naszej dzielnicy przygotowano 200 bezpłatnych pakietów startowych.

      Aby uzyskać kody do bezpłatnej rejestracji proszę o zgłaszanie się przedstawicieli szkół bezpośrednio do Dyrektora Biegu p. Mariusza Dubasa  tel.48 795 001 400, e-mail: dubas@toyota-radosc.pl  Kody uprawniają do bezpłatnej rejestracji zawodników w kategoriach: 5 km i 10 km oraz Bieg Malucha.

      Bardzo ważne, aby przy rejestracji każde dziecko oraz młodzież wpisała w rubryce "KLUB" Nazwę oraz Numer Szkoły – Burmistrz Dzielnicy Wawer ufundował puchar dla szkoły, która zgłosi największą ilość zawodników.

      W załączeniu przekazuję również regulamin wydarzenia.

      Regulamin.pdf

      ZAPISY

      Z poważaniem

      Małgorzata Pawłowska-Suda

      Główny specjalista

      URZĄD M.ST. WARSZAWY

      Dzielnica WawerWydział Oświaty i Wychowania

      dla Dzielnicy ul. Żegańska 1, pokój 511, 04-713 Warszawa tel. +48224437027faks +48224437027 mapawlowska@um.warszawa.plwww.wawer.warszawa.pl

       

     • 8-15 XI KONKURS "YOU CAN DANCE"!

      You Can Dance – Nowa Generacja” to rodzinny program propagujący taniec, w którym uczestniczą uzdolnione dzieci w wieku 8-13 lat. W ramach działań edukacyjnych TVP zorganizowała konkurs dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Polsce, nawiązujący bezpośrednio do tego programu. Głównym celem konkursu jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci. Minister Edukacji i Nauki objął tę inicjatywę patronatem honorowym.

       

      Zadanie konkursowe

      Zadanie skierowane do dzieci i młodzieży polega na zebraniu grupy uczniów w swojej klasie i nagraniu filmu ze wspólnego występu. Nagranie należy wysłać mailem pod adres badzmyrazem@tvp.pl. Wybrane filmiki będzie można obejrzeć m.in. w niedzielnych wydaniach programu „Pytanie na śniadanie” na antenie TVP.

      Nagrody

      Organizatorzy przewidzieli wyjątkowe nagrody dla najlepszych uczestników. Zdobywca 1. miejsca otrzyma 25 000 zł, 2. miejsca – 15 000 zł, a za miejsce 3. – 10 000 zł. Dodatkowo autorów najciekawszego filmiku odwiedzą w szkole Ida Nowakowska, Roksana Węgiel i Agustin Egurrola. Wizytę w szkole oraz filmik będzie można obejrzeć w finałowym odcinku programu „You Can Dance – Nowa Generacja”.

      Terminy

      Czas trwania konkursu: do 15 listopada 2021.

      Czas nadsyłania filmików: do 8 listopada 2021.

      Kryteria wyłaniania zwycięzców:

      1. Filmiki przesyłane na adres mailowy będą filtrowane pod względem zgodności z regulaminem przez zespół TVP. Bądźmy Razem i udostępniane w postach na facebooku @youcandancetvp.
      2. Nagrody zostaną przyznane autorom filmików, które zdobędą najwięcej reakcji „lubię to” na facebooku @youcandancetvp.
      3. Filmiki przekazane do emisji w programie „Pytanie na śniadanie” zostaną wyselekcjonowane przez komisję konkursową, w skład której wejdą 3 osoby z zespołu TVP. Bądźmy Razem oraz uzyskają rekomendację jury programu You can dance!

       

      Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie programu https://youcandance.tvp.pl/ oraz w mediach społecznościowych:

      https://www.facebook.com/youcandancetvp

      https://www.instagram.com/youcandancetvp/

      https://www.tiktok.com/@youcandancetvp

       

      Powodzenia!

    • „Zbiórka dla Burka”
     • „Zbiórka dla Burka”

      Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w organizowanej przez świetlicę szkolną tegorocznej akcji

      „Zbiórka dla Burka”

      Od 18.10.2021 r. – 29.10.2021 r.

      zbieramy w pudełka w szatni szkolnej:

      - Karmę (sucha i mokra) dla psów i kotów. Lepiej mniejsze ilości karmy, ale bardziej wartościowej tzn.                  o zawartości min. 40% mięsa. Jest sporo starszych i schorowanych zwierząt, cierpiących na różne choroby, dlatego potrzeba też karm weterynaryjnych, które są drogie, ale niezbędne, by te psy i koty mogły funkcjonować. Karma Gastro Intestinal, Renal, Hepatic, Mobility, dla kotów Gastro Intestinal sucha i saszetki oraz Renal sucha  saszetki; 

      - podkłady dla niemowląt (najwydajniejsze są Seni 60x90 cm), które stosowane są przy szczeniakach                    i zwierzętach załatwiających się pod siebie;

      - koce, ręczniki, śpiwory, kołdry i poduszki, ale tylko z wypełnieniem syntetycznym (nie z puchem lub pierzem);

      - drapaki dla kotów, posłania, smycze, obroże, szelki we wszystkich rozmiarach;

      - ryż, makaron, warzywa świeże i suszone (oprócz cebuli i pora),

      - środki na odrobaczanie (najlepiej Aniprazol), na odpchlenie (Fiprex, Fypryst, Advocat), przeciwkleszczowe (obroże Foresto firmy Bayer),

      - żwirek dla kotów, zabawki gumowe, sznurkowe, piłeczki do tenisa ziemnego, piłki,

      - płyny do mycia podłóg, środki odkażające  (z chlorem), płyny do mycia naczyń,

      - worki na śmieci 60 l, 80 i 120 l, ręczniki papierowe, papier toaletowy,          

      - słoma sprasowana (w kubikach/kostkach),

      - materiały biurowe czyli papier do ksero, koperty A5 i A4, tip-exy, zakreślacze, długopisy, ołówki, notatniki.

       

      Po zakończeniu akcji dary zostaną przewiezione do  Schroniska pod Psim Aniołem w Falenicy.

       

       Dziękujemy za pomoc 

      Wychowawcy świetlicy szkolnej  

                                                                                                        

      Koordynator Beata Piechocińska

    • Wolontariat Fundacji Maraton Warszawski
     • Wolontariat Fundacji Maraton Warszawski

      26 września 2021 r. kilkunastu uczniów naszej szkoły uczestniczyło w wolontariacie Fundacji Maraton Warszawski. Mieliśmy okazję zadbać o depozyty biegaczy półmaratonu, które składane były aż w 11 tirach, z czego aż 3 były pod naszą opieką :) . Zaangażowani byliśmy również w przekazywanie pomocnych informacji związanych z organizacją biegów- bawiąc się przy tym świetnie. Wyjątkowość atmosfery panującej wokół tego szczytnego wydarzenia, wszechobecny duch sportowy i życzliwość dały nam dużo dobrej energii i zapału! Czekamy na kolejne wydarzenia i zachęcamy wszystkich do podobnej aktywności.

      Opiekun grupy J. Sperczyńska

    • Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w sztafetowych biegach przełajowych
     • Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w sztafetowych biegach przełajowych

      W dniu 28 września 2021r. wzięliśmy udział w Mistrzostwach Dzielnicy Wawer w sztafetowych biegach przełajowych w ramach LIV Warszawskiej Olimpiady Młodzieży wystawiając trzy drużyny: Dziewczęta rocznik 2007 i 2008 Chłopcy rocznik 2007 i 2008 Chłopcy rocznik 2009 i młodsi. MISTRZOSTWO DZIELNICY WAWER - ZŁOTE medale ! - zdobyli chłopcy z rocznika 2009 (i młodsi) w składzie:Jama IvoKacprzak ErykKudlik JanPodlecki JakubRodak JanRosolski NikodemSasuła TomaszSyrewicz Kajetan jednocześnie uzyskując awans do udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Pozostałe dwie drużyny uplasowały się na trzecim miejscu zdobywając brązowe medale.                                                                                  

      Gratulujemy! 

      Nauczyciele wychowania fizycznego

    • 29 IX - próbna ewakuacja
     • 29 IX - próbna ewakuacja

      Dnia 29 września br. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Jej celem było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem, sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami. 

      Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń. O godz. 10.00 nasi uczniowie usłyszeli 3 długie dzwonki powtarzające się w krótkich odstępach czasu. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego uczniowie, nauczyciele i obsługa zgodnie z drogami ewakuacji przemieścili się na wyznaczony teren zbiórki. 

      Akcja przebiegła prawidłowo, sprawnie i szybko, a jej przebieg oceniał pan Łukasz Nojszewski - Szkolny Inspektor BHP .

    • Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2021/2022
     • Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

      1 października 2021 r. (piątek) uczniowie klas 4-8 głosowali na nowy Zarząd SU.

      Wyniki przedstawiają się następująco:

      1. Sandra Kwiatkowska – przewodnicząca SU

      2. Urszula Anyszka – wiceprzewodnicząca SU

      3. Małgorzata Chądzyńska – sekretarz SU

      Małgorzata Chmielewska – sekretarz SU

      Serdecznie gratulujemy!

      Specjalne podziękowania należą się ustępującemu składowi SU, który pracował w komisji wyborczej, komisji skrutacyjnej oraz  pomagał w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów.

      Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

      Marta Biedrzycka

      Agata Cygan

    • ZAPROSZENIE na Festyn Rodzinny „Bezpieczniej na wawerskich drogach” - 2 X
     • ZAPROSZENIE na Festyn Rodzinny „Bezpieczniej na wawerskich drogach” - 2 X

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
      serdecznie zapraszamy 2 października 2021 r. o godzinie 12:00 na Festyn Rodzinny „Bezpieczniej na wawerskich drogach”. Wydarzenie, któremu towarzyszyć będą konkursy i zabawy edukacyjne odbędzie się w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul. Trakt Lubelski 89. Zapraszamy najmłodszych wraz z rodzicami na rowerach, hulajnogach, czy rolkach. Z racji, że hasłem przewodnim jest ,,bezpieczeństwo” prosimy o zabranie kasków !
      Coraz więcej dzieci w Wawrze korzysta z ekologicznych sposobów poruszania się po dzielnicy, dlatego chcemy inwestować w bezpieczeństwo zarówno pod kątem dostosowania infrastruktury drogowej jak i odpowiedniej edukacji.

      Wraz z Motoklubem Wawer przyjęliśmy wspólną misję w zakresie podnoszenia świadomości zasad ruchu drogowego wśród społeczności lokalnej. Podczas festynu chcemy dotrzeć do najmłodszych mieszkańców z wiedzą o bezpieczeństwie poprzez konkursy i zabawy. Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoli nie tylko skorzystać z fachowej wiedzy certyfikowa nych instruktorów jazdy, ale również przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na wawerskich drogach.


      Z wyrazami szacunku

      ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY WAWER
      MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

      LESZEK BARANIEWSKI

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 62378
 • Galeria zdjęć

   brak danych