•                   2 maja 1989 roku szkoła otrzymała imię Batalionów Chłopskich oraz sztandar.
    Na uroczystości nadania imienia obecny był Generał Franciszek Kamiński. 

    Od tego dnia patron "Bataliony Chłopskie" zajmuje stałe, bardzo ważne miejsce w życiu szkoły. 
    Szczególne znaczenie w kultywowaniu obrzędowości i tradycji szkoły ma hymn, sztandar i jego symbolika. Obchody Święta Szkoły organizowane co roku w rocznicę nadania imienia są dla uczniów lekcją historii na żywo, okazją do spotkania z żołnierzami Batalionów Chłopskich poznania ich wojennych losów; naszą wieloletnią "łączniczką" była Janina_Knyż. Organizowane są wycieczki szlakiem Batalionów Chłopskich.Kombatanci goszczą w szkole nie tylko od święta, zapraszani są na różne uroczystości szkolne : Jasełka, Rozpoczęcie roku szkolnego, Wigilia itp; To właśnie byli żołnierze Batalionów Chłopskich ufundowali szkole tablicę pamiątkową z okazji 10 rocznicy nadania imienia.  Od 1993 roku najwybitniejsi uczniowie otrzymują Nagrodę Patrona Szkoły. Tradycją stał się również Konkurs Wiedzy o Patronie.

     

     UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA - 2 MAJA 1989 ROKU

    Dziś w dniu nadania szkole imienia Batalionów Chłopskich oddajemy cześć Tym, co dla naszej sprawy legli w grobach cieśni , za idei ukochanie.

    Wyrażamy szacunek dla tych którzy, żyją a w latach 1939-1945 tworzyli historię naszego kraju- latach, które nie potrzebują legend - prawda wystarczy za najpiękniejszą legendę.Tę prawdę ukazywali nam także obecni tu wśród nas byli żołnierze Batalionów Chłopskich . Ludzie prości w uczuciach, oszczędni w mowie i od własnego skromniejsi męstwa. Sojusznicy szkoły, przyjaciele nas wszystkich.

    Dziś malujemy pieśnią, wierszem, słowem powszedni trud żołnierski. Malujemy romantykę czasu, gdzie każda komenda, każdy wystrzał, każda partyzancka pogawędka stawała się historią.


    Uczennica kl. 8 - Anna Gawryszewska
     

     

     

     

     

     

     

     

     DYREKTOR SZKOŁY 
    - Elżbieta Pawelska

    Wybraliśmy bohaterów, którzy nie słowami, a działaniem, walką wypowiadali zdanie „Ziemi służę”,

    Bohaterów z chłopskim rodowodem, prostych, oddanych odważnych w podejmowaniu decyzji. 

    Stworzyli oni samodzielną organizację, jedyną tego typu formację na terenie okupowanej przez Niemców - Europie.

    Żołnierze BCh zapisali chlubne karty w dziejach narodu polskiego. Przyjmowali ryzyko śmierci, w imię życia wolności, chleba dzielonego sprawiedliwie.

     


     

     

     

     

     

    Komendant Główny BCh Generał Franciszek Kamiński

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         

   • BATALIONY CHŁOPSKIE - NASZYM PATRONEM

   •      2 maja 1989 roku Szkoła Podstawowa nr 109 przy ulicy Przygodnej 2 w Warszawie otrzymała imię BATALIONÓW CHŁOPSKICH. Stało się tak na wniosek Dzielnicowego Komitetu ZSL Warszawa Praga-Południe, po długim okresie przygotowań i dyskusji z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Komitetem Rodzicielskim i młodzieżą.

                

          Ten majowy pogodny dzień zgromadził wielu znakomitych gości, wśród których nie mogło zabraknąć tych najważniejszych, czyli żołnierzy Batalionów Chłopskich, na czele z Komendantem Głównym BCh gen. Franciszkiem Kamińskim. To on dokonał uroczystego wręczenia sztandaru szkoły ówczesnej dyrektorce  - p. Elżbiecie Pawelskiej.

            W drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe pamiątkowe najważniejszych w tym momencie osobistości - obecnych na uroczystości: żołnierzy BCh, polityków, przedstawicieli władz miasta i dzielnicy oraz fundatorów, projektantów i wykonawców tego dzieła.

                      Niedługo potem, bo już 11 listopada w Święto Odzyskania Niepodległości Sztandar Szkoły został poświęcony  w Kościele Parafialnym w Zerzeniu  i odznaczony Krzyżem BCh przez gen. Franciszka Kamińskiego.

             W ciągu kilku lat Sztandar szkoły doczekał się jeszcze 2 odznaczeń. Jedno to Krzyż „Za zasługi dla ZKRP i BWP” (2008 r),  a drugie – „KRZYŻ ZWYCIĘSTWA 1939-1945”(2013 r).  Oba wyróżnienia przyznał– Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych za duży wkład pracy na rzecz środowiska kombatanckiego. A jest on rzeczywiście pokaźny. Szczególnie daje się to zauważyć po objęciu stanowiska dyrektora szkoły przez p. Stefana Dejnekę  w roku szkolnym 1992/93.      

    Co roku szkoła świętuje kolejne rocznice nadania imienia.

         Uczniowie  z nauczycielami przygotowują uroczysty apel o tematyce patriotycznej, by oddać hołd żołnierzom BCh.

    Trzeba zauważyć, że Patron szkoły, jej sztandar i hymn to istotne elementy szkolnego ceremoniału. I tu warto nadmienić, że słowa hymnu szkolnego ułożyła na uroczystość nadania szkole imienia nauczycielka języka polskiego Urszula Capałowa, melodię skomponował instruktor chóru szkolnego Józef Nowak, a młodzież odśpiewała go pierwszy raz ćwierć wieku temu i kolejne roczniki śpiewają go z przejęciem do dziś, bo jest piękny i podniosły.

    Co roku wzbogaca się nasza wiedza  o dokonaniach i zasługach żołnierzy BCh. Dostarczają jej nam – jako żywi świadkowie historii- sami żołnierze BCh. Oni spotykają się z młodzieżą  w klasach, gdzie   z autentycznym wzruszeniem opowiadają  i dzielą się historią, a młodzież słucha   i zadaje pytania, by jak najwięcej wiedzieć o Patronie, a potem tę wiedzę wykorzystać - choćby  w konkursach.

      Uczniowie biorą udział w różnych konkursach o tematyce historycznej.

    Na szczególną uwagę zasługuje ”Konkurs Wiedzy o Patronie”.

    Miło jest zwycięzcom- otrzymać pamiątkową nagrodę z rąk autentycznych świadków historii, bo to oni na ogół są zapraszani na okolicznościowe apele  i dokonują tego przyjemnego gestu.

              Odwiedzający nas goście- żołnierze BCh są zawsze wzruszeni pobytem wśród młodzieży, czego wyraz dają kolejnymi wpisami w kronice szkolnej, która dokumentuje tego typu wydarzenia. Dzięki temu możemy odtworzyć listę osób, które nas odwiedzały:

    Stanisław Ozonek, Jerzy Wilczyński, Weronika Gołaj, Eugeniusz Mikulski, Eugeniusz Gotowiec, Bolesław Machnio, Hieronim Ligocki, Eugeniusz Fonfara, Janina Knyż, Władysław Gołąbek i inni.

             Niektórych niestety nie ma już wśród nas i nie przybędą do szkoły, ale  my o nich pamiętamy i czasem odwiedzamy na cmentarzu, gdzie im towarzyszyliśmy w ich ostatniej drodze- ze sztandarem szkoły.

            Od 2000 roku, kiedy to ustanowiono Święto Żołnierzy BCh - 8 października delegacja młodzieży wraz z pocztem sztandarowym pod opieką nauczycieli uczestniczy w uroczystościach przy Kwaterze Żołnierzy BCh na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim.

                  Jest to wyjątkowe miejsce spotkania , zadumy i żywa lekcja patriotyzmu.

    Szkoła przypomina o Patronie całej społeczności szkolnej każdego roku, ale szczególnie uroczyście świętuje okrągłe rocznice.

    Tak było m.in. z 10-leciem nadania szkole imienia - w 1999 r. Znowu zaszczycili nas swoją obecnością znakomici goście.

    Wśród nich m.in. przedstawiciele Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCh, którzy wraz z gen. dyw. Franciszkiem Kamińskim ufundowali szkole tablicę pamiątkową z wyrytym w granicie napisem „W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM BATALIONÓW CHŁOPSKICH WALCZĄCYM O WOLNOSĆ I NIEPODLEGŁOŚC OJCZYZNY W LATACH 1940-1945”. Odsłonięcia tablicy dokonał wiceprezes ZG OZŻBCh Bolesław Machnio  w asyście sekretarza Zarządu kpt. Janiny Knyż i dyr. Szkoły Stefana Dejneki.

    Takie momenty to okazja do dumy z Patrona i lekcja historii, by młodzież  przechowywała pamięć o czynach zbrojnych BCh w walce  o wolność i niepodległość Polski. 

                Nie ukrywamy, że ma w tym procesie swój udział i pomaga nam  zaprzyjaźnione ze szkołą  Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, które młodzież z nauczycielami odwiedza i czerpie wiedzę historyczną. To stamtąd szkoła wypożyczyła na jubileusz XX-lecia nadania imienia  interesującą wystawę  „ Bataliony Chłopskie 1940-1945”. Była ona wyeksponowana w sali gimnastycznej, stanowiąc jeden z bardziej interesujących punktów programu obchodów. 

                Jak zwykle młodzież pod czujnym okiem nauczycieli przygotowała  część artystyczną - montaż słowno-muzyczny pod znamiennym tytułem ” Gdzie są kwiaty z tamtych lat?”, którą ze wzruszeniem obejrzeli wszyscy zgromadzeni słuchacze, a byli wśród nich m.in. - dyrektorzy szkół, rodzice, władze Dzielnicy oraz jak zawsze przedstawiciele BCh. Nie zabrakło też- jak zwykle przy takich podniosłych wydarzeniach- wielu listów gratulacyjnych, złożonych na ręce dyr. S. Dejneki- m.in, od : Waldemara Pawlaka- prezesa PSL, Jarosława Kalinowskiego- Przewodniczącego Rady Naczelnej PSL oraz Adama Struzika –Marszałka woj. Mazowieckiego.

            

    O wszystkich naszych działaniach związanych z patronem można poczytać nie tylko w kronice szkolnej, na stronie internetowej szkoły ale i biuletynie Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich pt. „ Żywią i Bronią”.

    A wszystko to, by podkreślić, że w dziejach szkoły są wartości o nieprzemijającym znaczeniu, a wśród nich Patron zajmuje szczególne miejsce .

             Staramy się przekazać naszym uczniom te wartości, którymi kierowali się w swoim życiu i walce Żołnierze BCH - honor, odwaga, entuzjazm, miłość do Ojczyzny, Boga i człowieka oraz poczucie odpowiedzialności za naród i Polskę.

     

    Nie mamy wątpliwości, że trzeba umacniać w młodzieży te wartości, bo my jesteśmy spadkobiercami tej chlubnej przeszłości.

    „Bądźcie dumni, że należycie do wielkiej rodziny szkół noszących to zaszczytne imię” ‑ napisał do uczniów w liście jubileuszowym   w 1999 r. na rok przed śmiercią Komendant Główny  BCH Gen. Dyw. Franciszek Kamiński.

                          Oby ideały i wartości patriotyczne, o które walczyli żołnierze BCh były  udziałem i wzorcem w dalszym dorosłym życiu wszystkich uczniów opuszczających mury naszej szkoły.

     

    opracowanie:Barbara Michałek

   •  

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 3643
 • Galeria zdjęć

   brak danych