• P O D R Ę C Z N K I   2021/2022


    • do pobrania    ver4_Podreczniki_2021_2022_na_strone.docx

      

     Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich

      w roku szk. 2021/2022

                                                                                              wg stanu na dzień 26 VI 2021 r.   

     Klasy I - III

     KLASA

     PRZEDMIOT

     WYDAWNICTWO

     PODRĘCZNIK

     UWAGI

     Klasa 1

     Edukacja wczesnoszkolna

     Mac

     Gra w kolory cz. 1

      

      

      

     Gra w kolory cz. 2

      

      

      

     Gra w kolory cz. 3

      

      

      

     Gra w kolory cz. 4

      

     Język angielski

     MacMilan

     Tiger & Friends 1

      

     religia

     Diecezja Warszawsko - Praska

     W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

     Zamawiane we wrześniu

      

      

     KLASA

     PRZEDMIOT

     WYDAWNICTWO

     PODRĘCZNIK

     UWAGI

     Klasa 2

     Edukacja wczesnoszkolna

     MAC

     Gra w kolory cz. 1

      

      

      

     Gra w kolory cz. 2

      

      

      

     Gra w kolory cz. 3

      

      

      

     Gra w kolory cz. 4

      

     Język angielski

     MacMilan

     Tiger & Friends 2

      

     religia

     Diecezja Warszawsko - Praska

     Kochamy Pana Jezusa

     Zamawiane we wrześniu

      

      

     KLASA

     PRZEDMIOT

     WYDAWNICTWO

     PODRĘCZNIK

     UWAGI

     Klasa 3

     Edukacja wczesnoszkolna

     WSiP

     Nowi Tropiciele

     Cz. 1

      

      

      

     Nowi Tropiciele Cz. 2

      

      

      

     Nowi Tropiciele Cz. 3

      

      

      

     Nowi Tropiciele Cz. 4

      

      

      

     Nowi Tropiciele Cz. 5

      

     Język angielski

     MacMilan

     Tiger 3

      

     religia

      

     Przyjmujemy Jezusa

     Zamawiane we wrześniu

       

       

      Klasa IV  

     PRZEDMIOT

     WYDAWNICTWO

     PODRĘCZNIK

     UWAGI

     HISTORIA

     Nowa Era

     Wczoraj i dziś

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     PEARSON

     English Class A1

      

     JĘZYK POLSKI

     GWO

     Między nami

      

     MATEMATYKA

     GWO

     Matematyka wokół nas

      

     PLASTYKA

     Nowa Era

     Do dzieła!

      

     MUZYKA

     WSIP

     Klucz do muzyki ?

      

     PRZYRODA

     Nowa Era

     Tajemnice przyrody

      

      TECHNIKA

     Nowa Era

     Jak to działa?

      

     INFORMATYKA

     WSIP

     Informatyka

      

     religia

     Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

     Jestem chrześcijaninem

     Zamawiane we wrześniu

      

      

      

        Klasa V    

     PRZEDMIOT

     WYDAWNICTWO

     PODRĘCZNIK

     UWAGI

     HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

     Nowa Era

     Wczoraj i dziś

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     Pearson

     English Class A1+

      

     JĘZYK POLSKI

     GWO

     Między nami

      

     MATEMATYKA

     GWO

     Matematyka wokół nas

      

     PLASTYKA

     Nowa Era

     Do dzieła!

      

     MUZYKA

     ?

     ?

      

     GEOGRAFIA

     Nowa Era

     Planeta nowa

      

     BIOLOGIA

     Nowa Era

     Puls życia

      

     RELIGIA

     Wydawnictwo Katechetyczne,

     Warszawa

     Wierzę w Jednego Boga

     Zamawiane we wrześniu

     INFORMATYKA

     WSiP

     Informatyka

      

      

     TECHNIKA

     Nowa Era

     Jak to działa?

      

      

       

     Klasa VI

     PRZEDMIOT

     WYDAWNICTWO

     PODRĘCZNIK

     UWAGI

     HISTORIA                      

     WSIP

     Historia

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     Pearson

     English Class A2

      

     JĘZYK POLSKI

     WSiP

     Słowa z uśmiechem Literatura i kultura

     Nauka o języku

      

     BIOLOGIA

     WSiP

     Biologia

      

     GEOGRFIA

      

     Geografia

      

     MATEMATYKA

     GWO

     Matematyka z plusem

      

     MUZYKA

     -

     -

      

     PLASTYKA

     WSiP

     Plastyka

      

     INFORMATYKA

     WSIP

     Informatyka

      

     TECHNIKA

     WSiP

     Technika na co dzień

      

     RELIGIA

      

      

     Zamawiane we wrześniu

      

       

      

     Klasa VII

     PRZEDMIOT

     WYDAWNICTWO

     PODRĘCZNIK

     UWAGI

     HISTORIA

     Nowa Era

     Wczoraj i dziś

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     EGIS

     SMART TIME 2

      

     JĘZYK FRANCUSKI

     Cle INTERNATIONAL

     AMIS ET COMPAGNIE 1

      

     JĘZYK NIEMIECKI

     WSiP

     aha! NEU

      

     JĘZYK POLSKI

     GWO

     Między nami

      

     MATEMATYKA

     GWO

     Matematyka z plusem

      

     GEOGRAFIA

     Nowa Era

     Planeta Nowa

      

     BIOLOGIA

     Nowa Era

     Puls życia

      

     CHEMIA

     Nowa Era

      Chemia Nowej Ery

      

     FIZYKA

     Nowa Era

     Spotkania z fizyką 

      

     MUZYKA

     WSiP

     Klucz do muzyki

      

     PLASTYKA

     Nowa Era

     Do dzieła!

      

     INFORMATYKA

     WSiP

     Informatyka

      

     RELIGIA

     Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

     Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze

     Zamawiane we wrzeiu

     Klasa VIII

     PRZEDMIOT

     WYDAWNICTWO

     PODRĘCZNIK

     UWAGI

     HISTORIA

     Nowa Era

     Wczoraj i dziś

      

     WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

     WSIP

     WOS

      

     JĘZYK ANGIELSKI

      

      

      

     JĘZYK FRANCUSKI

     Cle INTERNATIONAL

     AMIS ET COMPAGNIE

      

     JĘZYK NIEMIECKI

     WSiP

     aha! NEU

      

     JĘZYK POLSKI

     GWO

     Między nami

      

     MATEMATYKA

     GWO

     Matematyka z plusem

      

     GEOGRAFIA

     Nowa Era

     Planeta Nowa

      

     BIOLOGIA

     Nowa Era

     Puls życia

      

     CHEMIA

     Nowa Era

      Chemia Nowej Ery

      

     FIZYKA

     Nowa Era

     Spotkania z fizyką 

      

     EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

     WSiP

     EDB

      

     INFORMATYKA

     WSiP

      

     Informatyka

      

     RELIGIA

      

      

     Zamawiane we wrześniu

      

    • WYPOŻYCZANIE I ZWROT PODRĘCZNIKÓW

    • WYPOŻYCZENIA

     1. Wypożyczanie uczniom podręczników rozpocznie się po ich akcesji.

     2. Aby klasa mogła wypożyczyć podręczniki wychowawca musi wcześniej ustalić termin z bibliotekarzem, w celu przygotowania kompletów książek.

     3. W umówionym terminie klasa pod opieką nauczyciela/wychowawcy zgłasza się po odbiór kompletów podręczników, z zachowaniem przepisów epidemiologicznych.

     4. Wypożyczone podręczniki muszą zostać obłożone i zabezpieczone przed zniszczeniem.

      

     ZWROTY 

     1. Zwrot podręczników na koniec roku szkolnego będzie odbywał się klasami według przyjętego harmonogramu.

     • podręczniki należy przygotować do zwrotu – usunąć zbędne notatki, zakładki i okładki, zadbać o czystość i estetykę; nie należy pakować ich w torby, pojemniki itp. – komplet podręczników związać porządnie  sznurkiem, tak by się nie rozsypały (nie oklejać taśmą!)
     • podręczniki ułożyć w komplecie tak - aby kody kreskowe znajdowały się na wierzchu (sprawniej będzie przebiegała akcja zwrotu)
     • do kompletu podręczników dołączyć kartę z informacją z danymi zwracającego oraz listą podręczników z ich  numerami  inwentarzowymi - w przypadku zwrotu do wyznaczonego  PUNKTU ODBIORU (przypadku pracy szkoły w zaostrzonym reżimie sanitarnym)

     2. Podręczniki po ocenie ich stanu technicznego zostaną odpisane z konta czytelnika po  kwarantannie, a informacja o aktualnym stanie KONTA CZYTELNIKA będzie dostępna po zalogowaniu się w systemie MOL NET+ .

      

      


      

    • ZAGUBIENIE/ZNISZCZENIE PODRĘCZNIKA

    • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

     ZAGUBIENIA LUB ZNISZCZENIA PODRĘCZNIKA

     LUB MATERIAŁU EDUKACYJNEGO

     ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ:

     •  do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej
     • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej
     • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV - VIII szkoły podstawowej
      

     1.  Za zgubiony lub zniszczony podręcznik/materiał edukacyjny  przez ucznia-  rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wpłacić określoną kwotę (wyszczególnienie cen podręczników poniżej) na  konto Wydzielonego Rachunku Dochodów Szkoły:

     o nr  54 1030 1508 0000 0005 5074 3078

      W treści przelewu należy wpisać: za zagubiony/zniszczony podręcznik tytuł podręcznika, imię i nazwisko ucznia oraz  klasę i nr szkoły.

                    np: za zagubiony podręcznik Tropicle kl. 3 cz.4, JAN KOWALSKI 3a SP109   

                         za zniszczony podręcznik Matematyka kl. 7, EWA NOWAK 7c SP109

     2. Rodzic lub opiekun prawny przedstawia kopię wpłaty należności na podane  powyżej konto organu prowadzącego- nauczycielowi bibliotekarzowi  lub potwierdzenie wpłaty wysyła na adres e-mail szkoły   sp109@edu.um.warszawa.pl 

     3. Na tej podstawie podręcznik zostaje zdjęty z konta ucznia i wykreślony z inwentarza biblioteki jako zniszczony lub zgubiony.

     4. Bibliotekarz ubytkuje zgubiony lub zniszczony podręcznik/materiał edukacyjny i usuwa zaległość z konta ucznia.

     5. Rodzic/opiekun prawny może podjąć decyzję o odkupieniu zagubionego lub zniszczonego przez ucznia podręcznika. 

     6.  W przypadku  wątpliwości  – należy skontaktować się z biblioteką. 

     Kontakt z bibliotekarzami – telefoniczny 22 277 11 33 (biblioteka), LIBRUS,  e-mail i TEAMS –  emilkowska@eduwarszawa.pl   


     CENY PODRĘCZNIKÓW  2020/2021

     klasa I    Gra w kolory        każda część 1- 4    13,75      ANGIELSKI     Tiger&Friends   19,25 

     klasa II   Nowi Tropiciele    każda część 1-5       9,93      ANGIELSKI     Tiger 2       24,75 

     klasa III  Nowi Tropiciele    każda część 1-5       9,90      ANGIELSKI     Tiger 3       24,75 

               klasa IV

     HISTORIA                                                                 21,20                         

     JĘZYK ANGIELSKI                                                  21,00

     JĘZYK POLSKI  Między nami                                 21,85

     MATEMATYKA  Matematyka wokół nas                21,85

     PRZYRODA                                                              21,50

     TECHNIKA                                                                 9,40

     PLASTYKA                                                                7,00

     INFORMATYKA                                                         8,00

                     klasa V 

     HISTORIA                                                                 22,77                          

     JĘZYK ANGIELSKI                                                  25,74

     JĘZYK POLSKI  Literatura                                       12,87

     JĘZYK POLSKI  Gramatyka                                     12,87

     MATEMATYKA  Matematyka wokół nas                   25,70

     GEOGRAFIA  Geografia                                           22,75

     BIOLOGIA  Biologia                                                  22,75

     TECHNIKA                                                                 5,97

     MUZYKA                                                                    8,90

     PLASTYKA                                                                 8,90

                      klasa VI  

     HISTORIA                                                                22,77                          

     JĘZYK ANGIELSKI                                                  25,74

     JĘZYK POLSKI  Literatura                                     12,87

     JĘZYK POLSKI  Gramatyka                                   12,87

     MATEMATYKA  Matematyka z plusem                  24,50

     GEOGRAFIA  Geografia                                          22,77

     BIOLOGIA  Biologia                                                22,77

     INFORMATYKA                                                        7,90

     TECHNIKA                                                                5,97

     MUZYKA                                                                   8,90

     PLASTYKA                                                               8,90

                           KLASA VII

     HISTORIA      Wczoraj i dziś                                   24,50                        

     JĘZYK ANGIELSKI    Smart Time                          23,57

     JĘZYK FRANCUSKI Amis ET COMPAGNIE 1       24,50

     JĘZYK NIEMIECKI  Aha 1 Neu                                24,50

     JĘZYK POLSKI  Między nami                                  24,95

     MATEMATYKA  Matematyka z plusem                   25,10

     GEOGRAFIA  Paneta nowa                                     25,30

     BIOLOGIA  Puls życia                                              25,30

     CHEMIA Chemia Nowej Ery                                     25,00

     FIZYKA   Spotkania z fizyką                                     23,00

     INFORMATYKA    Informatyka                                  9,00

                           KLASA VIII  

     HISTORIA                                                                   24,00                          

     WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE                               16,00

     JĘZYK ANGIELSKI Oxford                                       25,74

     JĘZYK FRANCUSKI Amis ET COMPAGNIE 3         24,75

     JĘZYK NIEMIECKI  Wir smart 5                               24,50

     JĘZYK POLSKI  Myśli i słowa                                  25,50

     MATEMATYKA  Matematyka wokół nas                  25,50

     GEOGRAFIA  Geografia                                           24,00

     BIOLOGIA  Biologia                                                  24,00

     CHEMIA Świat chemii                                               24,00

     FIZYKA   Świat fizyki                                                 24,50

     INFORMATYKA    Informatyka                                   9,00


     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku  o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw ( Dz.U. z 2014r., poz.811). Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

     USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

     Art.  64.  [Udostępnianie przez szkołę podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika]

     1.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.


      

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1333
 • Galeria zdjęć

   brak danych