• ZAGUBIENIE/ZNISZCZENIE PODRĘCZNIKA

    • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

     ZAGUBIENIA LUB ZNISZCZENIA PODRĘCZNIKA

     LUB MATERIAŁU EDUKACYJNEGO

     ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ:

     •  do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej
     • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej
     • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV - VIII szkoły podstawowej
      

     1.  Za zgubiony lub zniszczony podręcznik/materiał edukacyjny  przez ucznia-  rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wpłacić określoną kwotę (wyszczególnienie cen podręczników poniżej) na  konto Wydzielonego Rachunku Dochodów Szkoły:

     o nr  54 1030 1508 0000 0005 5074 3078

      W treści przelewu należy wpisać: za zagubiony/zniszczony podręcznik , imię i nazwisko ucznia oraz  klasę i nr szkoły oraz  tytuł podręcznika.

                    np: za zagubiony podręcznik JAN KOWALSKI 3a SP109  Tropicle kl. 3 cz.4,   

                         za zniszczony podręcznik EWA NOWAK 7c SP109 Matematyka kl. 7, Przyroda kl. 7

     2. Rodzic lub opiekun prawny przedstawia kopię wpłaty należności na podane  powyżej konto organu prowadzącego- nauczycielowi bibliotekarzowi  lub potwierdzenie wpłaty wysyła na adres e-mail szkoły   sp109@edu.um.warszawa.pl 

     3. Na tej podstawie podręcznik zostaje zdjęty z konta ucznia i wykreślony z inwentarza biblioteki jako zniszczony lub zgubiony.

     4. Bibliotekarz ubytkuje zgubiony lub zniszczony podręcznik/materiał edukacyjny i usuwa zaległość z konta ucznia.

     5. Rodzic/opiekun prawny może podjąć decyzję o odkupieniu zagubionego lub zniszczonego przez ucznia podręcznika. 

     6.  W przypadku  wątpliwości  – należy skontaktować się z biblioteką. 

     Kontakt z bibliotekarzami – telefoniczny 22 277 11 33 (biblioteka), LIBRUS,  e-mail i TEAMS –  emilkowska@eduwarszawa.pl   

      

      

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku  o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw ( Dz.U. z 2014r., poz.811). Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

     USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

     Art.  64.  [Udostępnianie przez szkołę podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika]

     1.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.      


   •                                 

    SZKOŁA PODSTAWOWA NR  109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

    C E N Y     P O D R Ę C Z N I K ÓW   w roku szk.   2023/2024

                                     

    KLASA

    PRZEDMIOT

    WYDAWNICTWO

    PODRĘCZNIK

    CENA

    Klasa 1

     

    Edukacja wczesnoszkolna

    Mac

    Gra w kolory cz. 1

    19,60

     

     

    Gra w kolory cz. 2

    19,60

     

     

    Gra w kolory cz. 3

    19,60

     

     

    Gra w kolory cz. 4

    19,60

    Język angielski

    MacMilan

    Tiger & Friends 1

    19,60

     

     

    KLASA

    PRZEDMIOT

    WYDAWNICTWO

    PODRĘCZNIK

    CENA

     

    Klasa 2

     

    Edukacja wczesnoszkolna

    MAC

    Gra w kolory cz. 1

    18,86

     

     

    Gra w kolory cz. 2

    18,86

     

     

    Gra w kolory cz. 3

    18,86

     

     

    Gra w kolory cz. 4

    18,86

    Język angielski

    MacMilan

    Tiger & Friends 2

    18,88

     

     

     

    KLASA

    PRZEDMIOT

    WYDAWNICTWO

    PODRĘCZNIK

    CENA

    Klasa 3

    Edukacja wczesnoszkolna

    MAC

    Gra w kolory cz. 1

    17,0

     

     

    Gra w kolory cz. 2

    17,0

     

     

    Gra w kolory cz. 3

    17,0

     

     

    Gra w kolory cz. 4

    17,0

       

    MAtematyka cz 1

    17,0

       

    Matematyka cz. 2

    17,0

    Język angielski

    Mac Milan

    Tiger & Friends 3

    17,0

     

     

     

           Klasa IV  

    PRZEDMIOT

    WYDAWNICTWO

    PODRĘCZNIK

    CENA

     

    HISTORIA

    GWO

    Historia 4. Podróże w czasie.  Małkowski

    27,90

    JĘZYK ANGIELSKI

    PEARSON

    English Class A1  / Zervas, Sandy

    27,00

    JĘZYK POLSKI

    GWO

    Między nami 4 / Łuczak, Agnieszka

    29,70

    MATEMATYKA

    GWO

    Matematyka z plusem  4 / Dobrowolska, Małgorzata

    29,70

    PLASTYKA

    MAC

    Plastyka 4 / Sygut, Wojciech

    8,80

    MUZYKA

       

     

    PRZYRODA

    Nowa Era

    Tajemnice przyrody 4 / Marko-Worłowska, Maria

    28,60

     TECHNIKA

    Nowa Era

    Jak to działa?  4 / Łabecki, Lech

    11,00

    INFORMATYKA

    WSIP

    Informatyka  4 / Jochemczyk, Wanda

    9,50

    Klasa V  

    PRZEDMIOT

    WYDAWNICTWO

    PODRĘCZNIK

    CENA

     

    HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

    Nowa Era

    Wczoraj i dziś  5 / Wojciechowski, Grzegorz

    29,20

    JĘZYK ANGIELSKI

    Pearson

    English Class A1+ /Croxford, Jayne

    27,00

    JĘZYK POLSKI

    GWO

    Między nami . Język polski 6 / Łuczak, Agnieszka

    29,60

    MATEMATYKA

    GWO

    Matematyka z plusem5  / Dobrowolska, Małgorzata

    29,60

    PLASTYKA

    Nowa Era

    Do dzieła! 5 / Lukas, Jadwiga

    8,00

    GEOGRAFIA

    Nowa Era

    Planeta nowa 5 / Szlajfer, Feliks

    30,72

    BIOLOGIA

    Nowa Era

    Puls życia  5 / Sęktas, Marian

    30,72

    INFORMATYKA

    WSiP

    Informatyka 5 / Wanda, Jochemczyk

    11,00

    TECHNIKA

    Nowa Era

    Jak to działa?  5 / Łabecki, Lech

    10,00

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Klasa VI    

    PRZEDMIOT

    WYDAWNICTWO

    PODRĘCZNIK

    CENA

     

    HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

    Nowa Era

    Wczoraj i dziś . Klasa 6 / Olszewska, Bogumiła

     29,70

    JĘZYK ANGIELSKI

    Pearson

    English Class A2 / Zervas, Sandy

    27,00 

    JĘZYK POLSKI

    GWO

    Między nami .Język polski 6 / Łuczak, Agnieszka

     29,70

    BIOLOGIA

    Nowa Era

    Puls życia 6 / Stawarz, Joanna

    30,87 

    GEOGRAFIA

    Nowa Era

    Planeta nowa  6 / Rachwał, Tomasz

    30,87 

    MATEMATYKA

    GWO

    Matematyka z plusem  6 / Jucewicz, Marta

    29,60 

    PLASTYKA

    Nowa Era

    Do dzieła!  6 / Lukas, Jadwiga

    12,00 

    INFORMATYKA

    WSiP

    Informatyka 6 / Jochemczyk, Wanda

    11,00 

    TECHNIKA

    Nowa Era

    Jak to działa? 6 / Łabecki, Lech

    12,00 

     

     

     

     

     

     

    KLASA VII

    PRZEDMIOT

    WYDAWNICTWO

    PODRĘCZNIK

    CENA

     

    HISTORIA

    GWO

    Historia 7. Podróże w czasie.  T. Małkowski

    32,30

    JĘZYK ANGIELSKI

    Macmillan

    Brainy 7/ CaterineMcBeth  z ćwiczeń: Katherine Stannett

    30,90

    JĘZYK FRANCUSKI

    Hachette

    Explore 1 / Céline Himber Fabienne Gallon G. Hałat

    30,90

    JĘZYK NIEMIECKI

    WSiP

    aha! NEU 7 Potapowicz, Anna

    32,00

    JĘZYK POLSKI

    GWO

    Między nami 7 / Łuczak, Agnieszka

    32,90

    MATEMATYKA

    GWO

    Matematyka z plusem 7 / Dobrowolska, Małgorzata

    33,20

    GEOGRAFIA

    Nowa Era

    Planeta Nowa 7 / Malarz, Roman

    34,20

    BIOLOGIA

    Nowa Era

    Puls życia 7 / Jefimow, Małgorzata

    34,50

    CHEMIA

    Nowa Era

     Chemia Nowej Ery 7 / Kulawik, Jan

    33,70

    FIZYKA

    Nowa Era

    Spotkania z fizyką 7 / Francuz-Ornat, Grażyna

    30,40

    PLASTYKA

    M AC

    Plastyka 7 / Sygut, Wojciech

    11,30

    INFORMATYKA

    WSiP

    Informatyka 7 / Jochemczyk

    9,50

     

     

    Klasa VIII

    PRZEDMIOT

    WYDAWNICTWO

    PODRĘCZNIK

    CENA

     

    HISTORIA

    Nowa Era

    Wczoraj i dziś 8 / Śniegocki, Robert

     29,50

    WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

    WSIP

    Wiedza o społeczeństwie 8 / Krzesicki

     12,50

    JĘZYK ANGIELSKI

     

    Repetytorium ósmoklasisty : język angielski : A2+/B1

    29,49

    JĘZYK FRANCUSKI

    Hachette

    Explore 2 podręcznik / Céline HimberF abienne GallonG abriela Hałat

     25,74

    JĘZYK NIEMIECKI

    WSiP

    aha! NEU 8 / Potapowicz, Anna

     29,49

    JĘZYK POLSKI

    GWO

    Między nami  8 /Krzemieniewska-Kleban, Kamila

     30,00

    MATEMATYKA

    GWO

    Matematyka z plusem / Białek, Zofia

     30,20

    GEOGRAFIA

    Nowa Era

    Planeta Nowa

     31,00

    BIOLOGIA

    Nowa Era

    Puls życia 8 / Sągin, Beata

     31,00

    CHEMIA

    Nowa Era

     Chemia Nowej Ery 8 / Kulawik, Jan

     30,50

    FIZYKA

    Nowa Era

    Spotkania z fizyką 8 / Francuz-Ornat, Grażyna

     27,60

    EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

    WSiP

    EDB 8 / Breitkopf, Bogusława

    12,50

    INFORMATYKA

    WSiP

    Informatyka Wanda, Jochemczyk

     11,00

     

     

     

     

    • WYPOŻYCZANIE I ZWROT PODRĘCZNIKÓW

    • WYPOŻYCZENIA

     1. Wypożyczanie uczniom podręczników rozpocznie się po ich akcesji.

     2. Aby klasa mogła wypożyczyć podręczniki wychowawca musi wcześniej ustalić  z bibliotekarzem termin, w celu przygotowania kompletów książek.

     3. W umówionym terminie klasa pod opieką nauczyciela/wychowawcy zgłasza się po odbiór kompletów podręczników, z zachowaniem przepisów epidemiologicznych.

     4. Wypożyczone podręczniki muszą zostać obłożone i zabezpieczone przed zniszczeniem oraz podpisane.

      

     ZWROTY 

     1. Zwrot podręczników na koniec roku szkolnego będzie odbywał się klasami według przyjętego harmonogramu.

     • podręczniki należy przygotować do zwrotu – usunąć zbędne notatki, zakładki i okładki, zadbać o czystość i estetykę; nie należy pakować ich w torby, pojemniki itp. – komplet podręczników związać porządnie  sznurkiem, tak by się nie rozsypały (nie oklejać taśmą!)
     • podręczniki ułożyć w komplecie tak - aby kody kreskowe znajdowały się na wierzchu (sprawniej będzie przebiegała akcja zwrotu)
     • do kompletu podręczników dołączyć kartę z informacją z danymi zwracającego oraz listą podręczników z ich  numerami  inwentarzowymi - w przypadku zwrotu do wyznaczonego  PUNKTU ODBIORU (przypadku pracy szkoły w zaostrzonym reżimie sanitarnym)

     2. Podręczniki po ocenie ich stanu technicznego zostaną odpisane z konta czytelnika po  kwarantannie, a informacja o aktualnym stanie KONTA CZYTELNIKA będzie dostępna po zalogowaniu się w systemie MOL NET+ .

      

      


      

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 4728
 • Galeria zdjęć

   brak danych