• SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 

     P O D R Ę C Z N K I  oraz  zeszyty ćwiczeń obowiązujące w roku szk.   2022/2023 

     wykaz zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13  czerwca 2022 r. 

      

     ver4_Podreczniki_2022_2023_na_strone.pdf

     Klasy I - III 

     KLASA 

     PRZEDMIOT 

     WYDAWNICTWO 

     PODRĘCZNIK 

     UWAGI 

     Klasa 1 

      

     Edukacja wczesnoszkolna 

     Mac 

     Gra w kolory cz. 1  

      

      

      

     Gra w kolory cz. 2 

      

      

      

     Gra w kolory cz. 3 

      

      

      

     Gra w kolory cz. 4 

      

     Język angielski 

     MacMilan 

     Tiger & Friends 1  

      

     religia 

     Diecezja Warszawsko - Praska 

     W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 

     Zamawiane we wrześniu 

     Podział strony 

     KLASA 

     PRZEDMIOT 

     WYDAWNICTWO 

     PODRĘCZNIK 

     UWAGI 

     Klasa 2 

      

     Edukacja wczesnoszkolna 

     MAC 

     Gra w kolory cz. 1 

      

      

      

     Gra w kolory cz. 2 

      

      

      

     Gra w kolory cz. 3 

      

      

      

     Gra w kolory cz. 4 

      

     Język angielski 

     MacMilan 

     Tiger & Friends 2  

      

     religia 

     Diecezja Warszawsko - Praska 

     Kochamy Pana Jezusa 

     Zamawiane we wrześniu 

     Podział strony 

     KLASA 

     PRZEDMIOT 

     WYDAWNICTWO 

     PODRĘCZNIK 

     UWAGI 

     Klasa 3 

      

     Edukacja wczesnoszkolna 

     MAC 

     Gra w kolory cz. 1 

      

      

      

     Gra w kolory cz. 2 

      

      

      

     Gra w kolory cz. 3 

      

      

      

     Gra w kolory cz. 4 

      

     Język angielski 

     Mac Milan 

     Tiger & Friends 3  

      

     religia 

       Diecezja Warszawsko - Praska 

      

     Przyjmujemy Jezusa 

     Zamawiane we wrześniu 

        

      

       

           Klasa IV    

     PRZEDMIOT 

     WYDAWNICTWO 

     PODRĘCZNIK 

     UWAGI 

     HISTORIA 

     Nowa Era 

     Wczoraj i dziś 

      

     JĘZYK ANGIELSKI 

     PEARSON 

     English Class A1 

      

     JĘZYK POLSKI 

     GWO 

     Między nami 

      

     MATEMATYKA 

     GWO 

     Matematyka z plusem 

      

     PLASTYKA 

     Nowa Era 

     Do dzieła! 

      

     MUZYKA 

     WSIP 

     Klucz do muzyki ? 

      

     PRZYRODA 

     Nowa Era 

     Tajemnice przyrody 

      

      TECHNIKA 

     Nowa Era  

     Jak to działa? 

      

     INFORMATYKA 

     WSIP 

     Informatyka 

      

     religia 

     Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa 

     Jestem chrześcijaninem 

     Zamawiane we wrześniu 

      

      

        Klasa V   LICZBA UCZNIÓW    

     PRZEDMIOT 

     WYDAWNICTWO 

     PODRĘCZNIK 

     UWAGI 

     HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

     Nowa Era 

     Wczoraj i dziś 

      

     JĘZYK ANGIELSKI 

     Pearson 

     English Class A1+ 

      

     JĘZYK POLSKI 

     GWO 

     Między nami 

      

     MATEMATYKA 

     GWO 

     Matematyka z plusem 

      

     PLASTYKA 

     Nowa Era 

     Do dzieła! 

      

     MUZYKA 

      

     GEOGRAFIA 

     Nowa Era 

     Planeta nowa 

      

     BIOLOGIA 

     Nowa Era  

     Puls życia 

      

     RELIGIA 

     Wydawnictwo Katechetyczne, 

     Warszawa 

     Wierzę w Jednego Boga 

     Zamawiane we wrześniu 

     INFORMATYKA 

     WSiP 

     Informatyka 

      

     TECHNIKA 

     Nowa Era  

     Jak to działa? 

      

      

     Klasa VI    

     PRZEDMIOT 

     WYDAWNICTWO 

     PODRĘCZNIK 

     UWAGI 

     HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

     Nowa Era 

     Wczoraj i dziś 

       

     JĘZYK ANGIELSKI 

     Pearson 

     English Class A2 

       

     JĘZYK POLSKI 

     GWO 

     Między nami 

       

     BIOLOGIA 

     Nowa Era  

     Puls życia 

      

       

     GEOGRAFIA 

     Nowa Era 

     Planeta nowa 

       

     MATEMATYKA 

     GWO 

     Matematyka z plusem 

       

     MUZYKA 

       

     PLASTYKA 

     Nowa Era 

     Do dzieła! 

       

     INFORMATYKA 

     WSiP 

     Informatyka 

       

     TECHNIKA 

     Nowa Era  

     Jak to działa? 

       

     RELIGIA 

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa 

     Wierzę w święty Kościół powszechny  

     Zamawiane we wrześniu 

       

     KLASA VII  

     PRZEDMIOT 

     WYDAWNICTWO 

     PODRĘCZNIK 

     UWAGI 

     HISTORIA 

     Nowa Era 

     Wczoraj i dziś 

      

     JĘZYK ANGIELSKI 

     EGIS 

     SMART TIME 2 

      

     JĘZYK FRANCUSKI 

     Cle INTERNATIONAL 

     AMIS ET COMPAGNIE 1 

      

     JĘZYK NIEMIECKI 

     WSiP 

     aha! NEU 7 

      

     JĘZYK POLSKI 

     GWO 

     Między nami 

      

     MATEMATYKA 

     GWO 

     Matematyka z plusem 

      

     GEOGRAFIA 

     Nowa Era 

     Planeta Nowa 

      

     BIOLOGIA 

     Nowa Era 

     Puls życia 

      

     CHEMIA 

     Nowa Era 

      Chemia Nowej Ery 

      

     FIZYKA 

     Nowa Era 

     Spotkania z fizyką  

      

     MUZYKA 

     WSiP 

     Klucz do muzyki  

      

     PLASTYKA 

     Nowa Era 

     Do dzieła! 

      

     INFORMATYKA 

     WSiP 

     Informatyka  

      

     RELIGIA 

     Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa 

     Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze 

     Zamawiane we wrześniu 

      

      

     Klasa VIII   

      

     PRZEDMIOT 

     WYDAWNICTWO 

     PODRĘCZNIK 

     UWAGI 

     HISTORIA 

     Nowa Era 

     Wczoraj i dziś 

       

     WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

     WSIP  

     WOS 

       

     JĘZYK ANGIELSKI 

     Pearson Central Europe 

     Repetytorium ósmoklasisty : język angielski : A2+/B1  

       

     JĘZYK FRANCUSKI 

     Cle INTERNATIONAL 

     AMIS ET COMPAGNIE 2,3 

       

     JĘZYK NIEMIECKI 

     WSiP 

     aha! NEU 8 

       

     JĘZYK POLSKI 

     GWO 

     Między nami 

       

     MATEMATYKA 

     GWO 

     Matematyka z plusem 

       

     GEOGRAFIA 

     Nowa Era 

     Planeta Nowa 

       

     BIOLOGIA 

     Nowa Era 

     Puls życia 

       

     CHEMIA 

     Nowa Era 

      Chemia Nowej Ery 

       

     FIZYKA 

     Nowa Era 

     Spotkania z fizyką  

       

     EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

     WSiP  

     EDB 

      

     INFORMATYKA 

     WSiP  

     Informatyka 

       

     RELIGIA 

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa 

      Ty ścieżkę życia mi ukażesz 

     Zamawiane we wrześniu 

       

    •  


     CENY PODRĘCZNIKÓW  2022/2023

     klasa I    Gra w kolory        każda część  1- 4    13,75      ANGIELSKI     Tiger&Friends       19,25 

     klasa II   Gra w kolory        każda część  1-4     18,86      ANGIELSKI     Tiger&Friends       18,88 

     klasa III  Gra w kolory         każda część 1-4      17,00      ANGIELSKI     Tiger 3                  17,00

                     Gra w kolory        Matematyka   cz. 1   17,00      Matematyka cz. 2             17.00

      

                      klasa IV

     HISTORIA       Wczoraj i dziś                              21,20                         

     JĘZYK ANGIELSKI      English Class A1                21,00            

     JĘZYK POLSKI  Między nami                                21,85

     MATEMATYKA  Matematyka z plusem                  26,90

     PRZYRODA      Tajemnice przyrody                      21,50

     TECHNIKA        Jak to działa                                   9,40

     PLASTYKA       Do dzieła                                         7,00

     INFORMATYKA       WSi P                                        8,00

      

                     klasa V 

     HISTORIA     Wczoraj i dziś                                     29,20                        

     JĘZYK ANGIELSKI        English Class A1+             27,00

     JĘZYK POLSKI  Między nami                                 29,60

     MATEMATYKA  Matematyka z plusem                   29,60

     GEOGRAFIA  Planeta Nowa                                   30,72

     BIOLOGIA  Puls  życia                                            30,72

     TECHNIKA   Jak to działa                                        10,0

     PLASTYKA  Do dzieła                                               8,00

      

                      klasa VI  

     HISTORIA                                                              29,70                   

     JĘZYK ANGIELSKI   English Class A2                  27,00

     JĘZYK POLSKI  Literatura                                     29,70

     MATEMATYKA  Matematyka z plusem                  29,60

     GEOGRAFIA                                                          30,87

     BIOLOGIA                                                              30,87

     INFORMATYKA                                                     11,00

     TECHNIKA                                                             17,00

     MUZYKA                                                                   -

     PLASTYKA                                                              12,00

      

      

                           KLASA VII

     HISTORIA     Wczoraj i dziś                                    24,50                        

     JĘZYK ANGIELSKI    Smart Time 2                       24,75

     JĘZYK FRANCUSKI Amis ET COMPAGNIE 1       25,83

     JĘZYK NIEMIECKI  Aha 1 Neu                                24,50

     JĘZYK POLSKI  Między nami                                  24,95

     MATEMATYKA  Matematyka z plusem                   21,85

     GEOGRAFIA  Paneta nowa                                     25,30

     BIOLOGIA  Puls życia                                              25,30

     CHEMIA Chemia Nowej Ery                                     25,00

     FIZYKA   Spotkania z fizyką                                     23,00

     INFORMATYKA   WSiP  Informatyka wyd. 7             9,00

     PLASTYKA    Do dzieła                                              9,00

      

                           KLASA VIII  

     HISTORIA      Wczoraj i dziś                                     29,50                         

     WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE     WSiP                 12,50

     JĘZYK ANGIELSKI  Repetytorium ósmoklasisty        29,49

     JĘZYK FRANCUSKI  Amis ET COMPAGNIE 3         25,83

     JĘZYK NIEMIECKI   Aha Neu                                     29,49

     JĘZYK POLSKI   Między nami                                   30,00

     MATEMATYKA   Matematyka z plusem                      30,20

     GEOGRAFIA   Planeta Nowa                                     31,00

     BIOLOGIA   Puls życia                                               31,00

     CHEMIA   Nowa Era                                                   30,50

     FIZYKA    Spotkanie z fizyką                                       27,60

     EDB            WSiP                                                        12,50 

     INFORMATYKA   WSiP                                               11,00


      

      

      

    • ZAGUBIENIE/ZNISZCZENIE PODRĘCZNIKA

    • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

     ZAGUBIENIA LUB ZNISZCZENIA PODRĘCZNIKA

     LUB MATERIAŁU EDUKACYJNEGO

     ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ:

     •  do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej
     • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej
     • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV - VIII szkoły podstawowej
      

     1.  Za zgubiony lub zniszczony podręcznik/materiał edukacyjny  przez ucznia-  rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wpłacić określoną kwotę (wyszczególnienie cen podręczników poniżej) na  konto Wydzielonego Rachunku Dochodów Szkoły:

     o nr  54 1030 1508 0000 0005 5074 3078

      W treści przelewu należy wpisać: za zagubiony/zniszczony podręcznik , imię i nazwisko ucznia oraz  klasę i nr szkoły oraz  tytuł podręcznika.

                    np: za zagubiony podręcznik JAN KOWALSKI 3a SP109  Tropicle kl. 3 cz.4,   

                         za zniszczony podręcznik EWA NOWAK 7c SP109 Matematyka kl. 7, Przyroda kl. 7

     2. Rodzic lub opiekun prawny przedstawia kopię wpłaty należności na podane  powyżej konto organu prowadzącego- nauczycielowi bibliotekarzowi  lub potwierdzenie wpłaty wysyła na adres e-mail szkoły   sp109@edu.um.warszawa.pl 

     3. Na tej podstawie podręcznik zostaje zdjęty z konta ucznia i wykreślony z inwentarza biblioteki jako zniszczony lub zgubiony.

     4. Bibliotekarz ubytkuje zgubiony lub zniszczony podręcznik/materiał edukacyjny i usuwa zaległość z konta ucznia.

     5. Rodzic/opiekun prawny może podjąć decyzję o odkupieniu zagubionego lub zniszczonego przez ucznia podręcznika. 

     6.  W przypadku  wątpliwości  – należy skontaktować się z biblioteką. 

     Kontakt z bibliotekarzami – telefoniczny 22 277 11 33 (biblioteka), LIBRUS,  e-mail i TEAMS –  emilkowska@eduwarszawa.pl   

      

      

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku  o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw ( Dz.U. z 2014r., poz.811). Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

     USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

     Art.  64.  [Udostępnianie przez szkołę podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika]

     1.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.      

    • WYPOŻYCZANIE I ZWROT PODRĘCZNIKÓW

    • WYPOŻYCZENIA

     1. Wypożyczanie uczniom podręczników rozpocznie się po ich akcesji.

     2. Aby klasa mogła wypożyczyć podręczniki wychowawca musi wcześniej ustalić  z bibliotekarzem termin, w celu przygotowania kompletów książek.

     3. W umówionym terminie klasa pod opieką nauczyciela/wychowawcy zgłasza się po odbiór kompletów podręczników, z zachowaniem przepisów epidemiologicznych.

     4. Wypożyczone podręczniki muszą zostać obłożone i zabezpieczone przed zniszczeniem oraz podpisane.

      

     ZWROTY 

     1. Zwrot podręczników na koniec roku szkolnego będzie odbywał się klasami według przyjętego harmonogramu.

     • podręczniki należy przygotować do zwrotu – usunąć zbędne notatki, zakładki i okładki, zadbać o czystość i estetykę; nie należy pakować ich w torby, pojemniki itp. – komplet podręczników związać porządnie  sznurkiem, tak by się nie rozsypały (nie oklejać taśmą!)
     • podręczniki ułożyć w komplecie tak - aby kody kreskowe znajdowały się na wierzchu (sprawniej będzie przebiegała akcja zwrotu)
     • do kompletu podręczników dołączyć kartę z informacją z danymi zwracającego oraz listą podręczników z ich  numerami  inwentarzowymi - w przypadku zwrotu do wyznaczonego  PUNKTU ODBIORU (przypadku pracy szkoły w zaostrzonym reżimie sanitarnym)

     2. Podręczniki po ocenie ich stanu technicznego zostaną odpisane z konta czytelnika po  kwarantannie, a informacja o aktualnym stanie KONTA CZYTELNIKA będzie dostępna po zalogowaniu się w systemie MOL NET+ .

      

      


      

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2911
 • Galeria zdjęć

   brak danych