• ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

    •  

                                        

      

   • Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

     

    Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 5 marca br. o godz. 13:00
    i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

    rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl(otwiera się w nowej karcie)

    Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

    • numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,

    lub

    • numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru (dotyczy dzieci, które nie posiadają numeru PESEL)

    Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 20 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

    Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) będzie możliwe do 21 marca do godz. 16.00.
    Wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem) i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

    Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

    Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

     

    Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

    Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest w zakładkach: harmonogram rekrutacjikryteria rekrutacjizasady rekrutacji.

     
 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 4743
 • Galeria zdjęć

   brak danych