• Ramowy plan zajęć 

    •  

       7.00 – 8.20

     Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.

      

       8.20 – 9.00

     Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne. Zajęcia dydaktyczne. Praca w kartach pracy.

      

       9.00 – 9.30

     Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania przy posiłku. Śniadanie.

      

       9.30 – 10.00

     Zabawy swobodne.

      

     10.00 – 10.30

     Zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej.

      

     10.30 – 11.30

     Pobyt na świeżym powietrzu. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie
     do samodzielności.

      

     11.30 – 11.50

     Zajęcia organizacyjne, mycie rąk, przygotowanie do posiłku.

      

     11.50 – 12.20

     Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy posiłku.

      

     12.20 – 13.00

     Odpoczynek. „Czytankowo” – słuchanie bajek i tekstów czytanych przez Nauczyciela.

      

      

     ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

      

     13.00 – 14.30

     Zajęcia dodatkowe: Zajęcia ruchowe, plastyczne, rytmika.

      

     14.30 – 15.00

     Przygotowanie do podwieczorku – zwrócenie uwagi na zachowanie porządku wokół siebie. Podwieczorek.

      

     15.00 – 17.00

     Swobodne zabawy. Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach rozwojowych. Prace porządkowe w sali.

      

      

      

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2222
 • Galeria zdjęć

   brak danych