•  

     

    Uuczniom szkół podstawowych w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia. Uprawnienie to daje możliwość bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w 1.i 2. strefie biletowej w drodze do i ze szkoły, jak również w korzystaniu z komunikacji miejskiej w wolnym czasie.

    • Wnioski mozna  składać  drogą elektroniczną. Poniżej dedykowany dla naszej szkoły link,który usprawnia proces wyrobienia Karty Ucznia. 

    https://kartaucznia.ztm.waw.pl/646d14f4

    • Wniosek o Kartę Ucznia można również złożyć w formie papierowej w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

              Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem:


    https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf

    • Karta Ucznia wydawana jest na okres 4 lat z datą ważności od  1 września br. dzieciom, które spełniają przesłanki wymienione w  1 pkt 5 i 6 załącznika do Uchwały Nr XXXIII/828/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. Rady m.st. Warszawy tj. zamieszkujących lub uczęszczających do szkół na terenie m.st.Warszawy.

    UWAGA! Rokrocznie należy przedłużać w blietomatach - E-HOLOGRAM ., jeżeli korzysta się z uprawnień MŁODEGO WARSZAWIAKA.

     

     

    Karta ucznia

    Karta Ucznia to Warszawska Karta Miejska wyrabiana przez Zarząd Transportu Miejskiego, za pośrednictwem szkoły z nadrukiem dedykowanym tylko dla uczniów.

    Karta jest ważna wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów na obszarze 1 i 2 strefy warszawskiej komunikacji miejskiej w okresie nauki w szkole – nie dłużej jednak niż na cztery lata.

    wzór karty ucznia

    Karta Ucznia przysługuje:

    a) uczniom szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy.

    b) uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.

    Oznacza to, że bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.

    Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję, z której ulgi dziecko będzie korzystać.

    Jak otrzymać Kartę Ucznia

    Rodzice powinni wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Po wyrobieniu karty zdjęcia zostaną zwrócone. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole, która przekaże go do ZTM. Karty Ucznia wraz z wgranym uprawnieniem będą wydawane przez warszawskie szkoły.

    Dla dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, uprawnienia wgrywane są na dany rok szkolny, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia ze szkoły z podanym adresem zamieszkania. Kartę Ucznia można wyrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

    W tym celu należy zgłosić się do wybranego POP ZTM wraz z:

    • wnioskiem o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej
    • aktualnym zdjęciem ucznia
    • ważną legitymacją szkolną (na której wskazany jest adres zamieszkania ucznia) lub
    • zaświadczeniem wydanym przez szkołę (z podanym adresem miejsca zamieszkania ucznia oraz informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym) i dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka.”

    Wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej – pdf (478 KB)

    Duplikat karty

    W przypadku konieczności wydania kolejnej karty (zagubienie, kradzież, uszkodzenie mechaniczne) duplikat wydaje się po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości opłaty za wydanie kolejnej karty ustalonej według przepisów odrębnych.

    W celu otrzymania duplikatu karty należy zgłosić się wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka oraz aktualnym zdjęciem do dowolnego POP ZTM.

    Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka (KMW), rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas e-hologram zostanie przekodowany na Kartę Ucznia. W przypadku dzieci nieposiadających uprawnień do KMW e-hologram nie będzie wgrywany na Kartę Ucznia.

    FAQ – Najczęściej zadawane pytania

    Komu przysługuje Karta Ucznia?

    Czy dzieci z oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówkowych) w szkołach podstawowych też mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów?

    Córka posiada spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską, z której obecnie korzysta. Czy konieczne jest wyrobienie Karty Ucznia?

    Mamy piątkę dzieci w wieku od 7 do 21 lat. Troje najstarszych korzysta obecnie z bezpłatnych przejazdów wynikających z posiadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodziny wielodzietnej – z których uprawnień powinniśmy skorzystać?

    Który wniosek należy wypełnić aby uzyskać Kartę Ucznia?

    Jak wygląda kwestia złożenia wniosku dla obecnego „zerówkowicza”, który od 1 września będzie uczniem 1 klasy szkoły podstawowej?

    Mam dwójkę dzieci które korzystają z rocznego biletu ZTM za 99 zł, bilety są ważne do końca grudnia 2017 roku. Co powinnam zrobić?

    Od 1 września dzieciom będą przysługiwały Karty Ucznia. Co z obecną kartą?

    Czy uprawnienie do bezpłatnych przejazdów obowiązuje tylko na dojazdy do szkoły i z powrotem, czy obowiązuje na wszystkich liniach, w obydwu strefach?

    Syn ma orzeczenie o niepełnosprawności – czy powinnam wyrabiać Kartę Ucznia?

    Czy jeśli dziecko otrzyma bezpłatne uprawnienia można zwrócić bilet z dotychczas  używanej karty?

    Czy w momencie wydania nowej karty, dotychczasowa karta powinna zostać zwrócona?

    Jeśli dziecko zagubi Kartę Ucznia, wniosek o duplikat należy złożyć w szkole czy w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM?

    Jaki termin będzie nadawany dla kart?

    Czy dzieci będą musiały okazywać do kontroli legitymacje szkolną mimo posiadania Karty Ucznia?

    Czy jeśli nie zdążę wyrobić Karty Ucznia do 1 września, dziecko może do czasu jej wydania podróżować bezpłatnie na podstawie legitymacji szkolnej?

    Czy wniosek o Kartę Ucznia musi zostać złożony tylko w szkole? Czy 1 września można zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów, czy trzeba pierwszą kartę wyrobić w szkole?

    Czy w okresie wakacyjnym Karta Ucznia będzie obowiązywać?

    Mieszkam poza Warszawą, moje dziecko chodzi do szkoły w Warszawie. Czy może również skorzystać z Karty Ucznia?

    Na obecnej karcie dziecka został nagrany e-hologram Młodego Warszawiaka. Co zrobić, żeby został wgrany na Kartę Ucznia?

    W jaki sposób można przedłużyć ważność e-hologramu?

    Już mam Kartę Ucznia dla dziecka, jednak uprawnienia są ważne od 1 września. Czy do tego czasu mogę na tej karcie kodować bilety długookresowe?

    Mieszkamy w Warszawie ale dziecko uczy się poza granicami miasta. Czy możemy złożyć wniosek o Kartę Ucznia w szkole?

    Jak wyrobić Kartę ucznia dla dziecka zamieszkałego na terenie Warszawy, a uczęszczającego do szkoły podwarszawskiej?

     

    Informacje dla szkół

    Karta Ucznia jest uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów wynikających z Uchwały nr XLVII/1138/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

    Wnioski o Kartę Ucznia dla uczniów Warszawskich szkół podstawowych działających na terenie m.st Warszawy, a także dla uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej przyjmowane są przez szkoły. Zgodnie z ideą Karty Ucznia uprawnienie do bezpłatnych przejazdów uczniowie otrzymują również od Dyrektora placówki. Jest to znaczne ułatwienie dla rodziców, gdyż zgłaszając się bezpośrednio do szkoły nie muszą poświęcać dodatkowego czasu wizytując Punkty Obsługi Pasażerów ZTM.

    Dzięki dotychczasowej współpracy w roku szkolnym 2017/2018 wydaliśmy wspólnie ponad 130 tyś kart ucznia, a uczniowie swobodnie mogą korzystać z przysługujących im uprawnień.

    Zanim jednak szkoła przystąpi do współpracy niezbędne jest dopełnienie formalności. Wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres ztm@ztm.waw.pl.

    Co trzeba zrobić jeśli uczniowie korzystają z e-hologramu?

    Na wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej należy wpisać E-hologram. Na tej podstawie zostanie przekodowane uprawnienie. Przypominamy, że termin ważności e-hologramu upływa z dniem 30 września, najszybciej i najprościej przedłużyć termin uprawnienia można w stacjonarnych oraz mobilnych automatach biletowych, bez konieczności wizyty w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

    Czy dzieci w różnym czasie składają wnioski?

    Wnioski o wydanie Karty Ucznia mogą być składane w szkołach w terminach ustalonych przez szkołę. Zarząd Transportu Miejskiego zrealizuje wszystkie wnioski jakie zostaną przekazane ze szkół, bez znaczenia na termin ich dostarczenia do ZTM.

    Wnioski należy przekazywać do kancelarii w siedzibie ZTM znajdującej się przy ul. Żelaznej 61.

    Co zrobić gdy dziecko zgubiło kartę.

    Wniosek o wydanie kolejnej karty należy złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM, opłata za wydanie duplikatu wynosi 14zł. Proszę pamiętać o zabraniu aktualnego zdjęcia, ważnej legitymacji szkolnej dziecka, oraz dokumentu tożsamości.

    Dziecko korzysta z innych uprawnień czy musi wymieniać kartę?

    Rodzice decydują, z której ulgi skorzysta dziecko. Można pozostać przy dotychczasowym uprawnieniu.

     

     

     

    czytaj więcej >>>>https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 3502
 • Galeria zdjęć

   brak danych