• DYŻUR WAKACYJNY

   •  


    OPŁATA 

     

    Stawka żywieniowa za dzień wynosi 14 zł.

    Należności za posiłki  należy wpłacać na konto szkoły.

    54 1030 1508 0000 0005 5074 3078

    W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko  oraz termin , którego dotyczy wpłata. 

     


     

    https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

     

     

   • HARMONOGRAM ZAPISÓW

   • Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2022 r. harmonogram zapisów

     

    od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 19 kwietnia do godz. 20.00 

    Wypełnienie wniosku w systemie.
    Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów

    *dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu zapisów;

    * dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"
     

    od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 16.00

    Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

    UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.
     

    10 maja godz. 13.00

    Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

    Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.
     

    od 10 maja do 24 maja 

    Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
     

    30 maja godz. 13.00

    Informacja o przyjęciu dziecka

    Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
     

    Zapisy na wolne miejsca
     

    31 maja godz. 14.00

    Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
     

    od 1 czerwca godz. 9:00 do 6 czerwca do 16:00

    Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
     

    od 7 czerwca do 8 czerwca

    Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
     

    9 czerwca od 15:00

    Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.
     

    10 czerwca godz. 16.00

    Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
    Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

    * przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

    Załączniki:

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 658
 • Galeria zdjęć

   brak danych