• KOORDYNATORZY AKCJI

    LATO W MIEŚCIE

    W SP 109

     Katarzyna Staniec        Barbara Szpunar     

    W naszej szkole akcja odbędzie się od 10 sierpnia do 31 sierpnia.   


    Numer konta, na który należy dokonać opłaty za wyżywienie :
    54 1030 1508 0000 0005 5074 3078
    Numer konta, na który należy dokonać opłaty za opiekę (jeśli płatność przyjmowana jest w formie przelewu) :
    95 1030 1508 0000 0005 5074 3019


     

     

    ​​​​​​​

    ​​​​​​​

     


    Linki do stron zawierających bardzo istotne informacje odnośnie organizacji i przebiegu akcji Lato w mieście w naszej dzielnicy oraz w naszej szkole:

    https://liblink.pl/rZVnhF0trK  - strona naszej szkoły,

    https://liblink.pl/XCP0cFeAnp  -strona biura edukacji

    https://liblink.pl/23hkRF5KQD - strona elektronicznych zapisów.

    Jednocześnie szkolni koordynatorzy przypominają, że :

    - rodzice/ prawni opiekunowie po dokonaniu elektronicznej rejestracji dziecka mają obowiązek WYDRUKOWAĆ KARTĘ uczestnika, zapoznać się z załączonym tam REGULAMINEM,  podpisać ją w wyznaczonych miejscach, dołączyć potwierdzenie dokonania opłat - za wyżywienie oraz  opiekę ( numery kont na stronie szkoły) a następnie dostarczyć do SEKRETARIATU SZKOŁY .


    -ze względu na fakt zagrożenia epidemiologicznego, w tym roku nie ma możliwości korzystania z transportu miejskiego - dzieci biorące udział w akcji w naszej szkole, będą uczestniczyły tylko w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły (nie ma wyjść np: na basen, do WCK Anin czy do muzeum) - na dzień dzisiejszy nie mamy informacji czy dzielnica zorganizuje zajęcia dodatkowe na terenie szkoły


    - grupy składać się będą z 12-14 osób, które przebywać będą pod opieką jednego wychowawcy w godzinach 7:30 -16:30


    - grupy przebywają pod opieką jednego, stałego wychowawcy


    - każda grupa przebywa tylko w swojej, wyznaczonej dla niej sali (pod opieka wychowawcy, grupa może w wyznaczonych godzinach korzystać z sali gimnastycznej, boiska szkolnego, placu zabaw oraz stołówki szkolnej)


    - w trakcie turnusu, dzieci nie mogą zmieniać grup, a w ciągu dnia grupy nie mogą się ze sobą mieszać


    - wszyscy uczestnicy akcji zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego (dezynfekcja, zachowanie dystansu 1,5 m, uczestnicy muszą być wyposażeni w maseczki i rękawiczki)


    - do szkoły  nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie


    - dzieci nie zostaną przyjęte, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel lub kichanie


    -uczestników przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe


    - przed rozpoczęciem każdego turnusu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

   • Warszawska Akcja „Lato w Mieście”.

    W okresie wakacji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

    - Ze względu na epidemię i obowiązujące ograniczenia będzie to edycja inna od pozostałych. Zapewnimy jednak maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. To nasz absolutny priorytet. Przygotowania trwały przez cały czas, ale bardzo długo czekaliśmy na informacje czy będzie można zorganizować półkolonie i na szczegółowe wytyczne sanitarne – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

    Podczas 9 jednotygodniowych turnusów w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (szkoły które prowadzą turnusy w ramach akcji „Lato w mieście”) na dzieci czeka w tym roku ponad 35 tysięcy wolnych miejsc. Ze względu na wytyczne sanitarne grupy będą liczyły tylko 12-14 uczestników.


    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  od 23 czerwca - informacje na stronie Biura Edukacji i Elektronicznym systemie zapisów ( strony podane wyżej)

    Jak się zapisać?

    Zapisy na „Lato w Mieście” 2020   8 czerwca - do 14 czerwca 2020 r. . Zapisywać się można pod adresem 

     www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

    Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych, należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.

    Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 16 czerwca o godzinie 13.00.

     

    Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 czerwca od godz. 14.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

     

    Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są m.in. na stronie  Biura Edukacji.

    Feryjne Placówki Edukacyjne

    Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

    Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

     

    Zasady opieki nad dziećmi podczas wakacji

    Feryjne Placówki Edukacyjne będą organizowane m.in. zgodnie z  wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku. Wprowadza się ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie.

    Do placówek nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel lub kichanie. Uczestników przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe. Przed rozpoczęciem każdego turnusu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

    Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

   brak danych