• Stypendium szkolne, zasiłek szkolny

   •  

     Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie mogą otrzymać w r. szk. 2020/2021 stypendium szkolne.

    Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota  528 zł netto.

    Uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


    Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r.

     Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej www.edukacja.warszawa.pl lub otrzymać u pedagoga szkolnego.

    http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22412/attachments/wniosek-o-stypendium-szkolne.docx

    http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22412/attachments/wniosek-o-zasilek-szkolny.docx

    https://opswawer.waw.pl/sites/default/files/klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowyc_-_stypednia_szkolne_i_zasilki_szkolne_ops_wawer.doc

     

     

     

     

     

     

     

    Dofinansowanie obiadów szkolnych

     

             Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dofinansowanie obiadów w szkole. W celu otrzymania ww. pomocy należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa,

    tel. 22 277 36 00

     

     


     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2550
 • Galeria zdjęć

   brak danych