• Stypendium szkolne, zasiłek szkolny

   •  

     Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie mogą otrzymać w r. szk. 2019/2020 stypendium szkolne.

    Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota  528 zł netto.

    Uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach rodzice powinni złożyć w szkole w terminie do dnia 16 września 2019 r.

     Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej www.sp109.waw.pl lub otrzymać u pedagoga szkolnego.

    http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762/attachments/wniosek-o-zasilek-szkolny.docx

     

    http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762/attachments/wniosek-o-stypendium-szkolne123.docx

     

    Dofinansowanie obiadów szkolnych

     

             Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dofinansowanie obiadów w szkole. W celu otrzymania ww. pomocy należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa,
    tel. 22 613 38 94, 22 872 20 53
    faks 22 613 38 94 w. 21

     

     


     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • KSIĄŻKOMAT już czeka na czytelników z NASZEJ OKOLICY !
  • Młodzi wolontariusze z zespołu Jestem EKO 109 w akcji...
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109
  • APEL podsumowujący I sem. 2019/2020
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY