• BIBLIOTEKA

    • Z A P R A S Z A           

         w godzinach :

     poniedziałek        8:00 - 15:30                

        wtorek               8:00 - 14:00

     czwartek              8:00 - 15:00     

       piątek                 8:00 - 14:00

             Internetowe

             Centrum

              Informacji

             Multimedialnej


                                                                         

        Środa : Dzień pracy wewnętrznej

                                                                         

     ZAPRASZAM

     Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz


      

     • Procedura w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa  

                                                                                                                                 >>> Biblioteka_procedura.doc 

      1. Biblioteka szkolna  działa w ograniczonym zakresie zgodnie z wytycznymi instytucji nadrzędnych oraz według „Procedury w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa” z dn. 18 maja 2020 r. zamieszczonej na stronie internetowej szkoły 

      • czytelnia i wypożyczalnia jest niedostępna dla czytelników,
      •  komputery wyłączone są z użytkowania,
      •  ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru – nie będzie można samodzielnie wybierać książek,
      • Kontakt z bibliotekarzami – telefoniczny 22 277 11 33 (biblioteka), LIBRUS,  e-mail i TEAMS –  emilkowska@eduwarszawa.pl                                           

      2.  Zwroty i wypożyczenia dokonywane są w wyznaczonym przez dyrekcję szkoły PUNKCIE ODBIORU – tj. w głównym wejściu do szkoły (obok portierni),

      • osoby przebywające na terenie placówki winny stosować się do zaleceń i wymagań sanitarno-epidemiologicznych (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk itp.),
      • uczeń lub jego rodzic może odebrać książki zamówione telefonicznie lub zarezerwowane poprzez elektroniczny katalog biblioteki szkolnej, a przygotowane przez bibliotekarza książki w godzinach pracy szkoły,
      • informacja o oczekujących do odbioru książkach zostanie przekazana poprzez wiadomość na konto rodzica i ucznia poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS (jeżeli zamówienie zostało zlożone telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny),
      • wypożyczane książki będą zarejestrowane na koncie ucznia i opatrzone stosowną informacją o osobie uprawnionej do ich odbioru,

      3. Rekomendowanym sposobem zamawiania jest dokonanie wcześniej rezerwacji konkretnej pozycji poprzez katalog biblioteki w MOL NET+. 

      • informacja o zrealizowaniu  zamówienia (potwierdzenie rezerwacji) i  oczekującej książce do odbioru przekazywana jest poprzez system na adres e-mail, który posłuzył do założenia konta - w przypadku uczniów jest to adres w domenie EDUWARSZAWA.PL  
      • informacje jakie książki lub podręczniki uczeń powinien zwrócić do biblioteki można uzyskać logując się na KONTO CZYTELNIKA w MOL NET+
      • do każdej książki należy dołączyć kartkę z informacją z danymi zwracającego; nie należy pakować książek w torby, pojemniki itp.
      • książki zostaną odpisane z konta czytelnika zgodnie z zaleceniami po  kwarantannie, a informacja o aktualnym stanie konta czytelnika będzie dostępna po zalogowaniu się na KONTO CZYTELNIKA.
      • książki po ocenie ich stanu technicznego zostaną odpisane z konta czytelnika po  kwarantannie, a informacja o aktualnym stanie będzie dostępna po zalogowaniu się na KONTO CZYTELNIKA.

      4. Zagubione książki 

      • w przypadku zagubienia książki  – należy skontaktować się z biblioteką . 
    • Wirtualna biblioteka szkolna

    • Z powodu kwarantanny wielu uczniów nie ma dostępu do książek, lektur itd. Wiele z pozycji lekturowych jest już w domenie publicznej. W zakładce LEKTURY znajduje się lista lektur z odnośnikami do wersji elektronicznej. Książki można pobrać (wydrukować) albo czytać on-line.

     POLECANE STRONY 

      

      

      

      


      

    • O BIBLIOTECE

    • Biblioteka szkolna to pracownia interdyscyplinarna, wspierająca i ułatwiająca realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły, wspomagająca realizację edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów; stwarzająca  możliwości do  samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań oraz  udzielająca pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

     W tym celu w bibliotece gromadzone są:- książki- czasopisma- zbiory specjalne (DVD. Audio, FILMY)

     Księgozbiór liczy ponad  20.000 woluminów, z literatury pięknej, literatury popularnonaukowej oraz pedagogicznej. W czytelni wydzielony jest dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny zawierający: encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i dziedzinowe, albumy, atlasy, przewodniki oraz podstawowe pozycje z różnych dziedzin wiedzy.

     Obecnie prenumerujemy tylko kilka tytułów czasopism (ze względu na ograniczenia finansowe) - dla najmłodszych czytelników:  Świerszczyk, dla starszych Victor-Junior, Victor Kumpel, Wiedza i Życie-  a dla wszystkich Kaczor Donald.

      

      

      

     Jeśli musisz przygotować się do lekcji ze słowników, encyklopedii czy innych wydawnictw informacyjnych (a nie masz ich w domu), przyjdź do czytelni. Tutaj przy stoliku, w spokoju i ciszy będziesz mógł to zrobić.

     Jeśli marzą Ci się dalekie podróże i ciekawe przygody, skorzystaj z działu z książkami podróżniczymi i przygodowymi.

     Zastanawiasz się jak żyli dawniej ludzie, np. nasi przodkowie albo Wikingowie czy starożytni Egipcjanie? W dziale historycznym czekają na Ciebie książki, które zaspokoją Twoją ciekawość.
     A może przeciwnie, chcesz odbyć podróż w przyszłość? Masz ochotę spotkać się z Kosmitami, wyruszyć na podbój nieznanych Galaktyk i światów? Możesz to zrobić sięgając po książki z działu fantastyczno - naukowego.

      

      

     Informacje o zasobach bibliotecznych i ich dostępności, wypożyczonych materiałach  czytelnicy mogą wyszukiwać w KATALOGU dostępnym przez internet  (MOL NET+).

     https://m001967.molnet.mol.pl/

     Do biblioteki uczniowie mogą przychodzić nie tylko na przerwach, ale także przed i po lekcjach. Dla wielu  dzieci czytelnia stała się miejscem kulturalnego i bezpiecznego spędzania czasu.

      

     Mogą tutaj nie tylko skorzystać z  4 komputerów (przed laty otrzymanych  w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a obecnie wymienionych na nowe -ufundowane przez szkołę we wsparciu przez Radę Rodziców), bogatych źródeł informacji (przygotowując się do zajęć czy konkursów), ale również poczytać prasę dziecięcą i młodzieżową, nawet się pobawić (gry edukacyjne i planszowe).

     Dla niektórych uczniów biblioteka jest miejscem gdzie czują się akceptowani, doceniani, ważni. Biblioteka jest też azylem dla tych, którzy bardziej niż gwar na korytarzach cenią sobie spokój i ciszę. Atmosfera panująca w bibliotece sprawia, że do tego "przybytku książki" zawsze miło zajrzeć - co też chętnie czynią nie tylko uczniowie ale też wszyscy pracownicy szkoły .

      

      

      

      

                             

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2967
 • Galeria zdjęć

   brak danych