• KONTAKT

    • biblioteka.sp109.waw@gmail.com 


     Procedura w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa  >>> Biblioteka_procedura.doc 

     INFORMACJE 

     1. Biblioteka szkolna w okresie 25 maja -26 czerwca 2020 r. działa w ograniczonym zakresie zgodnie z wytycznymi instytucji nadrzędnych oraz według „Procedury w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa” z dn. 18 maja 2020 r. zamieszczonej na stronie internetowej szkoły :
     1. czytelnia i wypożyczalnia jest niedostępna dla czytelników,
     2.  komputery wyłączone są z użytkowania,
     3.  ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru – nie będzie można samodzielnie wybierać książek,
     4. Kontakt z bibliotekarzami – telefoniczny 22 277 11 33 (biblioteka), LIBRUS

                                                       e-mail I TEAMS –  emilkowska@sp109waw.onmicrosoft.com                                                    

     1.  zwroty i wypożyczenia dokonywane są w wyznaczonym przez dyrekcję szkoły PUNKCIE ODBIORU – tj. w głównym wejściu do szkoły (obok portierni),
     2. osoby przebywające na terenie placówki winny stosować się do zaleceń i wymagań sanitarno-epidemiologicznych (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk itp.),
     3. uczeń lub jego rodzic może odebrać książki zamówione telefonicznie lub zarezerwowane poprzez elektroniczny katalog biblioteki szkolnej, a przygotowane przez bibliotekarza książki w godzinach pracy szkoły,
     4. informacja o oczekujących do odbioru książkach zostanie przekazana poprzez wiadomość na konto rodzica i ucznia poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS,
     5. wypożyczane książki będą zarejestrowane na koncie ucznia i opatrzone stosowną informacją o osobie uprawnionej do ich odbioru,
     6. rekomendowanym sposobem zamawiania jest dokonanie wcześniej rezerwacji konkretnej pozycji poprzez katalog biblioteki w MOL NET+. Instrukcja aktywacji KONTA –znajduje się na szkolnej stronie internetowej oraz w załączniku do niniejszej wiadomości.

      

     1. W dniach 25 – 29 maja 2020 r. NIE BĘDĄ przyjmowane zwroty książek - w tym tygodniu w dniach pracy biblioteki można tylko wypożyczyć książkę.  Wszelkie zaległości podlegają prolongacie (przedłużeniu).

      

     1. ZWROT KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI – w godzinach pracy szkoły 8.00-16.00, należy je pozostawić w PUNKCIE ODBIORU
     • informacje jakie książki lub podręczniki uczeń powinien zwrócić do biblioteki można uzyskać logując się na KONTO CZYTELNIKA w MOL NET+

      

     • od 1 VI (poniedziałek) – 5VI (piątek) –– rodzice lub uczniowie z klas 1-8 - przebywający na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych lub konsultacjach,
     • pozostali uczniowie lub ich rodzice proszeni są o zwrot książek w poniżej podanych terminach:

      

     2 VI wtorek       – klasy 1

     3 VI środa         – klasy 7

     4 VI czwartek   – klasy 4   

          

     Uwaga! Uczniowie klas 1, 4, 7 – pozostawiają podręczniki w domu do września 2020 r.

     – zwracają do biblioteki tylko książki!

      

     • do każdej książki należy dołączyć kartkę z informacją z danymi zwracającego;

                         nie należy pakować książek w torby, pojemniki itp.

     • książki zostaną odpisane z konta czytelnika zgodnie z zaleceniami po kilkudniowej kwarantannie, a informacja o aktualnym stanie będzie dostępna od 23 VI po zalogowaniu się na KONTO CZYTELNIKA.

      

      

     1.  ZWROTY KSIĄŻEK i PODRĘCZNIKÓW – w godzinach pracy szkoły 8.00-16.00, należy je pozostawić w PUNKCIE ODBIORU w poniżej podanych terminach:

                8   VI  poniedziałek    - klasy 2 i 3 

                9   VI  wtorek              - klasy 5  i 6  

                15  VI poniedziałek     -  klasy 8

      

     • informacje jakie książki lub podręczniki uczeń powinien zwrócić do biblioteki można uzyskać logując się na KONTO CZYTELNIKA w MOL NET+.
     • do każdej książki należy dołączyć kartkę z informacją z danymi zwracającego;

                         nie należy pakować książek w torby, pojemniki itp. i NIE DOŁĄCZAĆ DO PODRĘCZNIKÓW!

     • podręczniki należy przygotować do zwrotu – usunąć zbędne notatki, zakładki i okładki, zadbać o czystość i estetykę,
     • nie należy pakować ich w torby, pojemniki itp. – komplet podręczników związać porządnie   sznurkiem, tak by się nie rozsypały (nie oklejać taśmą!)
     • do kompletu podręczników dołączyć kartę z informacją z danymi zwracającego;
     • książki i podręczniki po ocenie ich stanu technicznego zostaną odpisane z konta czytelnika po kilkudniowej kwarantannie, a informacja o aktualnym stanie będzie dostępna od 23 VI zalogowaniu się na KONTO CZYTELNIKA.
     1. ZAGUBIONE KSIĄŻKI I PODRĘCZNIKI
     • w przypadku zagubienia książki – należy skontaktować się z biblioteką  
     • za zagubione lub zniszczone podręczniki należy uiścić opłatę na wskazane przez szkołę koto lub odkupić podręcznik (po konsultacji z biblioteką)

      


     BIBLIOTEKA SZKOLNA jest obecnie zamknięta dla czytelników- podobnie jak szkoły i wiele innych instytucji. Z tego powodu wielu uczniów nie ma dostępu do książek, lektur itd. Wiele z pozycji lekturowych jest już w domenie publicznej (np. wolnelektury.pl, lektury.gov.pl) .
     Na szkolnej stronie https://www.sp109.waw.pl w zakładce OFERTA>BIBLIOTEKA>LEKTURY znajduje się lista lektur z odnośnikami do wersji elektronicznej. Książki można pobrać (wydrukować) albo czytać on-line.

     Obecnie można skorzystać z wielu wirtualnych wypożyczalni, które swoje zasoby udostępniają nieodpłatnie. Informacje o nich i innych ciekawych wydarzeniach- nie tylko- wokół książki i literatury on-line pojawiać się będą na naszej bibliotecznej stronie
      https://www.facebook.com/Biblioteka_SP109

     ZAPRASZAMY!

     Barbara Michałek & Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz


      

    • FILM z życzeniami

    •  

    • Wirtualna biblioteka szkolna

    • Z powodu kwarantanny wielu uczniów nie ma dostępu do książek, lektur itd. Wiele z pozycji lekturowych jest już w domenie publicznej. W zakładce LEKTURY znajduje się lista lektur z odnośnikami do wersji elektronicznej. Książki można pobrać (wydrukować) albo czytać on-line.

      

      

      

     POLECANE STRONY 

     http://lektury.gov.pl/ 

      

      

      

      

     http://wolnelektury.pl/


      

    • ZAPRASZAMY ! 

    • Barbara Michałek                      Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz

         w godzinach :

     poniedziałek  8.00 - 15.30                       

        wtorek      8.00 - 15.30

     czwartek      9.00 - 15.30

       piątek        8.00 - 15.00

             Internetowe

             Centrum

              Informacji

             Multimedialnej


               czynne: w godzinach pracy biblioteki                                                           

        Środa : Dzień pracy wewnętrznej

     BIBLIOTEKA NIECZYNNA                                                                         


      

    • O BIBLIOTECE

    • Biblioteka szkolna to pracownia interdyscyplinarna, wspierająca i ułatwiająca realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły, wspomagająca realizację edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów; stwarzająca  możliwości do  samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań oraz  udzielająca pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

     W tym celu w bibliotece gromadzone są:- książki- czasopisma- zbiory specjalne (DVD. Audio, FILMY)

     Księgozbiór liczy prawie 12.000 woluminów, z literatury pięknej, literatury popularnonaukowej oraz pedagogicznej. W czytelni wydzielony jest dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny zawierający: encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i dziedzinowe, albumy, atlasy, przewodniki oraz podstawowe pozycje z różnych dziedzin wiedzy.

     Obecnie prenumerujemy tylko kilka tytułów czasopism (ze względu na ograniczenia finansowe) - dla najmłodszych czytelników:  Świerszczyk, dla starszych Victor-Junior, Victor Kumpel, Wiedza i Życie-  a dla wszystkich Kaczor Donald.

      

      

      

     Jeśli musisz przygotować się do lekcji ze słowników, encyklopedii czy innych wydawnictw informacyjnych (a nie masz ich w domu), przyjdź do czytelni. Tutaj przy stoliku, w spokoju i ciszy będziesz mógł to zrobić.

     Jeśli marzą Ci się dalekie podróże i ciekawe przygody, skorzystaj z działu z książkami podróżniczymi i przygodowymi.

     Zastanawiasz się jak żyli dawniej ludzie, np. nasi przodkowie albo Wikingowie czy starożytni Egipcjanie? W dziale historycznym czekają na Ciebie książki, które zaspokoją Twoją ciekawość.
     A może przeciwnie, chcesz odbyć podróż w przyszłość? Masz ochotę spotkać się z Kosmitami, wyruszyć na podbój nieznanych Galaktyk i światów? Możesz to zrobić sięgając po książki z działu fantastyczno - naukowego.

      

      

     Informacje o zasobach bibliotecznych i ich dostępności, wypożyczonych materiałach  czytelnicy mogą wyszukiwać w KATALOGU dostępnym przez internet  (MOL NET+).

     https://m001967.molnet.mol.pl/

     Do biblioteki uczniowie mogą przychodzić nie tylko na przerwach, ale także przed i po lekcjach. Dla wielu  dzieci czytelnia stała się miejscem kulturalnego i bezpiecznego spędzania czasu.

      

     Mogą tutaj nie tylko skorzystać z  4 komputerów (przed laty otrzymanych  w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a obecnie wymienionych na nowe -ufundowane przez szkołę we wsparciu przez Radę Rodziców), bogatych źródeł informacji (przygotowując się do zajęć czy konkursów), ale również poczytać prasę dziecięcą i młodzieżową, nawet się pobawić (gry edukacyjne i planszowe).

     Dla niektórych uczniów biblioteka jest miejscem gdzie czują się akceptowani, doceniani, ważni. Biblioteka jest też azylem dla tych, którzy bardziej niż gwar na korytarzach cenią sobie spokój i ciszę. Atmosfera panująca w bibliotece sprawia, że do tego "przybytku książki" zawsze miło zajrzeć - co też chętnie czynią nie tylko uczniowie ale też wszyscy pracownicy szkoły .

      

      

      

      

      

      

      

      

                    

      

      

                         

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipisicing elit. 

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • KSIĄŻKOMAT już czeka na czytelników z NASZEJ OKOLICY !
  • Młodzi wolontariusze z zespołu Jestem EKO 109 w akcji...
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109
  • APEL podsumowujący I sem. 2019/2020
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY