• Zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich

    w trakcie roku szkolnego można dokonać

     w sekretariacie na podstawie KARTY ZAPISU.

     

    Formularz Karty Zapisu Dziecka do Szkoły Podstawowej nr 109          do pobrania  >>> Karta_zapisu_do_szkoly.doc

     


    UWAGA! 

    • Rekrutacja na dany rok szkolny do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzona jest wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznego systemu .
    • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 została zakończona 11 maja 2020 r.
    • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych prezentowane będą na tablicy ogłoszeń w placówce lub publikowane  na stronie internetowej szkoły (zgodnie z dyspozycją władz oświatowych). 

     

     Zapraszamy do monitorowania strony www.edukacja.warszawa.pl  zakładka "Rekrutacja " 

     


     

   • Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

    Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

    Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

    • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
    • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
    • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
    • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

    Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

     

     

     

     


 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 3571
 • Galeria zdjęć

   brak danych