• REKRUTACJA 2020/2021

    • Dzień otwarty dla rodziców dzieci 6 i 7 letnich  

     Szanowni Rodzice,

     zapraszamy rodziców dzieci 7 i 6 letnich na dzień otwarty rekrutujących swoje dzieci do klasy I i oddziałów przedszkolnych od 1 września 2020 r. (r. szk. 2020/2021).

     Spotkanie odbędzie się 27 lutego (czwartek) 2020 r. o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 109

     W trakcie dnia otwartego:

     - przedstawimy ofertę szkoły – spotkanie z rodzicami na stołówce szkolnej (spotkanie z dyrekcją szkoły, nauczycielami i specjalistami – terapeutami)

     - zaprezentujemy sale edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

     - zaprezentujemy inne miejsca pobytu w szkole dzieci młodszych, np. biblioteka, świetlica.


     03 marca 2020 r. od godz. 13.00 do 19. 03. 2020r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych pod adresem podstawowe.edukacja.warszawa.pl oraz do oddziałów przedszkolnych przedszkola.edukacja.warszawa.pl.

     Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub do klasy I w szkole podstawowej.

     Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji – http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja


      

    • Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

     oraz do klas pierwszych obowiązujące

     w Szkole Podstawowej nr 109

      

     ♦ W ramach rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni uczestniczą w spotkaniu informacyjnym, w trakcie którego zostaną zapoznani z organizacją pracy szkoły.

     ♦ Każdorazowo informacja o terminie spotkania zamieszczana jest  na stronie internetowej szkoły.

      

     Organizacja zapisu

     ♦ Zapisywanie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej odbywa się na zasadzie dobrowolności poprzez Elektroniczny System Ewidencji Podań.

     ♦ Termin uruchomienia SYSTEMU oraz adres zostanie zamieszczony na stronie BIURA EDUKACJI.

     ♦ Rodzice/opiekunowie nie posiadający dostępu do SYSTEMU mogą skorzystać z komputera w szkole (BIBLIOTEKA).

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Młodzi wolontariusze z zespołu Jestem EKO 109 w akcji...
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109
  • APEL podsumowujący I sem. 2019/2020
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY
  • III Mazowiecki Konkurs Historyczny - KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939 ROKU OCZAMI MŁODZIEŻY