• Projekt "Podążając za bohaterem, odkrywamy siebie."
     • Projekt "Podążając za bohaterem, odkrywamy siebie."

      ,,Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.

      Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić.

      Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.

      Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić.

      Nie można zdezerterować."-

      JAN PAWEŁ II 

      "Fundacja na rzecz Wielkich Historii w ramach projektu "Podążając za bohaterem, odkrywamy siebie." przeprowadziła  w naszej szkole 109 im. Batalionów Chłopskich warsztaty o życiu i działalności Jana Pawła II w ramach lekcji historii dla klas IV.

        Podczas zajęć uczniowie mieli za zadanie zidentyfikować w oparciu o wybrane przez siebie artefakty oraz przedmioty symboliczne najważniejsze wydarzenia z biografii papieża,  ich znaczenie oraz sens. To ćwiczenie stało się pretekstem do rozmowy z uczniami o roli autorytetu, funkcji dialogu, umiejętności przebaczenia i bycia ikoną popkultury."

         Spotkanie z edukatorem Fundacji na rzecz Wielkich Historii pozostawi w naszej pamięci  niezapomnianą lekcję o Wielkim Polaku Papieżu Janie Pawle II.

                                                                Dziękujemy ! - uczniowie klas czwartych 

      Katarzyna Strzelczyk

     • Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020

      "Doradzamy – zawodowo, wybieramy – odlotowo”, to hasło OTK 2020.

      Coroczne i tegoroczne działania mają na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy    i kariery.  

      W tym roku 19–25 października 2020 r. Ogólnopolski Tydzień Kariery odbędzie się pod hasłem „DoradzaMy – zawodowo, wybieraMy – odlotowo”

      Organizatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery.

      Inicjatywa jest skierowana zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

      Doradca zawodowy - Monika Zimny

    • II warszawski konkurs plastyczny - "W warszawskich szkołach leniwe są tylko ósemki" dla uczniów klas I-III
     • II warszawski konkurs plastyczny - "W warszawskich szkołach leniwe są tylko ósemki" dla uczniów klas I-III

       

      Zapraszamy do udziału w drugiej edycji warszawskiego konkursu plastycznego "W warszawskich szkołach leniwe są tylko ósemki".

       

      Konkurs dedykowany jest uczniom dyslektycznym, którzy uczestniczą w:

      • terapii pedagogicznej,
      • terapii integracji sensorycznej,
      • terapii logopedycznej.

       

      PLIK DO POBRANIA:

      regulamin i karta uczestnika

      II_WARSZAWSKI_KONKURS_PLASTYCZNY.odt

       

      Organizator

      Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich,

      ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa tel. /22/ 277 11 23, sp109@edu.um.warszawa.pl

      Osoby odpowiedzialne za konkurs: Sylwia Łasek – Marmur, Dagmara Chojnacka

       

      Cele konkursu

      • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowej, orientacji przestrzennej,

      • kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej,

      • czerpanie radości przy tworzeniu prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych

      • motywowanie dzieci do ćwiczeń terapeutycznych,

      • umożliwienie dzieciom z dysleksją w przełamaniu niechęci w pracy nad swoimi trudnościami

      • prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca terapeuty pedagogicznego, rodzica i dziecka

       

       

      REGULAMIN KONKURSU

       

      1. Prace konkursowe należy składać w terminie od 12.10.2020 r. do 13.11.2020 r. sekretariatu szkoły lub wysłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem konkurs W WARSZAWSKICH SZKOŁACH LENIWE SĄ TYLKO ÓSEMKI (decyduje data stempla pocztowego).

       

      2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 30 listopada 2020 na stronie internetowej szkoły http://www.sp109.waw.pl/

       

      3. Konkurs adresowany jest do dzieci dyslektycznych w następujących kategoriach wiekowych:

      I kategoria – uczniowie klas I

      II kategoria - uczniowie klas II

      III kategoria – uczniowie klas III

       

      4. W ramach Konkursu na adres Organizatora, należy przynieść lub nadesłać pracę plastyczną w formacie A4,

       

      5. Pracę należy wykonać:

      • technika dowolna.

      • leniwa ósemka ma być punktem wyjścia danej pracy, dlatego ma być widoczna na kartce.

      6. Praca plastyczna ma być przesłana w dużej kopercie (praca nie może być uszkodzona, pognieciona). Praca plastyczna na odwrocie musi być podpisana oraz mieć dołączoną czytelną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i numer szkoły.

       

      7. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.

       

      8. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury powołane przez organizatora. Oceniając pracę Jury będzie brało pod uwagę:

      • spełnienie podanych kryteriów

      • samodzielność wykonanej pracy

      • jakość wykonania pracy

      • oryginalność, pomysłowość, twórcze podejście do tematu

      9. Zorganizowana zostanie wystawa prac dzieci, którą będzie można zobaczyć na wystawie w SP 109, jak również na stronie szkoły między 30.11.2020 r. a 11.12.2020 r. oraz na stronie szkoły wraz z wynikami konkursu.

       

      10. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej, przewidujemy również wyróżnienia

       

      11. Nagrody dla laureatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od 30.11.2020 do 23.12.2020r.

       

      12. W razie przejścia wszystkich szkół na system zdalny, prace konkursowe wraz z metryczką będzie można przesłać na maila sp109@edu.um.warszawa.pl w formie zdjęcia.

       

      13. Komisja nie zwraca prac konkursowych, przechodzą na własność organizatora.

       

       

       

      Osoby odpowiedzialne za konkurs:

      Sylwia Łasek-Marmur

      Dagmara Chojnacka

    • I warszawski konkurs plastyczny - "Palcem malowane" dla oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III
     • I warszawski konkurs plastyczny - "Palcem malowane" dla oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III

       

      Serdecznie zapraszamy do udziału w I warszawskim konkursie plastycznym "Palcem malowane" dla oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III.

       

      Konkurs dedykowany jest uczniom, którzy uczestniczą w zajęciach:

      • terapia ręki,

      • integracja sensoryczna,

      • terapia pedagogiczna,

      • terapia logopedyczna.

       

      PLIK DO POBRANIA:

      regulamin i karta uczestnika

      I_WARSZAWSKI_KONKURS_Palcem_malowane.odt

       

       

      Organizator

      Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich,

      ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa tel. /22/ 277 11 23, sp109@edu.um.warszawa.pl

      Osoby odpowiedzialne za konkurs: Sylwia Łasek – Marmur, Dagmara Chojnacka

       

      Cele konkursu

      • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzyjnych ruchów palców i nadgarstka przez malowanie palcami.

      • kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej,

      • możliwość doświadczenia i utrwalenia określonych wrażeń dotykowych

      • umożliwienie dzieciom rozładowywanie napięcia,

      • rozwijanie koncentracji uwagi, po przez skupienie się na zadaniu,

      • nabywanie nowych doświadczeń,

      • prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca terapeuty, rodzica i dziecka

       

       

       

      REGULAMIN KONKURSU

       

      1. Prace konkursowe należy składać w terminie od 12.10.2020 r. do 13.11.2020 r. do sekretariatu szkoły lub wysłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem konkurs PALCEM MALOWANE (decyduje data stempla pocztowego).

       

      2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 30 listopada 2020 r. na stronie internetowej szkoły http://www.sp109.waw.pl/

       

      3. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

      I kategoria – uczniowie zerówek

      II kategoria – uczniowie klas I

      III kategoria - uczniowie klas II

      IV kategoria – uczniowie klas III

       

      4. W ramach Konkursu na adres Organizatora, należy przynieść lub nadesłać pracę plastyczną w formacie A4,

       

      5. Pracę należy wykonać:

      • tematyka dowolna

      • technika wykonania - farby

      • sposób wykonania - stemplowanie lub/i malowania paluszkami.

      6. Praca plastyczna należy przesłać w dużej kopercie (praca nie może być uszkodzona, pognieciona). Praca plastyczna na odwrocie musi być podpisana oraz mieć dołączoną czytelną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i numer szkoły, imię i nazwisko terapeuty, który prowadzi zajęcia z dzieckiem. Metryczka ma być wypełniona komputerowo.

       

      7. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.

       

      8. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury powołane przez organizatora. Oceniając pracę Jury będzie brało pod uwagę:

      • spełnienie podanych kryteriów,

      • samodzielność wykonanej pracy,

      • jakość wykonania pracy,

      • oryginalność, pomysłowość, twórcze podejście do tematu

      9. Zorganizowana zostanie wystawa prac dzieci, którą będzie można zobaczyć w SP 109 między 30.11.2020 r. a 11.12.2020 r. oraz na stronie szkoły wraz z wynikami konkursu.

       

      10. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej, przewidujemy również wyróżnienia.

       

      11. Nagrody będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od 30.11.2020 r. do 23.12.2020 r.

       

      12. W razie przejścia wszystkich szkół na system zdalny, prace konkursowe wraz z metryczką będzie można przesłać na maila sp109@edu.um.warszawa.pl w formie zdjęcia.

       

      13. Komisja nie zwraca prac konkursowych, przechodzą na własność organizatora.

       

       

       

       

      Osoby odpowiedzialne za konkurs:

      Sylwia Łasek-Marmur

      Dagmara Chojnacka

    • 14 X - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
     • 14 X - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

      Życzę także marzeń, które dają się urzeczywistnić, entuzjazmu z przekazywania wiedzy i radości z sukcesów wychowanków.

      Hanna Ratańska-Szot

      DYREKTOR SZKOŁY 

      Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela[1]. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej[2].

      Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

      Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego[a][3]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela[4] obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (…)

      Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze[6]. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

      Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.:

      W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. Dzień ten, podobnie jak w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzeniami.

      Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher’s Day) pod patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października. Dzień ten proklamowany został w 1994 r. na pamiątkę podpisania w 1966 r. „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania[9].

      W Polsce od 1997 roku 5 października również jest obchodzony Światowy Dzień Nauczyciela przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego.

      5 października Dzień Nauczyciela obchodzony jest w takich państwach: Rosja, Litwa

       

      żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej

       

    • „Pasowanie na Świetliczaka” październik 2020
     • „Pasowanie na Świetliczaka” październik 2020

        Pasowanie na Świetliczaka to przyjęcie uczniów klas I – III do zespołu świetlicowego.

      W tym roku niestety musieliśmy się ograniczyć się do „pasowania na odległość” z zachowaniem reżimu sanitarnego.

      Nasi uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie teatralne „Klimek i księżniczka Rosa” w wykonaniu aktorów teatru Katarynka.

      To wspaniała bajka o dwójce przyjaciół – księżniczce Rosie i Klimku, którzy zmierzyli się w beztroskim świecie z przebiegłym i podstępnym czarodziejem Zoltanem. Dzieci poznały kolory podczas magicznego malowania obrazu. Spotkali, na pozór bezradną staruszkę, która okazała się bardzo przebojową i wrażliwą osobą. Kobieta pomogła w ocaleniu krainy przed utratą kolorów oraz uczyła dzieci kultury osobistej. Przedstawienie było połączeniem pięknej oprawy muzycznej, tańca, śpiewu, wzruszających sytuacji, ale przede wszystkim wciągającej fabuły z morałem.

      Uczniowie należący do naszej społeczności świetlicowej w sali od swoich nauczycieli - wychowawców świetlicy szkolnej otrzymali kolorowanki i piękne medale na pamiątkę tego spotkania.

                                  Dziękuję nauczycielom klas I – wychowawcom świetlicy szkolnej: Pani Aleksandrze,                            Pani Monice i pani Halinie za przygotowanie i sprawne koordynowanie uroczystością.

       

      Kierownik świetlicy – Monika Zimny

    • Konkurs historyczny- "ARMIA KRAJOWA -BOHATEROWIE"
     • Konkurs historyczny- "ARMIA KRAJOWA -BOHATEROWIE"

         Miło mi poinformować, że chętni uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu historycznego- ARMIA KRAJOWA - BOHATEROWIE”, nad którym patronat honorowy objęła Burmistrz Dzielnicy Ochota-p. Katarzyna Łęgiewicz, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, a  patronem konkursu było Narodowe Archiwum Cyfrowe.

      Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności Armii Krajowej, a w szczególności kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

             Do konkursu  zgłoszonych zostało 120 prac: 30 w kategorii album i 90 prac  w kategorii portret. Wkład pracy uczniów SP 109  został dostrzeżony przez komisję konkursową.

      Uczennica Karolina Pawelec- klasa 6e- otrzymała wyróżnienie/kategoria/ Portret Bohatera.

      Uczennica Katarzyna Wolkenstein- klasa  6e- otrzymała wyróżnienie/kategoria album.

      Serdecznie gratuluję sukcesu.

      Katarzyna Strzelczyk

    • 10 X - DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
     • 10 X - DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

      Realizujemy "Program Wspierania Zdrowia Psychicznego" wraz ze wszystkimi wawerskimi szkołami.

       Dzień Zdrowia Psychicznego w tym roku przypada 10 października. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto w 1992 roku , aby zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia:

      • dbania o zdrowie psychiczne,
      • przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne,
      • potrzebę zmian w regulacjach prawnych,
      • potrzebę zmian w opiece medycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom,
      • promocję zdrowia psychicznego.

      Coroczne obchody święta odbywają się pod danym hasłem - w 2013 roku „Zdrowie psychiczne i seniorzy”, w 2014 - “Zycie ze schizofrenią”, a w 2015 “ Godność w zdrowiu psychicznym”.

      Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest:

      RUCH NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO: INWESTUJEMY 

      Zdrowie psychiczne

       "Pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka" 

      Tak zdrowie psychiczne definiuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Warto zwrócić uwagę, ze zdrowie psychiczne nie jest jednoznaczne z brakiem choroby psychicznej. W życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty kiedy jest “ciężko na duchu”. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorszy samopoczucie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na m.in takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Są to nieuniknione stany, jednakże dobrze jest nie lekceważyć ich, gdyż utrzymujące się dłużej tego typu objawy mogą prowadzić do rozwinięcia się chorób psychicznych.

       

      Jak zadbać o swoją kondycję psychiczną?

       Osoby pozytywniej nastawione do świata są bardziej szczęśliwe.

       Nie jest to żadnym odkryciem, że czym więcej pozytywów dostrzega się w życiu, tym wydaje się ono lepsze. Jest to niezwykle ważne dla zachowania równowagi psychicznej i emocjonalnej. Zatem nawet jeśli masz beznadziejny dzień, wszystko się sypie, to spróbuj w tej sytuacji znaleźć choć jeden pozytywny aspekt.

       

      "Śmiech to zdrowie"

       Czy odwzajemniasz uśmiech innych osób, starasz się być miły dla innych, nawet nieznajomych? Czy idąc do domu masz czas aby zatrzymać się, powiedzieć “Dzień dobry!” sąsiadce i uśmiechnąć się, czy też pędzisz do domu ze wzrokiem wbitym w ziemię, nie zwracając na nic? Udowodniono naukowo, że śmiech wpływa pozytywnie na człowieka, między innymi przyspiesza proces zdrowienia, relaksuje. Na tym założeniu bazuje śmiechoterapia. Zatem UŚMIECHNIJ SIĘ. Spraw, aby osoby w twoim otoczeniu miały wiele powodów do radości, nie zawsze “bierz życie na serio” i czasem pośmiej się z siebie samego.

       

      Jedz zdrowo i ruszaj się

       Odpowiednia dieta i codzienna porcja ruchu mają ogromny wpływ na samopoczucie. Jeśli pracujesz w trybie stacjonarnym, dużo czasu spędzasz siedząc czy to w aucie, pracy, szkole, na uczelni, w domu, to ważne jest aby zachować równowagę, poprzez ruch. Wyjdź na spacer, zacznij biegać albo jeździć na rowerze. Nadmiar węglowodanów w diecie może powodować senność i problemy z koncentracją, pamiętaj o zrównoważonej diecie.

       

      Korzystaj ze światła słonecznego

       Na ile to jest tylko możliwe postaraj się aby do twojego mieszkania czy miejsca pracy wpadało jak najwięcej promieni słonecznych. Na uczelni czy w szkole staraj się zajmować miejsce przy oknie. Przebywaj na słońcu jak najwięcej.

       

      Dbaj o przyjaźń i znajomości

       Kontakt z drugim człowiekiem nieraz ma uzdrawiającą moc. O ile lżej jest gdy ma się komu “wygadać”. Jak radośnie jest spędzić całe popołudnie w gronie najbliższych znajomych. Pamiętaj, że o relacje trzeba dbać, jeśli oczekujesz zainteresowania ze strony bliskich Twoimi sprawami, to przede wszystkim interesuj się tym co u nich się dzieje. Sam inicjuj spotkania, wyjścia. Chcesz z kimś porozmawiać? Zadzwoń, nie pisz sms czy wiadomości na portalu społecznościowym. Staraj się pamiętać o urodzinach i ważnych datach dla Twoich przyjaciół.

       

      Warszawa 5.10.2020

      DZIAŁANIA W RAMACH OBCHODÓW DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

      W DNIACH 05.10.-10.10.2020

      SP 109 w Warszawie

       

       

      Motto:

      „Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł”

       

      Leonardo da Vinci

      Cel:

      Zwiększenie świadomości dzieci, rodziców, nauczycieli na temat zagrożeń współczesno świata mających destrukcyjny wpływ na kondycję zdrowia psychicznego

      Promocja zdrowego trybu życia (sposobów na relaks, odpoczynek i poprawę nastoju) mających znaczenie dla zdrowia psychicznego człowieka

       

      Działania:

      • Zrealizowanie przez wychowawców podczas godzin wychowawczych prelekcji  poświęconych problemowi zdrowia psychicznego (do wykorzystania scenariusze lekcji: strona internetowa Instytutu Edukacji Pozytywnej),
      • Akcja „Aktywne czytanie” -  w klasach I-III i w oddziałach przedszkolnych wychowawcy klas czytają dzieciom bajki terapeutyczne; przykładowe bajki https://www.dbc.wroc.pl/Content/3913/szuflada_z_bajkami.pdf,
      • Przesłanie przez psychologa szkolnego e-maila (skierowanego do nauczycieli i rodziców) o treści edukacyjnej nawiązującej do problematyki „zdrowia psychicznego” itp.,
      • Przygotowanie plakatów przez uczniów klas I-VIII i dzieci z oddziałów przedszkolnych – techniką collage promujących tematykę zdrowia psychicznego: termin wykonania plakatu do 09 października 2020r. Plakaty mogą być wykonywane na różnych lekcjach zarówno pod kierunkiem wychowawcy klasy, jak i innego nauczyciela, materiały do wykonania we własnym zakresie, plakaty eksponujemy tylko i wyłącznie na drzwiach klasowych, zabrania się wieszania plakatów na ścianach w budynku szkoły,
      • Plakaty zostaną  zawieszone na drzwiach poszczególnych sal lekcyjnych i powstanie „Galeria prac klasowych”,
      • Filmy nt zdrowia psychicznego (źródło: zasoby internetowe),
      • Aktywne przerwy na świeżym powietrzu.

       

      Dyrektor szkoły:

      Hanna Ratańska  - Szot

      Pedagog szkolny:

      Joanna Stepaniuk

      GALERIA PLAKATÓW

    • 80. rocznica powołania Batalionów Chłopskich
     • 80. rocznica powołania Batalionów Chłopskich

      W dniach 7 – 8 października w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę powołania Batalionów Chłopskich. Organizatorami wydarzenia był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

      W uroczystości uczestniczyła delegacja uczniów z kl. 8  pod opieką pani Hanny Ratańskiej-Szot oraz pani Moniki Zimny.

      Okrągła rocznica stała się okazją do oddania hołdu i uczczenia pamięci żołnierzy z ruchu ludowego, który w czasie drugiej wojny światowej był jednym z filarów Polskiego Państwa Podziemnego. Formacja była drugą, po Armii Krajowej siłą militarną w okupowanej Polsce – liczyła ok. 170 tys. członków, wyłącznie z terenów wiejskich.

      Główne obchody odbyły się w czwartek, 8 października, na warszawskim Czerniakowie przed pomnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet.

      W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele polskich władz i instytucji państwowych, w tym Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk i Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma, żołnierze Wojska Polskiego, członkowie rodzin żołnierzy Batalionów Chłopskich, a także kombatanci i mieszkańcy Warszawy.

      Podczas uroczystości głos zabrali: Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich płk Zbigniew Zaborowski. List od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek odczytała Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

      Szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk podczas uroczystości przypomniał wielkie zasługi Batalionów Chłopskich:

       To druga, po Armii Krajowej, największa siła zbrojna broniąca w czasie okupacji niemieckiej, ale także sowieckiej, polskich obywateli przed losem jaki najeźdźcy chcieli im zgotować. Po raz kolejny w historii polski włościanin okazał ogromne przywiązanie do świętego hasła wypisanego na sztandarach Insurekcji Kościuszkowskiej: Żywią i Bronią. Żywią w czasie pokoju, a bronią w czasie wojennym – powiedział Jan Józef Kasprzyk.

      Natomiast Marszałek Sejmu w liście skierowanym do uczestników uroczystości podkreśliła wagę polskiej wsi w pielęgnowaniu postaw patriotycznych:

       Szczególna postawa mieszkańców polskiej wsi często w historii broniła Polaków przed wykorzenieniem, oderwaniem od ojczystych tradycji. Wierność wartościom niejednokrotnie wymagała walki lub zorganizowanego oporu. Rolnicy wielokrotnie z odwagą i determinacją stawali do boju o wolność, nieustępliwie trwając przy wierze ojców, przy narodowej tożsamości – zaznaczyła Elżbieta Witek.

      Obchody zakończył Apel Pamięci oraz ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów.

       

      Dzień wcześniej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożyli kwiaty przed pomnikiem „Ku chwale Batalionów Chłopskich”, a następnie na grobie gen. dyw. Franciszka Kamińskiego – komendanta głównego BCh, szefa I Oddziału Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, działacza ruchu ludowego (kwatera: A 3 TUJE, rząd: 3, grób: 12).

      Dzięki takim uroczystościom przywracamy pamięć o polskiej wsi, jej bohaterach oraz zasługach w budowaniu wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

      --

      Bataliony Chłopskie (BCh) powstały w sierpniu 1940 r. (pierwotnie jako Straż Chłopska, „Chłostra”) na skutek sporów politycznych w łonie Związku Walki Zbrojnej. Stanowiła siły zbrojne Stronnictwa Ludowego, ale w jej składzie znaleźli się także członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej. Organem nadzorującym było Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, którego reprezentantem był Józef Niećko, ale główną postacią Batalionów Chłopskich był w praktyce ich Komendant Główny przez cały okres, Franciszek Kamiński.

       

      W momencie największego rozwoju BCh liczyły ok. 170 tys. członków, wyłącznie z terenów wiejskich – Bataliony nie operowały w miastach. Szacuje się, że w trakcie otwartych walk, działań dywersyjnych i w wyniku aresztowań poległo ok. 7 tys. żołnierzy BCh. Do najgłośniejszych osiągnięć formacji należało dostarczenie materiałów wywiadowczych o próbach z niemieckimi rakietami V-1 i V-2, choć na co dzień oddziały głównie przejawiały aktywność przy niszczeniu trakcji kolejowej i łączności, odbijaniu więźniów z aresztów gestapo i obronie mieszkańców wsi przed pacyfikacjami. Politycznie organizacja była najbliższa Armii Krajowej, zajmując stanowisko antykomunistyczne i antynacjonalistyczne. Mimo niechęci do pełnego scalenia z AK (choć formalnie zostało ono dokonane między 30 marca a 30 maja 1943 r.) wspólnie podejmowane akcje nie należały do rzadkości.

       

      https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/2267-uroczysto%C5%9Bci-upami%C4%99tniaj%C4%85ce-80-rocznic%C4%99-powo%C5%82ania-batalion%C3%B3w-ch%C5%82opskich.html 

       

       

       

     • Certyfikat z WYRÓŻNIENIEM - Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

      Podsumowanie dwuletniego projektu dedykowanego uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

       

      Decyzją Rady Pedagogicznej we wrześniu 2018 r. SP 109 przystąpiła do dwuletniego projektu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

      Celem głównym projektu „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją” już od 10 lat jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania przez udzielanie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

      - popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów udzielania pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce i ich rodzicom,

      - określenie aktualnego stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową w szkołach województwa mazowieckiego,

      - promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją rozwojową.

       

      Dnia 6 października z rąk Pani Zofii Komorowskiej metodyka pomocy psychologiczno-pedagogicznej i koordynatora projektu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją, przedstawicielki szkoły Sylwia Łasek-Marmur i Dagmara Chojnacka odebrały Certyfikat z Wyróżnieniem za działania podjęte przez szkołę na rzecz uczniów z dysleksją.

       

      Zadania zrealizowane w SP 109 w latach 2018/2019 i 2019/2020:

      • Prowadzenie badań przesiewowych Skalą Ryzyka dysleksji prof. M. Bogdanowicz wśród wszystkich uczniów w oddziałach przedszkolnych i w klasach pierwszych.
      • Poszukiwanie funduszy w celu doposażenia sali terapeutycznej w specjalistyczny sprzęt  oraz meble w celu podnoszenia jakości pracy terapeutycznej z uczniami dyslektycznymi.
      • Prowadzenie  projektu WIE – Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych według  autorskiego projektu zaopiniowanego przez WCIES – Program profilaktyczno-stymulujący motorykę małą i dużą z elementami integracji sensorycznej SI w oddziałach przedszkolnych.

       

      RELACJA W WARSZTATÓW

       

      SENSORYCZNY TOR PRZESZKÓD - PODSUMOWANIE PROJEKTU WIE

       

      • Zorganizowanie IV i V edycji szkolnych obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

       

      RELACJA Z OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

       

      • Przeprowadzenie III i IV edycji szkolnego konkursu Mistrz Ortografii – dedykowanego uczniom dyslektycznym.

       

      LAUREACI KONKURSU

       

      • Zorganizowanie warszawskiego konkursu plastycznego dla uczniów uczęszczających na terapię pedagogiczną lub terapię SI – „W Warszawskich Szkołach Leniwe są Tylko Ósemki”.

       

      PRACE KONKURSOWE LAUREATÓW

       

       

      • Monitorowanie i organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją.
      • Organizowanie szkolnych etapów będących eliminacjami do warszawskich konkursów oraz udział w międzyszkolnych konkursach na terenie WCIES:  

      ·         „Technika czytania bez zgadywania” dla klas II,

      ·         VII Warszawski Konkurs Ortograficzny dla klas III-IV

      ·         VII Warszawski Konkurs Ortograficzny dla klas V-VI

      ·         I Warszawski Konkurs Logopedyczny

      ·         konkurs recytatorki "Nasza Ojczyzna w wierszach i piosenkach"

       

      RELACJA Z KONKURSÓW

       

      Realizując założone działania SP 109 spełniła regulaminowe wymagania projektu i otrzymała Certyfikat z Wyróżnieniem, który przyznawany jest szkołom spełniającym warunki zawarte w Regulaminie oraz podejmujących spektakularne działania na rzecz uczniów z ryzykiem dysleksji i dysleksją rozwojową, których wyjątkowość ocenia Komisja składająca się z koordynatorów projektu oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

       

       

       

      Zapraszamy do obejrzenia obszernej relacji podsumowującej realizację projektu przez ostanie 10 lat.

      https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/spud/SPUZD%20-%20prezentacja.pdf

       

       

      Szkolne koordynatorki projektu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

      Sylwia Łasek-Marmur – terapeuta pedagogiczny

      Dagmara Chojnacka – terapeuta SI, logopeda

       

       

       

       

       

    • 8 października 2020 r.- 80. rocznica utworzenia Batalionów Chłopskich
     • 8 października 2020 r.- 80. rocznica utworzenia Batalionów Chłopskich

      8 października 1940 r. Centralne Kierownictwo Konspiracyjnego Ruchu Ludowego "Roch" zaakceptowało propozycję przekształcenia działającej na wsi Straży Chłopskiej w organizację zbrojną o nazwie "Bataliony Chłopskie". Na cywilnego zwierzchnika BCh powołano Józefa Niećkę, zaś na Komendanta Głównego nowej formacji - por. Franciszka Kamińskiego. Dzień 8 października obchodzony jest przez b. żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz członkinie Ludowego Związku Kobiet jako święto Żołnierzy BCh.

      Październikowa decyzja kierownictwa Polskiego Ruchu Ludowego miała wielkie znaczenie nie tylko dla bieżącej walki z hitlerowskim najazdem, ale także społeczno-polityczne, wskazując, że polska wieś razem z całym narodem stanęła do walki o wolność i niepodległość Ojczyzny.

      Żołnierzy - ochotników do Batalionów dostarczały przedwojenne organizacje m.in. Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici", Związek Młodzieży "Siew". Ale nie tylko - np. dowódca jednej z jednostek BCh w sandomierskiem, obecnie prezes ZG ZKRPiBWP, płk inż. Henryk Strzelecki, związany był ze Związkiem Przysposobienia Wojskowego "Strzelec".

      Bataliony Chłopskie należały do najszybciej rozwijającej się i najaktywniejszej organizacji zbrojnej lat okupacji. W końcowym okresie II wojny światowej liczyły około 160 tys. żołnierzy oraz 20 tys. ochotniczek w Ludowym Związku Kobiet. Stoczyły setki bitew i potyczek z wojskami niemieckimi, inspirując m.in. powstanie zamojskie, w obronie wysiedlonej i mordowanej ludności polskiej.

      Do najgłośniejszych osiągnięć organizacji należało dostarczenie materiałów wywiadowczych o próbach z niemieckimi rakietami V-1 i V-2, choć na co dzień oddziały głównie przejawiały aktywność przy niszczeniu trakcji kolejowej i łączności, odbijaniu więźniów z aresztów Gestapo i obronie mieszkańców wsi przed pacyfikacjami.

      To Bataliony Chłopskie udaremniły realizację niemieckich planów wysiedlenia i eksterminacji ludności polskiej na Zamojszczyźnie, które były częścią zbrodniczego Generalplan Ost. Bataliony Chłopskie podjęły wówczas walkę zbrojną z Niemcami, która przekształciła się w „Powstanie Zamojskie”.

       

      więcej informacji w zakładce >>> O SZKOLE >>PATRON 

      Z okazji jubileuszu pamiątkowa publikacja w wersji pdf przekazana szkole przez Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Płk. dr. Inż. Zbigniewa Zaborowskiego.

      Chłopska armia.pdf

    • AKCJA POMOCY dla małej Antosi
     • AKCJA POMOCY dla małej Antosi

      Od kilku miesięcy prowadzona jest  zbiórka pieniędzy na najdroższy lek świata, na terapię genową, której jedno podanie to kwota 9 500 000 zł. Kwota ta niestety przerasta możliwości rodziców Antosi. Lek Zolgensma natomiast zatrzymuje chorobę, która u Antosi postępuje bardzo szybko, zbyt szybko. W momencie podania leku, choroba zatrzymuje się i nie postępuje. Można  podać ten lek maksymalnie do 2 roku życia, ale to górna granica, drugim ograniczeniem jest  też maksymalna waga 17 kg. Nie można tej wagi przekroczyć.   Do tej pory udało się uzbierać  ok 3 mln. zł  ale... to wciąż mało i zbyt długo to trwa.

      Dlatego w naszej szkole SP 109-tej , ruszyła akcja zbierania  plastikowych  nakrętek, bo ważny jest każdy grosz dla  małej Tosi. Nakrętki można wrzucać do żółtego pojemnika umieszczonego przy głównym wejściu do budynku szkoły.

       

       W imieniu Antosi

      DZIĘKUJEMY

       koordynatorzy akcji :Dorota Walasek, ks. Łukasz

      oraz społeczność szkolna

    • Informacja o zbiórkach harcerskich
     • Informacja o zbiórkach harcerskich

      Czuj! Czuwaj!

      Czy jesteście gotowi na kolejne przygody na łonie natury? Czy szukacie przyjaciół, na których można polegać? Czy chcecie poznać harcerskie wartości? Jeśli tak – koniecznie odwiedźcie nas na naszych zbiórkach, które odbywają się w każdy:

      1. CZWARTEK w godzinach od 17:00 do 18:30 ZUCHY – 147 WGZ „Wędrujące Obłoczki”(klasy I-III)
      2. PIĄTEK w godzinach od  17:30 do 19:00  HARCERZE – 147 WDH „Błękitni” (klasy IV-VI)
      3. PIĄTEK w godzinach od 19:00 do 20:00 HARCERZE STARSI – 147 WDSH „Błękitni” (klasy VII – VIII) 
      4. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest:
      • oświadczenie COVID-19
      • dobry humor 

       

      Czekamy na Was!

      dh. Bartek, dh. Emilia

    • II edycja Konkursu Literacko - Plastycznego
     • II edycja Konkursu Literacko - Plastycznego

      Zachęcam uczniów klas 3-8 do wzięcia udziału w konkursie literacko - plastycznym "Słowem i obrazem malowane".

       Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastyczno - literackiej na temat "Najpiękniejsze polskie przysłowia słowami i obrazami malowane". 

      Praca powinna zilustrować wybrane polskie przysłowie w formie plastycznej oraz w formie pracy literackiej. Do pracy plastycznej uczeń pisze wiersz lub opowiadanie, którego mottem będzie jedno z popularnych polskich przysłów. 

      Zainteresowane osoby Konkursem proszę o dostarczenie prac nauczycielowi języka polskiego do p. Katarzyny Janickiej do 30 listopada 2020 r. do sali nr M202.

      REGULAMIN konkurs_II_edycja_konkursu_II.pdf

      Serdecznie zapraszam.

      Katarzyna Janicka

    • ZAPROSZENIE na Konferencję pt. „Wychowanie do wartości–wsparcie rodziny i szkoły”
     • ZAPROSZENIE na Konferencję pt. „Wychowanie do wartości–wsparcie rodziny i szkoły”

      Kuratorium Oświaty w Warszawie organizuje konferencję pt.„Wychowanie do wartości–wsparcie rodziny i szkoły”

      mającą na celu pokazanie różnych dróg oddziaływania na młodego człowieka wprocesie jego wychowania

      i przygotowywania do dpowiedzialnego życia. Kierujemy ją do dyrektorów szkół, rodziców, wychowawców, nauczycieli i pedagogów województwa mazowieckiego wodpowiedzi na potrzebę ciągłego doskonalenia kompetencji wskazanych

      wyżej środowisk wobec rosnących wyzwań w ich pracy wychowawczej, zwłaszcza w budowaniu świata wartości

      młodego pokolenia. Wydarzenie nawiązuje do konferencji zdnia 4 lutego br.pt.„Rolarodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom” organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Odbędziesięw trybie on-line dnia 9 października br., początek o godz.10.00.  Serdecznie zapraszam Państwa do udziału.

      Konferencja będzie dostępna podadresem:   https://youtu.be/YWshqMaYmyk

      W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Tomaszem Głowackim pod numerem tel.225512400 wew. 4113;

      e-mail: tomasz.glowacki@kuratorium.waw.pl lub Sekretariatem Wydziału Kształcenia Ogólnego, tel.22 5512422.

      Program konferencji znajduje się w załączeniu.

      Program_konferencji.docx​​​​​​​

      Z wyrazami szacunku

      MAZOWIECKI WICEKURATOROŚWIATY

      /-/Dorota Skrzypek

    • SAMORZAD SZKOLNY - zaprasza - 30 IX środa
     • SAMORZAD SZKOLNY - zaprasza - 30 IX środa

      Dzień Chłopaka tradycyjnie obchodzony jest w drugiej połowie września. Choć święto to w naszym kraju nie jest tak znane, jak Dzień Kobiet, to z roku na rok zyskuje na popularności.  

      Informacji na temat tego, kiedy Dzień Chłopaka w 2020 roku szuka wiele osób. Warto tutaj wspomnieć, że panowie swoje święto obchodzą dwa razy do roku - na przełomie zimy i wiosny, kiedy to przypada Dzień Mężczyzny oraz na jesieni, kiedy jest Dzień Chłopaka. Data tego święta jest stała i przypada dokładnie na 30 września. W 2020 roku będzie to środa.

       Dzień Chłopaka nie jest obchodzony jedynie w Polsce. Dzień ten, chociaż w innym terminie, świętowany jest przez panów także za granicą. Poniżej daty obchodów Dnia Chłopaka w poszczególnych krajach: 
      Malta - 7 lutego,
      Wielka Brytania, Irlandia - 5 kwietnia,
      Japonia - 5 maja,
      Brazylia - 15 lipca,
      Norwegia - 7 października,
      Indie, Meksyk - 19 listopada,
      Kanada - 25 listopada. 
       

      Dzień Mężczyzn w Polsce 2020 obchodzony jest dwa dni po Dniu Kobiet, czyli 10 marca. W tym roku święto panów wypada we wtorek. Termin ten nie został jednak wybrany przypadkowo. W tym dniu w polskim Kościele katolickim obchodzone jest nieoficjalne wspomnienie 40 Świętych Męczenników z Sebasty. 

      Wiele osób zapewne słyszało także o Dniu Mężczyzny w kwietniu. 4 kwietnia to kolejna proponowana data święta panów. Termin ten, w przeciwieństwie do 10 marca, nie jest związany z Kościołem Katolickim. W tym miesiącu w okresie PRL w niektórych szkołach z tej okazji urządzane były imprezy.

      Tradycja obchodzenia Dnia Mężczyzny została zapoczątkowana 19 listopada 1999 roku w Trynidadzie i Tobagu przy wsparciu m.in. ONZ. Międzynarodowy Dzień Mężczyzn na świecie obchodzony jest oficjalnie 19 listopada przez państwa, które przyjęły zaproszenie do obchodów. 


      Dzień Mężczyzny i Dzień Chłopaka to święta przypadające w różnych terminach. Choć daty Dnia Mężczyzn i Dnia Chłopaka nie pokrywają się, to wiele osób myli te święta. Wpływ na to ma fakt, iż pierwsze z nich nie jest tak rozpowszechnione, jak drugie, jednak cały czas zyskuje na popularności. 


      Jaka jest zatem różnica między Dniem Mężczyzny a Dniem Chłopaka? Zazwyczaj Dzień Mężczyzn celebrujemy z dorosłymi panami, a Dzień Chłopaka obchodzą nastolatkowie. Jednak coraz częściej zdarza się, że i starsi panowie świętują swój dzień we wrześniu. 
       


       https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Dzien-Chlopaka-2020-kiedy-jest-w-Polsce-i-na-swiecie-i-jaka-jest-historia-tego-swieta-DATA

    • 29 IX - OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
     • 29 IX - OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

      To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

       Celem akcji jest rozbudzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jest to również doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu z rodziną. Pamiętajmy również, że czytanie rozbudza wyobraźnię i ciekawość świata. Wspólne głośne czytanie może być też świetnym sposobem na rozwiązywanie problemów wieku młodzieńczego. W dzisiejszych czasach możemy znaleźć książki, które opowiadają o przeróżnych problemach dzieci. Jest to doskonała okazja do wyciągania wniosków wynikających z przygód bohaterów literackich.

      ZACHĘCAM  WSZYSTKICH UCZNIÓW DO  UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM  DNIU GŁOŚNEGO CZYTANIA

      Wybierz książkę >>>zaproś siostrę, brata lub rodziców  >> zasiądź do wspólnego czytania !!!

       Jeżeli nie wiesz CO CZYTAĆ ?  Tu znajdziesz podpowiedź  >>>>https://calapolskaczytadzieciom.pl/co-czytac/

      Według Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom

    • Konkurs Finansoaktywni do 7 października!
     • Konkurs Finansoaktywni do 7 października!

      Misja tegorocznej edycji brzmi "Planujemy budżet". Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez max. 3-osobowe zespoły uczniów projektu inwestycji realizowanej z budżetu obywatelskiego wraz z kampanią promocyjną przeprowadzoną w szkole lub lokalnie. Ważne, by ów projekt dotyczył miejsca zamieszkania. Decydowanie o wydatkach w swojej własnej miejscowości z pewnością będzie dla uczniów wspaniałym wyzwaniem.

      Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, a także regulamin dostępne są na stronie  http://www.finansoaktywni.pl

      Zapraszam Uczniów do kontaktu i konkursu.                                                                                               

      Czekam na zgłoszenia uczniów i wszystkim uczestnikom konkursu życzę powodzenia!

      Koordynator programu "Finansoaktywni"

      Monika Zimny

      Tel.: 22 277 11 57

      E-mail: informatyka28@o2.pl

      http://www.finansoaktywni.pl

       

     • Punkt Informacji Kariery (PIK)

      • PROJEKT Sięgnij po więcej ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

      Plakat SPW.pdf 

      Regulamin projektu.pdf     

      Gdzie i w jakich godzinach realizowany jest projekt 2020 2021.pdf

        

         Uczniowie, którzy chcą w PIK skorzystać z pogłębionej diagnozy zobowiązani są do pobrania ze strony internetowej lub doradcy zawodowego i wypełnienia "Formularza rekrutacyjnego dla ucznia wraz z oświadczeniem RODO"

       Zachęcam do umawiania się na indywidualnie spotkania przez dziennik Librus lub telefonicznie /22/ 277 11 57 

      poniedziałek - 10.45-16.00

      wtorek - 08.00-14.00

      środa - 08.00 -11.30

      czwartek - 08.00 -15.00

      piątek - 09.00 -15.00

                                                                              

      Do pobrania  Formularz rekrutacyjny ucznia wraz z oświadczeniem RODO.docx     

       

      Serdecznie zapraszam

      Koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 109 - doradca zawodowy - Monika Zimny     

                                                                   

      Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

      Opis projektu: 

      Całkowita wartość projektu:                              4 462 172,50  zł       

      Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł  

      Okres trwania projektu:                                     1XII 2019 - 31 VI 2021   

      Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  

      Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK)

      . Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie.

       W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli.

       

      - 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery;

      - 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  ukończy studia podyplomowe;

      - 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie

       

    • Naszym Nauczycielom – projekt grantowy dla wawerskich uczniów
     • Naszym Nauczycielom – projekt grantowy dla wawerskich uczniów

      Nauka nie musi być nudna, a praktyczna wiedza pomoże naszym dzieciom zdobywać świat. Urząd dzielnicy Wawer ogłasza konkurs grantowy dla uczniów na organizację Dnia Nauczyciela w swojej szkole. Na realizację swojego pomysłu mogą otrzymać nawet 2000 zł.

      W tym roku postanowiliśmy włączyć uczniów w organizację dnia nauczyciela, a jednocześnie potraktować to jako element innowacyjnej edukacji, która jest jednym z priorytetów dzielnicy. – mówi Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer.

      Dla dzieci i młodzieży z Wawra ogłosiliśmy projekt „Naszym nauczycielom” w formie mini grantu. Dowolna ilość grup projektowych z każdej  wawerskiej szkoły publicznej może wspólnie z nauczycielem – opiekunem projektu – złożyć wniosek o otrzymanie finansowania organizacji dnia dla wszystkich nauczycieli ze szkoły (do 29 września 2020 r.). Komisja wybierze najlepszy projekt z każdej szkoły,
      a jego autorzy otrzymają dofinansowanie do 2000 zł na organizację dnia dla swoich nauczycieli.

      Forma wniosku jest dostosowana do wieku, poprosiliśmy również dyrektorów szkół o wsparcie dzieci
      w przedsięwzięciu. Złożenie wniosku o grant to świetne doświadczenie dla dzieci i bardzo praktyczna nauka na przyszłość, a właśnie na takiej najbardziej nam zależy. –
      podkreśla burmistrz Wawra.

      Formularz zgłoszeniowy dostępny w szkołach oraz na stronie internetowej www.wawer.warszawa.pl.

    • Mazowieckie Talenty
     • Mazowieckie Talenty

      Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 47 z dnia 9 września 2020 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

      Istotne zmiany w bieżącym roku szkolnym:

      • Harmonogramy konkursów przedmiotowych wymagają przeprowadzanie w jednym dniu dwóch konkursów, w różnych godzinach.
      • Na etapie rejonowym konkursy przedmiotowe będą przeprowadzane w szkołach macierzystych uczniów – uczestników etapu rejonowego. Prace będą sprawdzane przez Rejonowe Komisje Konkursowe we właściwych Wydziałach MSCDN.
    • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019/2020
     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019/2020

       Jesteśmy jedną z najlepszych szkół w naszej dzielnicy!

      Nasi uczniowie klas ósmych po raz kolejny bardzo dobrze napisali egzaminy ósmoklasisty, które odbyły się w czerwcu 2020 roku. Tradycyjnie już uzyskali ilość punktów znacznie przekraczającą średnie dla kraju, województwa i Warszawy

      Wyniki z języka polskiego i matematyki odpowiadają 8. poziomowi (bardzo wysoki) w dziewięciostopniowej skali staninowej, służącej do porównywania wyników egzaminu na przestrzeni lat.  To świetny wynik! Taki sam rezultat z języka polskiego osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 204 (ul. Bajkowa).

      Bardzo dużym sukcesem jest wynik z matematyki – 63% uzyskanych średnio punktów przez uczniów naszej szkoły trudno nawet porównać do rezultatu ogólnopolskiego (46%). Wynik ten także odpowiada 8. poziomowi (bardzo wysoki) w dziewięciostopniowej skali staninowej i jest czwartym wynikiem w dzielnicy Wawer.

      Doskonale wypadł również rezultat z języka angielskiego (79%) – ósmoklasiści uzyskali wynik z 9. (najwyższego) stopnia skali. Tak wysoki wynik uzyskało tylko 4% szkół w Polsce. To drugie miejsce w dzielnicy, po Szkole Podstawowej nr 218, ul. Kajki.

      I jeszcze porównanie wyników naszych uczniów z wynikami szkół w dzielnicy Wawer, całej Warszawie, Polsce:

      przedmiot  

      język polski 

              wynik szkoły(w %) 69( trzecie miejsce  w dzielnicy, ex aequo ze Szkołą Podstawową nr 204, ul. Bajkowa)

      dzielnica Wawer(w %)68

      Warszawa(w %) 68

      Polska(w %) 59

      matematyka

                 wynik szkoły(w %)63(czwarte miejsce  w dzielnicy)

      dzielnica Wawer(w %) 61

      Warszawa(w %) 61

      Polska(w %) 46

      język angielski

                  wynik szkoły(w %)79 (drugie miejsce w dzielnicy, ex aequo ze Szkołą Podstawową nr 128, ul. Kadetów)

      dzielnica Wawer(w %) 74

      Warszawa(w %) 74

      Polska(w %) 54

       

      opracowanie:Beata Wojdat

    • Międzynarodowy Dzień Kropki
     • Międzynarodowy Dzień Kropki

      Międzynarodowy Dzień Kropki, to co raz bardziej popularne święto kreatywności, odwagi i zabawy, które obchodzimy 15 września. Tego dnia uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy instytucji kultury na całym świecie, organizują wiele ciekawych zabaw i happeningów, które pomagają dzieciom odkrywać talenty, poznawać swoje mocne strony, pobudzać wyobraźnię i wspólnie się pobawić.

      Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę pod tytułem “The Dot” czyli “Kropka”. Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej, mądrej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Książka została przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków i wydana alfabetem Braille’a. Książka szybko zyskała też popularność wśród najmłodszych czytelników inspirując ich do odkrywania swoich talentów. Poniżej możecie zapoznać się z książką w wersji filmowej jeśli jej nie znacie.

    • PANI BASIA - BIBLIOTEKARKA -  MÓWI DZIĘKUJĘ !
     • PANI BASIA - BIBLIOTEKARKA -  MÓWI DZIĘKUJĘ !

      Tak to słowo jest najodpowiedniejsze na ten moment, kiedy odchodzi się z pracy po 15 latach.

      A dziękować jest za co!

      Kiedy zaczynałam w 2005 roku było nas o wiele mniej – i dzieci i nauczycieli. Z roku na rok ciągle nas tylko przybywało i teraz jest to ogromna społeczność szkolna.

      Każdemu z Was – małym i dużym jestem bardzo wdzięczna, że zaistnieliście w moim życiu!

      Przeżywaliśmy razem wiele wspaniałych chwil i lat. Wiele fajnych rzeczy się udało zrealizować, czego dowodem są  kolejne tomy kroniki szkolnej, którą z przyjemnością prowadziłam.

      Pozwólcie, że przypomnę tylko te kilka bibliotecznych akcji, które są mi najbliższe sercu:

      ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA,  DZIEŃ KSIĄŻKI, MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH,. To te cykliczne, organizowane co roku, a nigdy takie same, bo zawsze  obchodzone pod innym hasłem.. Do tego trzeba dodać oczywiście spotkania z pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi, czy akcję„ CZYTANIE NA DYWANIE” oraz dni przybliżające kulturę i literaturę innych krajów. I tak świętowaliśmy po fińsku, szwedzku czy duńsku, a nawet kanadyjsku!

      Wszystkie te wydarzenia były relacjonowane nie tylko na stronie szkoły i w kronice szkolnej, ale często też w lokalnej prasie , z którą regularnie współpracowałam. A były to „Mieszkaniec”,  „Kurier Wawerski”, „Wawerskie Wiadomości Sąsiedzkie” i „Linia Otwocka”.

      To dzięki takiej aktywności nasza  biblioteka jako jedyna  szkolna w Polsce zdobyła- i to dwukrotnie – tytuł

       MISTRZA PROMOCJI CZYTANIA ( 2007 i 2010).

      Aktywność biblioteki została dostrzeżona również przez dyrekcję szkoły, co ostatecznie zaowocowało NAGRODĄ PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w 2008 r.

      Dobra passa trwała dalej i w 2010 r. uzyskałam II miejsce w konkursie BIBLIOTEKARZ ROKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

      Jestem z tego wszystkiego bardzo dumna, ale tak naprawdę to wszystko było możliwe dzięki Wam kochani uczniowie i nauczyciele oraz atmosferze pracy, jaka temu towarzyszyła. Oczywiście nie bez znaczenia było też wielkie wsparcie ówczesnej dyrekcji, a szczególnie dyr. Stefana Dejneki, któremu biblioteka była zawsze bliska.

      Dyrekcji, nauczycielom i innym pracownikom szkoły dziękowałam osobiście, a Wam uczniowie, którzy będziecie zaglądać do kroniki albo na stronę szkoły - tym wpisem mówię DZIĘKUJĘ i życzę tylko wspaniałych dalszych dni w szkole. Trzymajcie się dzielnie i odwiedzajcie jak najczęściej bibliotekę, która zostaje nadal w bardzo profesjonalnych rękach mojej wspaniałej koleżanki- pani Eli, z którą tworzyłyśmy wspólny, zgodny przyjacielski tandem.

      WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO DZIĘKUJĘ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                             Barbara Michałek

     • ROZKŁAD WEJŚĆ I WYJŚĆ DO BUDYNKU SZKOŁY

      obowiązujący od 8. 09. 2020 roku

       

      WEJŚCIE DO SZKOŁY

      A (intendent)  Oddział przedszkolny 0c i 0d (do godz. 8.15)

      B ( główne)    Klasy IV – VIII  (do godziny 8.15)    oraz  klasy IIa, IIc, IId

      C (szatnia)     Klasy I-III (do godz. 8.15)

      E (moduł)       Odział przedszkolny 0a i 0b (do godz. 8.15)

       

                 WYJŚCIE ZE SZKOŁY PO LEKCJACH

      A (intendent)  Oddział przedszkolny 0c i 0d  (od godz. 13.00)

      C (szatnia)      Klasy I – VIII (po zakończonych zajęciach)

      E (moduł)       Oddział przedszkolny 0a i 0b (od godz. 13.00)

    • UBEZPIECZENIE - Warszawski program NNW - oferta oraz informacje
     • UBEZPIECZENIE - Warszawski program NNW - oferta oraz informacje

      Na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadzono w ramach Prawa Zamówień Publicznych konkurs ofert i wyłonioino najlepszą ofertę ubezpieczenia dla dzieci dla wszystkich jednostek oświatowych M. St. Warszawy.

      W tym roku towarzystwem ubezpieczeniowym, które złożyło najlepszą ofertę ubezpieczenia jest Uniqa SA. W załączeniu wyłoniona oferta wraz z OWU i tabelą uszczerbków na zdrowiu.

      Korzyści płynące z programu ubezpieczenia na warunkach konsorcjum Marsh i Supra Brokers S.A. to między innymi:

       

      - ubezpieczenie chroni 24h na dobę na terenie całego świata

      - najwyższe sumy ubezpieczenia na rynku, a w ślad za tym najwyższe wypłaty odszkodowania za dane zdarzenie powodujące uszczerbek na zdrowiu.

      - najszerszy zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za skręcenia, złamania, zwichnięcia, świadczenia bólowe, szpital w wyniku choroby oraz wiele innych w tym ryzyko Covid-19)

      - możliwość wyboru wśród 4 wariantów (każdy ma "zaszyte" wyczynowe uprawianie sportu)

      - 200% SU za zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

      - 400% SU za zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej.

      - płatny pobyt w szpitalu zarówno w wyniku nieszczęśliwego wypadku jak i choroby, w tym również w wyniku zarażenia Covid-19!

      - zdecydowanie najwyższa ochrona ubezpieczeniowa również dla osób po poważnych wypadkach. Aż do 30% SU za zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w związku z NW, oraz do 30% zwrotu za koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i rehabilitacyjnych .

      - aż 6% SU w przypadku pogryzienia, ukąszenia itp. dające realną pomoc w najcięższych przypadkach jak np. pogryzienie małego dziecka przez psa (standard to tylko 1 %).

      - wynegocjonowane  w tym roku- również zwrot kosztów naprawy okularów!

      - możliwość przystąpienia do ubezpieczenia online -  indywidualnie przez rodzica poprzez zarejestrowanie się i opłacenie składki na stronie nnw24.- jest to kluczowe mając na uwadze konieczność obserwowania sytuacji epidemicznej w Polsce!!! 

       

      oferta_NNW_na_rok_2020_2021.pdf

      OWU_NNW_UNIQA_TU_S.A..pdf

      TABELA_USZCZERBKOW_NNW_UNIQA_TU_S.A..pdf

      ULOTKA_NNW_UNIQA_-_SUPRA_BROKERS_2020_2021.pdf

      Co to jest ubezpieczenie NNW?

      Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ochrona na wypadek zajścia nieszczęśliwego wypadku z udziałem ubezpieczonego (w tym wypadku: dziecka). Od czego można się ubezpieczyć w ramach tej polisy:

      • Urazy doznane w związku z nieszczęśliwym wypadkiem np. złamania kończyn, urazy głowy i inne.
      • Śmierć w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.
      • Odmrożenia, oparzenia, urazy narządów wewnętrznych – są to sytuacje często nieobjęte w podstawowej wersji ochrony.
      • Udar mózgu, zawał serca – dodatkowe w szerszych zakresach ochrony ubezpieczeniowej.

      Mając kompleksową polisę NNW możesz liczyć na:

      • Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu.
      • Zwrot kosztów leczenia.
      • Zasiłek dzienny w związku z czasową niezdolnością do nauki.
      • Pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

      Czy muszę wykupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?

      Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe. Szkoła może zapisać w swoim statucie wymóg posiadania NNW przez uczniów, ale dyrekcja nie może żądać zawarcia umowy w ramach dostępnego w szkole programu. Rodzicom przysługuje w tym zakresie pełna dowolność. Polisa NNW może być wymagana przez szkołę np. w przypadku wycieczki szkolnej.

      NNW to nie wszystko

      Polisa NNW jest powszechnie znana i stosowana, rzadziej natomiast wspomina się o innym produkcie ubezpieczeniowym, którym warto, by zainteresowali się rodzice. Polisa OC – odpowiedzialności cywilnej – zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku, kiedy nasze dziecko spowoduje jakąś szkodę, np. wybije szybę sąsiadowi, albo ząb koledze. Polisa OC jest niedrogim produktem i warto wziąć ją pod uwagę, jeśli już rozważamy kwestie ubezpieczeniowe. Szkoła takiej polisy nam nie zaproponuje, jeśli więc uznamy, że jest ona nam potrzebna, musimy sami wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe. Przed wyborem polisy OC warto sprawdzić te same punkty umowy, które analizowaliśmy przy polisie NNW: sumę ubezpieczenia, czas i obszar obowiązywania polisy, wykluczenia.

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

           Serdecznie witamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 01.09.2020 r.  w dniu  rozpoczęcia nowego 2020/2021 roku szkolnego.

      Cieszymy się, że udało nam się wrócić do szkoły!

      Widzimy na korytarzach i w salach zadowolonych uczniów.

      To miło, że obdarzyliście naszą szkołę zaufaniem.

      Witamy bardzo ciepło w naszym gronie nowych uczniów!

      Bez względu jednak na to, czy jesteście „nowi” czy „starzy”, widzimy, że dreszczyk emocji nikogo nie omija, bo przecież przed nami i Wami zupełnie nowy rok...

          Jeśli spojrzymy na szkołę jak na miejsce, w którym przeżywamy intelektualną przygodę, miejsce dialogu i współpracy - wtedy zdobywanie wiedzy może stać się radością, a nawet pasją.

      Życie szkolne to nie tylko lekcje, sprawdziany i zadania domowe.  To też czas pozalekcyjny.

      To nasza biblioteka ze swoimi ciekawymi propozycjami i wydarzeniami czytelniczymi! To także świetlica szkolna, która organizuje uroczystości, konkursy integrujące całą społeczność szkolną.

           Uczniowie i nauczyciele sprawiają, że szkoła nie  jest nudna i nie jest oderwana od nowoczesnego świata, jest obowiązkiem, ale i radością w każdym wymiarze i miejscem poszukiwania.

      Mamy nadzieję, że po tak długiej przerwie jesteście gotowi na wyzwania i z uśmiechem na twarzach podejmiecie naukę.

       

      Życzymy Wam powodzenia!

       

      DYREKCJA SZKOŁY  SP 109

          

       

    • ZA ZAGUBIONE LUB ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI
     • ZA ZAGUBIONE LUB ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI

      Szanowni Państwo!

      Wpłat  za zniszczone lub zgubione podręczniki szkolne należy dokonywać 

      na konto: 54 1030 1508 0000 0005 5074 3078

       

      Jest to konto Wydzielonego Rachunku Dochodów Szkoły. W treści przelewu proszę wpisać za co jest wpłata

      (np. za zagubiony podręcznik, SP 109, Jan Kowalski kl. 8a, Historia 8, Matematyka 8 )

      Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na e-mail -  sp109@edu.um.warszawa.pl 

      UWAGA ! Podany uprzednio numer konta  98 1030 1508 0005 5074 9076   już nieaktualny!

      CENY PODRĘCZNIKÓW 

      klasa II   Nowi Tropiciele   każda część 1-5 -  9,90         ANGIELSKI     Tiger 2        24,75 

      klasa III  Nowi Tropiciele   każda część 1-5  -  9,90        ANGIELSKI     Tiger 3        24,75 

      klasa V 

      HISTORIA                                                                 22,77                          

      JĘZYK ANGIELSKI                                                  25,74

      JĘZYK POLSKI  Literatura                                       12,87

      JĘZYK POLSKI  Gramatyka                                     12,87

      MATEMATYKA  Matematyka wokół nas                   25,70

      GEOGRAFIA  Geografia                                           22,75

      BIOLOGIA  Biologia                                                  22,75

      TECHNIKA                                                                 5,97

      MUZYKA                                                                    8,90

      PLASTYKA                                                                 8,90

      klasa VI  

      HISTORIA                                                                22,77                          

      JĘZYK ANGIELSKI                                                  25,74

      JĘZYK POLSKI  Literatura   

      JĘZYK POLSKI  Gramatyka                                    25,74

      MATEMATYKA  Matematyka wokół nas                   25,74

      GEOGRAFIA  Geografia                                           22,77

      BIOLOGIA  Biologia                                                  22,77

      FIZYKA   Świat fizyki                                                 22,77

      INFORMATYKA    Informatyka                                   9,90

      TECHNIKA 

      MUZYKA 

      PLASTYKA

      KLASA VIII  

      HISTORIA                                                                22,77                          

      WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE                            10,38

      JĘZYK ANGIELSKI Oxford                                      25,74

      JĘZYK FRANCUSKI Amis ET COMPAGNIE 3        24,75

      JĘZYK NIEMIECKI  Wir smart 5                              25,74

      JĘZYK POLSKI  Myśli i słowa                                  25,74

      MATEMATYKA  Matematyka wokół nas                   25,74

      GEOGRAFIA  Geografia                                           22,77

      BIOLOGIA  Biologia                                                  22,77

      CHEMIA Świat chemii                                               22,77

      FIZYKA   Świat fizyki                                                 22,77

      INFORMATYKA    Informatyka                                   9,90

       

      Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

      Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku  o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw ( Dz.U. z 2014r., poz.811). Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

      USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

      Art.  64.  [Udostępnianie przez szkołę podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika]

      1.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

       

    • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
     • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      _29.08.2020.docx

       

      LIST_do_Rodzicow_COVID_szkoly.pdf

      Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  w Szkole Podstawowej nr 109 im.  Batalionów Chłopskich w Warszawie

      Szanowni Państwo,

      Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią COVID -19 i przepisami, które aktualnie obowiązują w kraju, ustaliliśmy zasady, które mają na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i wszystkim pracownikom.

      Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS, MZ i MEN informujemy, że:

      1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, bez oznak chorobowych.
      2. W rozpoczęciu roku szkolnego klas I – III może uczestniczyć tylko jeden rodzic. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.
      3. W przypadku klas II i III prosimy rodziców o rozważenie niewchodzenia z dziećmi do szkoły.
      4. Klasy I rozpoczęcie roku szkolnego połączone ze Ślubowaniem mają  na boisku szkolnym o godzinie 8.30.  W sytuacji pogody deszczowej spotykają się w wyznaczonych salach z wychowawcą wg harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły.
      5.  Klasy II – VIII spotykają się z wychowawcami w  wyznaczonych salach wg harmonogramu.
      6. Do szkoły każda klasa wchodzi wyznaczonym wejściem wg harmonogramu.
      7. Każdy przed wejściem do szkoły dezynfekuje ręce, płynem umieszczonym przy drzwiach.
      8. Wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
      9. Dzieci i osoby dorosłe podczas przemieszczania się częściami wspólnymi powinny mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta.
      10. Nauczyciele czekają na uczniów w klasach i tam przekazują informacje dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2020/21.
      11. Rodzice uczniów klas IV –VIII nie wchodzą do budynku szkoły. Mogą czekać przed szkołą zachowując dystans społeczny.

       

       

      Hanna Ratańska  - Szot

      Dyrektor Szkoły

       

      UWAGA!  1 września br. szk.  uczniowie klas 1-8  otrzymają  zestaw ćwiczeń i podręczników, które na  dzień 31 VIII były na stanie lub dostarczone do szkoły.

       

       

      LIST_do_Rodzicow_COVID_szkoly.pdf

      Szanowni Rodzice ,

                Przed nami nowy rok szkolny,  który rozpoczynamy w stanie zagrożenia epidemicznego.

      Praca w szkole będzie organizowana zgodnie z wytycznymi MEN, GIS oraz Procedurami m. st. Warszawy z uwzględnieniem specyfiki każdej placówki. 

      Zajęcia  rozpoczynamy 1 września  2020 r.  w trybie stacjonarnym (w wariancie A).

              W przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania na COVID 19, dyrektor w porozumieniu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Organem Prowadzącym może zastosować inne warianty :

      Wariant B - mieszany (połączenie kształcenia stacjonarnego z kształceniem zdalnym);

      Wariant C - zdalne.

               Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym uczniom, wychowankom oraz personelowi, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.      W trosce o zdrowie dzieci i pracowników szkoły ograniczony zostanie dostęp osób z zewnątrz (w tym rodziców) na teren placówki.   Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.      

               Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum pobytu Rodziców i Opiekunów na terenie placówki. Prosimy również o zasłanianie nosa i ust, dezynfekowanie rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

              Liczymy na współpracę z Państwa strony, która pomoże przetrwać ten trudny dla Nas wszystkich czas.

      Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

      http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22370-warszawskie-wytyczne-edukacyjne-w-czasie-pandemii

      http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-od-wrzesnia

       

      Z poważaniem

      Hanna Ratańska – Szot

      Dyrektor Szkoły

      Listy uczniów będą wywieszone w wejściu głównym do szkoły oraz w wejściu do modułu.

     • List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

      Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

      Szanowni Państwo,

      Dyrektorzy i Nauczyciele,

      Drodzy Uczniowie i Rodzice,

      wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

      Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

      Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

      Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

      Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

      Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
      z nowych technologii.

      Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

      Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

      U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.      Z wyrazami szacunku


      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

      list ministra edukacji narodowej z okazji rozpoczecia roku szkolnego 2020_2021.pdf

    • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja
     • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

       

      wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

      Organizacja opieki w podmiocie:

      • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
      • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
      • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

      * Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

      • W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
      •  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
      • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
      • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
      • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
      • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
      • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
      • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
      • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
      • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na  podmiot) - dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
      • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
      • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
      • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
      • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.  
      • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
      • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
      • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
      • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
      • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
      • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

      Gastronomia

      • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
      • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
      • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
      • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

      • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
      • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
      • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
      • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
      1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
      3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis   lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
      4.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      5.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

       

      * Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach  podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
      • Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

         

      Materiały

      Jak​_skutecznie​_myć​_ręceJak​_skutecznie​_myć​_ręce.png 0.28MB

      Jak​_prawidłowo​_dezynfekować​_ręceJak​_prawidłowo​_dezynfekować​_ręce.jpg 0.80MB

      Jak​_prawidłowo​_nałożyć​_i​_zdjąć​_rękawiceJak​_prawidłowo​_nałożyć​_i​_zdjąć​_rękawice.png 0.23MB

      Jak​_prawidłowo​_nałozyć​_i​_zdjąć​_maseczkęJak​_prawidłowo​_nałozyć​_i​_zdjąć​_maseczkę.png 0.12MB

     • 1920 - Bitwa Warszawska - Czasy, zdarzenie, miejse

      Karolina Pawelec kl. 6e SP 109

      Bitwa Warszawska jest uważana za jeden z przełomowych momentów w dziejach świata. Wspaniałe polskie zwycięstwo nie tylko uratowało naszą niepodległość, lecz także zapobiegło uderzeniu bolszewickiemu na kraje Europy Zachodniej.

      Chętni uczniowie naszej szkoły przystąpili  do konkursu: „100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Człowiek, zdarzenie, miejsce”. -przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.   

        Organizatorem Konkursu było Ministerstwo Obrony Narodowej, Głównym celem Konkursu było pogłębienie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat historii, tradycji oręża polskiego i wyłonienie najlepszych prac na powyższy temat .

      Miło mi poinformować, że uczennicy klasy VI e Karolinie Pawelec komisja konkursowa przyznała wyróżnienie specjalne w kategorii pracy plastycznej o tematyce historycznej.

                                                                                                   Serdecznie gratuluję sukcesu.

                                                                                               Katarzyna Strzelczyk- nauczyciel historii

    • WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
     • WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 31 lipca 2020 od godz. 10.00      wyniki.edu.pl

      Loginy i hasła przekazane zostaną poprzez wiadomości dziennika LIBRUS.

      Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi naszej szkoły 31 lipca br.  Zaświadczenie może odebrać także rodzic ucznia.

      Odbiór zaświadczeń w godzinach 13.00-16.00 zostanie przeprowadzony z podziałem na klasy w wyznaczonych wejściach do szkoły:

      8a – wejście obok gabinetu intendentki

      8b – główne wejście do szkoły

      8c – wejście do szkolnej szatni

      Od 16.00 do 17.00  zaświadczenia będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

      03.08-04.08.2020 – odbiór zaświadczeń w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-16.00.

      Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail      adres e-mail  szkoły  sp109@edu.um.warszawa.pl).

      Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego:

      • zachowaniu bezpiecznej odległości społecznej,
      • założeniu maseczki zakrywającej nos i usta,
      • dezynfekcja rąk,
      • posiadaniu własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczenia.

      Informacja_o_ogloszeniu_wynikow_E8_202007290837.pdf

      Zasady_odbioru_zaswiadczen_-_OKE_Warszawa.docx​​​​​​​

       

      .

      TERMINARZ

      31.07.2020 - 04.08.2020              15:00        Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

      12.08.2020 -  12.08.2020                               Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

      13.08.2020  08:00    18.08.2020      15:00      Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki/

      19.08.2020 14:00     19.08.2020      14:00      Publikacja list przyjętych

       

       

       

       

       

    • ŻYCZENIA
     • ŻYCZENIA

                Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania; od komputera i lekcji on-line. 

      Na ten radosny czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach,

      w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym. Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom,

      by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.     

                                                       Dziękujemy za cały rok szkolny 2019/2020 

       Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Szkoły  Podstawowej Nr 109 

           

    • Międzynarodowy Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
     • Międzynarodowy Konkurs o Żołnierzach Wyklętych

      „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu.

      Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom,

      którym trzeba służyć całym swoim życiem.''

      Witold Pilecki w rozmowie z dziećmi, 1943 rok

      Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie !

      Chętni uczniowie naszej szkoły SP 109  im. Batalionów Chłopskich przystąpili do udziału w Konkursie Międzynarodowym o Żołnierzach Wyklętych.

      Konkurs objęty był Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. W skład Komitetu Honorowego wchodzili: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej – przewodniczący; Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej; Jarosław Szarek – Prezes IPN; Jacek Pawłowicz – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

      Konkursy organizowane przez Komitet cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów szkół w Polsce jak i poza granicami naszego kraju m.in. z Litwy, Białorusi, Belgii, Łotwy, Ukrainy, Holandii, Węgier, Szwecji, Danii, Norwegii, Grecji, Irlandii, Słowacji, Niemiec, Hiszpanii, Szkocji, Anglii, Francji, Austrii, Malty, Kataru, Kuwejtu, Meksyku, Włoch, Czech, Egiptu, Kazachstanu, Kanady czy Stanów Zjednoczonych.

      Wśród Współorganizatorów są szkoły m.in. z Radzymina, Toronto, Chicago, Aten, Wiednia, Waterford, Blackburn, Kairu, Doha, Moskwy, Sofii, Korne, Trok, Osborne Park (Australia), Kuwejtu.

      Celem Konkursu jest między innymi upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych (Żołnierzy Wyklętych), kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej oraz budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego.

      Tematem pracy artystycznej (poezja, plastyka, znaczek, film, etc.) może być postać wybranego żołnierza, wydarzenia, konspiracji, czy innych zagadnień historycznych lub społecznych dotyczących ideałów i postaw Żołnierzy Wyklętych.

       

      Miło mi poinformować, że w konkursie  dwie uczennice SP 109 otrzymały wyróżnienie:

      - Antonina Kosowska klasa 4b/ kategoria projekt serii banknotów o Żołnierzach Wyklętych

      - Karolina Pawelec klasa VI e/ kategoria plastyczna- Żołnierze Wyklęci.

      Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce w Pałacu Prezydenckim.

      Serdecznie gratuluję sukcesu uczennicom naszej szkoły.

                    Katarzyna Strzelczyk-nauczyciel historii

    • Pożegnania nadszedł czas...
     • Pożegnania nadszedł czas...

      Drodzy Absolwenci,

      nigdy nie zbaczajcie z wybranej drogi,

      którą obraliście w wędrówce życia,

      choćby Wam ciernie raniły nogi,

      a cel wydawał się nie do zdobycia!

       

      Przed Wami wakacje i  przyszłość nieznana,

      jeszcze tylko chwila pracy i skupienia. 

      Niech wszystko o czym śnicie 

      stanie się rzeczywistością !

      Powodzenia!

      Drodzy Absolwenci !

      Zakończyliście kolejny etap swojej edukacji w nietypowej formie wynikającej z epidemi koronawirusa.

      Dziękujemy WAM za każdy wspólny dzień w szkole i udział w tworzeniu historii 109 -tki.

      Życzymy aby czas, który aktualnie spędzacie w domu i zdobyta  wiedza były przez Was dobrze wykorzystane w planowaniu dalszej drogi życiowej.

      Niechaj wyniki egzamniu  będą zgodne z Waszymi oczekiwaniami i pozwolą dostać się do wymarzonych szkół.

       

       Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy

       

       

      ŻYCZENIA od Samorządu Szkolnego składa Alekandra Pławecka, uczennica klasy 8c

      oraz Hanna Bryl, uczennica klasy 8a.

      WSZYSTKIM PRACOWNIKOM SZKOŁY dedykujemy utwór Malagueña 

      w wykonaniu Jędrzeja Łaszkiewicza z klasy 8a .

    • ODBIÓR ŚWIADECTW 2019/2020
     • ODBIÓR ŚWIADECTW 2019/2020

      UWAGA! Świadectwa można odbierać również po 26 VI, w czasie wakacji lub we wrześniu 2020 r.  - w godzinach pracy sekretariatu szkoły (pn-pt  8.00-16.00).

       

      Harmonogram_odbioru_swiadectw_przez_uczniow_

      w_dniu_26_czerwca_2020_r.pdf

      Zasady odbierania świadectw i nagród w dniu 26 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich  w Warszawie

      1. Uczeń wchodzi do budynku bez rodziców, zachowując środki ochrony osobistej (maseczka, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).
      2. Uczeń wchodzący na teren szkoły ma mierzoną temperaturę.
      3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem zgodnie z grafikiem (wejście główne, moduł, gabinet intendentki).
      4. Uczeń udaje się do wyznaczonej sali, o godzinie zgodnej
       z harmonogramem.
      5. Uczeń odbiera świadectwo / nagrodę samodzielnie.
      6. Po odebraniu świadectwa należy niezwłocznie opuścić budynek szkoły wyznaczonym wejściem wg harmonogramu. Nie dopuszcza się gromadzenia w jednym miejscu, swobodnego spacerowania po budynku szkoły.
      7. Sala w której odbieramy świadectwa pozostaje otwarta.
      8. Świadectwo odbieramy sprawnie, bez zbędnych czynności dodatkowych.

      czytaj więcej >>> Zasady_odbierania_swiadectw_i_nagrod

      _w_dniu_26_czerwca.docx16czerwca_2020_roku.pdf

                                 

    • KSIĄŻKOMAT już czeka na czytelników z NASZEJ OKOLICY !
     • KSIĄŻKOMAT już czeka na czytelników z NASZEJ OKOLICY !

      Dzięki staraniom Dyrekcji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy   w Zerzniu przy Szkole Podstawowej nr 109 pojawiły się: książkomat oraz wrzutnia. Dziś - 8 czerwca 2020 r.  urządzenia zostały oddane do użytku.  Będą obsługiwane przez sieć wawerskich bibliotek.  Z takich urządzeń można już korzystać w  Wypożyczalni nr 26 przy ul. Błękitnej 32 oraz Wypożyczalni nr 47 przy ul. Powojowej 2.

      Do korzystania z nich niezbędna jest KARTA BIBLIOTECZNA  wydana przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wawer. Kartę taką otrzymać można wyłącznie osobiście w dowolnej placówce /fili  Bibioteki Publicznej po zapisaniu się (można to zrobić za pomocą formularza rejestracyjnego).

                   Pierwszym czytelnikiem, odbierającym swoje zamówienie był pan Norbert Szczepański -Burmistrz Dzielnicy Wawer, pod czujnym okiem pana Jacka Czarnowskiego -Dyrektora Wawerskiej Biblioteki. Dyrektor Szkoły - pani Hanna Ratańska-Szot również odebrała zamówioną książkę. Miłej lektury pierwszym czytelnikom życzymy!

      EMŁ

      Jak zapisać się do biblioteki?

      Aby zarejestrować konto czytelnika należy wprowadzić dane osobowe do  formularza .Na podany adres e-mail zostanie przesłany link, którego kliknięcie aktywuje konto i generuje nowe hasło dostępu. Jeśli e-mail nie dojdzie w ciągu kilku minut, należy sprawdzić, czy nie został przez program pocztowy zakwalifikowany jako spam.

      Jak zamówić książkę do książkomatu?

      1. Aby zamówić książkę do książkomatu należy zalogować się w katalogu na stronie www.bibliotekawawer.pl.

      2. Następnie należy wybrać książkę, klikając na pole „Wypożycz” znajdujące się po prawej stronie.

      3. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „Książkomat”.

      4. Po otrzymaniu maila z informacją, że książka jest do odbioru, można ją odebrać w wybranym przez siebie książkomacie. Do odbioru zamówionej książki niezbędna jest karta biblioteczna, którą należy zeskanować.

      Jak zwrócić książkę do wrzutni?

      1. Aby zwrócić książkę do wrzutni wystarczy nacisnąć znajdujący się na ekranie przycisk „Otwórz”, który spowoduje podniesienie się klapki.

      2. Zwracane książki należy umieścić na półce.

       

    • NASZE SUKCESY 2019/2020 - MATEMATYKA
     • NASZE SUKCESY 2019/2020 - MATEMATYKA

      Ogólnopolska Olimpiada Zadań Logicznych    POZIOM 2  (klasy 4 – 6)

      Imię i nazwisko   miejsce      Opis

      Wiktoria Woźniak         6a    3   laureat, nagroda książkowa

      Anna Hoffman               6a   5   laureat, nagroda książkowa

      Jan Kusajda                 6b    8 laureat

      Piotr Kusajda               6b    9   laureat

      Aleksandra Zborowska   6a    11   laureat

      Emilia Szemkowicz        6c     11  laureat

      Wojciech Karpiejczyk.   4c      12  laureat

      Bartek Maksymiuk         6b    13 laureat

      Krzysztof Tomaszewski  5d    15 laureat

      Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Galileo

      Imię i nazwisko miejsce Opis

      KLASA 4

      Antonina Kosowska         4a    10    laureat

      KLASA 6

      Aleksandra Zborowska     6a     9  laureat

      Milena Ślubowska.            6b   11 wyróżnienie

      Anna Hoffman                   6a   11  wyróżnienie

      Bartek Maksymiuk            6b   15  wyróżnienie

           KLASA 7

      Miłosz Kubis                     7c   12 wyróżnienie

      KLASA 8

      Maksymilian Zborowski     8c  10    laureat

      Jakub Rostkowski             8a   14 wyróżnienie

      Jędrzej Łaszkiewicz         8a   15  wyróżnienie

      Ogólnopolski Konkurs Matematyczny PINGWIN

      Imię i nazwisko   miejsce  opis

      KLASA 7 Mateusz Tyc    7d   6  wyróżnienie

      KLASA 8

      Zuzanna Rejniak           8c  4  laureat, nagroda książkowa

      Jędrzej Łaszkiewicz.     8a  5   laureat, nagroda książkowa

      Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MULTITEST

      Imię i nazwisko miejsce  opis

      KLASA 7

      Miłosz Kubis              7c  13  wyróżnienie

      Ignacy Ziółkowski      7a 13  wyróżnienie

      Franciszek Ludzia.   7b  15  wyróżnienie

      KLASA 8

      Jędrzej Pisarek        8a 14    wyróżnienie

      MAX MATEMATYCZNY

      Wynik bardzo dobry  Jan Kusajda 6b

      Wynik dobry 

      Franciszek Domański 6a, Wiktoria Woźniak 6a, Bartek Maksymiuk 6b,

      Wiktor Kociszewski   6c, Janek Filipczuk  6a, Bartek Zaim  6a

       

      Do drugiego etapu Konkursu Kuratoryjnego zakwalifikowali się: Mateusz Tyc 7d i Jędrzej Łaszkiewicz 8a

      Do drugiego etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów zakwalifikował się Mateusz Tyc z 7d

       

    • KOMUNIKAT -URZĘDU DZIELNICY WAWER
     • KOMUNIKAT -URZĘDU DZIELNICY WAWER

      Zgdodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. ...otwarte zostają place zabaw i siłownie zewnętrzne na terenie dzielnicy Wawer.  

      Zarząd Dzielnicy zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców i opiekunów dzieci  korzystających  z placów zabaw o zachowanie szczególnej uwagi i przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

       

       

    • INFORMACJE BIBLIOTECZNE
     • INFORMACJE BIBLIOTECZNE

      Biblioteka szkolna w okresie 25 maja - 26 czerwca 2020 r. działa w ograniczonym zakresie zgodnie z wytycznymi instytucji nadrzędnych oraz według „Procedury w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa” z dn. 18 maja 2020 r. >>biblioteka_procedura.doc   

      W  pliku poniżej -planowane terminy zwrotu książek i podręczników. Bardzo proszę o przestrzeganie zaleceń sanitarno - epidemiologicznych oraz  proponowanego trybu i sposobu rozliczenia z biblioteką. W tym roku akcja zwrotów będzie bardzo trudna logistycznie. Przepraszam za utrudnienia. 

       Z poważaniem 

      Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz


      >>​​​​​​​biblioteczne_informacje.pdf

      >> krótka prezentacja dotyczaca aktywacji KONTA CZYTELNIKA  mol_net.pdf

             


    • Listy dzieci przyjętych  do oddziałów przedszkolnych i klas 1 w SP 109
     • Listy dzieci przyjętych  do oddziałów przedszkolnych i klas 1 w SP 109

      aktualizacja : 22 05 2020 13:02

      Listy dzieci przyjętych  do oddziałów przedszkolnych i klas 1 w SP 109 zostały opublikowane na TABLICY OGŁOSZEŃ znajdującej się przy głównym wejściu  do szkoły. Zgodnie z procedurami nie mogą one być publikowane na stronach internetowych.

       Informacja  ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

      Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

      Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
      (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

      1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
      2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
      3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
      4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
       7 dni od dnia otrzymania odwołania.
      5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

      Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

    • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 16-18 VI (wtorek-czwartek)
     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 16-18 VI (wtorek-czwartek)

      aktualizacja : 24 04 2020 14:59

      Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej 

      Materiały

      Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku20200424​_E8​_EG​_EM​_Harmonogram3.pdf 0.88MB

      30 marca do 1 kwietnia br.

      aktualizacja : 30 03 2020 9:59
       

      • Instrukcja OKE Warszawa 

      Probny_egzamin_oke_waw_212420200325_Kroki_E8.pdf
       

      • Alternatywny link do pobrania arkuszy
       na egzamin próbny ósmoklasisty:

      https://okemagazyn.blob.core.windows.net/e8probny/e8arkusze.html

      język polski 30.03.2020
      matematyka 31.03.2020
      język obcy 01.04.2020


      aktualizacja : 27 03 2020 11:52

      UWAGA! W naszej szkole odbędzie się taki egzamin. Zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji >>TU

      Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

      Arkusze do egzaminu próbnego

      Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

      • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
      • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
      • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
    • SAMORZĄD zaprasza- młodzi filmowcy na start !
     • SAMORZĄD zaprasza- młodzi filmowcy na start !

      What do you really feel during quarantine?

      Samorząd Uczniowski chciałby przedstawić uczniom naszej szkoły nową akcję. Polegać będzie ona na tym, że każdy chętny uczeń może wysłać filmik, w którym opowie o swojej kwarantannie, oraz o tym jak ją spędza i jak tak naprawdę czuje się podczas jej trwania .

      Vlogi można przesyłać na adres mailowy – sp.109.waw.skrzynka@gmail.com

      Wszystkie filmiki od uczniów zostaną zmontowane w jeden duży vlog, po czym zostanie on umieszczony na stronie naszej szkoły.

      Nagrania można przesyłać od 20.05.2020 do 31.05.2020.

      Czekamy na Wasze filmiki !

      AGATA CYGAN -opiekun samorządu

     • Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

      Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

      https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

      Najważniejsze kwestie

      Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

      • kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
      • wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
      • wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
      • wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
      • wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
      • wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

      Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.

      Wytyczne obowiązkowe

      Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

      • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
      • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
      • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
      • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
      • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

      Szczegółowe instrukcje

      W wytycznych znalazły się również m.in. szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania:

      • egzaminu z udziałem nauczyciela wspomagającego;
      • egzaminu w miejscu innym niż szkoła, w tym w domu zdającego – w przypadku uczniów, którzy korzystają z takiego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu;
      • części ustnej egzaminu maturalnego (przeprowadzanej wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wynik egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznej);
      • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rozwiązanie zadania  lub zadań egzaminacyjnych wymaga bezpośredniego kontaktu zdającego z inną osobą;

      oraz wiele innych wskazań dotyczących rekomendowanego sposobu postępowania w sytuacjach szczególnych, np. zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

      Dodatkowe informacje

      Wprowadzenie rozwiązań opisanych w wytycznych będzie pociągało za sobą konieczność wprowadzenia zmian administracyjnych, technicznych np. w systemach informatycznych służących do zorganizowania egzaminów oraz przyjęcia w 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z przeprowadzaniem egzaminów. Najważniejsze z tych zmian zostały wskazane w dokumencie w specjalnych polach.

      Dodatkowo w wytycznych specjalnym symbolem oznaczono informacje, które zaleca się przekazać zdającym na kilka dni przed egzaminem, np. na stronie internetowej szkoły oraz informacje, które powinny zostać ponownie przekazane zdającym w dniu egzaminu.

      Oprócz dokumentu przygotowaliśmy również plakat z najważniejszymi informacjami dla zdających, który dyrektor szkoły będzie mógł opublikować na stronie internetowej szkoły lub wydrukować i umieścić w widocznym miejscu.

      Harmonogram egzaminów

      Przypomnijmy, że zgodnie z ogłoszonym harmonogramem  egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych.

      Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

      Materiały

      Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

      WYTYCZNE​_Przeprowadzanie​_egzaminów.docx 0.25MB

      Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

      WYTYCZNE​_Przeprowadzanie​_egzaminów.pdf 0.50MB

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

     • Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

      aktualizacja : 15 05 2020 18:21

      Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

      Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

      Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

      Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

      czytaj więcej>>.> https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

     • Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

      Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Przygotowaliśmy dodatkowe wytyczne związane z umożliwieniem opieki dla dzieci z klas I-III i organizowaniem konsultacji na terenie szkoły.

      Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

      Umożliwienie zajęć opiekuńczych w klasach I-III szkoły podstawowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. Po otwarciu od 6 maja br. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to kolejny krok rządu w stronę stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół.

      Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

      Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.

      Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, oceni stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Ponadto dyrektor z nauczycielami ustali, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosuje sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.

      Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej powinna być uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą. Apelujemy do samorządów i dyrektorów szkół, by organizacja tych zajęć i ich godzinowy wymiar uwzględniał proporcję uczniów pozostających pod opieką w szkole i tych uczących się w domu.

      Nauczyciel w ramach swojego pensum może prowadzić zajęcia oraz przygotowywać i przekazywać materiały do kształcenia na odległość. Nauczycielowi, któremu dyrektor na nowo określił organizację zadań przysługują godziny ponadwymiarowe, jeśli jego tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych zostanie przekroczony.

      Organizacja konsultacji z uczniami

      Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

      Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

      Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

      Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć szczególnie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

      Prosimy również o zorganizowanie konsultacji pozostałym maturzystom.

      Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy.

      Więcej na ten temat również tu: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej 

      Materiały

      Rozporządzenie MEN nowelizacja 30bRozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30b.pdf 0.16MB

      Rozporządzenie MEN nowelizacja 30b - uzasadnienieRozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30b​_-​_uzasadnienie.pdf 0.11MB

      Rozporządzenie MEN nowelizacja 30cRozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30c.pdf 0.17MB

      Rozporządzenie MEN nowelizacja 30c - uzasadnienieRozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30c​_-​_uzasadnienie.pdf 0.13MB

     • Wytyczne GIS, MZ i MEN

      Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

           czytaj więcej >>>>https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

    • UWAGA! Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klas 1 w SP 109
     • UWAGA! Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klas 1 w SP 109

      aktualizacja : 13 05 2020 20:35

      Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klas 1 w SP 109 zostały na stronie szkoły opublikowane 12 maja 2020 r. (wtorek) w zakładce REKRUTACJA 2020/2021.

      Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych  oraz postępowanie odwoławcze

      W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

       

      Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

      Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
      (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

      1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
      2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
      3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
      4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
       7 dni od dnia otrzymania odwołania.
      5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

      Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

       

      ___________________________________________________________________________

      Szanowni Państwo,

      zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13:00 w szkołach podstawowych opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

      Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata jest również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

      Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
      listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych
      i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej
      szkoły.

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.


      Wolę zapisu można potwierdzić:

      • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

      lub

      • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

      Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

      Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka  jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

      Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

       

      EMŁ.

       

    • MEN- Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje
     • MEN- Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje

      aktualizacja : 08 05 2020 18:21

       

      Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

      Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

      UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

      Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

      • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
      • oddziału dwujęzycznego,
      • oddziału międzynarodowego,
      • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
      • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

      oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

      UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

      Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

      Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

      Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

      UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

      Dodatkowe terminy składania dokumentów

      Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

      W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

      Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

      Bez rekrutacji uzupełniającej

      W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

      Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

      Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

      Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

      Konsultacje – zachęcamy do udziału

      Ze względu na duże znaczenie terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 przekazujemy projekt harmonogramu do konsultacji.

      Uwagi i opinie prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja br. do godz. 12.00.

       

      Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej 

      Materiały

      TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOprojekt​_harmonogramu​_rekrutacji​_na​_rsz​_2020-2021,​_konsultacje.pdf 0.79MB

      TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOprojekt​_harmonogramu​_rekrutacji​_na​_rsz​_2020-2021,​_konsultacje.docx 0.03MB

     • PLAN NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

      Szanowni Państwo! Na razie konkretów brak - terminy zostaną niezwłocznie ogłoszone jak MEN wyda rozporządzenie - na pewno zostaną zmienione i ten 11 maja, który był zaplanowany jest nieaktualny. Na dzień dzisiejszy do szkół wysyłane są loginy i hasła do logowania do systemu  i uzupełniane dane. 

      Na stronie kuratorium znajduje się informacja o Zmianach dotyczących terminów postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów

      Zgodnie z §  13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14705,Komunikat-w-sprawie-zmian-zasad-rekrutacji-na-rok-szkolny-20202021-do-szkol-pona.html

      Podobnie na stronie Biura Edukacji odnośnie terminów postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych widnieje tylko poniższy komunikat: 

      OPUBLIKOWANY: CZWARTEK, 16 KWIETNIA, 2020 - 13:39

      ZAKTUALIZOWANY: CZWARTEK, 23 KWIETNIA,2020 - 22:27

      Szanowni Państwo,  zgodnie z 1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl

       

       

      Z poważaniem

      Hanna Ratańska-Szot

      Dyrektor Szkoły

       

       

    • SAMORZĄD - Na Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
     • SAMORZĄD - Na Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

      Szanowni  Czytelnicy, Przyjaciele  Bibliotek,

      Już po raz 35. obchodzimy 8 maja - Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek, trwający od 8 do 15 maja.  Tydzień Bibliotek organizowany od 2004 roku przez tysiące polskich bibliotek. 

      W tym roku obchody przeniosły się do cyfrowego wymiaru, a hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Zasmakuj w Bibliotece” nabrało szczególnego znaczenia. 

    • MAJOWE ŚWIĘTA
     • MAJOWE ŚWIĘTA

      Początek maja to dla Polaków trzy dni świąt. 1 maja przypada Święto Pracy, czyli Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto upamiętnia strajk robotników w Chicago w 1886 r., walczących o wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy. W Polsce 1 Maja jest świętem państwowym od 1950 r. i jest ustawowym dniem wolnym od pracy.  Od 2004 r. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

      3 maja to święto narodowe ustanowione na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja, co miało miejsce w 1791 roku . Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, rocznica Konstytucji została ustanowiona świętem narodowym dzięki uchwale z 29 kwietnia 1919 roku Sejmu Ustawodawczego. W okresie II Rzeczypospolitej obchody Święta Narodowego były organizowane przez stałe Komitety Obchodów Uroczystości Narodowych i Państwowych lub przez corocznie powoływane specjalne Komitety Obchodu Święta Narodowego 3 Maja. Komitety składały się z przedstawicieli władz, organizacji społecznych i instytucji samorządowych w danej miejscowości, które były odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości. Stałą częścią obchodów Święta Narodowego 3 Maja była zbiórka na Dar Narodowy 3 Maja, zaś jej celem było wsparcie Macierzy Szkolnej. W 1906 roku ówczesny prezes Macierzy Szkolnej, Henryk Sienkiewicz ustanowił hasło zbiórki „Dar Narodowy 3 Maja”.

      Święto obchodzone było po II wojnie światowej do 1946 roku, kiedy doszło w wielu miastach do studenckich manifestacji. To stało się przyczyną zniesienia Święta w 1951 roku przez ówczesne władze komunistyczne. Oficjalnie Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócone ustawą z 6 kwietnia 1990 roku. Pierwsze obchody 3 maja po tak długiej przerwie odbyły się w 1990 roku w Warszawie na Placu Zamkowym, w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

      Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale 3 maja to też święto kościelne.  To święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zostało ono ustanowione w 1920 roku i jest obchodzone tylko w polskim Kościele katolickim. Upamiętnia ono złożone przez Jana Kazimierza w trakcie potopu szwedzkiego śluby lwowskie, kiedy to król powierzył Polskę pod opiekę Matki Bożej. Dlaczego święto to jest również 3 maja?

      Początkowo święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbywało się w pierwszą niedzielę maja – z inicjatywą wyszło najprawdopodobniej lwowskie Bractwo NMP Królowej Korony Polskiej. Pomysł spotkał się z poparciem arcybiskupa.

      • Papież w 1909 roku dla diecezji lwowskiej oraz przemyskiej ustanowił święto Królowej Korony Polskiej, właśnie na pierwszą niedzielę maja.
      • W 1914 roku święto przeniesiono na 2 maja.
      • Swoje miejsce w kalendarzu na 3 maja święto NMP Królowej Polski znalazło kilka lat później z inicjatywy biskupów polskich, którzy zaproponowali ustanowienie święta właśnie na ten dzień po to, by podkreślić jego związek z Konstytucją 3 maja (wypełniała ona część założeń składanych w ślubach Jana Kazimierza).
      • Od 1925 roku obchodzone 3 maja święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostało ustanowione dla wszystkich polskich diecezji i w ten sposób połączyło się z obchodami narodowego święta upamiętniającego uchwalenie konstytucji.
    • 31. ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA
     • 31. ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA

         2 maja 1989 roku Szkoła Podstawowa nr 109 przy ulicy Przygodnej 2 w Warszawie otrzymała imię BATALIONÓW CHŁOPSKICH.                                  >>>film

                       Ten majowy pogodny dzień zgromadził wielu znakomitych gości, wśród których nie mogło zabraknąć tych najważniejszych, czyli żołnierzy Batalionów Chłopskich, na czele z Komendantem Głównym BCh gen. Franciszkiem Kamińskim. To on dokonał uroczystego wręczenia sztandaru szkoły ówczesnej dyrektorce  - p. Elżbiecie Pawelskiej.

              W drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe pamiątkowe najważniejszych w tym momencie osobistości - obecnych na uroczystości: żołnierzy BCh, polityków, przedstawicieli władz miasta i dzielnicy oraz fundatorów, projektantów i wykonawców tego dzieła. 

       

      więcej>>>

       

    • 23 IV - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
     • 23 IV - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

      23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tegoroczna edycja ma przypomnieć o możliwości otwarcia się na innych pomimo dystansu i podróżowania dzięki wyobraźni. Dla literatury światowej to data symboliczna. 23 kwietnia 1616 roku zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir (zgodnie z kalendarzem juliańskim) oraz Inca Garcilaso de la Vega. Obchodzone na całym świecie  święto książki wywodzi się z Katalonii. Pierwszy raz zorganizowano je w 1926 r. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 r. UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który przyznaje co roku. Pierwszym miastem, które go otrzymało, był Madryt. 24 czerwca 2014 tytuł ten otrzymał Wrocław, a w tym roku jest Kuala Lumpur (Malezja) .W Polsce obchody tego święta pierwszy raz zorganizowano w 2008 r. Każdego roku od 1995 świat składa w ten sposób hołd wybitnym autorom, przypominając o znaczeniu literatury w budowaniu pomostów między tym, co było, i co będzie, między pokoleniami i kulturami. W tym roku w sposób szczególny. Tegoroczny Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy w przestrzeni internetowej.

      -Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie pozostają zamknięci w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności. Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020 możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni. UNESCO będzie dzielić się cytatami, wierszami i wiadomościami, aby symbolizować potęgę książek i zachęcać do czytania w jak największym stopniu. Tworząc poczucie wspólnoty poprzez wspólne odczyty i wspólną wiedzę, czytelnicy na całym świecie mogą się łączyć i wzajemnie pomagać w ograniczaniu samotności związanej z kwarantanną. W takich okolicznościach zapraszamy uczniów, nauczycieli, czytelników z całego świata, a także branżę książkową i biblioteki do wyrażenia zamiłowania do czytania. Zachęcamy do dzielenia się informacjami z innymi poprzez Facebooku #StayAtHome i #WorldBookDay.

      Źródło cytatu: https://en.unesco.org/commemorations/worldbookday

      W tym roku niestety nie ma możliwości spotkania się w biblioteve, ze względu na tzw. społeczną kwarantannę. Biblioteka jest  zamknięta - zapraszamy czytelników na spotkania w przestrzeni internetowej.

      W tym roku świętowanie przeniosło się do internetu. Epidemia koronawirusa i związane z tym ograniczenia sprawiły, że życie literackie przeniosło się do mediów społecznościowych. Odbywają się tam premiery książek, spotkania autorskie, rozmowy o literaturze. Działają grupy literackie i blogerzy.Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej  szkolnej strony "facebookowe"j - Biblioteka_SP109 https://www.facebook.com/Biblioteka_SP109
      Właśnie tam, również z okazji tegorocznych obchodów, informujemy o ciekawych inicjatywach czytelniczych oraz zamieszczamy propozycje konkursów, quizów  wokłól literatury, które przygotowali dla swych czytelników pisarze i bibliotekarze.

      EMŁ

       

       

    • 22 IV DZIEŃ ZIEMI
     • 22 IV DZIEŃ ZIEMI

      CIEKAWA PROPOZYCJA NA DZIEŃ ZIEMI ! MUZEUM WARSZAWY Dzień Ziemi 2020. To największe święto ekologiczne świata! Co możemy zrobić tego dnia? Dzień Ziemi obchodzony jest od 1870 roku, w Polsce od 1990 r. W tej chwili w obchodach bierze udział ponad 190 państw.

      To dzień, który ma skłonić nas do zainteresowania się bieżącą sytuacją naszej planety. Ma na celu budowanie świadomości jak kruchy jest ekosystem Ziemi oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych.

       To największe ekologiczne święto świata. Tegorocznym hasłem jest: Działanie na rzecz klimatu Jak w dobie koronawirusa można je obchodzić? Choć z powodu epidemii koronawirusa obowiązuje nas wiele obostrzeń i akcje w przestrzeni publicznej nie są organizowane, to jak przekonują ekolodzy, w dobie zmian klimatycznych, warto zastanowić się nad swoimi przyzwyczajeniami i pomyśleć, jak być bardziej eko.

      To właśnie drobne zmiany w życiu każdego z nas mogą przyczynić się do zmian globalnych. Oprócz zmagania z pandemią koronawirusa, Polska musi zmierzyć się z czekającą ją suszą. A to wpłynie również na nas - szacuje się, że ceny żywności poszybują w górę.

      W Dniu Ziemi warto rozejrzeć się wokół siebie. Od kilku tygodni ulice wielu miast aż toną od zużytych jednorazowych rękawiczek i masek ochronnych. Tymczasem, to co ma nas chronić, kiedy ląduje na ulicy, staje się biologicznym niebezpieczeństwem. Według wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego te środki ochrony, po zdjęciu, powinny trafić do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

      Wielu z nas przekonało się, jakie wytchnienie daje natura w trudnym czasie społecznej izolacji. Wyobrażacie sobie życie bez niej? Może to czas na zmiany? Uczcijmy Dzień Ziemi refleksją.

      Warto również wspomnieć, że z okazji Dnia Ziemi National Geographic przygotował wyjątkowe materiały, wśród których znalazła się również interaktywna interaktywna mapa klimatyczna świata na 2070 rok http://mediapl-ngc.natgeotv.com/93646-przyszlosc-zielonej-p…! Mapa pokazuje, jak mogą zmienić się warunki pogodowe w naszych miastach za 50 lat - jeśli emisja gazów cieplarnianych nadal będzie rosnąć. Odnajdziemy na niej m.in. Warszawę, Łódź czy Kraków.

    • Wiosenna przerwa świąteczna
     • Wiosenna przerwa świąteczna

      aktualizacja : 04 04 2020 22:02

      Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

      Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

      Informacja na ten temat została opublikowana na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r) oraz stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie (https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14645,Wiosenna-przerwa-swiateczna-w-szkolach-od-9-do-14-kwietnia-2020-r.html ).

      Podstawy prawne:

      1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3.

      2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).

      3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

       

    • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - 2 IV
     • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - 2 IV

      Co roku 2. kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD). Obchody te mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz Zespołu Aspergera.  W tym roku, ze względu na sytuację jaka panuje w Polsce i na całym świecie proponujemy wszystkim poszerzenie swojej wiedzy na temat spektrum autyzmu bez wychodzenia z domu. Poniżej  lista filmów dla młodzieży, które w swojej fabule podejmują temat szeroko pojętego autyzmu. Oto nasze propozycje:

       

      Filmy dla młodzieży:

      1. „Asperger’s Are Us” komedia dokumentalna

      Reżyseria: Alex Lehmann

      Czterech przyjaciół, których łączy poczucie humoru oraz posiadanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, przygotowuje program ostatniego występu swej trupy.

       

      1. „Atypowy” dramat, komedia

      Twórca: Robia Rashid

      Sam to wchodzący w dorosłość 18-latek ze spektrum autystycznym. Pewnego dnia decyduje się na wyjście spod matczynej kontroli oraz znalezienie dziewczyny. 

       

      1. „Adam” dramat, komedia, romans

      Scenariusz i reżyseria: Max Mayer

      Adam ma Zespół Aspergera, który utrudnia nawiązanie kontaktu z otoczeniem, co nie przeszkadza sąsiadce Beth się z nim zaprzyjaźnić.

       

      1. „W kosmosie nie ma uczuć” dramat, komedia, romans

      Scenariusz i reżyseria: Andreas Öhman Jonathan Sjöberg

      Osiemnastolatek z Zespołem Aspergera próbuje przywrócić swojemu życiu dającą poczucie bezpieczeństwa rutynę. Precyzyjny harmonogram tygodnia legł bowiem w gruzach po tym, jak jego starszy brat został opuszczony przez dziewczynę.

       

      1. „Życie animowane” animacja, dokumentalny

      Reżyseria: Roger Ross Williams

      Dokument opowiadający historię autystycznego chłopca, który w wieku trzech lat traci zdolność mowy. Dzięki bajkom Disneya udaje się rodzicom ponownie nawiązać z nim kontakt.

       

      1. „Mary i Max” animacja, dramat, komedia

      Scenariusz i reżyseria: Adam Elliot

      Ośmioletnia Mary zaprzyjaźnia się z mieszkającym na drugiej półkuli czterdziestoletnim Maxem.

    • DYŻURY WAKACYJNE - rejestracja wniosków w elektronicznym systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
     • DYŻURY WAKACYJNE - rejestracja wniosków w elektronicznym systemie zapisów na dyżury wakacyjne.

      Szanowni Rodzice, 

      od 25 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 7 kwietnia 2020 r. do godz. 24:00 trwa rejestracja wnioskóww elektronicznym systemie zapisów na dyżury wakacyjne. Aby zarejestrować wniosek dziecka skorzystajz opcji "Zaloguj się"

      Tylko rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą dokonać rejestracji wniosku w systemie.W menu po lewej stronie w zakładce "Pliki do pobrania, instrukcja" dostępna jest instrukcja rejestracji wniosku w systemie.

      Uwaga! Ważny komunikat 

      Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnychw szkołach

      W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

      Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

      Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

      Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnejw przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.Harmonogram zapisówZasady zapisów

       Do pracy z systemem zalecane są darmowe przeglądarki internetowe:

      Przeglądarki można pobrać bezpłatnie.Wcześniej zainstalowane przeglądarki należy PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY zaktualizować do najnowszej wersji.

       

      ADMIN

    • Warszawskie Repozytorium Pomysłów
     • Warszawskie Repozytorium Pomysłów

      Szanowni Państwo!

      Prezentujemy Warszawskie Repozytorium Pomysłów - materiały do pracy zdalnej. Są to rekomendacje dla uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów do wykorzystania w pracy zdalnej.

      W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w samodzielnej pracy w domu, w szczególności tych, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego.

       Na WRP składać będzie się zbiór adresów stron umożliwiających naukę zdalną, zawierających materiały do wykorzystania przez nauczyciela i ucznia oraz zbiór szkoleń oraz lekcji. Adresy będą również dostępne w formie linków w treści komunikatu na portalu Biura Edukacji.

       Renata Potrzebowska
       Naczelnik wydziału dla dzielnicy URZĄD M.ST. WARSZAWY Dzielnica Wawer
      Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
      
    • INFORMACJE o zawieszeniu zajęć i zamknięciu szkoły
     • INFORMACJE o zawieszeniu zajęć i zamknięciu szkoły

       aktualizacja : 14 03 2020 16:45

      UWAGA! W związku z wytycznymi UD Warszawa Wawer w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa szkolne boiska i place zabaw zostają zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania. 

      Proszę o zapoznanie się

      • z dokumentem: USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1)    http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000037401.pdf 
      • pismami Mazowieckiego Kuratorium Oświaty 

      pismo_MKO_do_rodzicow_i_opiekunow_12.03.2020.pdf

      pismo_MKO_do_uczniow_12.03.2020.pdf

      w załączeniu przekazuję informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

      _szkolach_i_placowkach_(1)_13,03.2020.docx

      Szanowni Rodzice/Opiekunowie zgodnie z decyzją rządu uprzejmie informuję, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      12-13.03. będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

      Od 16 - 25.03. nie ma żadnych zajęć. Szkoła będzie zamknięta. Odwołane są rekolekcje 23-25.03. 

      Prosimy uczniów o zabranie z szafek podręczników, ćwiczeń i innych  niezbędnych rzeczy. 

      Od 12.03. odwołane są wszystkie zajęcia komercyjne organizowane na terenie placówki. 

      1.W dniach 12 i 13 marca 2020 posiłki szkolne będą serwowane bez zmian.

      2. Osoby które chcą zrezygnować z posiłków musza zgłosić nieobecność najpóźniej do jutra do godziny 9,00.

      3. Odwoływać posiłki można przez portal e Rodzic lub przez „Librusa” –Sekretariat –intendent Grażyna Krążyńska

      4. Od dnia 16 03 do 27 03 wszystkie posiłki są odwołane. Należności za niewykorzystane posiłki będą rozliczone w następnym okresie rozliczeniowym.

                                                                                                     

      Poniżej rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej 

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      •  przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Drodzy Uczniowie i Uczennice,

       w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zawieszeniu i zamknięciu wszystkich placówek oświatowych. Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami.

       Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
      • Śledź na bieżąco informacje na naszej stronie www, funpage i Librusie.

      Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

      zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej apeluję o pozostanie dzieci i młodzieży w domach, unikanie zbiorowisk, by nie narażać się na zakażenie wirusem. Nie będzie to jednak czas wolny, lecz czas pracy zdalnej. Nauczyciele będą komunikować się z Uczniami poprzez Librusa, zadawać prace do wykonania. Uczniowie mają obowiązek śledzenia informacji w Librusie i wykonywania zleconej pracy.

       

      W związku z decyzją Głównej Kwatery ZHP o zawieszeniu wszelkich działań harcerskich prowadzonych przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 r.  wszystkie zbiórki gromad zuchowych i drużyn harcerskich na terenach szkół zostają odwołane. We wszystkich harcerskich i zuchowych sprawach należy się kontaktować z drużynowym lub komendą hufca Warszawa Wawer - phm. Krystyna Mamak 698 147 184


      ​​​​​​Hanna Ratańska-Szot

      Dyrektor Szkoły 

       

       

    • Kampania edukacyjna dotycząca koronawirusa
     • Kampania edukacyjna dotycząca koronawirusa

       Aktualne numery kontaktowe do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz do najbliższego oddziału zakaźnego:

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 – 606 108 040

      Wojskowy Instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej

      ul. Szaserów 128 – 665 707 774

       

      Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że szkoła podjęła szereg działań w zakresie profilaktyki koronawirusa.

      Już od poniedziałku 24 lutego za pośrednictwem  strony internetowej szkoły informowaliśmy Rodziców, Nauczycieli i Uczniów  o komunikatach GIS i Ministerstwa Zdrowia.

      Wychowawcy na godzinach wychowawczych i w ramach zajęć świetlicowych przeprowadzili pogadanki na temat higieny rąk, żywności i profilaktyki grypy.

       W każdej toalecie zamieszczone są instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk.

      Dodatkowo w każdej toalecie są  dozowniki z mydłem. 

      Szkoła zakupiła specjalistyczne płyny dezynfekujące do mycia stolików, klamek, słuchawek telefonicznych, zabawek  i podłóg.

       

      Z poważaniem

      Hanna Ratańska-Szot

       Dyrektor Szkoły

      3.03,2020 r

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice! 

      Przekazuję  na prośbę Naczelnik Wydziały Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wawer  URZĄD M.ST. WARSZAWY   - pani Renaty Potrzebowskiej  komunikat:

       „Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/
      informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

      Z poważaniem
      Hanna Ratańska-Szot
       Dyrektor Szkoły
      25.02.2020 r

      .

     • Informacje Ministerstwa Zdrowia

      Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice, Uczniowie oraz Pracownicy! Proszę o zapoznanie się materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia w ramach kampanii edukacyjnej dot. koronawirusa i przesłanymi do szkół.                                                                           

       Więcej informacji ➡️ http://gov.pl/koronawirus

       

      Z poważaniem

      Hanna Ratańska-Szot 

      Dyrektor Szkoły

      3.03.2020 r.

    • UWAGA! KONKURS EKOLOGICZNO-FOTOGRAFICZNY
     • UWAGA! KONKURS EKOLOGICZNO-FOTOGRAFICZNY

      Zespół Jestem EKO - SP109 ma dla Was propozycję! Mamy do rozdania 10 budek lęgowych typu A i A1, według projektu profesora Jana Sokołowskiego. Budki lęgowe są jedną z najpopularniejszych form pomocy ptakom na terenach miejskich. Warunkiem otrzymania budki lęgowej jest opublikowanie pod postem zdjęcia z odpowiednim* miejscem do jej powieszenia. Zwycięzców poinformujemy w wiadomości prywatnej na Facebook’u. (Odbiór osobisty) Na zgłoszenia czekamy do końca marca!

      Nasze strony  Jestem EKO - SP109    Instagram @jestem.eko.sp109

      *Jak i gdzie prawidłowo powiesić budkę lęgową?

      Budkę typu A i A1, przeznaczoną dla sikorek, wróbli, muchówek itp., wiesza się na pniu drzewa, 3 do 5 m nad ziemią. Gdy drzewo jest lekko pochylone budkę należy powiesić po takiej stronie, aby otwór wlotowy był skierowany bardziej ku ziemi, co zapobiegnie wpadaniu deszczu do budki. W pobliżu powieszonej skrzynki dla sikorek nie powinny znajdować się żadne gałęzie po których mogłyby zbliżyć się drapieżniki jak kuny czy koty mogące zniszczyć lęg łapą włożoną przez otwór wlotowy. Po sezonie lęgowym gniazdo powinno zostać usunięte z budki gdyż jest świetnym zimowiskiem dla pasożytów.

       

       

      Zespół Jestem EKO-SP109  

      ks. Łukasz Sikorski

     • Odwołana - Wycieczka świetlicowa - Warszawska Cavaliada 13.03.2020

      newsCavaliada.jpg

      13 marca 2020 (piątek) – będziemy mogli odwiedzić CAVALIADĘ Warszawa. 

      Najmłodsi Goście CAVALIADY poznają zasady konkursów jeździeckich,

      dowiedzą się więcej na temat współczesnej roli koni, a także zobaczą zawodników „w akcji”.

      Podczas piątkowych konkursów zwiedzający będą mogli podziwiać czołówkę polskich jeźdźców,

      a także zagraniczne gwiazdy.

      Zapraszamy na wycieczkę dzieci klas I – III i wszystkich chętnych i zainteresowanych Cavaliadą.

      Wycieczka w godzinach od 11.30 do 14.00 (wyjazd po obiadku)

      Chętnych prosimy o zapisywanie się w salach świetlicy szkolnej nr 114, 006, 113

      lub pod numerem telefonu  /22/ 277 11 32  oraz wpłaty 10 zł na autokar.

       

      Serdecznie zapraszamy

      Monika Zimny   Małgorzata Sprycha    Agata Cygan

       

       

    • Młodzi wolontariusze z zespołu Jestem EKO 109 w akcji...
     • Młodzi wolontariusze z zespołu Jestem EKO 109 w akcji...

      W dniu 28 lutego zespół wolontariuszy Jestem EKO – SP 109 przeprowadził akcję wieszania budek lęgowych.  Budki zostały umieszczone na drzewach rosnących na terenie szkolnym – jednak w takich miejscach, aby naszym małym przyjaciołom zapewnić jak największy spokój.  Miejsce powieszenia zostało skonsultowane z ornitologiem, czyli fachowcem w dziedzinie ptaków.  Wymieniliśmy też starą budkę, która była zniszczona i wykonana w sposób nieprawidłowy. Należy pamiętać, że ptaki nie potrzebują patyczka przy otworze wlotowym. Stanowi on raczej zagrożenie, niż pomoc. Powieszone budki doskonale nadają się dla niewielkich ptaszków, w tym dla sikorki bogatki, która objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. To bardzo pożyteczny ptak, który, żywiąc się szkodnikami, pomaga utrzymać piękny, zdrowy ogród.  Budki lęgowe będą wykorzystywane do edukacji ekologicznej. Trudno o bardziej obrazowe i przydatne pomoce dydaktyczne, które dadzą również wymierny efekt ekologiczny.

      Serdczenie dziękujemy za pomoc przy wieszaniu budek lęgowych Panom Piotrowi Witkowskiemu i Krzysztofowi  Zygartowiczowi oraz naszej fotoreporterce Pani Elżbiecie Miłkowskiej – Łaszkiewicz .

       

      Ks. Łukasz Sikorski

    • DZIEŃ OTWARTY dla kandydatów do klas 0 - I
     • DZIEŃ OTWARTY dla kandydatów do klas 0 - I

      Zapraszamy rodziców i dzieci 6 i 7-letnie na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klas 0- I ogólnodostępnych w Szkole Podstawowej nr 109

      27  lutego 2020 r.  o godzinie 18.00

      W programie:

      o Spotkanie z Dyrekcją szkoły i nauczycielami.

      o Przedstawienie zasad rekrutacji i oferty edukacyjnej szkoły.

      o Zwiedzanie szkoły.

      Świetlica szkolna zapewnia w tym dniu

      opiekę dla Państwa dzieci w sali świetlicowej nr 114

      w godzinach 17.30-19.30

                                                                           Serdecznie zapraszamy

       

      03 marca 2020r. od godz. 13.00 do 19. 03. 2020r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych pod adresem podstawowe.edukacja.warszawa.pl oraz do oddziałów przedszkolnychprzedszkola.edukacja.warszawa.pl.

      Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub do klasy I w szkole podstawowej.

      Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji – http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

       

    • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109
     • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109

      W dniach 27 – 31 stycznia 2020 roku w naszej szkole odbył się tydzień karnawałowy. Wszyscy chętni uczniowie przebierali się za różne postacie, wykonywali piękne makijaże, czy też przychodzili do szkoły we wspaniałych fryzurach. Uczniowie wystąpili też w strojach karnawałowych podczas balu, który miał miejsce we wtorek. 

      PONIEDZIAŁEK – PIŻAMY, SZLAFROKI I KAPCIE

      WTOREK – STROJE KARNAWAŁOWE/PRZEBRANIA

      ŚRODA – STROJE FORMALNE/ WIECZOROWE

      CZWARTEK – ULUBIONY BOHATER Z FILMU/BAJKI/KSIĄŻKI

      PIĄTEK – SZALONE FRYZURY I MAKIJAŻE

      DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM ZA WZIĘCIE UDZIAŁU W ZABAWIE !

      SAMORZĄD UCZNIOWSKI

    • 18 LUTEGO -DZIEŃ BATERII
     • 18 LUTEGO -DZIEŃ BATERII

      Gdyby nagle zabrakło na świecie baterii, ludzie musieliby wywrócić swoje życie do góry nogami. Dzięki nim działają bowiem nasze telefony, budziki, aparaty czy czujniki. Na co dzień korzystamy z urządzeń, potrzebujących zasilania energetycznego z dala od gniazdka. Dlatego baterie towarzyszą nam w codziennych czynnościach: budzimy się każdego dnia dzięki budzikowi, rozmawiamy przez telefon komórkowy, sprawdzamy godzinę na zegarku, łapiemy za kamerę lub robimy zdjęcia aparatem fotograficznym, a także przebywamy w pomieszczeniach wyposażonych w czujniki dymu lub gazu. Dla tych co nie lubią zimna sklepy oferują nawet podgrzewane skarpety na baterie, czy koce, a wielu osobom baterie umożliwiają pracę aparatu słuchowego czy rozrusznika serca, przyczyniając się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa zdrowotnego.

              Dlatego przypominam, uczniowie naszej SP 109 biorą udział w konkursie ekologicznym. Jednym z jego części jest zbiórka jak największej ilości baterii i akumulatorów. Pomóż NAM wygrać konkurs, a tym samym chroń nasze wspólne dziedzictwo jakim PRZYRODA.  Zbiórka trwa do 20 kwietnia 2020 r.  

        Ks. Łukasz Sikorski

    • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY
     • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY

       

      ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU W PRZEBIERANYM TYGODNIU KARNAWAŁOWYM, KTÓRY TRWAŁ BĘDZIE OD 27  DO 31 STYCZNIA 2020.

      PONIEDZIAŁEK – PIŻAMY, SZLAFROKI I KAPCIE

      WTOREK – STROJE KARNAWAŁOWE/PRZEBRANIA

      ŚRODA – STROJE FORMALNE/ WIECZOROWE

      CZWARTEK – ULUBIONY BOHATER Z FILMU/BAJKI/KSIĄŻKI

      PIĄTEK – MAKIJAŻE I SZALONE FRYZURY

       

        ZAPRASZAMY

      SAMORZĄD UCZNIOWSKI !

    • Portal wybieramszkole.pl
     • Portal wybieramszkole.pl

      Portal www.wybieramszkole.pl, dedykowany dla uczniów m.st. Warszawy,  ma na celu ułatwienie poszukiwania właściwej szkoły/klasy średniej podczas rekrutacji na rok 2020/2021. Funkcjonalność portalu jest duża - zapewnia wyszukiwanie szkół, m.in. po:- typie szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa),- lokalizacji (dzielnice, wybrany obszar),- rankingach,- przedmiotach rozszerzonych.Uczeń może również obliczyć sobie prognozowane punkty, oraz zobaczyć progi punktowe z rekrutacji z ubiegłego roku.

      Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z portalem https://www.wybieramszkole.pl/

    • III Mazowiecki Konkurs Historyczny - KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939 ROKU OCZAMI MŁODZIEŻY
     • III Mazowiecki Konkurs Historyczny - KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939 ROKU OCZAMI MŁODZIEŻY

       ,, Historia nie ma większego sensu,

                                                                  jeśli nie wiązać jej ze współczesnością''

      -Lesław Bartelski

                Dnia 17 stycznia w rocznicę wyzwolenia Warszawy odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Targówek rozstrzygnięcie i rozdanie nagród III Mazowieckiego Konkursu Historycznego -KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939 ROKU OCZAMI MŁODZIEŻY.

         Do konkursu przystąpiło 55 szkół z terenu Mazowsza i wpłynęło 187 prac.

      Chętni  uczniowie  klasy V i VI Szkoły SP 109 im. Batalionów Chłopskich  przystąpili  do udziału w konkursie historycznym w kategoriach: praca plastyczna, prezentacja multimedialna i album.

       Zaprezentowaniu się  uczniów w powyższych kategoriach  towarzyszyła -literatura historyczna, film historyczny i materiał źródłowy oraz wielka pasja , aktywność twórcza i zaangażowanie w przygotowaniu pracy na konkurs.

           Uczennica klasy VI c KINGA BAZAN zajęła II miejsce w tym konkursie. Prace wykonane przez uczniów naszej szkoły stanowiły oprawę  dydaktyczną na uroczystości.

       Patronat nad konkursem objął Burmistrz Dzielnicy Targówek-p. Sławomir Antonik, Dyrektor Sp 380 im. Jana Pawła II-p. M. J. Nawrocka -Rolewska i Związek Kombatantów Dzielnicy Targówek.

      Uroczystości rozdania nagród towarzyszył montaż słowno  -muzyczny przygotowany przez uczniów 46 LO im. St. Czarnieckiego w Warszawie. Uczniowie zaprezentowali repertuar pieśni okupacyjnych -Teraz jest wojna, Biały Krzyż, Orzeł Biały, Dziś idę walczyć mamo. Punktem kulminacyjnym był występ uczennicy -laureatki Eurowizji dla nastolatek w utworze Ireny Santor- Powrócisz tu.

       Atmosferę tamtych dni i pamięć historyczną starali się przybliżyć honorowi goście będący  na uroczystości płk Czesław Lewandowski i płk Marian Słowiński, który kończy w tym roku 101 lat; uczestnik walk na froncie II wojny światowej, Powstania Warszawskiego oraz żołnierz w oddziale gen. Maczka.

        Wystąpienie gości było dla wszystkich zaproszonych uczestników -lekcją patriotyzmu.

            Serdecznie dziękuję za włożony trud w wykonanie prac, motywację do działania w odkrywaniu naszej przeszłości historycznej.

                Katarzyna Strzelczyk- nauczyciel historii

    • JASEŁKA 2019
     • JASEŁKA 2019

      17. 12. 2019 (wtorek) 

      I tura - godz. 8.55  klasy 0 - I - II ,  II tura - godz. 11.55 klasy III - IV - V

      VI Gala Warszawskiego Konkursu Plastyczno - Technicznego     "Anioł Bożonarodzeniowy 2019" 

           - uroczyste wręczenie dyplomów i nagród za aniołka i bombkę.

      18 .12.2019 (środa) godz. 8.55-9.40 klasy VI-VIII

      Serdecznie zapraszamy

      Ewa Orzechowska, Monika Zimny, Małgorzata Pijanowska

       

       

     • XVII edycja Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy”

      Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w w XVII edycji konkursu ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy” organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Tegoroczna edycja nawiązywała do popularyzacji walorów krajobrazowych i przyrodniczych Mazowsza. Celem konkursu było wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz uświadomienie jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń.

      Udział w konkursie brało 366 szkół podstawowych z Mazowsza, wpłynęło aż 2860 prac.

      Z wielką dumą prezentujemy Państwu naszą laureatkę Gabrielę, która jest uczennicą klasy 8. Ogromnym wyróżnieniem było wysłuchanie autorskiego wiersza, który Gabrysia prezentowała na gali laureatów, podczas wręczenia nagród na Stadionie Narodowym w Warszawie.

      Gorąco gratulujemy i życzymy dalszych suksesów!

      Dyrekcja SP 109

    • 28 FINAŁ WOŚP -12 stycznia 2020 r.
     • 28 FINAŁ WOŚP -12 stycznia 2020 r.

      28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy coraz bliżej!

      Sztab #5408 przy Szkole Podstawowej 109 już działa!   Mamy 50 wolontariuszy gotowych do pracy! 

      Można już teraz rozpocząć pomoc poprzez wpłaty do naszej eSkarbonki

      https://eskarbonka.wosp.org.pl/7tdz54

      Kolejnym sposobem by włączyć się w działania naszego Sztabu i zbiórkę pieniędzy jest zorganizowanie Skarbony Stacjonarnej. To doskonały pomysł dla wszelakich instytucji, lokali gastronomicznych, sklepów itp.    Jeśli ktoś byłby chętny, to proszę o kontakt:    wospsp109@gmail.com

      Może ktoś ma jeszcze inny pomysł na wsparcie nas – zapraszamy do kontaktu!

      Joanna Lewicka – szef Sztabu

    • PUNKT INFORMACJI KARIERY
     • PUNKT INFORMACJI KARIERY

              W ramach projektu „Sięgnij po więcej” w naszej szkole został utworzony Punkt Informacji Kariery.

      Jest to miejsce, w którym Drodzy Uczniowie i Rodzice będziecie mogli porozmawiać z doradcą zawodowym    

      o swoich planach dotyczących wyboru szkoły ponadpodstawowej, studiów, zawodu czy przyszłej pracy.

                  Punkt Informacji Kariery (PIK) znajduje się w szkole (w szatni szkolnej) pokój nr 010.

      Osoby zainteresowane takimi spotkaniami proszę o kontakt osobisty, telefoniczny /022/277 11 59

      lub przez dziennik elektroniczny Librus w celu zapisania się na indywidualne poniedziałkowe  

      lub czwartkowe konsultacje z doradcą zawodowym.

       

      Poniedziałek

      13.00 - 13.45

      13.45 - 14.30

      14.30 - 15.15

      15.15 - 16.00

      16.00 - 16.45

       

      Czwartek

      08.30 - 09.15

      09.15 - 10.00

      10.00 - 10.45

      10.45 - 11.30

      11.30 - 12.15

      Serdecznie zapraszam

      Koordynator PIK w Szkole Podstawowej nr 109 – doradca zawodowy - Monika Zimny

       

    • "Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"
     • "Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"

      Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

      Opis projektu: 

      Całkowita wartość projektu:                              4 462 172,50  zł       

      Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł  

      Okres trwania projektu:                                     1XII 2019 - 31 VI 2021   

      • 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery;
      • 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  ukończy studia podyplomowe;
      • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie

      Opis:  

      Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli.

       

      Koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 109 - doradca zawodowy - Monika Zimny

      REGULAMIN_PROJEKTU_Siegnij_po_wiecej.docx

    • Dzielnicowy Konkurs ,,Rodzina Ulmów-Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"
     • Dzielnicowy Konkurs ,,Rodzina Ulmów-Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"

      ,, Czyny świadczą o człowieku."

             Dnia 29 listopada odbyła się uroczystość w ZS. im. Piotra Wysockiego w Warszawie podsumowująca XIII Dzielnicowe Spotkania z Historią.

      Chętni uczniowie naszej szkoły 109 przystąpili do Dzielnicowego Konkursu ,,Rodzina Ulmów-Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" w ramach XIII edycji Dzielnicowych Spotkań z Historią.

          Uczniowie klasy VI e Karolina Pawelec zajęła I miejsce, Aleks Stępień- II miejsce i uczennica klasy VI a Anna Hoffman zajęła III miejsce.

          Patronat nad tym konkursem objął Burmistrz Dzielnicy Targówek, Dyrektor Działu Edukacji Domu Spotkań z Historią w Warszawie oraz  Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących

      Żydów podczas II wojny światowej w Markowej.

      Nagrodzeni uczniowie wykonali z dużą pasją i zaangażowaniem pracę historyczno-plastyczną, która wzbudziła zainteresowanie osób uczestniczących w uroczystości. Nasi reprezentanci byli najmłodszymi uczestnikami tego konkursu.

         Podczas montażu słowno-muzycznego zaprezentowanego przez uczniów klasy I i II LO przytoczone zostały  treści patriotyczne uwzględnione w pracy Karoliny Pawelec.

      Oprawę tej uroczystości stanowiły także krótkie filmy montażowe wykonane przez starszych kolegów ze szkoły średniej - nagrodzone w tym konkursie.

      Punktem kulminacyjnym było wystąpienie Dyrektora Muzeum w Markowej , który przybliżył w prezentacji- losy rodziny Ulmów.

         Była to dla nas  lekcja patriotyzmu.

                                                 Życzę nagrodzonym uczniom dalszych sukcesów.

                                                       Katarzyna Strzelczyk-nauczyciel historii.

      em

    • KONKURS PLASTYCZNY- Kartka Bożonarodzeniowa
     • KONKURS PLASTYCZNY- Kartka Bożonarodzeniowa

      ORGANIZATOR

      Świetlica Szkolna Szkoły Podstawowej nr 109

      TEMAT

      Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt w postaci kartki świątecznej

      Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, ze względu na to, że tradycja ta powoli zanika.

      UCZESTNICY

      Uczniowie klas I-III.

      WARUNKI KONKURSU

      Każdy uczestnik może złożyć od 1 do 2 kartek wykonanych SAMODZIELNIE. Technika wykonania prac dowolna płaska (bez użycia gotowych elementów zdobniczych) format kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożonego na pół formatu A4), każda kartka musi posiadać metryczkę.

      Prace należy składać do 6 XII 2019 r. w świetlicy szkolnej sala 113.

       

      Bliższych informacji chętnie udzielą: p. Aleksandra Floriańska, p. Beata Kolas, p. Wioletta Zatorska, p. H. Wręga.

    • Wycieczka świetlicowa „Kraina lodu 2”
     • Wycieczka świetlicowa „Kraina lodu 2”

      17 grudnia (wtorek ) planujemy wyjazd do kina

      Cinema City Promenada

      na film pt. „Kraina lodu 2” (3D okulary w cenie)

      Cena biletu + autokar wynosi 35 zł

      Zbiórka o godzina 12.40

      Planowany powrót ok. 16.30

      Zapisy w sali 113 

      BRAK WOLNYCH MIEJSC

       

                                                                      Serdecznie zapraszamy

      Nauczyciele świetlicy szkolnej

      Wioletta Zatorska, Aleksandra Floriańska, Beata Kolas

    • ŁĄCZY NAS MIŚ
     • ŁĄCZY NAS MIŚ

      25 listopada to w naszej szkole wyczekiwana data, bo wtedy swoje święto ma MIŚ. U nas to już 15. edycja misiowego świętowania, więc można by powiedzieć, że nawet niezły jubileusz i spokojnie możemy powiedzieć, że MIŚ NAS ŁĄCZY! Stąd hasło tegorocznych obchodów.

      Dzieci w tym dniu przynoszą misie do szkoły i razem przeżywają ten czas. Młodsze dzieci przychodzą całymi klasami, a starsze samodzielnie pokazują się z misiami w bibliotece, o ile oczywiście, wstyd ich nie pokona. A tu zawsze można coś ciekawego zobaczyć albo usłyszeć. Obowiązkowa jest fotka z misiem. W tym roku panie bibliotekarki zachęcały do podzielenia się własnymi zdjęciami z misiem. Najchętniej widziane są te sprzed kilku lat, ale i aktualne też mogą być. Powstanie z nich wystawa, a najciekawsze ujęcia będą nagrodzone.

      Póki co powstała niezła kolekcja zdjęć kadry nauczycielskiej z misiami  w formie prezentacji, którą można było obejrzeć i się zainspirować. Dzieci najmłodsze, czyli te, które 1. raz świętowały w tej szkole „misiowanie” wysłuchały historii o powstaniu  tej najpopularniejszej przytulanki, dowiadując się, że ma ona ponad 100lat!

      Nie zabrakło małego słodkiego „conieco”, no i wielu innych misiowych atrakcji.

      Jedną z ważniejszych było wręczenie nagród w konkursie plastycznym „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”. Organizuje go co roku świetlica szkolna. Wybrane przez komisję prace zostały zaprezentowane na wystawie w bibliotece, a ich autorzy nagrodzeni oklaskami i oczywiście misiowymi nagrodami. Zadowolone miny wszystkich., którzy zechcieli i mogli się włączyć w to świętowanie  potwierdzały, że to przyjemny w roku dzień, choć za oknem szaro i zimno – jak to w listopadzie. Nam się mimo wszystko- dzięki właśnie  misiom- dobrze kojarzy i do zobaczenia znowu 25 listopada, ale już 2020 roku! Na ten dzień znowu będziemy wszyscy czekali, bo …ŁĄCZY NAS MIŚ!!!

      MISIOWA_KADRA.ppt

      BM

    • Wyniki konkursu "Mój Przyjaciel Miś"
     • Wyniki konkursu "Mój Przyjaciel Miś"

      25.11.2019 r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-12.45

      odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie  "Mój przyjaciel Miś".

      Bardzo prosimy wszystkich Laureatów o uczestnictwo w uroczystości.

      Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w bibliotece szkolnej w poniedziałek 25.11.2019 r. o godz.  12.00.

       

      Laureaci konkursu "Mój przyjaciel Miś"

      Kategoria klas 0-I

      1.Krzyś Sapierzyński 0b

      2.Jan Piekart 1a

      3.Lena Rosiak 0a

       

      Wyróżnienia:Adam Filipczuk 0a

      Polina Hetman 1c

      Nina Szymańska 1c

       

      Kategoria klas II-III

      1.Marysia Gkizeris 3b

      2.Nadia Sudoł 3c

      3.Julia Doboszyńska 2c

       

      Wyróżnienia:

      Daryna Hetman 3b

      Jan Lipski 3b

      Nell Cichocka 3b

      Antek Biedrzycki 3a

      Gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach

      Aleksandra Floriańska - Organizator konkursu

    • Konkurs wiedzy historycznej - ŚLĄSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
     • Konkurs wiedzy historycznej - ŚLĄSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

        Falenickie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało konkurs wiedzy historycznej-ŚLASKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI, który wpisał się w obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2019 r. Tego dnia  odbyła się uroczystość lokalna- Wawerska Parada Niepodległości- Śląskie Fajrowanie. Przedsięwzięcie to powiązane było z obchodami  Powstań Śląskich w stulecie wybuchu pierwszego z nich (1919r.)

      Reprezentanci  klasy 8a - M. Kołkowska, G. Filipczuk, K. Wróbel i J.Pisarek pisali test wiedzy historycznej- Śląska droga do Niepodległości w miniony czwartek i wśród wawerskich szkół zajęli II miejsce, a Maria Kołkowska-pod względem ilości punktów uzyskała 3 lokatę i tym samym zajęła 3 miejsce w konkursie.

       Nagroda dla uczennicy została wręczona 11 listopada podczas Parady Niepodległości.

                                                     Serdecznie gratuluję całemu zespołowi.

                                            Katarzyna Strzelczyk- nauczyciel historii

    • Szkoła z Klasą 2.0.
     • Szkoła z Klasą 2.0.

      Szanowni Państwo,

      nasza placówka po raz kolejny przystąpiła do realizacji programu Szkoła z Klasą 2.0.

      To kompleksowy program rozwoju szkoły działający od 2002 roku, którego głównym celem jest wspieranie nauczycieli i dyrektorów w profesjonalizacji ich pracy oraz docenianie i promocja wyjątkowych działań szkół.

      To flagowy program fundacji prowadzony wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetą Wyborczą. Program wspierają także Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Agory.

      Więcej informacji na stronie: www.szkolazklasa.pl

      Hasło tegorocznej edycji: Weź szkołę w swoje ręce. Na nowo! Zachęcamy wszystkich członków społeczności szkolnej do włączenia się w działania przewidziane w tegorocznym harmonogramie. Spośród 10 podanych przez fundację obszarów, wybraliśmy obszar SOLIDARNOŚĆ. Dla przypomnienia dodam, że zeszłoroczna edycja poświęcona była obszarowi BEZPIECZEŃSTWO.

      W tym roku nasza praca podzielona została na 4 etapy. Pracę nad pierwszym rozpoczynamy w listopadzie. Prowadzimy akcję promującą program, informujemy całą społeczność szkolną  o programie, szukamy sojuszników, tworzymy szkolny zespół Szkoły z klasą, włączamy uczniów oraz nauczycieli w pracę zespołu. W programie Szkoła z Klasą 2.0 pracować będziemy nowatorską metodą design thinking (DT), to metoda polegająca na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w oparciu o pogłębioną diagnozę oczekiwań i potrzeb odbiorców.

      Liczymy na Państwa zaangażowanie w tym roku i zachęcamy do działania wszystkich zainteresowanych.

      Koordynator programu pani Aleksandra Floriańska

      MZ

       

    • OGÓLNOPOLSKA AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"
     • OGÓLNOPOLSKA AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"

      Polska - to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska - Ojczyzna...Kraina, która się w sercu zaczyna.

       „Polska”  Ryszard Przymus

                Dzisiejszy dzień - 8 listopada 2019 r. był wyjątkowy dla uczniów naszej szkoły. O symbolicznej  godzinie 11.11 wszyscy zaśpiewaliśmy Hymn Polski- Mazurek Dąbrowskiego w ramach akcji-SZKOŁA  DO HYMNU. Szkolnej uroczystości towarzyszyła wystawa-DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.Podczas spotkania  przybliżono także genezę hymnu polskiego. Dla naszych uczniów była to lekcja patriotyzmu i wychowania obywatelskiego.

      Katarzyna Strzelczyk

    • Uroczysta gala rozdania nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”.
     • Uroczysta gala rozdania nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”.

      Dnia 7 listopada mieliśmy okazję uczestniczyć w  uroczystej gali rozdania nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”.

      Głównym celem konkursu było:

      promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich”.

      W siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zjawili się laureaci z całego województwa.  Nasza uczennica - Kinga Bazan kl. VI c  zdobyła wyróżnienie w kategorii klas IV-VIII.  

      Jej praca wykonana została metodą kolażu i zwróciła uwagę komisji konkursowej.

       

      Jesteśmy dumni z naszej uczennicy i dziękujemy, że swoim talentem promuje naszą 109-tkę.

       

      Kindze gratulujemy wygranej i zachęcamy Ją i innych uczniów do udziału w kolejnych konkursach .

       

      Aleksandra Floriańska – szkolny koordynator konkursu

      MZ

    • WITAJCIE W NASZEJ "BAJKOTECE" !
     • WITAJCIE W NASZEJ "BAJKOTECE" !

      To hasło tegorocznego spotkania czytelniczego w bibliotece szkolnej dla naszych nowych małych czytelników. Są nimi oczywiście uczniowie pierwszych klas, którzy w środę 6 listopada zostali zaproszeni z wychowawcami do biblioteki, by złożyć uroczyste przyrzeczenie czytelnika. Choć brzmi to bardzo poważnie, spotkanie miało bardzo luźny charakter, dzieciom się bardzo spodobało i mamy nadzieję, że zaowocuje wspaniałym czytelnictwem. Początek został zrobiony, bo dzieci wypożyczyły pierwszą książeczkę, którą wzbogaciła zakładeczka  zrobiona metodą origami przez panią Elę  i pomocników. Ostatecznie wyszedł z tego kolorowy molik książkowy, który – mamy nadzieję - będzie dzieciom towarzyszył przy każdej czytanej książeczce.

      Niespodzianką na spotkaniu był teatrzyk japoński KAMISHIBAI, który zaprezentowała pani Basia. Dzieci nie znały do tej pory takiej małej formy teatralnej, więc z zainteresowaniem obejrzały i wysłuchały jesiennej opowieści o piesku Marudku autorstwa Japończyka Kumiko Yamamoto, ale oczywiście w przekładzie polskim.

      Mamy nadzieję, że dzieci będą miło wspominać ten dzień i to wydarzenie i poniosą  dalej ciepłe wyobrażenie o bibliotece, gdzie nie tylko wypożycza się książki, ale dzieją się również inne ciekawe rzeczy. Dziś była to bajkoteka, która kolorowo powitała naszych najmłodszych czytelników i zaprasza do częstych odwiedzin przez cały szkolny rok.

      Do zobaczenia mówią wam panie bibliotekarki: Ela Łaszkiewicz i Basia Michałek

       

    • Pasowanie na Świetliczaka 2019
     • Pasowanie na Świetliczaka 2019

      "Pasowanie na Świetliczaka" już za nami, a z nami 4 klasy pierwsze.

      Klasy  Ia, Ib, Ic, Id zostały przyjęte do grupy świetlicowej i otrzymały piękne pamiątkowe dyplomy w kolorowych

      teczkach z gumką, które mogą się przydać na pracę plastyczną czy ważne dokumenty ucznia.

      Pani Kierownik - Monika Zimny przygotowała niespodziankę dla naszych milusińskich.

      Było to pierwsze przedstawienie na naszej szkolnej scenie - Teatru Katarynka pt. "W miejskiej dżungli".

      Był to spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. Podkreślał on kwestie bezpieczeństwa dzieci.

      Poznaliśmy numer alarmowy 112, zobaczyliśmy akcje strażaka, a Pan Policjant wraz z Wiolettą z Wydziału

      Ruchu Drogowego, nauczył nas jak przechodzić przez ulicę.

      Na przykładzie nierozważnej Łucji i zabawnego kierowcy – Gienia, zobaczyliśmy do czego może dojść na ulicy

      przez nieuwagę.

      A to wszystko oczywiście w kabaretowo-musicalowej formie.

      Było ciekawie, zabawnie, a do tego ruchu co nie miara.

      Po przedstawieniu "Świetliczaki"  uczestniczyły w warsztatach teatralnych.

       

      Dziękujemy Pierwszakom, Rodzicom, Aktorom, Wychowawcom klas I i Wychowawcom świetlicy szkolnej.

      Do zobaczenia w grudniu na kolejnym przedstawieniu.

      Kierownik świetlicy - Monika Zimny

      Monika Zimny

    • Święto Drzewa dla klimatu
     • Święto Drzewa dla klimatu

      W październiku drugi raz Szkoła Podstawowa nr 109 przystąpiła do jesiennej akcji „Święto Drzewa dla klimatu” pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawy oraz Klubu Gaja.

      Jest to aktywna edukacja ekologiczna, oparta na działaniach podczas których dzieci poznają drzewa i ich funkcje, a także związane z nimi zwierzęta. Podczas warsztatów przyrodniczych dzieci uczyły się rozpoznawania gatunków drzew i krzewów,  aby dowiedzieć się, które rosną najlepiej w mieście, a także usłyszeć o ich nieocenionej roli dla jakości naszego życia.

      Szeroka edukacja ekologicznej poparta realnym działaniem – sadzeniem i ochroną drzew spowodowała, iż wspólnie posadziliśmy już blisko 900 tysięcy drzew!

      Przyroda pomaga nam w adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków. Dlatego uczymy się ją chronić i odtwarzać zniszczone ekosystemy, a sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej skutecznych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu. Chrońmy zieleń i uczmy się ją szanować!

      Koordynator akcji: Kinga Jarosz

    • KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO AGRESJI
     • KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO AGRESJI

             Z początkiem listopada rozpoczniemy w naszej szkole kampanię przeciwko agresji i przemocy  w myśl hasła: „Naszym marzeniem jest tworzenie świata bez przemocy wobec dzieci i młodzieży.”
      Celem kampanii jest zapoznanie społeczności szkolnej z problemem agresji i przemocy w szkole i poza nią.

              W kolejnych tygodniach przyglądać się będziemy temu zjawisku z różnych perspektyw, ofiary, agresora, a także świadka przemocy. Wszystko po to, aby nasi uczniowie wiedzieli, jak radzić sobie z własną złością, jak bronić się przed agresją i przemocą innych oraz jak reagować, kiedy jesteśmy świadkami zachowań agresywnych.
      W tym czasie promować będziemy pokojowe rozwiązywanie konfliktów i wzajemny szacunek.  Zachęcamy wszystkich dużych i małych do uważności na drugiego, nie tylko słuchania, ale usłyszenia.
      Mamy nadzieję, że nasze działania nie ograniczą się do czasu listopadowej kampanii, haseł i marzeń, ale na trwałe wprowadzą pozytywne wzorce zachowań.      Koordynatorzy kampanii: Joanna Latosińska-Kulasek, Agnieszka Olewicka, Ewa Fabrycka

      UDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W KAMPANII 

      19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY

      celem kampanii  jest kształtowanie świadomych postaw wobec przemocy

      KLASY  DZIAŁANIA   ODPOWIEDZIALNI    TERMIN

      1.0-8  Konkurs plastyczny na plakat:

      Klasy 0-3 Co mogę zrobić dla drugiej osoby?

      Klasy 4-8 Co mogę zrobić żeby przeciwdziałać agresji?

      Małgorzata Pijanowska   Anna Rafalska  Składania prac do 08 listopada 2019r.

       

      2. 0-8  Warsztaty na temat agresji w klasach:

      0 – czytanki o dobrym zachowaniu

      1-3 -  działanie na konspektach przekazanych przez koordynatorów

      4-8 -  w ramach godzin wychowawczych omówienia filmików umieszczonych na You Tube – przez fundację Dzieci niczyje, oraz konspekt zajęć dla wychowawców

      Wychowawcy Przekazanie materiałów – koordynatorzy projektu  listopad

       

      3. Zgłoszenie Szkoły do fundacji Po drugieJoanna Latosińska - Kulasekpaździernik

      4. 0-3 Przygotowanie symboli gestów, w jaki sposób uczeń chce się przywitać z wychowawcą, które zostaną umieszczone przy wszystkich klasach nauczania wczesnoszkolnego

      Ewa Fabrycka Wychowawcy  klas 1-3 ostatni tydzień października

      5. 0-8 Pomarańczowy dzień –wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły przychodzą ubrani na pomarańczowo

      Koordynatorzy projektu, wychowawcy klas,rodzice  06 listopada

      6. 0-8 Pomarańczowe elementy stroju Koordynatorzy projektu, wychowawcy, rodzice listopada

      7. 0-8 Identyfikatory dla uczniów na pomarańczowym tle wychowawcy listopad - czerwiec

      8.0-8 Przyozdobienie klas lekcyjnych kolorem pomarańczowym wychowawcy do 06.11

      9.4-8 Nauka piosenki – „Niemiłość” Organka  Piotr Kania  01-19 listopada

      10. Napis na oknach szkoły „Miło Cię widzieć” Ewa Fabrycka Nauczyciele świetlicy listopad

      11. 4-8 Przeprowadzenie na lekcji informatyki zajęć o zagrożeniach cyberprzemocy Nauczyciele informatyki

      listopad

      12. 4-8 Podsumowujący apel wraz z przedstawieniem 

      Ewa FabryckaJoanna Latosińska - KulasekAgnieszka Olewiecka po 19 listopada

       

      Koordynatorzy kampanii: Joanna Latosińska  - Kulasek, Ewa Fabrycka, Agnieszka Olewiecka

      Warszawa, 28.10.2019r.

    • LISTOPADOWA ZADUMA- "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..."
     • LISTOPADOWA ZADUMA- "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..."

      Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

      zostaną po nich buty i telefon głuchy

      tylko co nieważne jak krowa się wlec że

      najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje

      potem cisza normalna więc całkiem nieznośna

      jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy

      kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

      Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna

      zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście

      przychodzi jednocześnie jak patos i humor

      jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej

      tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu

      jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon

      żeby widzieć naprawdę zamykają oczy

      chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć

      kochamy wciąż za mało i stale za późno

      Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze

      a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

      Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

      i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą

      i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości

      czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

      ks. Jan Twardowski

      http://www.fuw.edu.pl/~jziel/spieszmy.html

    • "SZKOŁA PAMIĘTA"
     • "SZKOŁA PAMIĘTA"

      Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie wzięli udział w akcji  „Szkoła Pamięta”

                  26 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich oraz dzieci i młodzież z innych szkół wraz opiekunem ks. Łukaszem udali się na cmentarz który do roku 1880  znajdował przy kościele w Zerzniu. Posprzątaliśmy nagrobki, zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty. Wspomnieliśmy także księcia Franciszka Ksawerego Druckiego- Lubeckiego, polityka, ministra skarbu, założyciela Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Banku Polskiego, którego  płyta nagrobna, tam się znajduje. Ks. Łukasz w kilku słowach przedstawił jego życiorys. Następnie udaliśmy się na cmentarz przy ulicy Cylichowskiej, który od roku 1880 pełni rolę cmentarza dla większej części dzielnicy Wawer. Został on założony z  inicjatywy ks. Aleksandra Kubina ówczesnego proboszcza. Jesienią roku 1939 z inicjatywy Izydora Królaka zawiązał się Tajny Komitet Opieki Nad Grobami Poległych, który przeprowadził prace ekshumacyjne na okolicznych polach i pochował na cmentarzu poległych w dniach 19-20 września żołnierzy 13 Dywizji Piechoty. Na cmentarzu spoczywają także żołnierze 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki oraz osobistości polityki, kultury i sportu:, Wacław Wojtyszko – nauczyciel w szkole w Zerzniu Szczepan Bochenek – polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy, członek Związku Ludowo-Narodowego, Helena Grossówna aktorka, Franciszek Koprowski – olimpijczyk, ppłk AK, komendant szkoły cichociemnych, weteran I i II wojny światowej. Tam uporządkowaliśmy groby, zapaliliśmy lampiony i ustawiliśmy kwiaty. Natomiast w szkole została stworzona wystawa upamiętniająca zmarłych nauczycieli pracujących w naszej szkole. Powyższe doświadczenia pozwoliły nam uświadomić sobie jak ważna jest dla nas pamięć o przodkach, którzy tak wiele zrobili dla nas.

       

      KS ŁUKASZ SIKORSKI

      UWAGA!   WIĘCEJ INFORMACJI o POLEGŁYCH BOHATERACH  i ZASŁUŻONYCH SPOCZYWAJĄCYCH NA ZERZEŃSKIM CMENTARZU ->>>> https://sp109waw.edupage.org/a/zerzenska-nekropolia

      UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109

       IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W WARSZAWIE WZIĘLI UDZIAŁ W AKCJI  „SZKOŁA PAMIĘTA”

       

                  Uczniowie naszej oraz dzieci i młodzież z innych szkół wraz opiekunem ks. Łukaszem Sikorskim udali się na teren przykościelny, gdzie do roku 1880 znajdował się lokalny cmentarz. Pochowany tam był m.in. książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki - polityk, minister skarbu, założyciel Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Banku Polskiego. To jego postać i wielu jeszcze innych  przybliżył ksiądz zgromadzonym uczniom, którzy uporządkowali znajdujące się tam nagrobne płyty, zapalili znicze i położyli wiązanki kwiatów.

      Następnie udaliśmy się na cmentarz przy ulicy Cylichowskiej, który od roku 1880 pełni rolę cmentarza dla większej części dzielnicy Wawer. Został on założony z  inicjatywy ks. Aleksandra Kubina ówczesnego proboszcza, pochowanego również na tym cmentarzu. Jesienią roku 1939 z inicjatywy Izydora Królaka zawiązał się Tajny Komitet Opieki Nad Grobami Poległych, który przeprowadził prace ekshumacyjne na okolicznych polach i pochował na cmentarzu poległych w dniach 19-20 września żołnierzy 13 Dywizji Piechoty. Na cmentarzu spoczywają także żołnierze 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki oraz osobistości polityki, kultury i sportu:  Szczepan Bochenek –polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy, członek Związku Ludowo-NarodowegoHelena Grossówna aktorka, Franciszek Koprowski – olimpijczyk, ppłk AK, komendant szkoły cichociemnych, weteran I i II wojny światowej. Musimy pamiętać też o grobach naszych zmarłych nauczycieli, wśród nich Wacław Wojtyszko – przedwojenny nauczyciel w szkole w Zerzniu oraz lokalny bohater, którego imię nosi jedna z zerzeńskich ulic, u zbiegu której pod kasztanem znajduje się też pamiątkowy kamień z opisem jego sylwetki. Wszędzie, gdzie udało nam się dotrzeć i starczyło czasu i zapału  uporządkowaliśmy groby, zapaliliśmy lampiony i ustawiliśmy kwiaty.

      Samorząd Uczniowski ogłosił też akcję zbierania zniczy, które w oktawie święta zmarłych zostaną zapalone na wybranych grobach cmentarnych. Natomiast w szkole została po raz kolejny przypomniana wystawa upamiętniająca zmarłych nauczycieli pracujących w naszej szkole. W tym roku w wersji nie planszowej, ale jako prezentacja .Powyższe doświadczenia pozwalają nam uświadomić sobie jak ważna jest dla nas pamięć o przodkach, którzy tak wiele zrobili dla nas.

       

      KS .Ł.S

    • OGÓLNOPOLSKA AKCJA
     • OGÓLNOPOLSKA AKCJA

      "Człowiek żyje tak  długo jak

      długo trwa pamięć o nim ."

       

      SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 

      serdecznie zaprasza wszystkich do

       udziału w szkolnej akcji  ŚWIATEŁKO PAMIĘCI

      w ramach akcji Szkoła Pamięta pod patronatem MEN.

      Zbliżają się  ważne dla nas wszystkich

      ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  -   1 LISTOPADA  

      ZADUSZKI  -  2 LISTOPADA.

      Chcemy to zaakcentować zapalając znicze tam, gdzie ich może zabraknąć, albo dodać tam, gdzie pochowany jest nasz lokalny bohater.

      Od piątku ( 25.X) do środy (30.X.) zbieramy białe albo czerwone znicze.

      Z  góry dziękujemy za wsparcie

      i włączenie się do akcji

       

      Samorząd Uczniowski

    • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
     • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece

      11 października 2019 r.  gościły w szkolnej bibliotece dzieci z oddziału przedszkolnego i nietypowy teatr. A mianowicie- japoński Teatrzyk Kamishibai. Kamishibai - to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków - ilustracji wykonanych na kartonowych planszach  wsuwanych do małego drewnianego parawanu nazywanego butai.  

      Przez krótką chwilę zwiedzały biblioteczne pomieszczenia, czytelnię, magazyn książek, ale  najważniejszą atrakcję stanowiła oczywiście drewniana skrzyneczka. Historyjka o Leosiu i jego piesku pt. "Szukając Marudka" autorstwa Kumiko Yamamoto, którą przedstawiła pani Ela - bibliotekarka. Ta forma czytania bardzo się dzieciom spodobała, wywołała wiele emocji, zadumy a czasem i uśmiechu. Dzieci z zainteresowaniem słuchały i śledziły towarzyszące tekstowi ilustracje.  Na spotkaniu nie mogło zabraknąć naszej bibliotecznej maskotki -JAMNICZKI-CZYTELNICZKI .