• XII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Dobre Rady na Elektroodpady – 2021”
     • XII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Dobre Rady na Elektroodpady – 2021”

      I  MIEJSCE  dla JESTEM EKO-SP109 

      XII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Dobre Rady na Elektroodpady – Oddaj mnie w dobre ręce – 2021” odbył się w trybie zdalnym, w piątek 11 czerwca.

      W dotychczasowych dwunastu edycjach konkursu udział wzięły 324 Zespoły Szkolne z terenu całej Polski. W skład tych zespołów weszło 1 939 uczestników. W ramach konkursu zebrano już ponad 646 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ponad 38 ton zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

      Tegoroczna edycja konkursu Dobre Rady na Elektroodpady, kształtującego proekologiczne postawy uczniów szkół podstawowych w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami przenośnymi, odbyła się zgodnie z planem mimo obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 i edukacji prowadzonej w trybie zdalnym. Tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu zarówno uczniów biorących udział w konkursie jak i ich Szkolnych Opiekunów oraz ich determinacji i kreatywności udało się zorganizować zbiórki elektroodpadów i zużytych baterii, których rezultaty są naprawdę imponujące. Zebrano blisko 90 ton zużytego sprzętu i ponad 5 ton zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

      Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Dobre Rady na Elektroodpady – Oddaj Mnie w Dobre Ręce – 2021” w składzie:

      1. Przewodniczący – Gabriela Leszczyńska – Prezes Zarządu AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
      2. Członek – Małgorzata Tomczak – Naczelnik Wydziału Odpadów Poużytkowych w GIOŚ
      3. Członek – Nina Dudek – NLD Consulting – ekspert w zakresie edukacji
      4. Członek – Beata Klapa – Koordynator ds. Edukacji Ekologicznej AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

      dokonała, zgodnie z Regulaminem Konkursu, oceny zrealizowanych zadań konkursowych i ogłosiła następujące wyniki:

      1. Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
      2. Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. dr. B. Sychty w Kościerzynie
      3. Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
      4. Miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
      5. Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu
      6. ......

      Członkowie zwycięskich Ekozespołów (miejsca 1- 8) otrzymują indywidualne nagrody rzeczowe (czytniki e-booków, głośniki, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe).

      Ponadto Komisja Konkursowa przyznała następujące Nagrody Główne dla szkół za:

      – zajęcie 1 miejsca – telewizor firmy LG 55NANO816NA,

      – zajęcie 2 miejsca – telewizor firmy LG 55UN74006LB,

      – zajęcie 3 miejsca – telewizor firmy LG 49SM8200PLA,

      – zajęcie 4 miejsca – telewizor firmy LG 55UN71006LB.

      Dla Ekozespołu ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, który zajął 9 miejsce firma LG Electronics Mława (patron konkursu), ustanowiła dodatkową nagrodę, jaką jest możliwość zwiedzenia zakładu LG Electronics w Mławie.

      Wszystkie Ekozespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki od AURAEKO.

    • MEDIUJ W SZKOLE
     • MEDIUJ W SZKOLE

      Mediuj w szkole to projekt realizowany przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej przy współfinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. Od 2020 roku nasza szkoła współpracuje z Instytutem.

      W projekcie IEP stworzył kompleksowy program wdrożenia mediacji w warszawskich szkołach poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego, wdrożeniowego oraz konsultacyjnego i superwizyjnego dla młodzieży, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców.

      Celem projektu jest podniesienie kompetencji młodzieży oraz grona pedagogicznego w zakresie komunikacji interpersonalnej, wyrażania swoich emocji i potrzeb oraz wsparcie tych grup w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych w szkole, a także promocja, informowanie i upowszechnianie rozwoju kompetencji komunikacyjnych, kompetencji rozwiązywania konfliktów i mediacji w szkole zgodnie z ujednoliconymi standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka.

      W ramach projektu 6 naszych uczniów: Maja Pijanowska, Sandra Kwiatkowska, Patryk Kociemski, Katarzyna Buk, Wiktoria Woźniak i Joanna Wołonciej ukończyło kurs na mediatorów rówieśniczych.

      Więcej o projekcie można poczytać na stronie: https://mediujwszkole.pl/

       

      Serdecznie gratuluję

      Agata Cygan

     • OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO „OLIMPUSEK”

      Z wielką dumą i radością informuję o sukcesach naszych najmłodszych uczniów kl. 1-3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego  OLIMPUSEK.

      Olimpiada OLIMPUSEK, to konkurs dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Polega na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego dla poszczególnych klas. Treść sprawdzianu uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Odrębnym sprawdzianem jest test z języka angielskiego.

      Łącznie w edycji zimowej wzięło udział 15 naszych uczniów z  klas 1-3,  dwoje z nich uzyskało status laureata, pozostałym zabrakło niewiele punktów.

      Wyniki przedstawiają się następująco:

      Język angielski - kl. 1

      1. Strelczuk Zuzanna 1c , suma punktów 202, miejsce 5 – dyplom laureata, nagroda książkowa

      2. Górecka Hanna 1a, 5, suma punktów 186, miejsce 13 – dyplom laureata

      3. Szynkowski Adam 1b, 22, suma punktów 145, miejsce 33 – dyplom uznania

      4. Michalak Gabriel 1a,15 suma punktów 103, miejsce 54 – dyplom uznania

       

      Język angielski - kl. 2

      1. Gajewski Franciszek 2c, 5, suma punktów 161, miejsce 25 – dyplom uznania

      2. Maślankiewicz Jakub 2c, 12, suma punktów 141, miejsce 35 – dyplom uznania

      3. Shkiriak Solomiia 2a, 19, suma punktów 103, miejsce 54 – dyplom uznania

      4. Żebrowska Klara 2a, 24, suma punktów 97, miejsce – 57 – dyplom uznania

      5. Woźniak Jakub 2a, 23, suma punktów 85, miejsce 63 – dyplom uznania

      6. Bogdańska Oliwia 2a, 1, suma punktów 46, miejsce 83 – dyplom uznania

       

      Język angielski - kl. 3

      1. Rejniak Marcin 3d, 15, suma punktów 166, miejsce 23 – dyplom uznania

      2. Tycz Wojciech 3c, 20, suma punktów 152, miejsce 30 – dyplom uznania

      3. Dudzińska Joanna 3d, 6, , suma punktów 139, miejsce 36 – dyplom uznania

      4. Sambor Tymoteusz 3d ,17, suma punktów 104, miejsce 54 – dyplom uznania

      5. Sobiech Szymon 3d , 19, suma punktów 87, miejsce 62 – dyplom uznania

       

      Wyniki sprawiły dzieciom, rodzicom i nauczycielom ogromną radość.

      Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratuluję i zapraszam na kolejne zmagania w przyszłym roku szkolnym. Jestem z Was bardzo dumna. Jesteście wspaniali.

      Agata Cygan

     • BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

      Przypominamy o  obowiązujących zasadach dotyczących wejść uczniów do szkoły:

       

      KLASY 8A i 8B     WEJŚCIE DO SZATNI               

      KLASY 8C i 8D     WEJŚCIE GŁÓWNE

      PAMIĘTAJMY:

      1. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem swoich lekcji i opuszczają budynek szkoły niezwłocznie po zakończeniu lekcji (nie dotyczy dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej).
      2. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą  postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.
      3. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą musza założyć w częściach wspólnych szkoły (np. korytarz).
      4. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny                 – 1,5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą powinni  założyć maseczkę. Założone maseczki obowiązują w czasie przerw. Na lekcjach maseczki nie obowiązują.
      5.  Uczniowie poszczególnych oddziałów nie powinni się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych przez nauczyciela lub personel obsługi miejscach.
      6. Po każdych zajęciach klasa jest wietrzona i dezynfekowana a uczniowie przed wejściem do sali myją/dezynfekują ręce.
      7. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom.

      UWAGA!

      Obowiązuje reżim sanitarny!

      W przestrzeni wspólnej maseczki są obowiązkowe.

      Dezynfekcja rąk w wejściu do szkoły obowiązkowa.

      W przestrzeni wspólnej obowiązuje dystans społeczny.

      Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego.

       

     • 26 V - DZIEŃ MATKI

      W Polsce święto obchodzone jest 26 maja. Pierwsze obchody Dnia Matki zostały zorganizowane w 1914 roku w Krakowie. Corocznie w tym dniu, matki otrzymują od dzieci kwiaty, laurki oraz drobne upominki. Celem święta jest okazanie miłości oraz szacunku matkom za ich codzienną pracę w wychowaniu dzieci.

      Geneza Dnia Matki pochodzi z czasów starożytnych Greków i Rzymian. W tych czasach szczególnym kultem otaczano matki-boginie, które symbolizowały urodzaj oraz płodność. Mitologia starożytna bogata jest w opowieści o matkach-boginiach, poświęcających się w wychowywaniu dzieci. To właśnie wiosną najczęściej odprawiano obrzędy związane z płodnością oraz zapewnieniem urodzaju. Wiosna w postaci matek-bogini stanowiła symbol nowego życia.

      Tradycja obchodów powróciła do Anglii w XVII wieku pod nazwą „niedziela u matki”. W tym dniu składano wizytę w katedrze, a także obdarowywano matki kwiatami oraz słodyczami, w zamian za otrzymane błogosławieństwo.

      Obchody przetrwały do XIX wieku, zaś dopiero po II wojnie światowej zaczęto ponownie inicjować święto matek.O ustanowieniu Dnia Matki w Stanach Zjednoczonych walczyła Ann Jarvis z Filadelfii, która po śmierci swojej matki chciała złożyć hołd wszystkim matkom. To dzięki niej i jej poprzedniczkom, w 1858 roku ustanowiono Dni Matczynej Pracy, zaś w 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju.

      Pierwszy Dzień Matki odbył się w 1908 roku w Metodystycznym Kościele św. Andrzeja w Grafton w Zachodniej Wirginii. W 1912 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Dnia Matki, aby promować to wydarzenie w innych krajach.

      W 1914 roku Kongres USA ustanowił Dzień Matki świętem narodowym. Corocznie to święto przypada w drugą niedzielę maja.

      Obecnie Dzień Matki obchodzony jest w ponad 40 krajach na świecie. Na przykład w Mongolii to święto obchodzone jest podwójnie, jako Dzień Kobiet i Dzień Matki i Dziecka. We Włoszech dzieci w tym dniu pieką ciastka w kształcie serc, zaś na Bałkanach dzieci przytrzymują matki w łóżku, dopóki nie otrzymają słodyczy. W zamian za to pomagają w domowych obowiązkach.

      W niektórych krajach Dzień Matki obchodzony jest jako Dzień Kobiet. Na przykład w Chinach, Bułgarii i w Rosji to matki podwójnie celebrują ten dzień. Najpowszechniejszym zwyczajem na całym świecie związanym z tym świętem jest jednak wręczanie matkom kwiatów oraz prezentów.

     • Szkoła podstawowa nr 109 uczestniczy w stołecznym projekcie WawaCraft

       

      Serdecznie zapraszamy uczennice i uczniów uczestniczących w stołecznym projekcie WawaCraft do udziału w konkursie „Najciekawsza mapa edukacyjna WawaCraft".

      Na zgłoszenia szkolnych zespołów (4 uczniów + 1 opiekun) czekamy do 10 czerwca 2021 r.

      Zadanie konkursowe: Konkurs polega na stworzeniu w grze Minecraft: Education Edition własnej mapy edukacyjnej w jednym z trzech obszarów tematycznych do wyboru:

      a) EkoWawaCraft (mapy dotyczące zrównoważonego rozwoju Warszawy)

      b) SzachoWawaCraft (mapy dotyczące szachów)

      c) HistoWawaCraft (mapy dotyczące historii Warszawy)

      Uczestnicy: Każda szkoła lub placówka uczestnicząca w projekcie WawaCraft może zgłosić do udziału w konkursie jeden, maksymalnie pięcioosobowy zespół, w jednym, wybranym obszarze.

      Zespół składa się z uczennic i uczniów w wieku 10-16 lat oraz nauczycielki/nauczyciela - opiekunki/opiekuna zespołu.

      Wyłonienie reprezentacji konkursowej może poprzedzić organizacja etapu wewnątrzszkolnego.  

      Termin zgłoszeń: Zgłoszenia szkolne przyjmujemy do 10 czerwca br. na adres

      e-mail: mzimny@eduwarszawa.pl  lub ukolbicz@eduwarszawa.pl  

      Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć określa § 3 regulaminu.

      Regulamin wraz z niezbędnymi formularzami znajduje się w poniższych plikach do pobrania.

      Wyniki jeszcze w tym roku szkolnym !!!

      Nagrody:

      - gadżety Minecraft dla wszystkich zwycięskich zespołów od firmy Microsoft Polska,

      - vouchery na kursy MindCloud,

      - vouchery do Centrum Nauki Kopernik.

      Wyróżnione prace zostaną udostępnione jako materiał dydaktyczny dla warszawskich szkół i placówek edukacyjnych.

      Kontakt:

      - poprzez utworzony Zespół WawaCraft przy SP 109  na platformie Eduwarszawa.pl,

      - drogą e-mailową:  mzimny@eduwarszawa.pl  lub ukolbicz@eduwarszawa.pl  

      Konkurs organizuje Miasto Stołeczne Warszawa.

      Celem głównym konkursu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów na platformie Eduwarszawa.pl, z wykorzystaniem edukacyjnej wersji gry Minecraft.

      Dodatkowe cele to twórcza praca zespołowa oraz urozmaicenie i zwiększenie atrakcyjności zajęć szkolnych poprzez tworzenie własnych map edukacyjnych.

      Udział w konkursie jest dobrowolny.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

      Monika Zimny

      Urszula Kolbicz - Gajda

      Regulamin konkursu wawacraft.pdf

      Załącznik nr 2 opis mapy edukacyjnej.docx

      Załącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx

      Załącznik nr 5 rodo kaluzula informacyjna zgoda.pdf

      Załącznik nr 6 rodo kaluzula informacyjna zgoda.pdf

       

    • znak szkoła kronawirys
     • POWRÓT UCZNIÓW DO SZKÓŁ

      Szanowni Państwo,

      Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach:od 4 maja - nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkół podstawowych od 15 maja - tryb hybrydowy dla klas 4-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych od 29 maja - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas 4-8 przekażemy w najbliższych dniach.

       Kinga Jarosz

      Wicedyrektor Szkoły

     • 8 - 15 MAJA - Tydzień Bibliotek

      Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza.

      Hasło przewodnie, podobnie jak plakat promujący imprezy, jest wybierane corocznie w drodze konkursu.

      Hasło tegorocznej już XVIII- tej  edycji ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Autorką hasła jest Marzena Przybysz, a plakatu promujacego to święto Katarzyna Stanny.

      Hasła Tygodni Bibliotek 

      • 2004 - "Biblioteki w Europie"
      • 2005 - "Biblioteka otwarta dla Ciebie"
      • 2006 - "Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece"
      • 2007 - "Biblioteka Twojego wieku"
      • 2008 - "Biblioteka miejscem spotkań"
      • 2009 - "Biblioteka to plus"
      • 2010 - "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy"
      • 2011 - "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę"
      • 2012 - "Biblioteka ciągle w grze"
      • 2013 - "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych"
      • 2014 - "Czytanie łączy pokolenia"
      • 2015 - "Wybieram bibliotekę"
      • 2016 - "Biblioteka inspiruje"
      • 2017 - "Biblioteka. Oczywiście!"
      • 2018 - "(Do)wolnośc czytania"
      • 2019 - "#biblioteka"
      • 2020 - Zasmakuj w bibliotece
      • 2021 - Znajdziesz mnie w biliotece

      żródło: Tydzień Bibliotek – Wikipedia, wolna encyklopedia

      Wikipedia, wolna encyklopedia

    • Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły
     • Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły

      Dnia 12 marca 2021 r w naszej szkole odbył się kolejny  ,,Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły”. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestniczyli w nim uczniowie klas drugich i trzecich, którzy zakwalifikowali się do II etapu po klasowych eliminacjach. Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej pani  Beata Radzimowska  i pani  Katarzyna Staniec.

      Uczestnicy konkursu kolejno losowali zestawy pytań,  które składały się z 3 pytań. Po krótkim czasie przeznaczonym na przygotowanie  uczniowie udzielali ustnych odpowiedzi. Komisja przyznawała punkty od 0 do 2 za każdą odpowiedź.

      Po pierwszej turze  konkursu, po  podliczeniu punktów, 5 uczniów uzyskało  maksymalną liczbę punktów: Wojciech Michalec, Miłosz Warpas, Ksawery Rolski, Wiktor Kolasiński, Wojciech Tycz,  uczennica  Aniela Kukawka uzyskała 4 punktów ,  uczennica Klara Remiszewska 3 punkty.

       Komisja  w składzie  p. Beata Radzimowska i p. Katarzyna Staniec przyznały:

      5 pierwszych miejsc:

      - Wojciech Michalec II a

      - Miłosz Warpas II b

      -  Ksawery Rolski II c

      -  Wiktor Kolasiński III b

      -  Wojciech Tycz  III c

      1 drugie  miejsce:

      - Aniela Kukowka  II d

      1 trzecie  miejsce:

      - Klara Romiszewska III a

      BR

       

     • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021 #NaszaFlagaPL „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”

      Powyżej praca naszej uczennicy, która przystąpiła do konkursu.

       

      Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

      3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

      Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

      Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

      Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków. W tym roku przypada 230 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chętni uczniowie z naszej szkoły mieli możliwość przystąpienia do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 2021 #NaszaFlagaPL „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.

      Celem Konkursu było między innymi promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej, edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, a także budowanie poczucia wspólnoty narodowej i popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych . Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, której tematem była :

      „230 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja”. Uczniowie przystępując do konkursu mieli za zadanie poruszyć następujące tematy:

      · Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.

      · Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja

      · Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).

      · Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920).

      · Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny

      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas gali finałowej, która odbędzie się 1 maja 2021 r. w kościele pw. św. Mikołaja w Lublinie (ul. Słowikowskiego 1). Rozpoczęcie gali o godz. 18.00. Transmisję na żywo z gali będzie można obejrzeć poprzez Internet, na kanale YouTube www.youtube.com/user/TelewizjaAM Zapraszamy do oglądania relacji z wydarzenia.

       

       

      Katarzyna Strzelczyk- nauczyciel historii

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Nagłówek

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 19948
 • Galeria zdjęć

   brak danych