• SZTAB 5408 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 im Batalionów Chłopskich
     • SZTAB 5408 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 im Batalionów Chłopskich

      SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

      30 Finał WOŚP już w najbliższą niedzielę 30 stycznia 2022r.

      Uczniowie z naszego Sztabu ruszą z puszkami, aby zbierać pieniądze dla najmłodszych dzieci. W tym roku Orkiestra zagra dla okulistyki dziecięcej.

      Nasze puszki stacjonarne znajdują się w żłobkach Maleństwo i Przyjaciele, Tygrysek i Przyjaciele, a także w Bibliotece Publicznej w Falenicy.

                  Dużo ciekawych rzeczy można licytować!

      • 30 stycznia w godz. 13.00 – 17.15 wspólnie z Biblioteką Wawerska zapraszamy do falenickiej Kulturoteki na Biblioteczną Scenę WOŚP.

      Wydarzenie współorganizuje i wspiera Wawerski Wolontariat Biblioteczny oraz Hufiec ZHP Warszawa Wawer.

      Przygotowaliśmy szereg atrakcji - koncerty, pokazy, warsztaty, spotkania dla dzieci i dorosłych, abyśmy mogli się spotkać, zintegrować i pobawić, a przede wszystkim wspólnie wspomóc potrzebujących.

       W programie:

      • koncerty zespołów: Werwa Wawra Band, QuadroSteron oraz Bloco Central,
      • światełko do nieba czyli najważniejszy punkt imprezy - niezwykły pokaz animacji świetlnych i fireshow na otwartej scenie Kulturoteki rozpocznie się o godz. 17:15, 
      • spotkania - pogadanki z okulistami z Centrum Zdrowia Dziecka,
      • warsztaty iluzji dla młodszych i starszych dzieci w godz. 13:00-17:00 (prosimy o zapisy drogą mailową: animatorzy@bibliotekawawer.pl),
      • wolontariackie zajęcia z robienia waty cukrowej i udzielania pierwszej pomocy,
      • licytacje - niespodzianki,
      • fotohistoria czyli pokaz zdjęć i rozmowa o Linii Otwockiej varsavianisty Pawła Ajdackiego,
      • wystawa książek z dużą czcionką oraz pozycji z roszerzoną rzeczywistością. 

      Wstęp na wszystkie wydarzenia, z wyjątkiem warsztatów iluzji, jest wolny.

      Do zobaczenia na Bibliotecznej Scenie WOŚP!

     • Nauka zdalna do końca ferii zimowych

      Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

      Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

      źródo:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych--gotowe-przepisy

    • Komunikat techniczny
     • Komunikat techniczny

      W związku z koniecznością wykonania prac technicznych, szkolna strona internetowa będzie  chwilowo niedostępna, zgodnie z poniższym planem: rozpoczęcie prac  2022-01-27 22:00:00 zakończenie prac 2022-01-28 06:00:00.

      W podanym przedziale czasowym zostaną wykonane prace techniczne w obrębie serwera, na którym ulokowana jest usługa hostingowa, co będzie wiązało się z przerwą w dostępie do niej.

      Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby przerwa we wskazanym przedziale była możliwie najkrótsza.

      Przepraszamy za niedogodności.

      Pozdrawiamy,

      Zespół Cyberfolks.pl

       

    • Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 31 stycznia – 11 luty 2022 r.
     • Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 31 stycznia – 11 luty 2022 r.

      UWAGA! W tym roku w naszej szkole SP 109 akcja nie jest organizowana. Zapraszamy do innych warszawskich placówek. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W CZASIE FERRII PEŁNIĄ DYŻUR. OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM DZIECI W ZAJĘCIACH W CZASIE FERII PROSZĘ O BEZPOŚREDNIE ZGŁASZANIE SIĘ DO WYCHOWAWCÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP

      Jak się zapisać?

      Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl,  rozpoczęly się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8:00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.   

      Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

      Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającymw Warszawie.

      Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

      Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

      Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

      Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN

      zasady-rekrutacji-zima-2022-ogolne.pdf

    • ŻYCZENIA
     • ŻYCZENIA

      Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy,
      aby świąteczny czas przepełniony był radością,
      ciepłem i rodzinną atmosferą.
      Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia
      od codziennych obowiązków
      oraz energię i pomyślność na cały następny rok.

      Dyrekcja oraz pracownicy SP 109

    • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
     • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

      Szanowni Państwo,

      w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2301) dodatkowy zasiłek opiekuńczy zapewnienia rodzicom i opiekunom dzieci możliwość sprawowania opieki w okresie funkcjonowania szkół podstawowych i średnich w trybie nauki zdalnej.

      Na mocy rozporządzenia dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. (do 21 dni) rodzicom lub opiekunom dzieci, którzy opiekują się dzieckiem w wieku:

      •        do lat 8,

      •        do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,

      •        do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

      •        do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

      Informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZUS.

      Informacje w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego znajdują się także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-nauki-zdalnej

      W załączeniu przekazuję rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 2331).

      Przekazuję także nowy wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zakładu.

       

      Z poważaniem 

      Hanna Ratańska- Szot

      Dz._U._z_2021_poz_2331_-_dodatkowy_zasilek_opiekunczy_20.12-09.2022.pdf

      Oswiadczenie_do_uzyskania_dodatkowego_zasilkku_opiekunczego_w__okresie_nauki_zdalnej_od_20_grud.pptx

       

       

    • Nauka zdalna w klasach 1-8 od 20 XII 2021 do 9 I 2022
     • Nauka zdalna w klasach 1-8 od 20 XII 2021 do 9 I 2022

      Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 poz. 2301) w Szkole Podstawowej nr  109 dla wszystkich uczniów klas 1-8 w dniach 20, 21, 22 grudnia 2021 r.  oraz 3, 4, 5, 7 stycznia 2022 r. organizowana będzie nauka zdalna.

      Klasy 4-8 

      Zajęcia dydaktyczne i dodatkowe  dla klas 4-8 odbywać się będą za pomocą MS Teams na dotychczasowych zasadach, zgodnie z planem lekcyjnym. Harmonogram zajęć i linki do lekcji online znajdują się w Terminarzu dziennika Librus. 

      Klasy 1-3 

      Edukacja wczesnoszkolna realizuje wszystkie lekcje dydaktyczne i dodatkowe w formie online w MS Teams.  Każda lekcja trwa 45 minut.  W terminarzu znajdują się linki do spotkania online, tematy dnia, zakres materiału zrealizowanego danego dnia i prace domowe.  

      Świetlica  

      Jeśli rodzice uczniów klas 1-3 w okresie od 20 grudnia 2021 r.   do 9 stycznia  2022 r. nie mają żadnej możliwości zapewnienia dzieciom opieki, na pisemny wniosek rodziców, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową. W tym celu do 20.12.2021 r. należy złożyć wniosek do sekretariatu szkoły lub mailowo na adres  sp109@edu.um.warszawa.pl  .

      W tym czasie opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele. 

      W przypadku uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, organizacja kształcenia ustalana będzie indywidualnie z rodzicami tych uczniów. 

       

      Hanna Ratańska - Szot

      Dyrektor Szkoły 

    • Mistrzostwa dzielnicy Wawer w Koszykówce Chłopców rocznik 2009 i młodsi.
     • Mistrzostwa dzielnicy Wawer w Koszykówce Chłopców rocznik 2009 i młodsi.

      W dniu 15.12.2021 r. odbyły się zawody w Koszykówce Chłopców. Gospodarzem zawodów była szkoła SP 204. W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn: SP  Felicjanki, SP 86, SP 128, SP 76, SP 204, SP 195, SP Żagle oraz nasza SP 109.  Zawody rozegrano w dwóch grupach. Dwie najlepsze drużyny z obu grup wchodziły do finału. Nasza drużyna wyszła z grupy z I miejsca. Nasi dzielni chłopcy wywalczyli wysokie II miejsce przegrywając jedynie ze szkołą sportową SP 204. Gratulujemy zawodnikom, którzy wystąpili w składzie:

      - Sierociński Oskar kl 5a, Jarząbek Antoni kl. 5b, Mulczyński Przemysław kl. 5, Taras Hleb kl. 5c Orszanowski Oskar kl. 5c, Jama Ivo kl. 6a, Kacprzak Eryk kl. 6b, Rogólski Antoni kl. 6b, Łęczyński Igor kl. 7d, Podlecki Jakub kl. 7d, Raszkowski Oliwier kl. 7d, Syrewicz Kajetan kl. 7d.

      Alina Wołosz

       

    • ŚWIATECZNE PRZEBIERANKI
     • ŚWIATECZNE PRZEBIERANKI

      W  Świątecznym Tygodniu (przed nauką zdalną) prosimy Was, Kochani, o przyłączenie się do akcji przebierania się. Sprawmy, aby te dni razem były wyjątkowe.

      Każdego dnia królować będą:

      PONIEDZIAŁEK (13 grudnia)   ELFY (ubrania w kolorze czerwonym i zielonym)

      WTOREK (14 grudnia) BAŁWANKI (ubrania w kolorze białym)

      ŚRODA (15 grudnia) ŚWIĘTE MIKOŁAJE

      CZWARTEK (16 grudnia)RENIFERY (rogi oraz ubrania w kolorze brązowym)

      PIĄTEK (17 grudnia) świąteczne MAKIJAŻE i FRYZURY

       

      Liczymy na Waszą kreatywność!

      Sandra Kwiatkowska 

      z Samorządem Uczniowskim

    • Jubileusz 60–lecia SP 109 24.11. 2021
     • Jubileusz 60–lecia SP 109 24.11. 2021

              Jubileusz 60–lecia SP 109 im. Batalionów Chłopskich to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Gdy szukamy wspomnień, które trwały ślad pozostawiły w każdym z nas, kiedy podsumowujemy godziny, które miały dla nas wszystkich szczególne znaczenie, kiedy odnajdujemy nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby nam zapewnić.  Zdajemy sobie sprawę, że jubileusz szkoły jest okazją do tego właśnie, aby  te wspomnienia związane z minionymi latami, choć na chwilę przywołać w pamięci.  Chociaż wiemy, że czas je porządkuje, czasem dodaje blasku ... to dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno, bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. W szkole zmagamy się z zadaniami, które nie tylko wymagają czasu, ale wiedzy. Cieszymy się z naszych codziennych sukcesów. Z tych codziennych radości rodzi się nasza siła. Rzeka życzeń onieśmiela nas, a jednocześnie podwaja siły do pracy, daje poszukującej naturze sens życia i coś, dla czego warto żyć! A dzisiaj wszyscy jesteśmy przekonani, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami…

         Uroczystość poprowadziła kadra kierownicza Pani Dyrektor Hanna Ratańska – Szot, Pani wicedyrektor Joanna Lewicka, Pani wicedyrektor Kinga Jarosz, Pani kierownik świetlicy Monika Zimny. Głos na uroczystości zabrał  Przewodniczący Rady Rodziców Pan Wiktor Sierociński.

        Obecnych nauczycieli, uczniów i rodziców otaczała galeria fotograficzna "Misz Masz" w sali gimnastycznej. Podczas uroczystości pani Dyrektor Hanna Ratańska - Szot nagrodziła medalami wielu nauczycieli i pracowników szkoły, a osobiście wręczyła medale jubileuszowe Pani Urszuli Plust i Panu Andrzejowi Samorajowi.                                      

           Jubileusz 60-lecia obchodzi się tylko raz. Dla upamiętnienia tego wydarzenia przygotowaliśmy w ciągu roku Jubileuszowego m.in: kalendarz jubileuszowy SP 109 na rok szkolny 2021/2022 przy współpracy z Radą Rodziców, publikację z biuletynem – gazetkę z okazji 60 - lecia szkoły, fotogalerię na temat  60 lat SP 109, opracowaliśmy  projekt medali dla osób, którzy współpracowali i współpracują ze szkołą, lekcje przybliżające historię szkoły uczniom SP 109 oraz liczne  konkursy, w których nasi uczniowie wzięli udział i otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Odbywały się pogadanki w klasach na temat 60 letniej historii SP 109.

          Wszystkie działania podejmowane przez nas z uczniami w roku Jubileuszowym przybliżyły naszym dzieciom historie jej powstania oraz funkcjonowania na przestrzeni ostatnich 60 lat.

             Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości, że oddali cześć tym, którzy tworzyli historię naszej szkoły. Opis ich działań nie potrzebuje legend, prawda wystarczy za najpiękniejszą legendę. Dziękujemy nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom, którzy pomagali nam  w przygotowaniach do tego dnia.

              Serdecznie dziękujemy za wpisy w naszej kronice pamiątkowej, zdjęcia pamiątkowe i wspólne śpiewanie hymnu polski, szkoły i sto lat.                                                                                                             

       

    • Kampania „Mała książka – wielki człowiek”
     • Kampania „Mała książka – wielki człowiek”

      Dziś uczniowie klas pierwszych otrzymali książkę w ramach kampanii Instytutu Książki  „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. Warto ich zachęcić do częstego sięgania po książki i regularnego czytania, zarówno samodzielnego, jak i z udziałem najbliższych – rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli. Aby zrealizować ten istotny cel, Instytut Książki podaruje każdemu uczniowi klasy pierwszej specjalną Wyprawkę Czytelniczą.

      Od października do grudnia br. bezpłatne pakiety Wyprawek Czytelniczych będą trafiały do szkół.

      W skład każdej Wyprawki wchodzi:

      - „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in. M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, D. Terakowskiej, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki – Iwony Chmielewskiej;

      - „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów, podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, a także zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;

      - „Kreatywny alfabet” – plakat z literami do wycinania, wspomagający naukę czytania.

      Wszystkie materiały zostały skonsultowane z ekspertami w dziedzinie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

      Szczegółowe informacje o kampanii „Mała książka – wielki człowiek” znajdą Państwo na stronach internetowych: www.wielki-czlowiek.pl oraz www.instytutksiazki.pl

      Projekt jest ogólnopolski i w całości finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

      Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed dziećmi u progu szkolnej edukacji, jest nauka czytania. Dzięki Wyprawce czytelniczej może się ona stać prawdziwą przyjemnością, a otrzymane materiały pomogą rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nigdy niekończącą się pasję czytania, zdobywania wiedzy i stałego poszerzania horyzontów.

    • Wyniki szkolnego konkursu "Kartka do św. Mikołaja" i "Ozdoba świąteczna"
     • Wyniki szkolnego konkursu "Kartka do św. Mikołaja" i "Ozdoba świąteczna"

      Wszystkie prace osób wymienionych w protokole zostały przekazane do kolejnego etapu ogólnopolskich konkursów do Wawerskiego Centrum Kultury Filia Zastów.

          Świąteczne konkursy "Pocztówka do Świętego Mikołaja" i "Ozdoba choinkowa" rozstrzygnięte!!!

      W środę 1.XII.2021 odbyły się obrady jury w dwóch świątecznych konkursach "Pocztówka do Świętego Mikołaja" i "Ozdoba choinkowa".Jurorki Aleksandra Mostowska i Aleksandra Sarnowska spośród 508 pocztówek i 110 ozdób z całej Polski, wybrały te najlepsze.

      Gala wręczenia nagród i wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się w sobotę 18 grudnia, o godzinie 16:00.

         Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za podtrzymywanie tradycji świątecznych.

      Listy zwycięzców znajdują się na stronie www.wck-wawer.pl

      https://tiny.pl/9frlv

      Protokół pocztówka https://tiny.pl/9fr4t

      Protokół ozdoba https://tiny.pl/9fr49J

          Jest mi niezmiernie miło poinformować, że uczeń klasy 8b naszej szkoły Marcin Frączak zajął I miejsce w swojej kategorii.     

       

      Serdecznie dziękuję za wszystkie prace plastyczne i gratuluję uczestnikom konkursu 

      Gratulacje! 

      Monika Zimny

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 62394
 • Galeria zdjęć

   brak danych