• 23 IV Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

      Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to uroczystość obchodzona w ponad 100 krajach na całym świecie! To święto autorów, ilustratorów, wydawców, książek, Czytelników i czytelnictwa. Tego dnia odbywa się mnóstwo wydarzeń związanych z czytaniem, spotkań z pisarzami.

      • W Hiszpanii Dzień Książki to od 1930 roku oficjalne święto, a od 1964 roku obchodzi się je we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.
      • 23 kwietnia świętuje się w Katalonii bardzo uroczyście. To dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z tradycją tego dnia wręczano kobietom czerwone róże – symbol krwi smoka, którego pokonał Święty Jerzy. Z czasem kobiety też zaczęły dawać podarunki i były to właśnie książki.
      • Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andres.
      • W 1995 roku UNESCO ustanowiło Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a stało się to na wniosek rządu Hiszpanii.
      • 23 kwietnia to również ważna data dla literatury na całym świecie. W tym dniu, w roku 1616 zmarli: Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci Shakespeare’a podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego).
      • 23 kwietnia to także rocznica urodzin lub śmierci kilku wybitnych pisarzy, między innymi Vladimira Nabokova , Maurice’a Druona, Halldora Laxnessa, Josepa Pla i Manuela Mejia Vallejo.
      • W Wielkiej Brytanii Dzień Książki obchodzony jest w marcu. 23 kwietnia to na Wyspach Dzień Świętego Jerzego. Jest on patronem Wielkiej Brytanii i to ważny dzień w narodowym kalendarzu. Dlatego 23 kwietnia Anglia celebruje Światową Noc Książki. Co roku w związku z tym wydarzeniem jest wiele atrakcji. Niestety lata 2020–2021 uniemożliwiły świętowanie przez wzgląd na pandemię.

      Książkowy hymn

      • Światowy Hymn Książki to symboliczny projekt Światowej Stolicy Książki UNESCO Wrocław 2016.
      • Ta inicjatywa to pomysł na połączenie Czytelników z całego świata, tak aby ani język, ani kultura nie były barierą utrudniającą wspólne działanie. Hymn ma znaczenie symboliczne i jest złożeniem hołdu książce.
      • Tekst hymnu, to wiersz „Włosek poety” autorstwa Tadeusza Różewicza. Autor muzyki to Jan Kanty Pawluśkiewicz, polski kompozytor muzyki poważnej i filmowej. Tekst utworu przetłumaczono na kilkadziesiąt języków.
      • Premiera Światowego Hymnu Książki odbyła się w 2016 roku we Wrocławiu i była zakończeniem roku Wrocławia jako Światowej Stolicy Książki.
      • Światowa Stolica Książki to tytuł, który co roku przyznaje UNESCO. Jest to wyróżnienie dla miasta, które ma najlepszy program upowszechniający czytelnictwo i promujący książki.
      • Pierwszym miastem, które otrzymało tytuł Światowej Stolicy Książki był Madryt. Kolejne wyróżnione miasta to Aleksandria, Delhi, Antwerpia, Montreal, Turyn, Bogota, Amsterdam, Bejrut, Lublana, Buenos Aires, Erywań, Bangkok, Port Harcourt, Incheon. 2016 rok należał do Wrocławia, 2017 do Konakry. W 2018 Światową Stolicą Książki były Ateny, w 2019 Szardża, w 2020 Kuala Lumpur, a 2022 roku Stolicą Książki zostało Tbilisi w Gruzji.
      • W 2023 roku Światową Stolicą Książki została mianowana przez Dyrektor Generalną UNESCO Akra (stolica Ghany). Tam właśnie 23 kwietnia rozpocznie się, trwające przez cały rok, święto książki.

       

      Prawa autorskie

      23 kwietnia to nie tylko święto książek i czytelnictwa, ale też dzień praw autorskich. Zarówno pisarze, jak i wydawcy wiedzą, że bez nich rynek książki pewnie by nie istniał.

      Co to jest prawo autorskie? Zgodnie z definicją słownikową to „przepisy prawne określające uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, literackiego lub naukowego”. Oczywiście jest to duże uogólnienie, i zagłębiając się w temat, sprawa okazuje się bardziej skomplikowana. Na szczęście obecnie prawa autorskiego nie można utracić, chyba że właściciel dzieła dobrowolnie zrzeknie się go. I choć aktualnie większość utworów „z urzędu” jest chroniona prawami autorskimi od momentu powstania, to warto pamiętać o formalnościach, które w razie problemów mogą rozstrzygnąć ewentualne spory.

    • 23 IV - DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
     • 23 IV - DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

      23 kwietnia obchodzony był Dzień Języka Angielskiego. Uczniowie z klas 4-6 na lekcjach robili burzę mózgów wypisując wyrazy związane z Wielką Brytanią. Następnie tworzyli chmury wyrazowe (word clouds). Wyrazy, w kolorach flagi brytyjskiej, swoim układem na kartce tworzyły kształt związany z Wielką Brytanią.

                              Dzień Języka Angielskiego zwany również Dniem Szekspira. Klasy 6-8 pracowały na zajęciach języka angielskiego metodą stacji zadaniowych  wykorzystując QR kody. Po zeskanowaniu QR kodu uczniowie byli przekierowywani na strony, na których musieli wyszukać podstawowe informacje o Szekspirze oraz zapoznać się z cytatami z dzieł Szekspira, które weszły do języka potocznego. Poznali ich znaczenie i użycie.

      Zespół Języków Obcych

      Marta Płachecka

    • KONKURS EKOLOGICZNY
     • KONKURS EKOLOGICZNY

      Z okazji zbliżającego się DNIA ZIEMII dla kl. I - III panie Magda Jarosz i Małgorzata Zdulska przygotowały "Konkurs ekologiczny" Oczywiście obowiązywały ekologiczne stroje, a wszystko przebiegało w miłej i wesołej atmosferze. 

      Klasa 2c pod opieką pań Moniki Szafrowicz i Ewy Fabryckiej , aby chronić głębiny morskie i ich piekno - obiecała segregować śieci, nie tylko w Miedzynarodowy Dzień Ziemii.

      Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto, a w 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

    • KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY konkursu z okazji Dnia Ziemi - 22 IV
     • KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY konkursu z okazji Dnia Ziemi - 22 IV

      Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-technicznym pt.,,Coś z niczego - czyli pomysł na wykorzystanie odpadów"

       Tematem konkursu jest ochrona ziemi, planety, klimatu etc. poprzez ponowne wykorzystanie surowców wtórnych do wykonania pracy plastyczno-technicznej.

         Celem  jest wykonanie prac z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych będących odpadami- śmieciami np.: puszki aluminiowe, tektura, zużyte przedmioty plastikowe i szklane, szmatki, folia lub materiałów naturalnych: drewno, sznurek, słoma. 
      Proponujemy dwie kategorie:
      • zabawka ekologiczna
      • przedmiot użyteczny np.: wazon, obrazek, ozdoby itp.          

       

      ​​​​​​​​​​​​​​Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczno-techniczne w dowolnym rozmiarze i kształcie przy zastosowaniu dowolnej techniki (większość pracy powinna być wykonana z materiałów pochodzących z recyclingu, dopuszcza się użycie drobnych elementów dekoracyjnych nie pochodzących z recyklingu).
      Prace konkursowe należy składać do dnia 5 maja 2023 r. w sali 222 u p. Sylwii Galińskiej lub w świetlicy szkolnej sala 114 u p. Anny Rafalskiej.
      Atrakcyjne nagrody!!!

      Anna Rafalska , Sylwia Galińska

      ​​​​​​​

      Regulamin konkursu plastyczno-technicznego:
      Organizator: Szkoła Podstawowa nr 109 w Warszawie (Sylwia Galińska, Anna Rafalska)
      Adresat: Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: 
      a) klasy 0-3 
      b) klasy 4-6 
      c) klasy 7-8
      Cele konkursu: 
      • świętowanie Dnia Ziemi 
      • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań plastycznych i kreatywności 
      • uwrażliwianie dzieci i młodzieży na zagrożenia i potrzeby ziemi, klimatu 
      • dostrzeżenie przez młodych i podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom
      Warunki uczestnictwa: 
      • uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczno-techniczne w dowolnym rozmiarze i kształcie przy zastosowaniu dowolnej techniki (większość pracy powinna być wykonana z materiałów pochodzących z recyclingu, dopuszcza się użycie drobnych elementów dekoracyjnych nie pochodzących z recyklingu) 
      • wykonane przedmioty muszą być pracami autorskimi 
      • praca musi być wykonana samodzielnie 
      • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (strona internetowa i strona FB szkoły, wystawa) w celu promowania konkursu
      • organizatorzy nie oddają prac 
      • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 
      • każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko autora (autorów), szkoła, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, tel. kontaktowy
      • uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody
      • najlepsze prace zostaną wystawione w szkole a następnie sprzedane w drodze licytacji podczas pikniku szkolnego 13.05
      Zasady oceny prac konkursowych
      Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 
      • związek pracy z tematem konkursu, 
      • wartość artystyczna i oryginalność pracy.
      Terminarz: 
      • prace konkursowe należy składać do dnia 5 maja 2023 r. w świetlicy szkolnej sala 114 u Pani Anny Rafalskiej
      • wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz ogłoszone w czasie pikniku szkolnego 13 maja 
      Uwagi ogólne 
      • decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna • wystawa będzie fotografowana •sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie jury konkursu

      --------------------------------------------------------------------------------------------
      OŚWIADCZENIE 

      Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów niniejszego konkursu.

       ............................................................ (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

      Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest SP nr 109 w Warszawie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) poprawiania danych osobowych.


      OŚWIADCZENIE 

      Wyrażam zgodę na prezentowanie przekazanych prac na wystawie, stronie internetowej, w mediach społecznościowych

       ............................................................. (podpis rodzica/opiekuna) 

      OŚWIADCZENIE 

      Wyrażam zgodę na prezentowanie wizerunku w mediach społecznościowych i na stronie organizatora. 

      ............................................................. (podpis rodzica/opiekuna) 


      Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

    • Program profilaktyczny „Zagraj z nami ”
     • Program profilaktyczny „Zagraj z nami ”

      Od marca 2023 roku w naszej szkole realizowany jest program Zagraj z Nami, w którym uczestniczą klasy: 6a,7b oraz 8d. 
                Celem głównym projektu ,,Zagraj z nami’’ jest zapobieganie uzależnieniom od komputera i Internetu wśród dzieci, poprzez podniesienie wiedzy związanej z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci oraz wśród rodziców / opiekunów, kadry pedagogiczno /nauczycielskiej jak również kształtowanie umiejętności społecznych dzieci oraz promocja konstruktywnych form spędzania czasu.
            Projekt dla dzieci / młodzieży obejmuje: zajęcia edukacyjne, warsztaty umiejętności społecznych oraz realizacje działań alternatywnych promujących konstruktywne formy spędzania czasu poprzez przeprowadzenie happeningu w szkole.
               W programie zostały przewidziane również warsztaty/wykład  dla nauczycieli oraz  rodziców lub opiekunów , dzięki którym uczestnicy będą mieli szansę nabyć wiedzę nt. uzależnienia od Internetu, racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez ich dzieci, rozwoju zainteresowań i konstruktywnego spędzania czasu wolnego, a także wzmacniania czynników chroniących.
            Cele szczegółowe projektu „Zagraj z nami”:
      – zdobycie wiedzy na temat uzależnień od komputera oraz racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu
      – zwiększenie umiejętności społecznych dzieci poprzez uczestnictwo w warsztatach umiejętności społecznych z zakresu komunikacji, stawiania granic oraz rozpoznawania i nazywania własnych emocji, nabywanie samoświadomości w zakresie własnej samooceny oraz poznawanie metod rozwiązywania trudnych sytuacji 
      – zwiększenie zainteresowania alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w programie działań alternatywnych w tym organizacji happeningu w szkole do
      – zdobycie wiedzy i świadomości w obszarze uzależnień od komputera i Internetu, racjonalnego i bezpiecznego korzystania z sieci, kształtowania adekwatnej samooceny dzieci, podnoszenia ich umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji i wspierania dzieci w rozwoju zainteresowań oraz konstruktywnego spędzania wolnego czasu
      -zdobycie wiedzy w obszarze uzależnień od komputera i Internetu, racjonalnego i bezpiecznego korzystania z sieci oraz wspierania dzieci w rozwoju zainteresowań oraz konstruktywnego spędzania wolnego skierowane do nauczycieli/ pedagogów
      – wzmocnienie czynników chroniących (samoocena, umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji, rodzina, szkoła, alternatywne formy spędzania wolnego czasu) przed wejściem w proces rozwoju uzależnień behawioralnych, w tym od Internetu,
            Realizatorzy zadania to specjaliści terapii uzależnień, psychologowie z wieloletnim stażem i doświadczeniem min. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.


      Agata Cygan 
      Szkolna Koordynatorka Programu 

    • DZIEŃ ZIEMI z TEATREM KATARYNKA
     • DZIEŃ ZIEMI z TEATREM KATARYNKA

      W związku ze zbliżającymi się obchodami (22 IV) Dnia Ziemi pani Kierownik świetlicy- Monika Zimny zaprosiła do szkoły Teatr Katarynka. Obejrzeliśmy przedstawienie "Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing". To ekologiczny musical o świecie, w którym wprowadzone na życzenie mieszkańców zasady Prezydenta Smołasa doprowadziły do zanieczyszczenia środowiska. Ekologia to nie tylko segregacja śmieci, ale to bardzo rozległa dziedzina nauki.

      Śpiew, taniec, nietuzinkowe przeboje muzyczne, banki mydlane, iskierki sprawiły, że dzieci z zaangażowaniem i zaciekawieniem uczyły się dbałości o stan środowiska. Razem z Kroplewną i Franią Recykling poznały cztery żywioły i zagrażające im niebezpieczeństwa. Wspólnie poszukaliśmy metod na ich uratowanie.

      Razem z aktorami zaczęliśmy wielkie sprzątanie i ekologii w życie wdrażanie!

      MZ.

    • ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”
     • ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”

       19 kwietnia 1943 r. w warszawskim getcie rozpoczęło się powstanie przeciwko Niemcom. Choć zakończyło się klęską, „łączy nas pamięć” o tamtych wydarzeniach. W tym roku Muzeum Historii Żydów Polskich Polin  zaprosiło do współpracy zainteresowane szkoły i placówki, organizując akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”.

           Nasza szkoła również uczestniczyła w akcji. Korzystając z pakietu materiałów edukacyjnych dla klas I- III i IV-VIII oraz przygotowując papierowe żonkile, czynnie włączyliśmy się w obchody. Motywem przewodnim akcji była miłość oraz bliskie jej: empatia, wrażliwość i poświęcenie. Działaniom edukacyjnym towarzyszyły słowa Marka Edelmana „Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia", oraz ,,najważniejsze jest życie i wolność",  który był ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej.

       Hasło "Łączy nas pamięć",  podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

          Serdecznie dziękuję nauczycielom SP 109 im. Batalionów Chłopskich, którzy czynnie włączyli się w  akcję społeczno- edukacyjną w 80 Rocznicę  Powstania w Getcie Warszawskim.

                                                               Katarzyna Strzelczyk- nauczyciel historii

      Klasa Id i IId pamięta o wydarzeniach 19 kwietnia w getcie warszawskim. Uczniowie wysłuchali opowiadania "Było-nie ma-jest" przygotowanego przez Dział Edukacji Muzeum Polin i wykonali ilustracje.

    • Światowy Dzień Kostki Rubika
     • Światowy Dzień Kostki Rubika

      17 kwietnia z okazji Światowego Dnia Kostki Rubika w naszej szkole odbyły się mini zawody speedcubingu (układania kostki Rubika na czas). Na podium znaleźli się:

      miejsce 1 - Antoni Rogólski, kl. 7b, czas do rankingu 37 sekund

      miejsce 2 - Jakub Zimny, kl. 8d, czas do rankingu 39 sekund

      miejsce 3 - ex-aequo Franek Gąsiorowski, kl. 4b oraz Jakub Podlecki kl. 8d, czas do rankingu 41 sekund.

      Gratulacje dla Franka Gąsiorowskiego za najkrótszy czas pojedynczego ułożenia: 27 sekund."

       

      Marta Płachecka

    • NASZA SZKOŁA PO RAZ KOLEJNY UCZESTNICZY W KAMPANII „ROWEROWY MAJ”
     • NASZA SZKOŁA PO RAZ KOLEJNY UCZESTNICZY W KAMPANII „ROWEROWY MAJ”

      Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce skierowana do uczniów i nauczycieli promująca zdrowy tryb życia oraz zrównoważoną mobilność i popularyzującą rower, jako środek transportu.

      Zabawa trwa miesiąc (od 4 – 31 maja). Zasady kampanii są bardzo proste. Każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły w maju na rowerze (liczą się inne środki transportu na kółkach, ale bez silnika, np. deskorolka, hulajnoga, wrotki lub rolki) otrzymuje dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na klasowy plakat Rowerowego Maja. Gwarantuje to dobrą zabawę i zdrową rywalizację, a na zakończenie kampanii nagrody dla uczniów, (które są wypisane na okładce książeczki do zbierania indywidualnych naklejek) i dla najlepszej klasy.

      Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie:

      https://um.warszawa.pl/waw/rowery/-/rowerowy-maj                                                                          A. Rafalska

    • Finał Zimowego Pucharu Disc Golfa
     • Finał Zimowego Pucharu Disc Golfa

      Za nami Wielki Finał Zimowego Pucharu Disc Golfa, który odbył się 12 marca przy plaży Romantycznej.To była już ostatnia w tym sezonie, 10. kolejka wielomiesięcznych zmagań ligowych. Odbyła się w ramach Zimowego Pucharu Disc Golf Warszawa, a jej organizatorem byli Urząd Dzielnicy Wawer i ekipa SwiatDyskow.pl. Uczestnicy zmierzyli się w dwóch emocjonujących rundach, każda z nich liczyła po 20 dołków. Nie brakowało niespodzianek i utrudnień, które czyniły rozgrywkę jeszcze ciekawszą. Poprzeczkę podnosił dodatkowo bardzo silny tego dnia wiatr, który sprawił dużo problemów zawodnikom  ..... >>czytaj więcej

      Klasyfikacja końcowa Zimowego Pucharu DGW MPO: 1. Marek Gontarz, 2. Artur Sieraj, 3. Krzysztof Sadomski FPO: 1. Basia Miłosz, 2. Zofia Zakroczymska, 3. Magdalena Wilczyńska MP40: 1. Mikołaj Żukowski, 2. Grzegorz Pawlicki, 3. Bartek Wilczyński MJ18: 1. Dominik Trzciński, 2. Brunon Pawlicki, 3. Tymon Pawlicki

       

       

      żródło: https://wawer.um.warszawa.pl/-/kurier-wawerski-2023-dostepny-cyfrowo

    • DZIEŃ ŚW. PATRYKA
     • DZIEŃ ŚW. PATRYKA

      W konkursie Kahoot wiedzy o Irlandii, zorganizowanym 17 marca w ramach corocznych obchodów dnia Św. Patryka, święta tego kraju, najwyzsze wyniki uzyskały następujące osoby:

      I m-ce: Maria 8b

      II m-ce: AW 5a, AR 5a, Amelia W.

      III m-ce: Julia 7c, Martyna Sz. 7b, Wiktoria Cz. 8b, Kornel 8b, Jacek 8c

      Gratulujemy i zapraszamy za rok!

      Marta Biedrzycka

      Marta Płachecka

      Aleksandra Biela-Wołońciej

    • PÓŁMARATON WARSZAWSKI
     • PÓŁMARATON WARSZAWSKI

      W dniu 26 marca 2023 odbył się 17 PÓŁMARATON WARSZAWSKI w organizacji którego po raz kolejny uczestniczyli wolontariusze z naszej szkoły.

      Organizator przedsięwzięcia, Fundacja Maraton Warszawski, postawił nam spore wyzwanie – zadania specjalne na niedzielny poranek, świeżo po zmianie czasu i krótszym o godzinę śnie ;)

      Miejsce wyśmienite – Park Fontann, serce wydarzenia, relacji biegu i wspaniałego dopingu biegaczy.

      Choć poranek był bardzo rześki i troszkę kapryśny pogodowo, widząc aktywnych i pełnych energii zawodników, z każdą minutą robiło nam się cieplej!

      Grupa 15 uczniów naszej szkoły z dużym zaangażowaniem zajęła się obsługą depozytów, pozytywnym wsparciem zawodników, „dostawą” bieżących informacji uczestnikom półmaratonu a także nakarmieniem i napojeniem wolontariuszy (oczywiście o te przekąski zadbał organizator) 😊

      Liczne pozytywne doświadczenia dały nam dużo radości ze wspólnych działań. Wszyscy spisali się na medal!

      Piszemy się na kolejne i zachęcamy wszystkich do udziału w takich wydarzeniach!

      Brawa dla wolontariuszy, biegaczy i organizatorów imprezy!

      J.Sperczyńska

       

    • 4 X - ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
     • 4 X - ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

      „…wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi…” – św. Franciszek z Asyżu

      Dzisiaj obchodzimy Światowy DZIEŃ ZWIERZĄT. Kochani pamiętajmy, że nie tylko dziś, ale każdego dnia, przez cały rok, człowiek powinien szanować zwierzęta, powinien zdawać sobie sprawę, że ONE nie są w niczym grosze od nas, że są to Istoty żywe, nie rzeczy, że czują ból , strach, smutek, potrafią kochać i mają, powinny mieć swoje prawa! Człowiek więc nie powinien uważać się za pępek świata, nie ma do tego prawa! Za to powinien umieć żyć w zgodzie ze zwierzętami, pomagać im kiedy zajdzie potrzeba oraz otaczać opieką!

      Pomysł na wprowadzenie Światowego Dnia Zwierząt narodził się już w pierwszej połowie ubiegłego wieku. W roku 1931 we Florencji odbywała się konferencja ekologów, którzy właśnie w ten sposób postanowili zwrócić uwagę na problem gatunków zagrożonych wymarciem. Idealną datą wydał im się 4 października, dzień wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, w religii chrześcijańskiej uznawanego za patrona zwierząt i środowiska. Dzięki temu kontynuowana jest idea troski o zwierzęta, szczególnie te najbardziej wrażliwe i zagrożone wyginięciem.

       

      Dzień ustanowiony jest w celu zmiany zachowania i stosunku ludzi do zwierząt i uświadomienia człowiekowi, że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje prawa. Obchody celebrują ekolodzy i organizacje działające na rzecz zwierząt.

       

      Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku. Podczas Światowego Tygodnia Zwierząt organizacje zachęcają do adopcji zwierząt, uświadamiają ludziom, co czeka bezdomne zwierzęta a także piętnuje znęcanie się nad nimi, czy szkolenie do walk i bezmyślne zabijanie.

      Miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.

      Warto się zastanowić zatem, czy nie możemy pomóc jakiemuś pokrzywdzonemu przez los lub złych ludzi biedakowi, który mieszka w schronisku. Rozejrzyjmy się także w okolicy - może ktoś maltretuje swojego psa lub kota? Może warto interweniować? Pamiętajmy, że zwierzęta także czują, a swojego wybawiciela potrafią obdarzyć bezgraniczną miłością i oddaniem.

  • RODO

  • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   • Logowanie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
    • 22 277 11 23
    • ul. Przygodna 2
     03-991 Warszawa
     03-991 Warszawa
     Poland
  • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 369362
  • Galeria zdjęć

    brak danych