• Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

    1.  

     

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    1 września 2020 r.

     

    Podstawa prawna:

    - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

     

    1.  

    Zimowa przerwa świąteczna

     

    23 - 31 grudnia 2020 r.

     

    Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

     

    1.  

    Ferie zimowe

     

    • 18 - 31 stycznia 2021 r.

    Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
    25 stycznia - 7 lutego 2021 r.
    Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.
    1 lutego - 14 lutego 2021 r.
    Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
    15 - 28 lutego 2021 r.
    Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

     

    Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

     

    1.  

    Wiosenna przerwa świąteczna

     

    1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

     

    Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

     

    1.  

    Egzamin ósmoklasisty

    Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

    https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

    •  25 maja zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego,
    • 26 maja – z matematyki,
    • 27 maja – z języka obcego nowożytnego.

    Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w maju, wyznaczono na 16-18 czerwca.

    Podstawa prawna:

    art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

    § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
    w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

     

    6

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    w szkołach

     

    25 czerwca 2021 r.

     

    Podstawa prawna:

    § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

     

    7

    Ferie letnie

     

    26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

     

    Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

     

    8 Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły

    3 dni w maju  egzamin ósmych klas)

    14 października 2020 r. – środa (Dzień Edukacji Narodowej)

    12 listopada

    13 listopada

    4 czerwca 2021 r. – piątek (dzień po Bożym Ciele)

    3 dni w maju (egzamin ósmych klas)
    • 25 maja zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego,
    • 26 maja – z matematyki,
    • 27 maja – z języka obcego nowożytnego.

    Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w maju, wyznaczono

     na 16-18 czerwca.

     

     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 57
 • Galeria zdjęć

   brak danych