• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

    04.09.2023 

    1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    4 września 2023 r.

    Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

    2. Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2023 r.

    Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

    3. Ferie zimowe

    15 - 28 stycznia 2024: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

     22 stycznia – 4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie

     29 stycznia – 11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

     12 – 25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

     

    Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

    4. Wiosenna przerwa świąteczna

    28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

    Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

    5. Egzamin ósmoklasisty

    Termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

    • 14 maja 2024 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
    • 15 maja 2024 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,
    • 16 maja 2024 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

    Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 2024

    • 10 czerwca 2024 (poniedziałek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym,
    • 11 czerwca 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki w terminie dodatkowym,
    • 12 czerwca 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego) w terminie dodatkowym.

    Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

    6, Dni wolne 

    2, 3  listopada 2023 r. 

    2 stycznia 2024 r.  wtorek

    2 maja 2024 r.  czwartek

    14. 15, 16 maja  EGZAMINY kl 8

    31 maja 2024 r.   piątek

    Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

    7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

    21 czerwca 2024 r.

    Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

    8. Ferie letnie

    22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

    Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 5084
 • Galeria zdjęć

   brak danych