• 8 stycznia 1945

  • 8 stycznia 1945

   Oddział BCh im. B. Głowackiego  z obwodu miechowskiego, dowodzony przez  Wiktora Madejskiego "Kąkola" , w sile 16 żołnierzy, w odwet za pacyfikację Wolicy zaatakował samochody Wermachtu k. Antolki. W walce zginęło osmiu Niemców, a czterech wzięto do niewoli. Zniszczono 2 samochody; 1 samochód i motocykl zbrali partzanci. Oddział BCh został nastepnie zaatakowany przez odsiecz niemiecką; w potyczce zginął jeden partyzant.

    

   J. Guzik,Krótki zarys działalności... ,s. 226

   linia 4

   12 grudnia 1942

   O godzine 22.00 dziesięcioosobowy OS BCh Edwarda Makaruka "Strzały" z obwodu łukowskiego , uzbrojony w 2 pm, 7kb, 2 pistolety, zarekwirował w Liegenschafcie Żabce 2 konie oraz całe wyposażenie warsztatu ślusarskiego, ktre wykorzystano później do produkcji stenów.

    

    J. Czuba ,Akcje zbrojne BCh... ,s. 90

   linia 4

   6 stycznia 1944

   Oddział BCh z obwodu krasnostawskiego, pod dowództwem Bogusława Bubicza "Bohuna", zniszczył całą dokumentację biura gminnego w Fajsławicach.

    

   P. Czuba ,Akcje zbrojne i sabotażowo dywersyjne  BCh... ,s. 8

   linia 4

   12 grudnia 1943

   Kompania BCh z obwodu włoszczowskiego, pod dowództwem Jana seweryna "Bartosa", wchodząca w skład oddziału partyzanckiego AK Mieczysława Trachalskiego "Marcina", stoczyła walkę z oddziałęm żandarmerii niemieckiej, w sile 70 osób, pod Bichniowem*. Po trzygodzinnej walce Niemcy mieli kilku zabitych i kilkunastu rannych. Dwu partyzantów zostało rannych. Zdobyto kilkanascie pistoletów maszynowych.

    

    S. Brożek, oddziały zbrojne BCh... ,s. 32

   *Według S. Jagiełły walka była pod Józefowem 

  • Nagłówek

  • grudzień 1942

    

   Bitwa stoczona pod Wojdą przez pierwszą kompanie Kadrową BCh por. Jerzego Mara-Meyera z oddziałem niemieckiej żandarmerii

   22 grudnia 1925 r. -urodziła się Janina Nowak w kolonii Białołęka gmina Bródno, w rodzinie działaczy ludowych Józefa Nowaka i Marii Ludwiki z domu Królikowskiej.

   Janina Knyż z domu Nowak, pseudonim "Bożena", w latach okupacji hitlerowskiej kolporterka prasy podziemnej i łączniczka Komendy Obwodu Batalionów Chłopskich na rejon Warszawa Prawobrzeżna, po wojnie sekretarz Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCh.
   linia 4

   27 listopada 1942

   Początek masowej akcji wysiedlania ludności polskiej z Zamojszczyzny tzw. General Plan Ostlinia 4

   29 listopada 1942

   Rozpoczęcie powstania zamojskiego, walki Ak, i BCh pod Cześnikami, Skierbieszowiem, Wojdą , Wierzbiem, Cieszynem, Zaborecznem, Różą, Długim katem, Lasowcami, Łuszczką i Mirczami oraz akcja „Wieniec II”.linia 4

   15 listopada 1942

   OP BCh z obwodu brzeżańskiego, pod dowództwem Kazimierza Szulca, w porozumieniu z naczelnikiem stacji kolejowej Janem Grubiakiem, dokonał wykolejenia pociagu osobowo-towarowego w Głuchej Dolinie pomiędzy Krzywem a Potutorami. Oddział stoczył walkę z zaalarmowaną jednostką Wermachtu z Brzeżan. W walce tej został ranny dowódca oddziału.

    

    K.Szulc, wspomnienia... s. 324


    

  • Nagłówek

  • 14 listopada 1943

   OP BCh "Lotna",  z obwodu sadomierskiego, pod dowództwem "Bojki" , zarekwirował żywność z majątku Pisary oraz usiłował rozbroić żandarmów stanowiących ochronę majątku.

    

    Sprawozdanie DOW GG z 17XI 1944, AWIH, T-501, r. 217, k. 991; P Matusak, Ruch oporu... s. 522

   linia 4

   11 listopada 1943

   OP BCH „Bilofa” z obwodu kozienickiego w 25 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości dokonał manifestacyjnego przejazdu na rowerach przez gminy: Sarnów, Góra Puławska, Oblasy, Grabów i Zwoleń, entuzjastycznie witany przez ludność jako Wojsko Polskie.

    S. Jagiełlo, Kryptonim … , s. 211linia 4

    

   11 listopada 1940

   Żołnierz BCH z obwodu siedleckiego Marian Grzebisz „Wicher” zatknął za wsią Gostchorza flagę narodową, ubezpieczoną granatem, na słupie granicznym dystryktów: lubelskiego i warszawskiego.

    L. Koć, Zarys działalności…, s. 123-124

   linia 4

   11 listopada 1940

   Żołnierze BCH z placówki Hadynów, w obwodzie siedleckim: Edward i Stanisław Łukasiewiczowie, zawiesili flagę narodową ubezpieczoną granatem na szosie Łosice-Mordy w okolicy lasu Majówka. Przy jej zdejmowaniu granat eksplodował raniąc dwóch żandarmów.

    L. Koć, Zarys działalności…, s. 123-124, J. Czuba, Akcje zbrojne BCh…, s. 116.

   linia 4

    

   11 listopada 1940

   Żołnierze BCH z obwodu siedleckiego :Jan Żuk i Stanisław Mamcarz, zatknęli na szosie brzeskiej, 4 km za wsią Krzesk-Królowa Niwa, flagę narodową ubezpieczoną granatem.

    L. Koć, Zarys działalności…, s. 123-124


    

  • Nagłówek

  • 11 listopada 1939

   Grupa młodzieży „siewowej” z Klimontowa sandomierskiego w obwodzie Sandomierz   (późniejszych żołnierzy BCh), pod dowództwem Tadeusza Szeląga, zawiesiła flagę narodową na budynku straży w sąsiedztwie posterunku żandarmerii Niemieckiej w Klimontowie oraz rozkleiła w mieście odezwę antyhitlerowską.

    

   K. Banach , Z dziejów BCh. Wspomnienia, rozważania, materiały, Warszawa 1968, s. 24. (Dalej cyt.: K. Banach Z dziejów BCh…)

   linia 4

    

   8 listopada 1944

   Patrol z OP BCh „Juchas” z obwodu nowosadeckiego zdobył 1 pm, 10 sztuk amunicji oraz 2 bluzy, 2 plecaki, 1 chlebak, 1 ładownicę i 1 płachtę namiotową. 

    

   J. Olsztyński, walka w Beskidzie …, s. 209

   linia 4

    

   5 listopada 1942

   Jedenastoosobowy OS BCh Tadeusza Kurowskiego „Leszczyny” z obwodu Łuków, uzbrojony 1 rkm, 2 pm, 3 pistolety i 5 kb, zniszczył bimbrownie we wsi Leszczanki.

    

   J. Czuba, Akcje zbrojne BCh…, s.70

   linia 4

    

    

   5 listopada 1944

   OS BCh z rejonu wsi: Okulice i Bratuice, obwód bocheński, zaatakował Niemców nadzorujących prace przy budowie okopów. W czasie walki jeden Niemiec został zabity, a pozostali poddali się. Ludność polską pracującą przy okopach uwolniono.

    W. Jekiełek, Kalendarium walk…, s. 206

   linia 4

   5 listopada1940

   Wiciarze z obwodu iłżeckiego: Tadeusz Wojtyniak „Baca” i Stanisław Małczek „Sławek”, dokonali rekwizycji czapek niemieckich ze sklepu w Radomiu.

    W. Gołąbek, Bez rozkazu, s. 45-51


    

  • Nagłówek

  • 29 października 1944

   Patrol z oddziału BCh Mieczysława Młudzika „Szczytniaka” z 2 pp AK, obwód Kielce, w lesie kwilińskim w obwodzie Włoszczowa stoczył walkę z Niemcami. Rozbito samochód niemiecki.

    

   M. Młudzik,Borem lasem, s. 359linia 4

    

   29 października 1944

   Oddział BCh Mieczysława Młudzika „Szczytniaka” z 2 pp AK, obwód kielecki, stoczył kilkugodzinną walkę w Lipnie, obwód Jedrzejów. Ranny został Józef Złoniek „Szarotka” ,a schwytanego „Stacha” powiesili Niemcy.

    

   M. Młudzik,Borem lasem, s. 361 linia 4

    

   22 października 1943

   Siedmiu żołnierzy OS BCh z obwodu Białystok, pod dowództwem komendanta Czesława Znoski „Raneckiego” i Antoniego Wojtacha „Wuja”, uwolnił w Osowcu z transportu kolejowego wywożoną na roboty do Prus Wschodnich grupę młodzieży (ok 80 osób) oraz przewodniczącą LZK woj. białostockiego, Władysławę Chylińską.

     J.     Antoniuk, Akcje…s. 18; Materiały do działalności „Chłostry”, s. 40-42.linia 4

   29 października 1944

   Kilku żołnierzy BCh z oddziału BCh-AK „Mohorta” z obwodu olkuskiego, pod dowództwem Józefa Dolnego „Dajana”, na szosie w rejonie Książa Wielkiego ostrzelało niemiecki patrol motocklowy. Dwóch Niemców zginęło. Zdobyto motocykl, 2 pm , granaty i amunicję.

    

   J.Pieńkowski , Relacja , s. 361

    

    

   22 października 1943

   4 plutony: „ Bruchalskiego” , „Szczerby”, „Żuczka” i „Żmijki” z I Batalionu BCH Stanisława Basaja „Rysia” przyszły z pomocą ludności w Kolonii Górka, mordowanej przez bandę UPA i żandarmerię. Napastnicy zostali wyparci, wycofując schronili się do przygotowanych umocnień Ortschutzu we wsi Mircze. Ponieważ umocnień nie udało się zdobyć, podpalono 200 budynków i oddział wycofał się. Poległo dwudziestu wrogów. Batalion miał czterech rannych. Zdobyto 6 kb

   Z. Ziembikiewicz, W partyzantce s. 104; sprawozdanie z obwodu nr 5 (Hrubieszów) południe, AZHRL, sygn.. IV/16, k 2;


    

  • Nagłówek

  • 22 października 1943

   OS „Lotna” z obwodu sandomierskiego, dowodzony przez Mariana Warycha „Kmicica”, w sile 14 osób, przy współudziale miejscowej placówki BCh rozbroił 12-osobowy posterunek Sonderdienstu w Łoniowie. Klatkę schodową pałacu zdobywała grupa szturmowa pod dowództwem Józefa Smakowskiego „Bojki”. Zdobyto 14 kb, 1 pistolet, 18 granatów, mundury, płaszcze, buty. Partyzanci start nie ponieśli.

    AZHRL, sygn. III/20; J. Gmitruk, Konspiracyjny ruch ludowy na Kielecczyźnie…, s. 249; Relacja M. Wałka w zbiorach P. Matusiakalinia 4

   22 października 1943

   Pod dowództwem komendanta BCh obwodu włoszczowskiego – Bolesława Skury „Kałuży” – odbyła się w rejonie Nagłowic koncentracja oddziałów BCh, w celu odbicia aresztowanego Władysława Białego „Brzozy” z Rokitna, członka trójki wojewódzkiej „Rocha”, którego żandarmi mieli tego dnia przewozić – według otrzymanych informacji – ze Szczekocin do Kielc. W wyznaczonym rejonie stawiły się: oddział partyzancki pod dowództwem Stanisława Jokiela „Janka” oraz grupy BCh z gmin Słupia i Moskorzew. Niestety, Niemcy przewieźli „Brzozę” do Kielc inną drogą i tam prawdopodobnie został on rozstrzelany.

   S. Jagiełło, Kryptonim, …, s. 206

   linia 4

   21-23 października 1944

   Patrol oddziału BCh-AK „Mohort” z obwodu olkuskiego opanował stację kolejki w Sałaboszowie i rozbroił jednego Niemca; 

   J. Pieńkowski, Relacja , s. 15.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Młodzi wolontariusze z zespołu Jestem EKO 109 w akcji...
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109
  • APEL podsumowujący I sem. 2019/2020
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY
  • III Mazowiecki Konkurs Historyczny - KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939 ROKU OCZAMI MŁODZIEŻY