• egzamin kl.8
     • 17.03-19.03 Próbny egzamin klas ósmych

      Organizacja przebiegu próbnego egzaminu klas ósmych (test diagnostyczny CKE w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty)

      W dniach od 17.03 do 19.03.2021 na terenie szkoły odbywać się będą próbne egzaminy klas ósmych

      (17 marca - język polski, 18 marca - matematyka, 19 marca - język obcy nowożytny).

      Egzaminy będą rozpoczynać się o godzinie 9.00.

      Język polski 120 min (dla uczniów z  dostosowaniami czas wydłużony do 180 min), matematyka 100 min (dla uczniów z  dostosowaniami czas wydłużony  do 150 min), język obcy nowożytny 95 min (dla uczniów z  dostosowaniami czas wydłużony do 140 min). Dostosowanie dotyczące zapisywania przez ucznia odpowiedzi do zadań na komputerze będzie uwzględnione - uczniowie posiadający takie dostosowanie ( egzamin z języka polskiego oraz języka angielskiego) będą zapisywać odpowiedzi przy komputerze.

      Obowiązuje strój galowy. Proszę, aby każdy uczeń miał legitymację. Przypominam, iż uczniowie powinni  mieć na próbnym egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy piszący powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – uczniowie wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  Nie można na egzamin wnosić urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać.

       

      W dniach egzaminu uczniowie klas ósmych nie mają innych zajęć dydaktycznych (zajęcia zostaną odwołane).


      Uczniowie mogą przychodzić do szkoły od godz. 8.30. Proszę, aby do godz. 8.55 wszyscy byli obecni.

      8a – wejście przez szatnię,                                                                                                               

      8b – główne wejście,                                                                                                                   

      8c-  wejście od gabinetu pani intendent,

      8d – wejście w module.

      Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego, m.in. założenie maseczki, zachowanie odpowiedniej odległości od siebie. Czekający na wejście do szkoły albo do sali klasowej zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).

      Przy każdym z wejść do szkoły będzie sprawdzana temperatura ciała ucznia. Tylko zdrowy uczeń może przyjść do szkoły i przystąpić do próbnego egzaminu.

      Po skończonym egzaminie próbnym każdy uczeń powinien udać się do domu, niedopuszczalne jest tworzenie się grup zdających przed szkołą.

      Uczeń przy wejściu do szkoły otrzyma informację, w której sali pisze próbny egzamin i pod tę salę przemieszcza się.                                                                                                                                                   

       Próbne egzaminy będą przeprowadzane w salach: M 201, M 202, M 203, 215, 216, 217, 217a, 218, 219,  222, 211, 201, 123.   

                                                                                                                                                         

      Przyniesione rzeczy (kurtki, czapki, szaliki) uczniowie mogą pozostawić i przywiesić w ustawionych przed każdą salą wieszakach, nie obowiązuje zmiana obuwia.

       

      Urszula Plust

      Wicedyrektor Szkoły

       

    • 60 lat minęło - jak jeden dzień...
     • 60 lat minęło - jak jeden dzień...

      21 stycznia 2021 roku  to szczególny  dzień w życiu naszej szkoły. Tego dnia po raz pierwszy mury TYSIĄCLATKI przekroczyli uczniowie - odbyło się wówczas uroczyste otwarcie nowego budynku, zwanego przez ówczesnego kierownika szkoły Leonarda Kałęckiego "Pałacem": 

      Jednym z elementów przygotowań do obchodów jubileuszu są organizowane różnorodne konkursy: plastyczne, literackie, filmowe - dotyczące nie tylko historycznych dziejów szkoły, a nawet wybiegających w przyszłość do roku 2070 !

       

     • Chwile utrwalone w kronice szkolnej...

        Film został nagrany w 2011 (pomysł i realizacja) przez absolwenta naszej szkoły Dominika Gawryszewskiego (2002/2003). Prezentuje pierwszy tom kroniki szkolnej, w której pierwszy wpis pochodzi z roku 1961. Przez wiele lat kronika nie była prowadzona, kolejne zapiski pojawiają się dopiero od roku 1989. Powstała wówczas w samorządzie uczniowskim sekcja kronikarska, której  inicjatorką, a potem opiekunką przez wiele lat była pani Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz z biblioteki szkolnej. Nad tomami od 1-9  pracowała pani Elżbieta Miłkowskiej (Łaszkiewicz), a następne to już  kronikarskie dzieło kolejnej  pani bibliotekarki -  Barbary Michałek ( od 2005 r). 

      W sumie zebrało się już 17 opasłych tomów, które co jakiś czas są udostępniane, a  oglądane przez różne osoby- w tym z zewnątrz, przyprawiają o łezkę w oku.

    • postać ewy wojtyszko
     • "WSPOMNIENIE O SZKOLE" - Ewa Wojtyszko

      Pierwsza relacja  (poza konkursem), którą za zgodą autorki publikujemy - to wspomnienia pani Ewy Wojtyszko -   nauczycielki  Szkoły Powszechnej w Zerzeniu  w latach 1947-1950 - prywatnie żony Wacława Wojtyszki - również nauczyciela naszej szkoły. 

      Wspomnienia te co prawda dotyczą wcześniejszego okresu - czasów szkoły w PRL, ale są niezwykle ciekawe i mogą być źródłem inspiracji.  

      ZAPRASZAMY DO LEKTURY !

      Wspomnienie byłej nauczycielki

             W Zerzniu pracowałam w latach 1947-1950. Nikt z ówczesnego grona pedagogicznego już nie żyje, a być może osoby, które są emocjonalnie związane ze szkołą (sami do niej uczęszczali lub ich rodzice czy krewni) zechcą usłyszeć kilka wspomnień starej nauczycielki.

      Czasy nie były ciekawe. Skończyła się wprawdzie okupacja hitlerowska, ale upadło Powstanie Warszawskie, a nastała tak zwana „władza ludowa” – wiadomo, nie do śmiechu.

      Bieda, głód, więzienia przepełnione. Lekcje odbywały się w baraku odbudowanym własnymi siłami i kosztem obywateli przy pomocy wójta gminy Wawer śp. Stanisława Krupki. To najszlachetniejszy i najmądrzejszy Człowiek, który życiem swoim dowiódł, że można być uczciwym i pożytecznym, współpracując nawet z najgorszą władzą. Mąż mój, Wacław Wojtyszko, wrócił z więzienia 15 IV 1947 r. schorowany i prawie niedołężny po torturach.

      Trochę odpoczął, ale wkrótce zaczął pracować. Zespół nauczycieli był zgrany, dzieci chętne do nauki. Urządzaliśmy apele, przedstawienia, prelekcje dla rodziców. Jeśli potrzebna była duża sala, wyjmowało się ze ściany deski, dzielące ja na co dzień.

            Ważnym elementem nauki było wychowanie patriotyczne. Program przewidywał oczywiście „wychowanie obywatelskie” (może to się inaczej wtedy nazywało). Chodziło o to, aby dzieci poznały wielkość „wielkiego brata”, no i szeroko pojęta organizację państwa – Polski Ludowej. Na ścianach wisiały portrety dostojników państwowych.

          Poszła fama, że będzie wizytacja w szkole. Któregoś dnia wchodzę do II klasy, wskazuje na portret Rokossowskiego i pytam: „dzieci, czy wiecie, kto to?”. Podnosi rączkę chłopiec, któremu nieczęsto się to zdarzało. Uradowana mówię: „Powiedz, Franek”. A on zadowolony z siebie: „O, Rusek”. No i wygrał dom i rodzina, w której się pewnie rozmawiało na te tematy. A pani w szkole? Nieważne.

      Dzieci uwielbiały lekcje z Wacławem, moim mężem. Tak się złożyło, że właśnie zastępował mnie przez kilka lekcji wychowania obywatelskiego w klasie siódmej. Wreszcie po kilku tygodniach idę do mojej klasy i rzucam niefrasobliwe pytanie: „Czego was pan nauczył?”.

      „Proszę pani, pan opowiadał nam o walkach Polaków z Niemcami i o bolszewikach, i o tym, kto siedzi w więzieniu…”

      Trochę się zmartwiłam, bo zbliżała się wizytacja. Ale wybrałam najważniejsze elementy z „ustrojowych mądrości”, dzieci zapisały i w ciągu tygodnia nawet te najmniej zdolne recytowały na pamięć.

      No i przyjechał pan wizytator. Ale wtedy mój mąż już nie żył. Wizytator najpierw zapytał w II klasie: „Jaki mamy ustrój?.  Dzieci odpowiadały: socjalistyczny, komunistyczny, demokratyczny…Pytanie powtórzył w klasie III, V, VII … Otrzymał mniej więcej podobne odpowiedzi. Były złe.

      Na konferencji powizytacyjnej zostałam pouczona, że mamy ustrój „dyktatury proletariatu”. Na a jestem żadną nauczycielką, skoro nie umiem wychowywać dzieci w prawdziwie patriotycznym duchu. To były ostatnie dni roku szkolnego. Po wakacjach nie wróciłam do pracy w szkole. Dopiero po 10 latach podjęłam nauczanie, ale w innej placówce.

           Jeszcze na chwilę wrócę do pracy w Zerzniu. Największym zmartwieniem był brak podręczników i książek do lektury. W małej szafce w „gabinecie” kierownika szkoły (nie mieliśmy nawet pokoju nauczycielskiego) układałam około stu mocno zniszczonych książek.  Na dużej przerwie dzieci przenosiły je do klasy i następowała wymiana. Potem nawiązałam kontakt  z biblioteką publiczną w Wawrze i co dwa tygodnie przyjeżdżał samochód i wymieniał komplet. To były książki nie tylko dla uczniów, ale i dla dorosłych. Raz w tygodniu, wieczorem, przychodzili rodzice, mieli okazję wymienić książkę, czasem wysłuchać referatu na temat wychowania dzieci, dowiedzieć się o postępach własnych pociech albo obejrzeć scenki aktorskie przygotowane z udziałem uczniów.

       

      Ewa Wojtyszko

      Ewa Wojtyszko - podczas uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci jej męża Wacława.

      ______________________

      Warszawa ul. Mazowiecka 1942 / 43 r.

      Ewa Lasocka - Wojtyszko ze swoimi uczennicami .Z prawej strony Jadwiga Byśkiniewicz - Bochenek , po lewej stronie jej siostra Halina później Karwicka.Idą z kwiatami do grobu Nieznanego Żołnierza.Na drugim planie widoczny patrol niemiecki.

      na fotografii Ewa Wojtyszko z synem Macjejem - 1949- ze zbiorów autorki

    •  Wyniki VII Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych.
     •  Wyniki VII Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych.

      Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” – 

                                                                                         Witold Pilecki w rozmowie z dziećmi, 1943 rok

       

            Konkurs organizowany był  przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego i miał  na celu upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych (Żołnierzy Wyklętych), kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej, budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego, pogłębienie wiedzy historycznej, doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963 r. Organizatorzy chcieli też w ten sposób promować młodych twórców i zachęcać ich do doskonalenia umiejętności artystycznych – plastycznych i literackich.

          Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować pracę artystyczną na temat Żołnierzy Niezłomnych. Zależnie od kategorii wiekowej mogła to być praca plastyczna, laurka, plakat, komiks, wiersz, projekt serii znaczków pocztowych lub banknotów albo krótki film. Prace powinny były charakteryzować się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością wykonania. Konkurs objęty był  Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W konkursie uczestniczyły dzieci i młodzież z Polski oraz z wielu polskich szkół dokształcających na całym świecie. 

          Dwie  uczennice  SP 109 im. Batalionów Chłopskich znalazły się wśród osób wyróżnionych.

          Karolina Pawelec uczennica  kl 7d  oraz  Antonina Kosowska kl 5b.

                                                                                  Serdecznie  gratuluję  naszym uczennicom  sukcesu !

                                                                                                      Katarzyna Strzelczyk

     • WEBINARY DLA RODZICÓW

      „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.”

             Zapraszamy Rodziców na pierwszy webinar, podczas którego Pan Paweł Łaszkiewicz psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej omówi zagadnienia dotyczące potrzeb psychicznych, społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży w okresie pandemii. Ekspert odpowie, m. in. na pytania: Jak radzić sobie z przedłużającym się stresem? Jak reagować na symptomy depresji? Jak rozmawiać z dzieckiem o negatywnych konsekwencjach wynikających z pandemii?

      Kuratorium Oświaty w Warszawie

    • serduszka
     • TYDZIEŃ WALENTYNKOWY - akcja Samorządu Uczniowskiego - on-line

       Samorząd Uczniowski zaprasza na "TYDZIEŃ WALENTYNKOWY"! Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do wspólnej aktywności w trakcie najbliższego tygodnia.

      WTOREK (16.02): zmieniamy swoje awatary na Teams np. na obrazek z serduszkiem. Obrazki powinny być związane z Walentynkami.

      ŚRODA (17.02): każdy wysyła losowej osobie w Teams jakieś miłe słowa. Zależy nam, aby nie były to tylko osoby z klasy i osoby Wam dobrze znane.

      CZWARTEK (18.02): uczniowie i nauczyciele podczas lekcji ubierają się na czerwono lub w strój z motywem serca. W miarę możliwości włączamy kamerkę na wszystkich lekcjach online.

      PIĄTEK (19.02): Samorząd Uczniowski ogłosi w Librusie wyniki konkursu na najpiękniejszy wiersz walentynkowy przygotowany w ciągu tego tygodnia przez każdą klasę. Najładniejsze wiersze zostaną również opublikowane na stronie internetowej szkoły wraz z listą laureatów.

      Uwaga! Wszystkie wiersze, wychowawcy klas lub przewodniczący klas, przesyłają do czwartku (18.02) poprzez Teams do przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego - Poli Maciejewskiej.

      opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

      Marta Biedrzycka, Agata Cygan

       

      PONIEDZIAŁEK (15.02): wieczorek walentynkowy - o godzinie 17.30, zorganizowany w ramach wspólnego spotkania na Teams. Na Wieczorek walentynkowy uczniowie przygotują kartki walentynkowe, wiersze lub cytaty, związane ze świętem i włączą się do wspólnej zabawy.

    • Wielkie dzięki !!!
     • Wielkie dzięki !!!

      Wszystkim wolontariuszom naszej szkoły, biorącym udział w tym nietypowym 29. Finale WOŚP, bardzo dziękujemy!!!
      Każda złotówka, którą zebraliście, pomaga nie tylko realizować główny cel finału (pomoc laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy), ale i wspierać Polaków w ich codziennej walce z COVID-19. 
      Zebrana wczoraj kwota to ponad 47.000 zł - jesteście wielcy!!!
       

      Bardzo dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy i życzymy zdrowia!

      Sztab WOŚP przy SP 109

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Nagłówek

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 19911
 • Galeria zdjęć

   brak danych