• ŻYCZENIA
     • ŻYCZENIA

      "Bądź dzieckiem jak najdłużej.

      Jak dziecko baw się, śmiej !

      Kochaj tak jak dziecko !

      Serce dziecka zawsze miej !"

      Drogie Dzieci ! … te małe i duże,

      z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkiego najlepszego, zdrowia, radości i entuzjazmu w poznawaniu świata. Dzisiejsze święto jest bliskie także dorosłym, bo każdy kiedyś był dzieckiem.     

                       Dlatego jako bohaterowie dzisiejszego święta wykorzystajcie je na świetną zabawę. Dzieciństwo niech pozostanie dla Was czasem poznawania zainteresowań, nauki w przyjaznej szkole i wielu ciekawych przygód.

                                 Z okazji DNIA DZIECKA wszystkim, którzy nadal dziećmi są, a także tym którzy ciagle się nimi  czują, wielu powodów do radości, samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji, spełnienia wszystkich marzeń  oraz uśmiechu na co dzień .

      ŻYCZĄ:

      DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 

      oraz PRACOWNICY SZKOŁY

       

       

    • Informacja o wolnych miejscach i postępowanie uzupełniające - dyżury wakacyjne 2022 r.
     • Informacja o wolnych miejscach i postępowanie uzupełniające - dyżury wakacyjne 2022 r.

       Szanowni Państwo,

      w związku z ogłoszeniem (30 maja br. o godz. 13:00) listy przyjętych na dyżury wakacyjne oraz planowanym opublikowaniem wykazu wolnych miejsc dziś 31 maja o godz. 14:00 uprzejmie informuję, że:

      ·        do dziś do godz. 13:00 możliwe będzie, jeśli będą wolne miejsca, wprowadzenie do systemu informacji o przyjęciu dziecka (dotyczy tylko np. dzieci uczęszczających do przedszkola, których rodzice zapomnieli o zapisie na dyżur wakacyjny lub dzieci, którym placówka omyłkowo nie wprowadziła potwierdzenia woli zapisu),

      ·        w dniach 1-6 czerwca kiedy trwać będzie dodatkowe postępowanie uzupełniające funkcjonalność przyjmowania dzieci na dyżury będzie wyłączona. Zapisy uzupełniające nie będą odbywać się za pośrednictwem elektronicznego systemu a bezpośrednio w placówkach.

      ·        informację o przyjęciu dziecka na dyżur będzie można wprowadzić do elektronicznego systemu zapisów, zgodnie z harmonogramem - 9 czerwca br.

      Szczegółowy komunikat dla rodziców dotyczący uzupełniających zapisów na dyżury wakacyjne został opublikowany na stronie Biura Edukacji: Listy przyjętych i zapisy uzupełniające na dyżury wakacyjne - Edukacja (um.warszawa.pl)

       

      Po 9 czerwca informacja o wolnych miejscach na dyżury wakacyjne aktualizować się będzie na bieżąco i jeśli placówka będzie dysponować wolnym miejscem to dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur.

       

       

       

      Pozdrawiam,

      Izabela Siander

      Izabela SianderInspektorURZĄD M.ST. WARSZAWYDzielnica WawerWydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicyul. Żegańska 1, pokój 141, 04-713 Warszawatel. +48224436889faks +48224436889isiander@um.warszawa.plhttps://wawer.um.warszawa.pl/ 

    • PROGRAMY STYPENDIALNE m.st. Warszawy
     • PROGRAMY STYPENDIALNE m.st. Warszawy

      * Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II

      Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO 

      List_Prezydenta_m.st._Warszawy_skan.pdf 

      Stypendia_edukacyjne_2022_pismo_Burmistrzowie.pdf

      Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie,

      uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II.  Miejskie stypendia to comiesięczne, konkretne wsparcie dla uczniów i studentów, z którego warto skorzystać.

      Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy) i szkół ponadpodstawowych oraz studentów do 26. roku życia.

      O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół oraz uczelni, którzy

      – mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,

      – uzyskują dobre wyniki w nauce,

      – miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 2000 zł.

      Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

      Rekrutacja dla uczniów rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 1 sierpnia.

      Rekrutacja dla studentów prowadzona będzie od 1 września do 10 października.

      Warto już teraz sprawdzić warunki naboru, żeby przed końcem roku szkolnego spokojnie zgromadzić potrzebną dokumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium!

      Szczegółowe informacje: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

      Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

      Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl

      _____________________________________________________________________________________

       

      Szanowni Państwo,trwa nabór wniosków w ramach czternastej edycji projektu stypendialnego m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowanego do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy.

      Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), dostęp: stypendia.um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie)Aby wypełnić wniosek w ESdOS, w systemie rejestruje się wnioskodawca.

      Ważne: W związku z wdrożeniem ESdOS preferowaną formą komunikacji z wnioskodawcami/kandydatami/opiekunami prawnymi kandydatów małoletnich jest komunikacja e-mailowa. Prosimy o przedłożenie razem z wnioskiem oświadczeń o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie (formularze w plikach do pobrania oraz na stronie ESdOS). Wskazanie innego sposobu komunikacji nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia wniosku, jednak komunikacja elektroniczna umożliwi niezwłoczne przekazywanie Państwu przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzoną procedurą w sprawie przyznania stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO.

      KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?

      Zgodnie z regulaminem udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO, przyjętym uchwałą nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3753)(otwiera się w nowej karcie), stypendia mogą być przyznane uzdolnionym uczniom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczęszczać do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych lub do dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy bez względu na miejsce zamieszkania - za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych lub w dotychczasowych klasach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

      Zwracamy szczególną uwagę na specyfikę stypendiów, adresowanych również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy SAPERE AUSO mogły wyróżniać także wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne.

      KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić m.in.:

      • dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat;
      • rodzic lub opiekun prawny kandydata;
      • pełnoletni kandydat.

      WYSOKOŚĆ STYPENDIUM:3 800 zł

      JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

      Wnioski można składać od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku, w godz. 8:00-16:00 (liczy się data wpływu).Dwie możliwości złożenia wniosku, do wyboru:

      • w formie papierowej:Podpisaną przez wnioskodawcę wersję papierową (zalecany wydruk wniosku wypełnionego i zarejestrowanego wcześniej w systemie ESdOS, tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku, wraz z załącznikami) można dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawyadres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa- w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO/nr wniosku …”.

      Pamiętaj! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Urzędu.Wnioski niekompletne, niepodpisane, złożone poza terminem nie będą rozpatrywane.Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie.

      ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (formularze również na stronie ESdOS):

      PLIKI DO POBRANIA:

      KONTAKT:

      Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. WarszawyE-mail: stypendia@eduwarszawa.plTelefon: 22/ 44 33 584 lub 22/ 44 33 634W przypadku ewentualnych problemów technicznych z Elektronicznym Systemem do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

      ŻYCZYMY POWODZENIA!

      Wyniki w IV kwartale 2021 r. (przełom października i listopada)

     • ATRAKCJE W CZERWCOWE WEEKENDY w WAWRZE

      Harmonogram 

      04.06   PIKNIK HISTORYCZNY

      12:00 - rozpoczęcie imprezy

      13:00 - lekcja żywej historii

      14:00 - inscenizacja wręczenia konstytucji Księstwa Warszawskiego, gra historyczna, przemarsz wojsk

      15:00 - pokaz i warsztaty salonowych tańców europejskich, pokaz szermierki

      16:00 - pokaz epokowej mody i obyczajów

      16:30 - pokaz artyleryjski

      17:00 - pokaz i warsztaty narodowych tańców polskich

      17:30 - pokaz kaskaderów konnych

      18:15 - inscenizacja bitewna , przedstawiony zostanie epizod wojny Księstwa Warszawskiego i Austrii w 1809 roku

       

      11.06  PIKNIK LOTNICZY

      16:00 -> Rozpoczęcie imprezy

      Przez cały czas trwania imprezy stoisko lotnicze, paralotniarzy, ekspozycja i pokaz Muzeum Sił Powietrznych z Dęblina oraz ekspozycja i pokaz Szkoły Orląt z Dęblina

      17:00 -> Pokaz kostiumowy z postawieniem balonu i opowieścią o początkach lotów balonem

      18:00 -> Loty balonem na uwięzi

      19:00 -> Wspólny start balonów

      20:00 -> Przelot pokazowy wzdłuż koryta Wisły 

      21:00 -> Powrót balonu z lotu oraz "ognista niespodzianka"

      21:30 -> Zakończenie imprezy

    • OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUSEK- edycja wiosenna – wyniki
     • OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUSEK- edycja wiosenna – wyniki

      Olimpiada OLIMPUSEK, to konkurs dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Polega na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego dla poszczególnych klas. Treść sprawdzianu uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Odrębnym sprawdzianem jest test z języka angielskiego.

      Łącznie w edycji wiosennej (j. angielski) wzięło udział 28 naszych uczniów.

      Ogromne brawa dla wszystkich uczniów, którzy wzięli udział.

      Wyniki przedstawiają się następująco:
      J. angielski - kl. 1
      1. Jankowska Zofia – kl. 1d – suma punktów 138 pkt. , miejsce – 37, dyplom uznania 
      2. Baryła Nina – kl. 1a – 135 pkt, 38, dyplom uznania
      3. Kiliszek Agata – kl. 1 b – 130 pkt, 41, dyplom uznania 
      4. Biela Anna – kl. 1a – 127 pkt, 42, dyplom uznania
      5. Tomasiak Pola – kl. 1 b – 124 pkt, 44 – dyplom uznania
      6. Czerska Wiktoria – kl. 1a – 117 pkt, 47 – dyplom uznania
      7. Kiełczewski Szymon – kl. 1 b – 116 pkt, 48 – dyplom uznania
      8. Biela Alicja – kl. 1a – 85 pkt, 63 – dyplom uznania 
      9. Kołodziejczyk Celina – kl. 1c – 69 pkt – 71 – dyplom uznania

      J. angielski - kl. 2    
      1. Jankowska Julia – kl.2c  - suma punktów 201 pkt., miejsce – 4 – dyplom laureata, nagroda książkowa 
      2. Górecka Hanna – kl. 2a – 164 pkt., 23, dyplom uznania
      3. Bojko Franciszek – kl. 2a – 135 pkt., 37, dyplom uznania
      4. Smorągiewicz Barbara – kl. 2b – 132 pkt., 39, dyplom uznania
      5. Jędrzejczyk Jan – kl.2a – 126 pkt, 42, dyplom uznania
      6. Szynkowski Adam – kl. 2b – 118 pkt, 46, dyplom uznania
      7. Kąkol Amelia – kl. 2d – 116 pkt, 47, dyplom uznania
      8. Gronowska Hanna – kl. 2b – 114 pkt, 48, dyplom uznania
      9. Grocholska Hania – kl. 2b – 103pkt., 53, dyplom uznania
      10. Śmigulska Helena – kl.2c  -  90 pkt., 60, dyplom uznania


      J. angielski - kl. 3
      1. Moser Wojciech – kl. 3d – 199 pkt, 6, dyplom laureata
      2. Gajewski Franciszek – kl.3c – 198 pkt, 7, dyplom laureata
      3. Szymańska Nina – kl.3c – 169 pkt, 21, dyplom uznania
      4. Jary Miłosz – kl.3c  - 166 pkt, 23, dyplom uznania
      5. Utrata Tatiana – kl. 3a – 149 pkt, 31, dyplom uznania
      6. Czerwińska Zuzanna – kl. 3a – 131 pkt, 40, dyplom uznania
      7. Łukasz Leszczyński – kl. 3a – 125 pkt, 43, dyplom uznania
      8. Błaszkowska Emilia – kl.3d – 119 pkt. 46, dyplom uznania
      9. Bogdańska Oliwia – kl. 3a – 88 pkt, 62, dyplom uznania

      Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratuluję i zapraszam na kolejne zmagania za rok. 
      Agata Cygan
      Szkolny Koordynator Olimpiady 
       

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

      Drodzy uczniowie klas ósmych!  Egzamin odbędzie się w dniach:

      24.05 - język polski            25.05 - matematyka            26.05 - j.angielski

      Do szkoły przychodzicie do godziny 8.30.

      Na teren szkoły wchodzicie następującymi wejściami: 8a i 8b - główne wejście8c i 8d - wejście od gabinetu pani intendent.

      Przy wejściu będzie sprawdzana lista obecności i podana informacja, w której sali piszecie egzamin.

      Swoje rzeczy możecie zostawić w sali 121.

      Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie:

      1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)

      2.dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

      3. małą butelkę z wodą.

      Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

      Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną, dowód osobisty)

      Do sali, w której odbywa się egzamin, nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!

      Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty (z wszystkich trzech przedmiotów).

       

      JOANNA LEWICKA - WICEDYREKTOR SZKOŁY

    • Gra w zmianę – dyskusyjna gra karciana o organizacjach społecznych
     • Gra w zmianę – dyskusyjna gra karciana o organizacjach społecznych

                     Dnia 23.05 uczennice klasy 8 wzięły udział w zajęciach w ramach programu Pozarządownik Szkolny 4.0. W ramach programu Pozarządownik Szkolny zapoznajemy społeczność szkolną ze światem organizacji społecznych, oddolnego organizowania się w różnych obszarach życia, rozwijania pasji czy zainteresowań.

              Dzięki podnoszeniu wiedzy na temat III sektora wspólnie doprowadzamy do zwiększania postaw obywatelskich wśród młodzieży i jej zaangażowania społecznego.
      Naukę prowadzimy przede wszystkim za pomocą interaktywnych narzędzi, takich jak „Gra w zmianę”, czyli gry karcianej ukazującej różnorodność fundacji i stowarzyszeń i skłaniającej do argumentowania swoich racji na rzecz zmiany społecznej.
      Link do instrukcji gry: https://www.youtube.com/watch?v=15XdnHwn2b8

      Szkolny Koordynator Programu
      Agata Cygan
       

      Program “Pozarządownik szkolny” skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek z warszawskich szkół, którzy chcą przybliżyć swoim uczniom i uczennicom działalność organizacji pozarządowych. W tym roku zapraszamy już do 4. edycji programu, mającym na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych.

      Uczniowie i uczennice: 

      • zdobywają wiedzę o organizacjach społecznych 
      • rozwijają kluczowe kompetencje – komunikacji, argumentacji, pracy w grupie 
      • zyskują świadomość, w jaki sposób sami mogą się zaangażować w działania organizacji

      Nauczyciele i nauczycielki:

      • mają możliwość skorzystania ze wsparcia mentorskiego, które ułatwia bezpieczne, odpowiedzialne, ale też głębsze i bardziej kreatywne zajęcie się tematem organizacji społecznych
      • mogą wziąć udział w webinariach oraz szkoleniach
      • otrzymują materiały merytoryczne (scenariusze lekcji na podstawie wizyt filmowych i inne)

      Nauczyciele ze wsparciem mentora / mentorki będą mogli zrealizować dwie spośród poniższych form aktywności:

      • Lekcję wprowadzającą z informacjami ogólnymi o III sektorze
      • Lekcję z rozgrywką gry karcianej “Gra w zmianę”
      • Lekcję z wykorzystaniem scenariusza stworzonego na podstawie filmowej wizyty studyjnej (do wybory jeden z dwóch filmów z odpowiadającym mu scenariuszem)
      • Warsztat dla młodzieży prowadzony przez organizację społeczną
      • Warsztat dla rodziców prowadzony przez organizację społeczną (z listy dostępnych warsztatów oferowanych przez ngo)

      Koordynatorki programu:

      Ze strony Centrum Edukacji Obywatelskiej- Dominika Strzelecka

      Mail: dominika.strzelecka@ceo.org.pl

      Ze strony Fundacji Pole Dialogu- Agnieszka Pędzich

      Mail: a.pedzich@poledialogu.org.pl

      Projekt realizowany przez:

      Centrum Edukacji Obywatelskiej

      Fundacja Pole Dialogu

      Projekt finansowany jest przez m.st. Warszawa.

    • Wyróżnienia w Kangurze!
     • Wyróżnienia w Kangurze!

      Znane są już wyniki tegorocznego Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2022”. Kangur Matematyczny wywodzi się z Australii, a pytania wybierane są przez reprezentantów 37 krajów świata. Uczestnicy, w zależności od grupy wiekowej, mają do rozwiązania od 21 do 30 zadań w czasie 75 minut.

      W naszej szkole niezmiennie od wielu lat konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością, w tym roku przystąpiło do niego 42 uczniów.

      Miło nam jest poinformować, że wśród wszystkich uczestników z naszej szkoły pięcioro uczniów otrzymało wyróżnienia. Są to:

      Marcin Rejniak z klasy 4d (w kategorii „Maluch”),

      Paweł Okniński z klasy 4c (w kategorii „Maluch”),

      Wojciech Karpiejczyk z klasy 6c (w kategorii „Beniamin”)

      Anna Hoffman z klasy 8a (w kategorii „Kadet”).

      Aleksandra Zborowska z klasy 8a (w kategorii „Kadet”).

      Wyróżnionym serdecznie gratulujemy sukcesu! Brawo!

      Dziękujemy pozostałym uczestnikom i im również gratulujemy odwagi w zmierzeniu się z zadaniami matematycznymi. Zachęcamy do udziału w tej ciekawej zabawie matematycznej w przyszłym roku.

      Nauczyciele matematyki

       

    • Biblioteka szkolna zaprasza uczniów kl. 1-3 do udziału w KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA
     • Biblioteka szkolna zaprasza uczniów kl. 1-3 do udziału w KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA

      Regulamin brombowego konkursu "Mistrz pięknego czytania"  

       I. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie. 

      II. Data i miejsce konkursu : - eliminacje odbędą się w dniach 30-31 maja 2022 r. - finał Konkursu 15 VI 2022 r.  

      III. Cele konkursu: 

      - kształtowanie umiejętności pięknego czytania; -popularyzacja literatury i czytelnictwa;  

      - propagowanie kultury czytelniczej 

      - budzenie zainteresowania wartościową literaturą, 

      - nauka współzawodnictwa,  

      - rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich, 

      - wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 

      - wdrażanie do staranności przekazu językowego; 

       IV. Zasady uczestnictwa  

      Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas 1-3.  

      I  ETAP 

       1. Przeprowadzony zostanie w każdej klasie. Wychowawca oraz bibliotekarz podczas czytania przez dzieci wskazanego fragmentu (w załączniku konkurs_pieknego_czytania_fragment_tekstu.pdf) z książki pt. “Bromba i inni...”   oceniają: płynność, poprawność, wyrazistość, tempo (max. po 3 pkt). Wybierają trzy najlepiej czytające osoby z danej klasy, które reprezentować będą ją w następnym etapie.  

      2. Klasowym Mistrzem Pięknego Czytania zostanie dziecko z największą liczbą punktów.  

      3. W przypadku zdobycia przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka, polegająca na przeczytaniu tekstu, przygotowanego przez organizatora. 

       

      II  ETAP 

      1. Przeprowadzony zostanie na poziomie klas 1, 2, 3.  

      MISTRZ na tym poziomie zostanie wyłoniony przez jury (w składzie wychowawca klasy, bibliotekarz, nauczyciel polonista), które oceniać będzie przygotowanie prezentacji wybranego tekstu - oceniana będzie DYKCJA (0-5 pkt.), INTERPRETACJA (0-5 pkt.), OGÓLNE WRAŻENIE ARYTYSTYCZNE (0-5 pkt.)  

      2. Zadaniem ucznia będzie wybranie dowolnego fragmentu z książki pt. “Bromba i inni...”.  i przygotowanie się do pięknego i głośnego czytania. 

      3. Czas czytania - do 3 minut.  

      4. W przypadku zdobycia przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka, polegająca na przeczytaniu tekstu, przygotowanego przez organizatora. 

      V. Nagrody: komisja konkursowa przyzna tytuły "Mistrza pięknego czytania" w poszczególnych klasach i na poziomie klas. Możliwe jest przyznanie wyróżnień. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 

       VI. Postanowienia końcowe 

       1. Przystępując do konkursu opiekun prawny uczestnika konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. 

       2. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga Organizator. 

       3. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

       

      Na konkurs zaprasza organizator: Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz 

       

      DO POBRANIA regulamin_konkursu.pdf


    • A w maju w naszej bibliotece ... TYDZIEŃ BIBLIOTEK z Brombą!
     • A w maju w naszej bibliotece ... TYDZIEŃ BIBLIOTEK z Brombą!

      A w maju w naszej bibliotece "brombowe" czytanie o stworach z Naszej Okolicy. Fantazjujemy na temat "Zwierzątka Mojej Mamy" -inspiracją książka Macieja Wojtyszko "Bromba i inni". Poznaliśmy już główną bohaterkę BROMBĘ -specjalistkę od mierzenia i ważenia, zgłębialiśmy tajniki muzyki z GLISSANDEM oraz przygody zamieszkującego Czas listonosza PCIUCHA. 

      Niezwykły świat mieszkańców Naszej Okolicy

      Od blisko 60 lat znakomity zbiór opowiadań Macieja Wojtyszki Bromba i inni rozwija wyobraźnię i poczucie humoru młodych czytelników, a także ich umiłowanie abstrakcji i absurdu. „Jak to zmierzyć? Jak zważyć?” – duma Bromba, zajęta mierzeniem i ważeniem wszystkiego. „O jakim czasie mówimy?” – pyta zamieszkujący Czas Pciuch, którego dostrzec można tylko wtedy, gdy się żyje kiedy indziej. „Co to za wszechświat?” – dziwi się Gżdacz, wyglądając z Dziury Kosmicznej. „Och…” – wzdycha nieszczęśliwie zakochany w Malwince Fikander (którego ucho mierzy właśnie Bromba). „Od tak dawna stukamy?” – Psztymucle są wyraźnie zaskoczone. „A my od tylu lat jesteśmy dzielni!” – podkreślają Viceversowie… Fukającym Fumom ze zdziwienia opadają łapki, detektyw Kajetan Chrumps wciąż tropi, Zwierzątko mojej Mamy niestrudzenie wymyśla psikusy, zaś Gluś-Filmowiec kadruje portrety przyjaciół… Zupełnie jak Autor, który o mieszkańcach Naszej Okolicy opowiedział i je narysował, a do tego jeszcze dopisał piosenki.

      Po czym – wraz ze swoimi bohaterami – dzięki głosom wielbicieli Bromby i innych… wkroczył do wydanego w 2003 roku Kanonu Książek dla Dzieci i Młodzieży. I właśnie wtedy Autor dopisał (i dorysował) nową część: po latach także…, dzięki czemu poznaliśmy Filwinkę i Meandra i oczywiście dowiedzieliśmy się, co u kogo nowego, a co „po staremu”…

       

      "Kiedy Brombę uhonorowano tegoroczną Warszawską Nagrodą Literacką (za wierszowany tomik „Bromby i Fikandra wieczór autorski”), Maciejowi Wojtyszce nie pozostało nic innego, tylko zdradzić długo skrywany sekret. – Naprawdę istnieje coś takiego jak Nasza Okolica. To domki leżące między Wałem Miedzeszyńskim i Międzylesiem. Nazywane różnie. Czasem Zerzeń, czasem Borków.

      Nazwa Nasza Okolica pierwszy raz pojawiła się w 1975 roku, w zbiorze opowiadań „Bromba i inni”. Wydawało się wtedy, że to przestrzeń całkowicie fikcyjna. Tymczasem prototypem miejsca jest teren jak najbardziej realny. Stoi tu dom rodzinny Macieja Wojtyszki, który postawiła jeszcze babcia autora. Dom przetrwał okupację. I teraz mieszkają w nim dzieci i wnuki twórcy Glusia, Gżdacza czy Zwierzątka mojej Mamy. – Raj, Arkadia, Nasza Okolica są właśnie tam – zapewnia".

      Nasza_Okolica_jest_calkiem_blisko_____mowia_Bromba_i_pan_Wojtyszko

      _(wersja_do_druku).pdf

       

    • Już jest, szkolny radiowęzeł !
     • Już jest, szkolny radiowęzeł !

      Jak pewnie każdy z naszej społeczności szkolnej zauważył, a na pewno usłyszał od pewnego czasu  działa w naszej szkole radiowęzeł szkolny.

      Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Dyrektor i profesjonalnemu wsparciu Rady Rodziców, udało się zrealizować nasze marzenie.

      Opiekę nad nami sprawują panie: Agata Cygan i Elżbieta Łaszkiewicz oraz panowie: Rafał Goławski i Andrzej Samoraj, a my czyli RADIO-AKTYWNI – uczniowie w składzie: Pola Bańka, Maja Serkowska, Jacek Tajcher, Jan Porębski obsługujemy radiowęzeł na co dzień. 

      Szkolny punkt przekazu informacji dodatkowo będzie służył  rozwijaniu zainteresowań muzycznych i dziennikarskich uczniów, kształtowaniu samodzielności, odpowiedzialności, punktualności oraz pracowitości, a także upowszechnianiu wśród uczniów umiejętności w zakresie obsługi sprzętu radiowego.

       Dziękujemy za wsparcie i pomoc w realizacji naszych marzeń. Obiecujemy, że na tym nie koniec naszych działań.
      Głównym zadaniem radiowęzła jest dostarczanie miłej dla ucha muzyki w czasie przerw międzylekcyjnych, jak również ułatwienie komunikacji – czyli przekazywanie ważnych komunikatów.

      Postaramy się aby z głośników była słyszana zróżnicowana muzyka, która trafi w gusta dzieci i młodzieży, jak i naszego szanownego grona nauczycielskiego.

      Prezentujemy zarówno polskie, jak i zagraniczne przeboje. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje, które możecie składać za pośrednictwem  naszej skrzynki pocztowej radiowezel.sp109@wp.pl .  W zgłoszeniu należy podać swoje dane - imię nazwisko oraz tytuł i wykonawcę proponowanego utworu. Pamiętajcie tylko, że muszą to być utwory stosowne do miejsca jakim jest szkoła. Utwory te będą odtwarzane losowo.

      Radiowęzeł nasz działa we wtorki i czwartki na długich przerwach.

      Serdecznie zapraszamy do współpracy!
      Zespół Szkolnego Radiowęzła  - "RADIO-AKTYWNI"
       

    • Wymiana Kart Ucznia, które tracą ważność 30 września br.
     • Wymiana Kart Ucznia, które tracą ważność 30 września br.

      Wymiana Kart Ucznia dotyczy głównie obecnych klas IV oraz klas V, VI i VII, którym kończy się okres wgranych bezpłatnych uprawnień do przejazdów komunikacją miejską  30 września 2022 roku.

      Jak wyrobić nową Kartę Ucznia? – (można to zrobić na kilka sposobów):

      1. Za pośrednictwem linku elektronicznego dedykowanego Szkole Podstawowej nr109  ZTM WARSZAWA - KARTA UCZNIA – zalecana forma.

       

      Będziecie Państwo potrzebowali: numeru obecnej Karty Ucznia (ważność Karty Ucznia można sprawdzić na stronie wtp.waw.pl wpisując sprawdzkarte.wtp.waw.pl i 11-cyfrowy numer karty) oraz zdjęcie.

      Fotografia powinna być legitymacyjna, wykonana w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle. Upewnij się, czy jest ona w odpowiednim formacie – JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200×259 pikseli, a wielkość pliku nie przekracza 2 MB. Powinna ona być także aktualna i wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

      Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku na adres e-mailowy otrzymacie potwierdzenie jego złożenia, a później informację o rozpatrzeniu.

      - Jeśli dziecko nie ma nadanego numer PESEL (obcokrajowiec), prosimy o wpisanie daty urodzenia.

      Nową Kartę Ucznia odbierzecie Państwo w szkole po otrzymaniu wiadomości z sekretariatu o jej dostarczeniu przez ZTM.

      2. Za pośrednictwem wniosku papierowego złożonego bezpośrednio w szkole

      Będziecie potrzebowali: wypełnionego wniosku i zdjęcia legitymacyjnego Ucznia w formacie 3,5×4,5 cm.

      3. Bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM

      Będziecie potrzebowali: obecnej Karty Ucznia, ważnej legitymacji szkolnej oraz zdjęcia legitymacyjnego Ucznia w formacie 3,5×4,5 cm.

      Wnioski należy składać do 31 maja!

      O Karcie Ucznia:

      Dzięki karcie Uczniowie stołecznych szkół podstawowych oraz warszawiacy uczęszczający do podwarszawskich szkół podstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Karty te obowiązują w 1. i 2. strefie biletowej, można więc z nimi podróżować także autobusami linii strefowych „700” poza granicami Warszawy, linii lokalnych L oraz – w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” – pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze obowiązywania wspólnego biletu. Więcej informacji o Karcie Ucznia w zakładce „Bilety i opłaty”.

      • Do dnia 31.05.2022 r. prosimy o złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia.
      • Do dnia 31.08.2022 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia. 
    • ZABAWA Z KALIGRAFIĄ
     • ZABAWA Z KALIGRAFIĄ

      W szkolnej bibliotece od połowy kwietnia do połowy maja wszystkie dzieci odwiedzające bibliotekę w ramach akcji aktywizacja cztelnictwa miały okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami nowoczesnej kaligrafii. Zajęcia bardzo sę uczniom podobały, więc być może już niedługo rozpocznie się kolejny stopień kaligraficznego wtajemniczenia - gdy zostaną do okolicznych sklepów dostarczone kałamarze z niebieskim atramentem- bowiem pani Bibliotekarka wykupilła wszystkie dostępne. 

      Zanim powstały pióra wieczne, pisano stalówkami osadzonymi w obsadkach, które maczano w kałamarzu wypełnionym atramentem. Nasi dziadkowie uczyli się w ławkach, w których wydrążone były specjalne otwory na kałamarz i zagłębienie na pióro. Obecnie mało kto używa pióra – już dawno wyparły je zwykłe długopisy lub cienkopisy, które są wygodniejsze, bo nie trzeba napełniać ich atramentem. Pióro jednak nadal ma renomę – jeżeli widzimy w telewizji osobistość podpisującą jakiś ważny dokument – zazwyczaj robi to właśnie piórem.

      O zachwycie nad piórem pisał Cyprian Kamil Norwid w wierszu: „Pióro”, które jako narzędzie pracy poety miało służyć przekazywaniu prawdy, zbliżało do Boga, stało się symbolem:

      …O, pióro! …

      Nie bądź papugą uczuć ani marzeń kraską –

      Sokolim prawem wichry pozagarniaj w siebie,

      Nie płowiej skwarem słońca i nie ciemniej słotą;

      Dzikie i samodzielne, sterujące w niebie,

      Do żadnej czapki klamrą nie przykuj się złotą.

      Albowiem masz być piórem nie przesiąkłym wodą

      Przez bezustanne wichrów i nawałnic wpływy,

      Lecz piórem, którym ospę z krwią mieszają młodą

      Albo za wartkie strzałom przytwierdzają grzywy.

    • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

      Od 29 kwietnia w elektronicznym systemie rekrutacji dostępna jest oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 samorządowych szkół ponadpodstawowych. 16 maja 2022 r. rozpocznie się wypełnianie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2022/2023 w elektronicznym systemie rekrutacji.

      Pod adresem warszawa.edu.com.pl - w elektronicznym systemie edukacji, w zakładce „Oferta” można znaleźć szkoły, które borą udział w rekrutacji, liczbę oddziałów i liczbę miejsc zaplanowanych do rekrutacji, typy oddziałów, jakie funkcjonują w warszawskich szkołach, przedmioty punktowane, przedmioty rozszerzone, prowadzone języki obce itp.

      Wybierając daną szkołę można dokładnie zapoznać się z jej ofertą. Podgląd oferty nie wymaga logowania.

      Link do strony dla kandydata:

      https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html

       

    • 13-20 maja 2022 r. - Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa
     • 13-20 maja 2022 r. - Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

      Upowszechnienie przepisów ruchu drogowego wśród dzieci oraz nauka bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania ze sprzętu sportowego to cel Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa. Do 20 maja w całym regionie będą się odbywać pikniki, gry i konkursy dla najmłodszych.

      Konkursy i quizy dotyczące wiedzy o ruchu drogowym, nauka pierwszej pomocy i pokazy sprzętu specjalistycznego to program pikników, które odbędą się w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Starych Zawadach, Jednorożcu, a na koniec - w Warszawie.20 maja 2022 r. –  w Miasteczku Ruchu Drogowego, ul. Trakt Lubelski 89, 04-766 Warszawa, godz. 9.00-13.00.

      "Wszyscy, zwłaszcza rodzice i dziadkowie, znamy ten moment, kiedy dziecka już nie można trzymać bez przerwy za rękę, kiedy bezpieczeństwo zapewnić mu może tylko znajomość zasad właściwego zachowania: na drodze, na kąpielisku" - powiedział w piątek podczas inauguracji Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa wojewoda Konstanty Radziwiłł. Jednocześnie zaprosił do udziału w wydarzeniach klasy szkolne i grupy przedszkolne z całego regionu.

      Mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska podkreśliła, że wiosna to pora roku, która sprzyja wyjazdom, podróżom, wędrówkom i innym aktywnościom w plenerze. Z tym wiąże się wzmożony ruch samochodowy, rowerowy i pieszy.

      "Jesteśmy przekonani, że szeroko pojęte bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, powinno być priorytetem podczas organizowanych przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Naszym celem jest, aby każdy uczeń i wychowanek, nawet najmłodszy przedszkolak wiedział, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach, których może doświadczyć w szkole i w środowisku oraz na drodze" - powiedziała kurator.

      W inauguracji mazowieckiego tygodnia bezpieczeństwa uczestniczył też poseł Paweł Lisicki, jeden z pomysłodawców akcji. Poseł podkreślił, jak ważny jest udział policji, straży pożarnej, WOPR i innych organizacji w takich przedsięwzięciach.

      "Mam nadzieję, że w kolejnych latach ta inicjatywa będzie kontynuowana i z dumą będziemy mogli powiedzieć, że Mazowieckie Tygodnie Bezpieczeństwa istotnie je zwiększyły" - powiedział.

      Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa rozpoczął się konferencją "Zawsze bezpieczni - profilaktyka zagrożeń" w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul.Żegańskiej 1. W jej trakcie wyróżniono szkoły i nauczycieli najbardziej zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

      PIKNIKI BEZPIECZEŃSTWA:

      W ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa, w poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty w Warszawie, na terenie wybranych szkół  z województwa mazowieckiego odbędą się Pikniki, podczas których nie zabraknie różnorodnych atrakcji. Będą m.in. konkursy wiedzy o ruchu drogowym, konkursy jazdy na rowerze zgodnej z przepisami ruchu drogowego, turnieje doskonalenia technik jazdy po torze rowerowym, slalomy na hulajnodze, gry i zabawy na temat bezpieczeństwa, pogadanki tematyczne, pokazy ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokazy sprzętu specjalistycznego. 

      PIKNIKI BEZPIECZEŃSTWA:

      1. 16 maja 2022 r. – Delegatura w Płocku (Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku, ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock, godz. 10.00-13.00); 
      2. 17 maja 2022 r. – Delegatura w Siedlcach (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 8, 08-103 Siedlce, godz. 9.00-13.00); 
      3. 18 maja 2022 r. – Delegatura w Ciechanowie (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie, ul.  Powstańców Wielkopolskich 1, 06-413 Ciechanów, godz. 10.00-13.00); 
      4. 19 maja 2022 r. – Delegatura w Radomiu (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, Stare Zawady 30A, 26-660 Jedlińsk, godz. 10.00-13.00); 
      5. 20 maja 2022 r. – Delegatura w Ostrołęce (Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec, godz. 9.00-13.00); 
      6. 20 maja 2022 r. – Warszawa, Miasteczko Ruchu Drogowego, ul. Trakt Lubelski 89, 04-766 Warszawa, godz. 9.00-13.00).

      Pikniki są organizowane przy aktywnym udziale służb mundurowych: Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komend Miejskich i Powiatowych, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komend Miejskich i Powiatowych, Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Staży Miejskich, a także przy wparciu i udziale Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Służb Medycznych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Oddziału Rejonowego PCK, Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym Zarządu Dzielnicy Wawer i Wawerskiego Centrum Kultury, Moto Klubu Wawer, Starostów goszczących pikniki oraz Dyrektorów i Nauczycieli przedszkoli i szkół.

    • "Wawerski Przewodnik Sportowy "
     • "Wawerski Przewodnik Sportowy "

      Już jest! Kolejny „Przewodnik” dla mieszkańców Wawra i wszystkich warszawiaków, którzy lubią spędzać wolny czas aktywnie i zdrowo. Oddajemy w Państwa ręce „Wawerski Przewodnik Sportowy” - publikację, w której znajdą Państwo wiele informacji o tym, jak aktywnie odpoczywać i dbać o dobrą kondycję na terenie dzielnicy

      . Wawer jest największą i najbardziej zieloną dzielnicą Warszawy. Jej granice opierają się o brzeg rzeki Wisły oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy – tereny o wielkim znaczeniu przyrodniczym, ale też mające ogromny potencjał do wykorzystania przez osoby lubiące  aktywny wypoczynek. Dzięki dogodnej lokalizacji, w Wawrze znajduje się dużo miejsc, które swym urokiem przyciągają mieszkańców  całej Warszawy. Plaża Romantyczna czy leśne ścieżki rowerowe – znane są warszawiakom od dawna. W dzielnicy znajduje się jednak wiele innych atrakcji,  o których nawet jej mieszkańcy często nie wiedzą.

       W „Wawerskim Przewodniku Sportowym” pokazujemy, gdzie można uprawiać różne dyscypliny sportu, trenować profesjonalnie i amatorsko, czy po prostu odpoczywać. Wawerski Przewodnik Sportowy zawiera : -Listę klubów sportowych działających w dzielnicy, - Ofertę wawerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,-Bazę miejsc do rekreacji, - Listę boisk i sal sportowych otwartych dla mieszkańców, - Grupy nieformalne działające na terenie dzielnicy-Porady dotyczące higienicznego trybu życia- Znani sportowcy o Wawrze i inne ciekawostki.

      Miłej lektury. Do zobaczenia na wawerskich szlakach!.

      Katarzyna Osiecka 
      > Inspektor
      > URZĄD M.ST. WARSZAWY
      > Dzielnica Wawer
      > Wydział Rozwoju i Komunikacji
      > ul. Żegańska 1, pokój 255, 04-713 Warszawa
      > tel. +48224436926
      > faks +48224436922
      > kosiecka@um.warszawa.pl
      > https://wawer.um.warszawa.pl/


       Przewodnik sportowy można bezpłatnie otrzymać: •w Urzędzie Dzielnicy •w wawerskich Bibliotekach •w Wawerskim Centrum Kultury i jego filiach •w Ośrodku Sportu i Rekreacji  a także jest dostepny w wersji elektronicznej  https://wawer.um.warszawa.pl/-/wawerski-przewodnik-sportowy  

       

    • 116
     • KAMPANIA "ROWEROWY MAJ"

      4-31 maja 2022 r.

      W Warszawie Rowerowy Maj odbywa się już po raz piąty. Po dwóch latach przerwy powróciła ze zdwojoną energią, zapraszając szkoły i przedszkola do wspólnego udziału w tegorocznej akcji!

      Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca aktywny tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów.           Akcja poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, zachęca do aktywnych sposobów dojazdu do szkół i przedszkoli, uczy dobrych i zdrowych nawyków. Zasady kampanii są bardzo proste: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

    • Wyniki konkursu plastycznego "Konstytucja 3 Maja. Namalowana historia Polski".
     • Wyniki konkursu plastycznego "Konstytucja 3 Maja. Namalowana historia Polski".

             231 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

        W kwietniu Ambasada RP w Brasili oraz Konsulat Generalny RP w Kurytybie zaprosiła  dzieci do udziału w konkursie plastycznym on-line pt. Konstytucja 3 Maja. Namalowana historia Polski.

        Zadanie konkursowe polegało na  wykonaniu pracy na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.

       Nasza uczennica Natalia Duszyńska zajęła w tym konkursie I miejsce. Do organizatorów wpłynęły prace z całego świata. Konkurs miał rangę międzynarodową.

      Serdecznie gratulujemy sukcesu.

                                                          Katarzyna Strzelczyk

      Wyniki konkursu plastycznego "Konstytucja 3 Maja. Namalowana historia Polski"

      Kategoria wiekowa 9-13 lat

      I miejsce:

      Natalia Duszyńska 13 lat 

      II miejsce ex aequo:

      Gabrielly Hermyoni Popoaski Guimarães 10 lat oraz Sophia Xavier da Silva 12 lat

       

      Kategoria wiekowa 4-8 lat

      I miejsce ex aequo:

      Mariah Wrublewski Stadnicki 7 lat oraz Davi Lucas Stancy USS 7 lat

      Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!

      https://www.gov.pl/web/brazylia/wyniki-konkursu-plastycznego-konstytucja-3-maja-namalowana-historia-polski

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 113062
 • Galeria zdjęć

   brak danych