• 60 lat minęło - jak jeden dzień...
     • 60 lat minęło - jak jeden dzień...

      21 stycznia 2021 roku  to szczególny  dzień w życiu naszej szkoły. Tego dnia po raz pierwszy mury TYSIĄCLATKI przekroczyli uczniowie - odbyło się wówczas uroczyste otwarcie nowego budynku, zwanego przez ówczesnego kierownika szkoły Leonarda Kałęckiego "Pałacem": 

      Jednym z elementów przygotowań do obchodów jubileuszu są organizowane różnorodne konkursy: plastyczne, literackie, filmowe - dotyczące nie tylko historycznych dziejów szkoły, a nawet wybiegających w przyszłość do roku 2070 !

       

     • Chwile utrwalone w kronice szkolnej...

        Film został nagrany w 2011 (pomysł i realizacja) przez absolwenta naszej szkoły Dominika Gawryszewskiego (2002/2003). Prezentuje pierwszy tom kroniki szkolnej, w której pierwszy wpis pochodzi z roku 1961. Przez wiele lat kronika nie była prowadzona, kolejne zapiski pojawiają się dopiero od roku 1989. Powstała wówczas w samorządzie uczniowskim sekcja kronikarska, której  inicjatorką, a potem opiekunką przez wiele lat była pani Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz z biblioteki szkolnej. Nad tomami od 1-9  pracowała pani Elżbieta Miłkowskiej (Łaszkiewicz), a następne to już  kronikarskie dzieło kolejnej  pani bibliotekarki -  Barbary Michałek ( od 2005 r). 

      W sumie zebrało się już 17 opasłych tomów, które co jakiś czas są udostępniane, a  oglądane przez różne osoby- w tym z zewnątrz, przyprawiają o łezkę w oku.

    • AKCJA "Tusz do paki"
     • AKCJA "Tusz do paki"

      Miło nam poinformować, że nasza Szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej „Tusz do paki”.

      W naszej placówce zostały umieszczone pojemniki na zużyte tusze do drukarek komputerowych do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców.

      Celem akcji jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych, w zakresie segregacji tuszów do drukarek-tzw. kartridży.  Zbieramy tylko tusze atramentowe, nie zbieramy laserowych tonerów.

      Zachęcamy uczniów do przyniesienia z domu zużytych tuszów z drukarek atramentowych i wrzucenia ich do przygotowanych kartonów. Zebrane w ten sposób odpady przekażemy do recyklingu i zakupimy karmę dla bezdomnych zwierząt. 

      Ucząc się w domu ciągle możemy pomagać zwierzakom. Wystarczy, że pustego tuszu nie wyrzucisz do kosza. Po powrocie do szkoły pamiętaj wrzucić tusz do paki, bo w schronisku ciągle pomocy potrzebują zwierzaki. "

      Jestem EKO SP109 

      ks. Łukasz Sikorski

       

    • Organizacja przebiegu próbnego egzaminu klas ósmych
     • Organizacja przebiegu próbnego egzaminu klas ósmych

      W dniach od 02.02 do 04.02.2021 na terenie szkoły odbywać się będą próbne egzaminy klas ósmych (2 lutego - język polski, 3 lutego - matematyka, 4 lutego - język obcy nowożytny).

      Egzaminy będą rozpoczynać się o godzinie 9.00. Język polski 120 min (dla uczniów z  dostosowaniami czas wydłużony do 180 min), matematyka 100 min (dla uczniów z  dostosowaniami czas wydłużony  do 150 min), język obcy nowożytny 95 min (dla uczniów z  dostosowaniami czas wydłużony do 140 min).

      Obowiązuje strój galowy. Proszę, aby każdy uczeń miał legitymację. Przypominam, iż uczniowie powinni  mieć na próbnym egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie próbnym z matematyki każdy piszący powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – uczniowie wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  Nie można na próbny egzamin ósmoklasisty wnosić urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać.

      W dniach egzaminu uczniowie klas ósmych nie mają innych zajęć dydaktycznych (zajęcia zostaną odwołane).

      Uczniowie mogą przychodzić do szkoły od godz. 8.30. Proszę, aby do godz. 8.55 wszyscy byli obecni.

      8a – wejście przez szatnię,                                                                                                                  

      8b – główne wejście,                                                                                                                   

      8c-  wejście od gabinetu pani intendent,

      8d – wejście w module.

       

      Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego, m.in. założenie maseczki, zachowanie odpowiedniej odległości od siebie. Czekający na wejście do szkoły albo do sali klasowej zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).

      Tylko zdrowy uczeń może przyjść do szkoły i przystąpić do próbnego egzaminu.

      Po skończonym egzaminie próbnym każdy uczeń powinien udać się do domu, niedopuszczalne jest tworzenie się grup zdających przed szkołą.

      Przy każdym z wejść do szkoły będzie sprawdzana temperatura ciała ucznia.

      Uczeń przy wejściu do szkoły otrzyma informację, w której sali pisze próbny egzamin i pod tę salę przemieszcza się.

      Próbne egzaminy będą przeprowadzane w salach: M 201, M 202, M 203, 218, 219, 217a, 222, 123. Przyniesione rzeczy (kurtki, czapki, szaliki) uczniowie mogą pozostawić i przywiesić  w ustawionych przed każdą salą wieszakach, nie obowiązuje zmiana obuwia.

      Urszula Plust
      Wicedyrektor Szkoły
      
    • Podsumowanie projektu terapeutycznego w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych - WIE
     • Podsumowanie projektu terapeutycznego w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych - WIE

      "Słyszę, czuję, tworzę" - program arteterapeutyczny z elementami muzykoterapii i sensoplastyki

      W ramach XV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych SP 109 otrzymała dofinansowanie  na realizację projektu dotyczącego działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

      W ramach projektu został zrealizowany program atreterapeutyczny z elementami muzykoterapii i sensoplastyki "Słyszę, czuję, tworzę", który zakładał osiągnięcie mierzalnych i niemierzalnych efektów poprzez pobudzenie wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku w połączeniu z prostym muzykowaniem.

      Cele główne programu, to:

      • rozładowanie napięć i nagromadzonych negatywnych emocji,
      • rozwój emocjonalny, wspieranie stabilizacji emocjonalnej,
      • rozwój społeczny, integrowanie grupy, kształtowanie umiejętności pracy w parach i w grupie,
      • poznawanie siebie i świata, wychodzenie ze schematów,
      • twórcza ekspresja, poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
      • rozwijanie motoryki dużej i małej, usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
      • umuzykalnianie, doskonalenie umiejętności naśladowania określonych rytmów;

       

       

       

      W ramach projektu został zaplanowany cykl zajęć o charakterze arteterapeutycznym:

      • warsztaty z elementami sensoplastyki - bazujące na  twórczych działaniach z wykorzystaniem metody Integracji sensorycznej, wspierające motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową, mające na celu stworzenie dzieciom takiej przestrzeni i mozliwości, by mogły wspolnie wyrażać siebie w procesie tworzenia dzieł plastycznych;
      • warsztaty z elementami muzykoterapii - opierajace się na prostym muzykowaniu z wykorzystaniem instrumentu Bum bum rurki, rozwijające ekspresję muzyczną, poczucie rytmu, wrażliwość oraz pamięć słuchową, koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi, spostrzegawczość, pobudzające wyobraźnię i kreatywność dzieci;
      • kreatywne warsztaty ze specjalistą - animatorem ceramiki, które niestety nie doszły do skutku w zaplanowanym terminie ze względu na zaistniałą sytuację związaną z Covid19 i zamknięciem placówek szkolnych;

       

      WARSZTATY Z ELEMENTAMI SENSOPLASTYKI:

       

      GALERIA ZDJĘĆ:

       

      Praca grupowa - AKWARIUM - z wykorzystaniem techniki frottage, kredek o różnych kształtach oraz farb strukturalnych, stemplowania słomką, oraz przyklejania trójwymiarowych elementów

       

      Praca grupowa - DOMKI W LESIE - wykorzystanie różnych faktur i grubości materiałów plastycznych, stemplowanie paluszkami z użyciem pasty do zębów

       

      Praca grupowa - GWIADKA Z NIEBA - wykorzystanie gwiazdek w formie zdrapek, dekorowanie za pomocą drewnianych patyczków

       

      Praca grupowa - BAŚNIOWY DOMEK - z wykorzystaniem kartoników - zdrapek dzieci tworzyły kolorowe domki zdrapując farbę drewnianym patyczkiem

       

      Indywidualne zabawy w pudełku sensorycznym - POSZUKIWACZ SKARBÓW - z użyciem elementów metody integracji sensorycznej, dzieci miały okazję za pomocą zmysłu dotyku doświadczac różnorodnych faktur

       

      WARSZTATY Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII BUM BUM RURKI:

      Uczniowie z wielkim zapałem i skupieniem uczestniczyli w warsztatach Bum bum rurki, na których uczyli się grać na tym niecodziennym instrumencie. Bawili się tymi kolorowymi tubami, układali z nich gamę, uderzali nimi o siebie, bądź o dłoń lub dowolny przedmiot, wytwarzając w ten sposób różne dźwięki, naśladując rytmiczne sekwencje, uczyli się grać proste melodie.

      Wspólnie nauczyliśmy się grać gamę C-dur oraz kilka utworów m.in.:

      • "Biedroneczka",
      • "Dwa malutkie misie",
      • "Kosi, kosi łapci",
      • "Pojedziemy na łów",
      • "Pszczółka śpi w ogrodzie",
      • "Siała baba mak",
      • "Tańczymy labada",
      • "Te opolskie dziouchy",
      • "Wlazł kotek na płotek";

       

      GALERIA ZDJĘĆ:

       

      WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNY "PALCEM MALOWANE":

      Dodatkowo, jako zwieńczenie projektu został zorganizowany i przeprowadzony I warszawski konkurs plastyczny "Palcem malowane" dla oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III.

      Konkurs dedykowany był uczniom uczestniczącym w zajęciach specjalistycznych: terapii ręki, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej lub logopedycznej.

      Celem konkursu było:

      • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenie precyzyjnych ruchów palców i nadgarstka poprzez malowanie palcami,
      • kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej,
      • możliwość doświadczenia i utrwalania określonych wrażeń dotykowych,
      • rozładowanie emocji, napięcia poprzez techniki arteterapeutyczne,
      • rozwijanie koncentracji uwagi poprzez skupienie się na zadaniu,
      • nabywanie nowych doświadczeń,
      • prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca terapeuty, rodzica i dziecka.

      Wyłaniając zwycięzców Jury brało pod uwagę:

      • oryginalność, pomysłowość, twórcze podejście do tematu,
      • samodzielność oraz jakość wykonanej pracy.

      Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, wpłynęło wiele pięknych prac spośród których Jury wybrało 18, które zostały nagrodzone w postaci dyplomów oraz nagród rzeczowych. Na stronie szkoły powstała internetowa galeria prac laureatów i osób wyróżnionych w konkursie.

       

      GALERIA ZDJĘĆ:

       

      Nagrodzone prace uczniów klas pierwszych

       

      Nagrodzone prace uczniów klas drugich

       

      Nagrodzone prace uczniów klas trzecich

       

       

      Projekt realizowały:

      logopeda i terapeuta SI - Dagmara Chojnacka

      terapeuta pedagogiczny - Sylwia Łasek-Marmur

    • SZKOLNE MISTRZOSTWA TABLICZKI MNOŻENIA
     • SZKOLNE MISTRZOSTWA TABLICZKI MNOŻENIA

      W dniach 16 - 18.12.2020r. odbyły się Szkolne Mistrzostwa Tabliczki Mnożenia. W rozgrywkach drużynowych oraz indywidualnych rywalizowali uczniowie klas 4-8.  Zadaniem każdego ucznia było     w czasie 3 minut wykonać jak najwięcej przykładów z tabliczki mnożenia.

      WYNIKI KONKURSU INDYWIDUALNEGO:

      KLASY 4 - 6:

      I miejsce -  Małgorzata Chmielewska 6c - 81 pkt.

      II miejsce - Aleksander Szczodrak - 5a -  79 pkt.

      III miejsce - Albert Mechecki  6a oraz Marek Borkowski 6d - po 74 pkt.

      KLASY 7-8:

      I miejsce - Anna Hoffman 7a - 108 punktów

      II miejsce - Ignacy Waszkiewicz 7c oraz Jan Ludzia 8b - po 96 pkt.

      III miejsce - Amelia Kempińska 8a oraz Emilia Krzyżanowska 8d - po 90 pkt.

      WYNIKI KONKURSU DRUŻYNOWEGO:

      Klasy ósme:

      I miejsce -8a - 959 pkt.  II miejsce -8b - 917 pkt.  III miejsce -8d - 854 pkt.  IV miejsce- 8c - 823 pkt.

      Klasy siódme:

      I miejsce -   7c - 935 pkt. II miejsce 7a - 824 pkt. III miejsce - 7b - 778 pkt.  IV miejsce - 7d - 676 pkt. 

      Klasy szóste:

      I miejsce -     6c - 720 pkt. II miejsce -    6d - 631 pkt. III miejsce -   6a - 537 pkt.  IV miejsce -   6b - 417 pkt.

      Klasy piąte:

      I miejsce -   5a - 544 pkt. II miejsce -  5c - 542 pkt. III miejsce - 5b - 401 pkt.

      Klasy czwarte:

      I miejsce -  4b -   367 pkt. II miejsce - 4a -   361 pkt. III miejsce - 4c -  350 pkt. IV miejsce - 4d - 341 pkt.

     • 21-22 STYCZNIA świętują babcie i dziadkowie

      DZIEŃ BABCI, święto obchodzone w Polsce od 1964 roku. Dzień Babci jest świętem, podczas którego wnuki składają życzenia swoim babciom - najlepszy sposób to kartki na Dzień Babci! To taki szczególny dzień w roku, kiedy można wyrazić im wdzięczność za trud i oddanie.

      Jest wiele powodów do podziękowań, począwszy od troski i opieki nad wnukami, przez dobre słowo i miłość do bliskich, wpajanie zasad moralnych, kształtowanie wiary, przekazywanie tradycji rodzinnych, dawanie przykładu obowiązkowości i pracowitości, naukę miłości do Ojczyzny, aż po bardziej przyziemne powody jak obdarowywanie słodyczami i prezentami oraz przygotowywanie ulubionych dań. W Dzień Babci na całym świecie wysyłane są babciom laurki i kartki. Organizowane są występy i akademie w szkołach oraz przedszkolach, na które zapraszane są babcie.

      Dzień Babci w zależności od części świata obchodzony jest w różnych datach: 21 stycznia – Polska, Bułgaria 26 stycznia – Hiszpania 11 lutego – Wielka Brytania Pierwsza niedziela marca – Francja 26 lipca – Brazylia 2 października – Włochy 15 października – nieoficjalne święto w Rosji.

      W niektórych państwach święto babć jest połączone z Dniem Dziadka.

       DZIEŃ DZIADKA to  święto obchodzone w Polsce od lat 80. XX wieku. W Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień Dziadków, który wypada we wrześniu w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy.

      W Japonii nie ma święta Dnia Babci ani Dnia Dziadka, obchodzi się tam Dzień Szacunku dla Wieku. W Japonii starsi ludzie uważani są za bardzo przydatnych i wyjątkowo często dożywają 100 lat.

    • Odbiór nagród zdobytych w I warszawskim konkursie plastycznym "PALCEM MALOWANE"
     • Odbiór nagród zdobytych w I warszawskim konkursie plastycznym "PALCEM MALOWANE"

      Z przyjemnością informujemy, że od poniedziałku 25 stycznia w sekretariacie szkoły laureaci oraz osoby wyróżnione mogą odbierać nagrody i dyplomy zdobyte w I warszawskim konkursie plastycznym „Palcem malowane”.

      Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie, zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

      Poniżej przypominamy listę zwycięzców:

       

      ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

      WYRÓŻNIENIE:

      Jeremi Krajanowski, SP NR172, terapeuta BARBARA ŻBIKOWSKA

       

      KLASY PIERWSZE

      MIEJSCE 1

      Krzysztof Chaja , SP NR 128, terapeuta AGNIESZKA BIAŁKOWSKA

       

      MIEJSCE 2

      Kamil Łapacz , SP NR 128, terapeuta AGNIESZKA BIAŁKOWSKA

      ALICJA MIŚKIEWICZ , SP NR 139, terapeuta EWELINA NIEDZIELSKA

       

      MIEJSCE 3

      Helena Korolczuk, SP NR 139, terapeuta  EWELINA NIEDZIELSKA

      Milena Woźniak , SP NR 143, terapeuta BOŻENA ADAMCZYK

       

      WYRÓŻNIENIE 

      Jan Hałasiewicz, SP NR 139, terapeuta EWELINA NIEDZIELSKA

       

       

      KLASY DRUGIE

      MIEJSCE 1

      Zofia Dopadko , SP NR 150, terapeuta AGNIESZKA TARAPATA

       

      MIEJSCE 2

      Krzysztof Gajewski, SP NR 124, terapeuta BARBARA FRELEK

       

      MIEJSCE 3

      Franciszek Siedlarz , SP NR 124, terapeuta MAŁGORZATA ZAMBRZYCKA CHODNICKA

       

      WYRÓŻNIENIE

      Wojciech  Michalec, SP NR 109, terapeuta DAGMARA CHOJNACKA

      Zofia Hałasiewicz, SP NR 139, terapeuta EWELINA NIEDZIELSKA

      Marcin Skomra, SP NR 109, terapeuta SYLWIA ŁASEK-MARMUR

       

       

      KLASY TRZECIE

      MIEJSCE 1          

      Anna Wyszkowska ,  SP NR 139, terapeuta EWELINA NIEDZIELSKA

       

      MIEJSCE 2

      Aleksander Żółtek ,  SP NR 150, terapeuta AGNIESZKA TARAPATA

       

      MIEJSCE 3

      Karol Byś ,  SP NR 150, terapeuta AGNIESZKA TARAPATA

       

      WYRÓŻNIENIE:

      Daryna Martyniuk, SP NR 109 , terapeuta SYLWIA ŁASEK-MARMUR    

      Urszula Pałczyńska, SP NR 109, terapeuta SYLWIA ŁASEK-MARMUR     

       

      Dziękujemy za udział w konkursie

      Organizatorki: Dagmara Chojnacka i Sylwia Łasek-Marmur

       

    • Odbiór nagród zdobytych w II warszawskim konkursie plastycznym "W WARSZAWSKICH SZKOŁACH LENIWE SĄ TYLKO ÓSEMKI"
     • Odbiór nagród zdobytych w II warszawskim konkursie plastycznym "W WARSZAWSKICH SZKOŁACH LENIWE SĄ TYLKO ÓSEMKI"

      Zapraszamy wszystkich laureatów i osoby wyróżnione po odbiór nagród zdobytych w II warszawskim konkursie plastycznym „W WARSZAWSKICH SZKOŁACH LENIWE SĄ TYLKO ÓSEMKI”.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w przyszłym roku w kolejnej edycji konkursu.

      Nagrody i dyplomy można odbierać od poniedziałku 25 stycznia w sekretariacie szkoły.

       

      Poniżej przypominamy listę zwycięzców:

       

      KLASY PIERWSZE

      MIEJSCE 1

      Jakub Jędrzejewski, SP NR 172, terapeuta BARBARA ŻBIKOWSKA

       

      MIEJSCE 2

      Brayan Kaszyński, SP NR 307, terapeuta KATARZYNA GOLEC

       

      MIEJSCE 3

      Bartosz Skubida, SP NR 307, terapeuta  KATARZYNA GOLEC

       

      WYRÓŻNIENIE 

      Mateusz Krukowski, SP NR 307, terapeuta KATARZYNA GOLEC

       

       

      KLASY DRUGIE

      MIEJSCE 1

      Amelia Stein, SP NR 139, terapeuta EWELINA NIEDZIELSKA

       

      MIEJSCE 2

      Sandra Bazylczuk, SP NR 307, terapeuta KATARZYNA GOLEC

       

      MIEJSCE 3

      Kacper Krawczyk, SP NR 25, terapeuta AGNIESZKA ZABŁOCKA JURKA

       

      WYRÓŻNIENIE 

      Kalina Sobczak, SP NR 139, terapeuta EWELINA NIEDZIELSKA

      Tomasz Szczepaniak, SP NR 222, terapeuta MONIKA ŚCIUBA

      Tomasz Skowyrski, SP NR 172, terapeuta MONIKA SKOŁOŻYŃSKA

      Lew Cichocki, SP NR 222, terapeuta MONIKA ŚCIUBA

       

       

      KLASY TRZECIE

      MIEJSCE 1

      NU YENNHI TON, SP NR 25, terapeuta AGNIESZKA ZABŁOCKA JURKA

      PHAM YEN NHI, SP NR 25, terapeuta AGNIESZKA ZABŁOCKA JURKA

       

      MIEJSCE 2

      Małgorzata Sitkiewicz, SP NR 139, terapeuta EWELINA NIEDZIELSKA

      Emilia Zawistowska, SP NR 25, terapeuta AGNIESZKA ZABŁOCKA JURKA

       

      MIEJSCE 3

      Weronika Lepianka, SP NR 109, terapeuta SYLWIA ŁASEK-MARMUR      

       

      WYRÓŻNIENIE 

      Szymon Gulina, SP NR 172, terapeuta KATARZYNA KORCZYŃSKA

      Anna Wyszkowska, SP NR 139, terapeuta EWELINA NIEDZIELSKA

       

       

      Dziękujemy za udział w konkursie

      Organizatorki: Sylwia-Łasek Marmur i Dagmara Chojnacka

       

       

    • "JESTEM EKO - SP109" zachęca do pomocy w mroźny zimowy czas
     • "JESTEM EKO - SP109" zachęca do pomocy w mroźny zimowy czas

      Dokarmianie ptaków zimą: jak to robić dobrze?

                  Na pewno wielu z Was zastanawia się, czy trzeba dokarmiać ptaki w zimie? W poniższym tekście odpowiemy sobie na to pytanie oraz wiele innych:, kiedy rozpocząć dokarmianie, jak prawidłowo pielęgnować karmnik, czym karmić ptaki, czego unikać.

      Czy dokarmianie ptaków jest potrzebne?

                  Czas zima to trudny czas dla ptaków. Wiele raz trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg. Poszukiwania pożywienia na mrozie pochłaniają cenną energię. W świecie pokrytym śniegiem często możemy spotkać wróble, mazurki, sikory, dzięcioły, kawki, gawrony, kosy oraz wiele innych gatunków ptaków, także w okolicach nasz szkoły.. Wielu ptakom nie uda się przetrwać ciężkich zimowych warunków – niskiej temperatury i opadów, bez naszej pomocy. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy można je dokarmiać.

                  Ptaki często przylatują w pobliże naszych domów, ogrodów gdyż wiedzą doskonale, że mogą spodziewać się "darmowych smakołyków". Ptaki bardzo szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu im pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne.

       

      Karmnik – ptasia stołówka

                  Warto umieścić karmnik dla ptaków w przy domowym ogródku. Karmnik powinien zabezpieczać pokarm przed rozwianiem, zasypaniem i zamoczeniem - musi mieć daszek chroniący pokarm przed deszczem i śniegiem oraz osłonę przed wiatrem. Jednocześnie powinien zapewniać ptakom bezpieczeństwo.

      Pamiętajcie, że karmnik może przyciągać drapieżniki (np. koty), dlatego umieśćmy go tak, aby utrudnić dostanie się im do niego. Powinien być zamocowany solidnie, aby nie spadł, gdy przyjdzie silny wiatr.

      Czym warto karmić ptaki?

                  Zapamiętaj, że do karmienia ptaków używamy tylko naturalnych produktów – nieprzetworzonych przez człowieka! Mogą to być kasze, zboża, płatki owsiane, ziarna słonecznika, dyni, orzechy, suszone owoce oraz gotowe mieszanki nasion dla dzikich ptaków. Dla wielu gatunków ptaków przysmakiem jest tłuszcz zwierzęcy (słonina lub łój), a także zalane roztopionym tłuszczem nasiona i orzechy - tzw. zimowe kule.

      Czym nie można karmić ptaków?

                  Nasi mali przyjaciel są często dokarmiani w sposób przypadkowy i nieprzemyślany, a niewłaściwy rodzaj pokarmu powoduje więcej szkód niż pożytku. Głodne ptaki zjedzą wszystko, ale efekty mogą być tragiczne.

                  Ptaków nie wolno karmić produktami, które zawierają sól – tj. orzeszkami solonymi, soloną słoniną, słonym pieczywem. Bardzo niebezpieczny jest pokarm zepsuty np.: spleśniałe pieczywo. Nie wolno dawać ptakom nieugotowanego pęczaku oraz innych pęczniejących w przewodzie pokarmowym ziaren!

       

      Pochwal się jak Ty pomagasz ptakom przetrwać zimę !

      Napisz do NAS ! Prześlij fotografię! 

       Ks. Łukasz Sikorski

      opiekun szkolnego zespołu 

       Jestem EKO - SP109 | Facebook

       

  • RODO

  • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   • Logowanie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
    • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
    • 22 277 11 23
    • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 113111
  • Galeria zdjęć

    brak danych