• AKCJA #SZKOŁAPAMIĘTA 2020

      „Szkoła pamięta” – idea akcji

      Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

      Nasza szkoła bierze udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła pamięta”. Podobnie jak w ubiegłym roku zachęcamy uczniów i nauczycieli do upamiętnienia ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Chcemy także zwrócić większą uwagę na historię małych ojczyzn oraz pamięć o lokalnych bohaterach.

      Tegoroczna edycja akcji, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, skoncentrowana będzie przede wszystkim na działaniach wirtualnych i multimedialnych.  Finał akcji odbędzie się w piątek, 30 października. 

      W ramach akcji ZAPRASZAMY na naszą szkolną stronę https://www.sp109.waw.pl/a/zerzenska-nekropolia

      BARDZO PROSIMY O UZUPEŁNIANIE INFORMACJI TAMŻE ZAWARTYCH  LUB O ZGŁOSZENIE NOWYCH    na adres biblioteka.sp109.waw@gmail.com    

       

    • Projekt "Podążając za bohaterem, odkrywamy siebie."
     • Projekt "Podążając za bohaterem, odkrywamy siebie."

      ,,Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.

      Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić.

      Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.

      Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić.

      Nie można zdezerterować."-

      JAN PAWEŁ II 

      "Fundacja na rzecz Wielkich Historii w ramach projektu "Podążając za bohaterem, odkrywamy siebie." przeprowadziła  w naszej szkole 109 im. Batalionów Chłopskich warsztaty o życiu i działalności Jana Pawła II w ramach lekcji historii dla klas IV.

        Podczas zajęć uczniowie mieli za zadanie zidentyfikować w oparciu o wybrane przez siebie artefakty oraz przedmioty symboliczne najważniejsze wydarzenia z biografii papieża,  ich znaczenie oraz sens. To ćwiczenie stało się pretekstem do rozmowy z uczniami o roli autorytetu, funkcji dialogu, umiejętności przebaczenia i bycia ikoną popkultury."

         Spotkanie z edukatorem Fundacji na rzecz Wielkich Historii pozostawi w naszej pamięci  niezapomnianą lekcję o Wielkim Polaku Papieżu Janie Pawle II.

                                                                Dziękujemy ! - uczniowie klas czwartych 

      Katarzyna Strzelczyk

     • Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020

      "Doradzamy – zawodowo, wybieramy – odlotowo”, to hasło OTK 2020.

      Coroczne i tegoroczne działania mają na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy    i kariery.  

      W tym roku 19–25 października 2020 r. Ogólnopolski Tydzień Kariery odbędzie się pod hasłem „DoradzaMy – zawodowo, wybieraMy – odlotowo”

      Organizatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery.

      Inicjatywa jest skierowana zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

      Doradca zawodowy - Monika Zimny

    • II warszawski konkurs plastyczny - "W warszawskich szkołach leniwe są tylko ósemki" dla uczniów klas I-III
     • II warszawski konkurs plastyczny - "W warszawskich szkołach leniwe są tylko ósemki" dla uczniów klas I-III

       

      Zapraszamy do udziału w drugiej edycji warszawskiego konkursu plastycznego "W warszawskich szkołach leniwe są tylko ósemki".

       

      Konkurs dedykowany jest uczniom dyslektycznym, którzy uczestniczą w:

      • terapii pedagogicznej,
      • terapii integracji sensorycznej,
      • terapii logopedycznej.

       

      PLIK DO POBRANIA:

      regulamin i karta uczestnika

      II_WARSZAWSKI_KONKURS_PLASTYCZNY.odt

       

      Organizator

      Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich,

      ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa tel. /22/ 277 11 23, sp109@edu.um.warszawa.pl

      Osoby odpowiedzialne za konkurs: Sylwia Łasek – Marmur, Dagmara Chojnacka

       

      Cele konkursu

      • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowej, orientacji przestrzennej,

      • kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej,

      • czerpanie radości przy tworzeniu prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych

      • motywowanie dzieci do ćwiczeń terapeutycznych,

      • umożliwienie dzieciom z dysleksją w przełamaniu niechęci w pracy nad swoimi trudnościami

      • prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca terapeuty pedagogicznego, rodzica i dziecka

       

       

      REGULAMIN KONKURSU

       

      1. Prace konkursowe należy składać w terminie od 12.10.2020 r. do 13.11.2020 r. sekretariatu szkoły lub wysłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem konkurs W WARSZAWSKICH SZKOŁACH LENIWE SĄ TYLKO ÓSEMKI (decyduje data stempla pocztowego).

       

      2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 30 listopada 2020 na stronie internetowej szkoły http://www.sp109.waw.pl/

       

      3. Konkurs adresowany jest do dzieci dyslektycznych w następujących kategoriach wiekowych:

      I kategoria – uczniowie klas I

      II kategoria - uczniowie klas II

      III kategoria – uczniowie klas III

       

      4. W ramach Konkursu na adres Organizatora, należy przynieść lub nadesłać pracę plastyczną w formacie A4,

       

      5. Pracę należy wykonać:

      • technika dowolna.

      • leniwa ósemka ma być punktem wyjścia danej pracy, dlatego ma być widoczna na kartce.

      6. Praca plastyczna ma być przesłana w dużej kopercie (praca nie może być uszkodzona, pognieciona). Praca plastyczna na odwrocie musi być podpisana oraz mieć dołączoną czytelną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i numer szkoły.

       

      7. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.

       

      8. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury powołane przez organizatora. Oceniając pracę Jury będzie brało pod uwagę:

      • spełnienie podanych kryteriów

      • samodzielność wykonanej pracy

      • jakość wykonania pracy

      • oryginalność, pomysłowość, twórcze podejście do tematu

      9. Zorganizowana zostanie wystawa prac dzieci, którą będzie można zobaczyć na wystawie w SP 109, jak również na stronie szkoły między 30.11.2020 r. a 11.12.2020 r. oraz na stronie szkoły wraz z wynikami konkursu.

       

      10. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej, przewidujemy również wyróżnienia

       

      11. Nagrody dla laureatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od 30.11.2020 do 23.12.2020r.

       

      12. W razie przejścia wszystkich szkół na system zdalny, prace konkursowe wraz z metryczką będzie można przesłać na maila sp109@edu.um.warszawa.pl w formie zdjęcia.

       

      13. Komisja nie zwraca prac konkursowych, przechodzą na własność organizatora.

       

       

       

      Osoby odpowiedzialne za konkurs:

      Sylwia Łasek-Marmur

      Dagmara Chojnacka

    • I warszawski konkurs plastyczny - "Palcem malowane" dla oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III
     • I warszawski konkurs plastyczny - "Palcem malowane" dla oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III

       

      Serdecznie zapraszamy do udziału w I warszawskim konkursie plastycznym "Palcem malowane" dla oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III.

       

      Konkurs dedykowany jest uczniom, którzy uczestniczą w zajęciach:

      • terapia ręki,

      • integracja sensoryczna,

      • terapia pedagogiczna,

      • terapia logopedyczna.

       

      PLIK DO POBRANIA:

      regulamin i karta uczestnika

      I_WARSZAWSKI_KONKURS_Palcem_malowane.odt

       

       

      Organizator

      Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich,

      ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa tel. /22/ 277 11 23, sp109@edu.um.warszawa.pl

      Osoby odpowiedzialne za konkurs: Sylwia Łasek – Marmur, Dagmara Chojnacka

       

      Cele konkursu

      • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzyjnych ruchów palców i nadgarstka przez malowanie palcami.

      • kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej,

      • możliwość doświadczenia i utrwalenia określonych wrażeń dotykowych

      • umożliwienie dzieciom rozładowywanie napięcia,

      • rozwijanie koncentracji uwagi, po przez skupienie się na zadaniu,

      • nabywanie nowych doświadczeń,

      • prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca terapeuty, rodzica i dziecka

       

       

       

      REGULAMIN KONKURSU

       

      1. Prace konkursowe należy składać w terminie od 12.10.2020 r. do 13.11.2020 r. do sekretariatu szkoły lub wysłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem konkurs PALCEM MALOWANE (decyduje data stempla pocztowego).

       

      2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 30 listopada 2020 r. na stronie internetowej szkoły http://www.sp109.waw.pl/

       

      3. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

      I kategoria – uczniowie zerówek

      II kategoria – uczniowie klas I

      III kategoria - uczniowie klas II

      IV kategoria – uczniowie klas III

       

      4. W ramach Konkursu na adres Organizatora, należy przynieść lub nadesłać pracę plastyczną w formacie A4,

       

      5. Pracę należy wykonać:

      • tematyka dowolna

      • technika wykonania - farby

      • sposób wykonania - stemplowanie lub/i malowania paluszkami.

      6. Praca plastyczna należy przesłać w dużej kopercie (praca nie może być uszkodzona, pognieciona). Praca plastyczna na odwrocie musi być podpisana oraz mieć dołączoną czytelną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i numer szkoły, imię i nazwisko terapeuty, który prowadzi zajęcia z dzieckiem. Metryczka ma być wypełniona komputerowo.

       

      7. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.

       

      8. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury powołane przez organizatora. Oceniając pracę Jury będzie brało pod uwagę:

      • spełnienie podanych kryteriów,

      • samodzielność wykonanej pracy,

      • jakość wykonania pracy,

      • oryginalność, pomysłowość, twórcze podejście do tematu

      9. Zorganizowana zostanie wystawa prac dzieci, którą będzie można zobaczyć w SP 109 między 30.11.2020 r. a 11.12.2020 r. oraz na stronie szkoły wraz z wynikami konkursu.

       

      10. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej, przewidujemy również wyróżnienia.

       

      11. Nagrody będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od 30.11.2020 r. do 23.12.2020 r.

       

      12. W razie przejścia wszystkich szkół na system zdalny, prace konkursowe wraz z metryczką będzie można przesłać na maila sp109@edu.um.warszawa.pl w formie zdjęcia.

       

      13. Komisja nie zwraca prac konkursowych, przechodzą na własność organizatora.

       

       

       

       

      Osoby odpowiedzialne za konkurs:

      Sylwia Łasek-Marmur

      Dagmara Chojnacka

    • 14 X - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
     • 14 X - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

      Życzę także marzeń, które dają się urzeczywistnić, entuzjazmu z przekazywania wiedzy i radości z sukcesów wychowanków.

      Hanna Ratańska-Szot

      DYREKTOR SZKOŁY 

      Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela[1]. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej[2].

      Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

      Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego[a][3]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela[4] obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (…)

      Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze[6]. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

      Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.:

      W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. Dzień ten, podobnie jak w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzeniami.

      Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher’s Day) pod patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października. Dzień ten proklamowany został w 1994 r. na pamiątkę podpisania w 1966 r. „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania[9].

      W Polsce od 1997 roku 5 października również jest obchodzony Światowy Dzień Nauczyciela przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego.

      5 października Dzień Nauczyciela obchodzony jest w takich państwach: Rosja, Litwa

       

      żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej

       

    • „Pasowanie na Świetliczaka” październik 2020
     • „Pasowanie na Świetliczaka” październik 2020

        Pasowanie na Świetliczaka to przyjęcie uczniów klas I – III do zespołu świetlicowego.

      W tym roku niestety musieliśmy się ograniczyć się do „pasowania na odległość” z zachowaniem reżimu sanitarnego.

      Nasi uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie teatralne „Klimek i księżniczka Rosa” w wykonaniu aktorów teatru Katarynka.

      To wspaniała bajka o dwójce przyjaciół – księżniczce Rosie i Klimku, którzy zmierzyli się w beztroskim świecie z przebiegłym i podstępnym czarodziejem Zoltanem. Dzieci poznały kolory podczas magicznego malowania obrazu. Spotkali, na pozór bezradną staruszkę, która okazała się bardzo przebojową i wrażliwą osobą. Kobieta pomogła w ocaleniu krainy przed utratą kolorów oraz uczyła dzieci kultury osobistej. Przedstawienie było połączeniem pięknej oprawy muzycznej, tańca, śpiewu, wzruszających sytuacji, ale przede wszystkim wciągającej fabuły z morałem.

      Uczniowie należący do naszej społeczności świetlicowej w sali od swoich nauczycieli - wychowawców świetlicy szkolnej otrzymali kolorowanki i piękne medale na pamiątkę tego spotkania.

                                                Dziękuję nauczycielom klas I – wychowawcom świetlicy szkolnej: Pani Aleksandrze, Pani Monice i pani Halinie za przygotowanie i sprawne koordynowanie uroczystością.

       

      Kierownik świetlicy – Monika Zimny

    • Konkurs historyczny- "ARMIA KRAJOWA -BOHATEROWIE"
     • Konkurs historyczny- "ARMIA KRAJOWA -BOHATEROWIE"

         Miło mi poinformować, że chętni uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu historycznego- ARMIA KRAJOWA - BOHATEROWIE”, nad którym patronat honorowy objęła Burmistrz Dzielnicy Ochota-p. Katarzyna Łęgiewicz, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, a  patronem konkursu było Narodowe Archiwum Cyfrowe.

      Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności Armii Krajowej, a w szczególności kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

             Do konkursu  zgłoszonych zostało 120 prac: 30 w kategorii album i 90 prac  w kategorii portret. Wkład pracy uczniów SP 109  został dostrzeżony przez komisję konkursową.

      Uczennica Karolina Pawelec- klasa 6e- otrzymała wyróżnienie/kategoria/ Portret Bohatera.

      Uczennica Katarzyna Wolkenstein- klasa  6e- otrzymała wyróżnienie/kategoria album.

      Serdecznie gratuluję sukcesu.

      Katarzyna Strzelczyk

    • 10 X - DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
     • 10 X - DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

      Realizujemy "Program Wspierania Zdrowia Psychicznego" wraz ze wszystkimi wawerskimi szkołami.

       Dzień Zdrowia Psychicznego w tym roku przypada 10 października. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto w 1992 roku , aby zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia:

      • dbania o zdrowie psychiczne,
      • przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne,
      • potrzebę zmian w regulacjach prawnych,
      • potrzebę zmian w opiece medycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom,
      • promocję zdrowia psychicznego.

      Coroczne obchody święta odbywają się pod danym hasłem - w 2013 roku „Zdrowie psychiczne i seniorzy”, w 2014 - “Zycie ze schizofrenią”, a w 2015 “ Godność w zdrowiu psychicznym”.

      Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest:

      RUCH NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO: INWESTUJEMY 

      Zdrowie psychiczne

       "Pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka" 

      Tak zdrowie psychiczne definiuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Warto zwrócić uwagę, ze zdrowie psychiczne nie jest jednoznaczne z brakiem choroby psychicznej. W życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty kiedy jest “ciężko na duchu”. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorszy samopoczucie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na m.in takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Są to nieuniknione stany, jednakże dobrze jest nie lekceważyć ich, gdyż utrzymujące się dłużej tego typu objawy mogą prowadzić do rozwinięcia się chorób psychicznych.

       

      Jak zadbać o swoją kondycję psychiczną?

       Osoby pozytywniej nastawione do świata są bardziej szczęśliwe.

       Nie jest to żadnym odkryciem, że czym więcej pozytywów dostrzega się w życiu, tym wydaje się ono lepsze. Jest to niezwykle ważne dla zachowania równowagi psychicznej i emocjonalnej. Zatem nawet jeśli masz beznadziejny dzień, wszystko się sypie, to spróbuj w tej sytuacji znaleźć choć jeden pozytywny aspekt.

       

      "Śmiech to zdrowie"

       Czy odwzajemniasz uśmiech innych osób, starasz się być miły dla innych, nawet nieznajomych? Czy idąc do domu masz czas aby zatrzymać się, powiedzieć “Dzień dobry!” sąsiadce i uśmiechnąć się, czy też pędzisz do domu ze wzrokiem wbitym w ziemię, nie zwracając na nic? Udowodniono naukowo, że śmiech wpływa pozytywnie na człowieka, między innymi przyspiesza proces zdrowienia, relaksuje. Na tym założeniu bazuje śmiechoterapia. Zatem UŚMIECHNIJ SIĘ. Spraw, aby osoby w twoim otoczeniu miały wiele powodów do radości, nie zawsze “bierz życie na serio” i czasem pośmiej się z siebie samego.

       

      Jedz zdrowo i ruszaj się

       Odpowiednia dieta i codzienna porcja ruchu mają ogromny wpływ na samopoczucie. Jeśli pracujesz w trybie stacjonarnym, dużo czasu spędzasz siedząc czy to w aucie, pracy, szkole, na uczelni, w domu, to ważne jest aby zachować równowagę, poprzez ruch. Wyjdź na spacer, zacznij biegać albo jeździć na rowerze. Nadmiar węglowodanów w diecie może powodować senność i problemy z koncentracją, pamiętaj o zrównoważonej diecie.

       

      Korzystaj ze światła słonecznego

       Na ile to jest tylko możliwe postaraj się aby do twojego mieszkania czy miejsca pracy wpadało jak najwięcej promieni słonecznych. Na uczelni czy w szkole staraj się zajmować miejsce przy oknie. Przebywaj na słońcu jak najwięcej.

       

      Dbaj o przyjaźń i znajomości

       Kontakt z drugim człowiekiem nieraz ma uzdrawiającą moc. O ile lżej jest gdy ma się komu “wygadać”. Jak radośnie jest spędzić całe popołudnie w gronie najbliższych znajomych. Pamiętaj, że o relacje trzeba dbać, jeśli oczekujesz zainteresowania ze strony bliskich Twoimi sprawami, to przede wszystkim interesuj się tym co u nich się dzieje. Sam inicjuj spotkania, wyjścia. Chcesz z kimś porozmawiać? Zadzwoń, nie pisz sms czy wiadomości na portalu społecznościowym. Staraj się pamiętać o urodzinach i ważnych datach dla Twoich przyjaciół.

       

      Warszawa 5.10.2020

      DZIAŁANIA W RAMACH OBCHODÓW DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

      W DNIACH 05.10.-10.10.2020

      SP 109 w Warszawie

       

       

      Motto:

      „Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł”

       

      Leonardo da Vinci

      Cel:

      Zwiększenie świadomości dzieci, rodziców, nauczycieli na temat zagrożeń współczesno świata mających destrukcyjny wpływ na kondycję zdrowia psychicznego

      Promocja zdrowego trybu życia (sposobów na relaks, odpoczynek i poprawę nastoju) mających znaczenie dla zdrowia psychicznego człowieka

       

      Działania:

      • Zrealizowanie przez wychowawców podczas godzin wychowawczych prelekcji  poświęconych problemowi zdrowia psychicznego (do wykorzystania scenariusze lekcji: strona internetowa Instytutu Edukacji Pozytywnej),
      • Akcja „Aktywne czytanie” -  w klasach I-III i w oddziałach przedszkolnych wychowawcy klas czytają dzieciom bajki terapeutyczne; przykładowe bajki https://www.dbc.wroc.pl/Content/3913/szuflada_z_bajkami.pdf,
      • Przesłanie przez psychologa szkolnego e-maila (skierowanego do nauczycieli i rodziców) o treści edukacyjnej nawiązującej do problematyki „zdrowia psychicznego” itp.,
      • Przygotowanie plakatów przez uczniów klas I-VIII i dzieci z oddziałów przedszkolnych – techniką collage promujących tematykę zdrowia psychicznego: termin wykonania plakatu do 09 października 2020r. Plakaty mogą być wykonywane na różnych lekcjach zarówno pod kierunkiem wychowawcy klasy, jak i innego nauczyciela, materiały do wykonania we własnym zakresie, plakaty eksponujemy tylko i wyłącznie na drzwiach klasowych, zabrania się wieszania plakatów na ścianach w budynku szkoły,
      • Plakaty zostaną  zawieszone na drzwiach poszczególnych sal lekcyjnych i powstanie „Galeria prac klasowych”,
      • Filmy nt zdrowia psychicznego (źródło: zasoby internetowe),
      • Aktywne przerwy na świeżym powietrzu.

       

      Dyrektor szkoły:

      Hanna Ratańska  - Szot

      Pedagog szkolny:

      Joanna Stepaniuk

      GALERIA PLAKATÓW

    • 80. rocznica powołania Batalionów Chłopskich
     • 80. rocznica powołania Batalionów Chłopskich

      W dniach 7 – 8 października w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę powołania Batalionów Chłopskich. Organizatorami wydarzenia był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

      W uroczystości uczestniczyła delegacja uczniów z kl. 8  pod opieką pani Hanny Ratańskiej-Szot oraz pani Moniki Zimny.

      Okrągła rocznica stała się okazją do oddania hołdu i uczczenia pamięci żołnierzy z ruchu ludowego, który w czasie drugiej wojny światowej był jednym z filarów Polskiego Państwa Podziemnego. Formacja była drugą, po Armii Krajowej siłą militarną w okupowanej Polsce – liczyła ok. 170 tys. członków, wyłącznie z terenów wiejskich.

      Główne obchody odbyły się w czwartek, 8 października, na warszawskim Czerniakowie przed pomnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet.

      W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele polskich władz i instytucji państwowych, w tym Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk i Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma, żołnierze Wojska Polskiego, członkowie rodzin żołnierzy Batalionów Chłopskich, a także kombatanci i mieszkańcy Warszawy.

      Podczas uroczystości głos zabrali: Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich płk Zbigniew Zaborowski. List od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek odczytała Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

      Szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk podczas uroczystości przypomniał wielkie zasługi Batalionów Chłopskich:

       To druga, po Armii Krajowej, największa siła zbrojna broniąca w czasie okupacji niemieckiej, ale także sowieckiej, polskich obywateli przed losem jaki najeźdźcy chcieli im zgotować. Po raz kolejny w historii polski włościanin okazał ogromne przywiązanie do świętego hasła wypisanego na sztandarach Insurekcji Kościuszkowskiej: Żywią i Bronią. Żywią w czasie pokoju, a bronią w czasie wojennym – powiedział Jan Józef Kasprzyk.

      Natomiast Marszałek Sejmu w liście skierowanym do uczestników uroczystości podkreśliła wagę polskiej wsi w pielęgnowaniu postaw patriotycznych:

       Szczególna postawa mieszkańców polskiej wsi często w historii broniła Polaków przed wykorzenieniem, oderwaniem od ojczystych tradycji. Wierność wartościom niejednokrotnie wymagała walki lub zorganizowanego oporu. Rolnicy wielokrotnie z odwagą i determinacją stawali do boju o wolność, nieustępliwie trwając przy wierze ojców, przy narodowej tożsamości – zaznaczyła Elżbieta Witek.

      Obchody zakończył Apel Pamięci oraz ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów.

       

      Dzień wcześniej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożyli kwiaty przed pomnikiem „Ku chwale Batalionów Chłopskich”, a następnie na grobie gen. dyw. Franciszka Kamińskiego – komendanta głównego BCh, szefa I Oddziału Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, działacza ruchu ludowego (kwatera: A 3 TUJE, rząd: 3, grób: 12).

      Dzięki takim uroczystościom przywracamy pamięć o polskiej wsi, jej bohaterach oraz zasługach w budowaniu wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

      --

      Bataliony Chłopskie (BCh) powstały w sierpniu 1940 r. (pierwotnie jako Straż Chłopska, „Chłostra”) na skutek sporów politycznych w łonie Związku Walki Zbrojnej. Stanowiła siły zbrojne Stronnictwa Ludowego, ale w jej składzie znaleźli się także członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej. Organem nadzorującym było Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, którego reprezentantem był Józef Niećko, ale główną postacią Batalionów Chłopskich był w praktyce ich Komendant Główny przez cały okres, Franciszek Kamiński.

       

      W momencie największego rozwoju BCh liczyły ok. 170 tys. członków, wyłącznie z terenów wiejskich – Bataliony nie operowały w miastach. Szacuje się, że w trakcie otwartych walk, działań dywersyjnych i w wyniku aresztowań poległo ok. 7 tys. żołnierzy BCh. Do najgłośniejszych osiągnięć formacji należało dostarczenie materiałów wywiadowczych o próbach z niemieckimi rakietami V-1 i V-2, choć na co dzień oddziały głównie przejawiały aktywność przy niszczeniu trakcji kolejowej i łączności, odbijaniu więźniów z aresztów gestapo i obronie mieszkańców wsi przed pacyfikacjami. Politycznie organizacja była najbliższa Armii Krajowej, zajmując stanowisko antykomunistyczne i antynacjonalistyczne. Mimo niechęci do pełnego scalenia z AK (choć formalnie zostało ono dokonane między 30 marca a 30 maja 1943 r.) wspólnie podejmowane akcje nie należały do rzadkości.

       

      https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/2267-uroczysto%C5%9Bci-upami%C4%99tniaj%C4%85ce-80-rocznic%C4%99-powo%C5%82ania-batalion%C3%B3w-ch%C5%82opskich.html 

       

       

       

     • Certyfikat z WYRÓŻNIENIEM - Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

      Podsumowanie dwuletniego projektu dedykowanego uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

       

      Decyzją Rady Pedagogicznej we wrześniu 2018 r. SP 109 przystąpiła do dwuletniego projektu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

      Celem głównym projektu „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją” już od 10 lat jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania przez udzielanie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

      - popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów udzielania pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce i ich rodzicom,

      - określenie aktualnego stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową w szkołach województwa mazowieckiego,

      - promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją rozwojową.

       

      Dnia 6 października z rąk Pani Zofii Komorowskiej metodyka pomocy psychologiczno-pedagogicznej i koordynatora projektu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją, przedstawicielki szkoły Sylwia Łasek-Marmur i Dagmara Chojnacka odebrały Certyfikat z Wyróżnieniem za działania podjęte przez szkołę na rzecz uczniów z dysleksją.

       

      Zadania zrealizowane w SP 109 w latach 2018/2019 i 2019/2020:

      • Prowadzenie badań przesiewowych Skalą Ryzyka dysleksji prof. M. Bogdanowicz wśród wszystkich uczniów w oddziałach przedszkolnych i w klasach pierwszych.
      • Poszukiwanie funduszy w celu doposażenia sali terapeutycznej w specjalistyczny sprzęt  oraz meble w celu podnoszenia jakości pracy terapeutycznej z uczniami dyslektycznymi.
      • Prowadzenie  projektu WIE – Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych według  autorskiego projektu zaopiniowanego przez WCIES – Program profilaktyczno-stymulujący motorykę małą i dużą z elementami integracji sensorycznej SI w oddziałach przedszkolnych.

       

      RELACJA W WARSZTATÓW

       

      SENSORYCZNY TOR PRZESZKÓD - PODSUMOWANIE PROJEKTU WIE

       

      • Zorganizowanie IV i V edycji szkolnych obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

       

      RELACJA Z OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

       

      • Przeprowadzenie III i IV edycji szkolnego konkursu Mistrz Ortografii – dedykowanego uczniom dyslektycznym.

       

      LAUREACI KONKURSU

       

      • Zorganizowanie warszawskiego konkursu plastycznego dla uczniów uczęszczających na terapię pedagogiczną lub terapię SI – „W Warszawskich Szkołach Leniwe są Tylko Ósemki”.

       

      PRACE KONKURSOWE LAUREATÓW

       

       

      • Monitorowanie i organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją.
      • Organizowanie szkolnych etapów będących eliminacjami do warszawskich konkursów oraz udział w międzyszkolnych konkursach na terenie WCIES:  

      ·         „Technika czytania bez zgadywania” dla klas II,

      ·         VII Warszawski Konkurs Ortograficzny dla klas III-IV

      ·         VII Warszawski Konkurs Ortograficzny dla klas V-VI

      ·         I Warszawski Konkurs Logopedyczny

      ·         konkurs recytatorki "Nasza Ojczyzna w wierszach i piosenkach"

       

      RELACJA Z KONKURSÓW

       

      Realizując założone działania SP 109 spełniła regulaminowe wymagania projektu i otrzymała Certyfikat z Wyróżnieniem, który przyznawany jest szkołom spełniającym warunki zawarte w Regulaminie oraz podejmujących spektakularne działania na rzecz uczniów z ryzykiem dysleksji i dysleksją rozwojową, których wyjątkowość ocenia Komisja składająca się z koordynatorów projektu oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

       

       

       

      Zapraszamy do obejrzenia obszernej relacji podsumowującej realizację projektu przez ostanie 10 lat.

      https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/spud/SPUZD%20-%20prezentacja.pdf

       

       

      Szkolne koordynatorki projektu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

      Sylwia Łasek-Marmur – terapeuta pedagogiczny

      Dagmara Chojnacka – terapeuta SI, logopeda

       

       

       

       

       

    • 8 października 2020 r.- 80. rocznica utworzenia Batalionów Chłopskich
     • 8 października 2020 r.- 80. rocznica utworzenia Batalionów Chłopskich

      8 października 1940 r. Centralne Kierownictwo Konspiracyjnego Ruchu Ludowego "Roch" zaakceptowało propozycję przekształcenia działającej na wsi Straży Chłopskiej w organizację zbrojną o nazwie "Bataliony Chłopskie". Na cywilnego zwierzchnika BCh powołano Józefa Niećkę, zaś na Komendanta Głównego nowej formacji - por. Franciszka Kamińskiego. Dzień 8 października obchodzony jest przez b. żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz członkinie Ludowego Związku Kobiet jako święto Żołnierzy BCh.

      Październikowa decyzja kierownictwa Polskiego Ruchu Ludowego miała wielkie znaczenie nie tylko dla bieżącej walki z hitlerowskim najazdem, ale także społeczno-polityczne, wskazując, że polska wieś razem z całym narodem stanęła do walki o wolność i niepodległość Ojczyzny.

      Żołnierzy - ochotników do Batalionów dostarczały przedwojenne organizacje m.in. Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici", Związek Młodzieży "Siew". Ale nie tylko - np. dowódca jednej z jednostek BCh w sandomierskiem, obecnie prezes ZG ZKRPiBWP, płk inż. Henryk Strzelecki, związany był ze Związkiem Przysposobienia Wojskowego "Strzelec".

      Bataliony Chłopskie należały do najszybciej rozwijającej się i najaktywniejszej organizacji zbrojnej lat okupacji. W końcowym okresie II wojny światowej liczyły około 160 tys. żołnierzy oraz 20 tys. ochotniczek w Ludowym Związku Kobiet. Stoczyły setki bitew i potyczek z wojskami niemieckimi, inspirując m.in. powstanie zamojskie, w obronie wysiedlonej i mordowanej ludności polskiej.

      Do najgłośniejszych osiągnięć organizacji należało dostarczenie materiałów wywiadowczych o próbach z niemieckimi rakietami V-1 i V-2, choć na co dzień oddziały głównie przejawiały aktywność przy niszczeniu trakcji kolejowej i łączności, odbijaniu więźniów z aresztów Gestapo i obronie mieszkańców wsi przed pacyfikacjami.

      To Bataliony Chłopskie udaremniły realizację niemieckich planów wysiedlenia i eksterminacji ludności polskiej na Zamojszczyźnie, które były częścią zbrodniczego Generalplan Ost. Bataliony Chłopskie podjęły wówczas walkę zbrojną z Niemcami, która przekształciła się w „Powstanie Zamojskie”.

       

      więcej informacji w zakładce >>> O SZKOLE >>PATRON 

      Z okazji jubileuszu pamiątkowa publikacja w wersji pdf przekazana szkole przez Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Płk. dr. Inż. Zbigniewa Zaborowskiego.

      Chłopska armia.pdf

    • AKCJA POMOCY dla małej Antosi
     • AKCJA POMOCY dla małej Antosi

      Od kilku miesięcy prowadzona jest  zbiórka pieniędzy na najdroższy lek świata, na terapię genową, której jedno podanie to kwota 9 500 000 zł. Kwota ta niestety przerasta możliwości rodziców Antosi. Lek Zolgensma natomiast zatrzymuje chorobę, która u Antosi postępuje bardzo szybko, zbyt szybko. W momencie podania leku, choroba zatrzymuje się i nie postępuje. Można  podać ten lek maksymalnie do 2 roku życia, ale to górna granica, drugim ograniczeniem jest  też maksymalna waga 17 kg. Nie można tej wagi przekroczyć.   Do tej pory udało się uzbierać  ok 3 mln. zł  ale... to wciąż mało i zbyt długo to trwa.

      Dlatego w naszej szkole SP 109-tej , ruszyła akcja zbierania  plastikowych  nakrętek, bo ważny jest każdy grosz dla  małej Tosi. Nakrętki można wrzucać do żółtego pojemnika umieszczonego przy głównym wejściu do budynku szkoły.

       

       W imieniu Antosi

      DZIĘKUJEMY

       koordynatorzy akcji :Dorota Walasek, ks. Łukasz

      oraz społeczność szkolna

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 62409
 • Galeria zdjęć

   brak danych