• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
     • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

      Szanowni Państwo,

      w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2301) dodatkowy zasiłek opiekuńczy zapewnienia rodzicom i opiekunom dzieci możliwość sprawowania opieki w okresie funkcjonowania szkół podstawowych i średnich w trybie nauki zdalnej.

      Na mocy rozporządzenia dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. (do 21 dni) rodzicom lub opiekunom dzieci, którzy opiekują się dzieckiem w wieku:

      •        do lat 8,

      •        do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,

      •        do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

      •        do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

      Informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZUS.

      Informacje w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego znajdują się także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-nauki-zdalnej

      W załączeniu przekazuję rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 2331).

      Przekazuję także nowy wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zakładu.

       

      Z poważaniem 

      Hanna Ratańska- Szot

      Dz._U._z_2021_poz_2331_-_dodatkowy_zasilek_opiekunczy_20.12-09.2022.pdf

      Oswiadczenie_do_uzyskania_dodatkowego_zasilkku_opiekunczego_w__okresie_nauki_zdalnej_od_20_grud.pptx

       

       

    • Nauka zdalna w klasach 1-8 od 20 XII 2021 do 9 I 2022
     • Nauka zdalna w klasach 1-8 od 20 XII 2021 do 9 I 2022

      Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 poz. 2301) w Szkole Podstawowej nr  109 dla wszystkich uczniów klas 1-8 w dniach 20, 21, 22 grudnia 2021 r.  oraz 3, 4, 5, 7 stycznia 2022 r. organizowana będzie nauka zdalna.

      Klasy 4-8 

      Zajęcia dydaktyczne i dodatkowe  dla klas 4-8 odbywać się będą za pomocą MS Teams na dotychczasowych zasadach, zgodnie z planem lekcyjnym. Harmonogram zajęć i linki do lekcji online znajdują się w Terminarzu dziennika Librus. 

      Klasy 1-3 

      Edukacja wczesnoszkolna realizuje wszystkie lekcje dydaktyczne i dodatkowe w formie online w MS Teams.  Każda lekcja trwa 45 minut.  W terminarzu znajdują się linki do spotkania online, tematy dnia, zakres materiału zrealizowanego danego dnia i prace domowe.  

      Świetlica  

      Jeśli rodzice uczniów klas 1-3 w okresie od 20 grudnia 2021 r.   do 9 stycznia  2022 r. nie mają żadnej możliwości zapewnienia dzieciom opieki, na pisemny wniosek rodziców, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową. W tym celu do 20.12.2021 r. należy złożyć wniosek do sekretariatu szkoły lub mailowo na adres  sp109@edu.um.warszawa.pl  .

      W tym czasie opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele. 

      W przypadku uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, organizacja kształcenia ustalana będzie indywidualnie z rodzicami tych uczniów. 

       

      Hanna Ratańska - Szot

      Dyrektor Szkoły 

    • Mistrzostwa dzielnicy Wawer w Koszykówce Chłopców rocznik 2009 i młodsi.
     • Mistrzostwa dzielnicy Wawer w Koszykówce Chłopców rocznik 2009 i młodsi.

      W dniu 15.12.2021 r. odbyły się zawody w Koszykówce Chłopców. Gospodarzem zawodów była szkoła SP 204. W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn: SP  Felicjanki, SP 86, SP 128, SP 76, SP 204, SP 195, SP Żagle oraz nasza SP 109.  Zawody rozegrano w dwóch grupach. Dwie najlepsze drużyny z obu grup wchodziły do finału. Nasza drużyna wyszła z grupy z I miejsca. Nasi dzielni chłopcy wywalczyli wysokie II miejsce przegrywając jedynie ze szkołą sportową SP 204. Gratulujemy zawodnikom, którzy wystąpili w składzie:

      - Sierociński Oskar kl 5a, Jarząbek Antoni kl. 5b, Mulczyński Przemysław kl. 5, Taras Hleb kl. 5c Orszanowski Oskar kl. 5c, Jama Ivo kl. 6a, Kacprzak Eryk kl. 6b, Rogólski Antoni kl. 6b, Łęczyński Igor kl. 7d, Podlecki Jakub kl. 7d, Raszkowski Oliwier kl. 7d, Syrewicz Kajetan kl. 7d.

      Alina Wołosz

       

    • ŚWIATECZNE PRZEBIERANKI
     • ŚWIATECZNE PRZEBIERANKI

      W  Świątecznym Tygodniu (przed nauką zdalną) prosimy Was, Kochani, o przyłączenie się do akcji przebierania się. Sprawmy, aby te dni razem były wyjątkowe.

      Każdego dnia królować będą:

      PONIEDZIAŁEK (13 grudnia)   ELFY (ubrania w kolorze czerwonym i zielonym)

      WTOREK (14 grudnia) BAŁWANKI (ubrania w kolorze białym)

      ŚRODA (15 grudnia) ŚWIĘTE MIKOŁAJE

      CZWARTEK (16 grudnia)RENIFERY (rogi oraz ubrania w kolorze brązowym)

      PIĄTEK (17 grudnia) świąteczne MAKIJAŻE i FRYZURY

       

      Liczymy na Waszą kreatywność!

      Sandra Kwiatkowska 

      z Samorządem Uczniowskim

    • Jubileusz 60–lecia SP 109 24.11. 2021
     • Jubileusz 60–lecia SP 109 24.11. 2021

              Jubileusz 60–lecia SP 109 im. Batalionów Chłopskich to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Gdy szukamy wspomnień, które trwały ślad pozostawiły w każdym z nas, kiedy podsumowujemy godziny, które miały dla nas wszystkich szczególne znaczenie, kiedy odnajdujemy nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby nam zapewnić.  Zdajemy sobie sprawę, że jubileusz szkoły jest okazją do tego właśnie, aby  te wspomnienia związane z minionymi latami, choć na chwilę przywołać w pamięci.  Chociaż wiemy, że czas je porządkuje, czasem dodaje blasku ... to dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno, bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. W szkole zmagamy się z zadaniami, które nie tylko wymagają czasu, ale wiedzy. Cieszymy się z naszych codziennych sukcesów. Z tych codziennych radości rodzi się nasza siła. Rzeka życzeń onieśmiela nas, a jednocześnie podwaja siły do pracy, daje poszukującej naturze sens życia i coś, dla czego warto żyć! A dzisiaj wszyscy jesteśmy przekonani, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami…

         Uroczystość poprowadziła kadra kierownicza Pani Dyrektor Hanna Ratańska – Szot, Pani wicedyrektor Joanna Lewicka, Pani wicedyrektor Kinga Jarosz, Pani kierownik świetlicy Monika Zimny. Głos na uroczystości zabrał  Przewodniczący Rady Rodziców Pan Wiktor Sierociński.

        Obecnych nauczycieli, uczniów i rodziców otaczała galeria fotograficzna "Misz Masz" w sali gimnastycznej. Podczas uroczystości pani Dyrektor Hanna Ratańska - Szot nagrodziła medalami wielu nauczycieli i pracowników szkoły, a osobiście wręczyła medale jubileuszowe Pani Urszuli Plust i Panu Andrzejowi Samorajowi.                                      

           Jubileusz 60-lecia obchodzi się tylko raz. Dla upamiętnienia tego wydarzenia przygotowaliśmy w ciągu roku Jubileuszowego m.in: kalendarz jubileuszowy SP 109 na rok szkolny 2021/2022 przy współpracy z Radą Rodziców, publikację z biuletynem – gazetkę z okazji 60 - lecia szkoły, fotogalerię na temat  60 lat SP 109, opracowaliśmy  projekt medali dla osób, którzy współpracowali i współpracują ze szkołą, lekcje przybliżające historię szkoły uczniom SP 109 oraz liczne  konkursy, w których nasi uczniowie wzięli udział i otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Odbywały się pogadanki w klasach na temat 60 letniej historii SP 109.

          Wszystkie działania podejmowane przez nas z uczniami w roku Jubileuszowym przybliżyły naszym dzieciom historie jej powstania oraz funkcjonowania na przestrzeni ostatnich 60 lat.

             Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości, że oddali cześć tym, którzy tworzyli historię naszej szkoły. Opis ich działań nie potrzebuje legend, prawda wystarczy za najpiękniejszą legendę. Dziękujemy nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom, którzy pomagali nam  w przygotowaniach do tego dnia.

              Serdecznie dziękujemy za wpisy w naszej kronice pamiątkowej, zdjęcia pamiątkowe i wspólne śpiewanie hymnu polski, szkoły i sto lat.                                                                                                             

       

    • Kampania „Mała książka – wielki człowiek”
     • Kampania „Mała książka – wielki człowiek”

      Dziś uczniowie klas pierwszych otrzymali książkę w ramach kampanii Instytutu Książki  „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. Warto ich zachęcić do częstego sięgania po książki i regularnego czytania, zarówno samodzielnego, jak i z udziałem najbliższych – rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli. Aby zrealizować ten istotny cel, Instytut Książki podaruje każdemu uczniowi klasy pierwszej specjalną Wyprawkę Czytelniczą.

      Od października do grudnia br. bezpłatne pakiety Wyprawek Czytelniczych będą trafiały do szkół.

      W skład każdej Wyprawki wchodzi:

      - „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in. M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, D. Terakowskiej, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki – Iwony Chmielewskiej;

      - „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów, podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, a także zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;

      - „Kreatywny alfabet” – plakat z literami do wycinania, wspomagający naukę czytania.

      Wszystkie materiały zostały skonsultowane z ekspertami w dziedzinie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

      Szczegółowe informacje o kampanii „Mała książka – wielki człowiek” znajdą Państwo na stronach internetowych: www.wielki-czlowiek.pl oraz www.instytutksiazki.pl

      Projekt jest ogólnopolski i w całości finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

      Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed dziećmi u progu szkolnej edukacji, jest nauka czytania. Dzięki Wyprawce czytelniczej może się ona stać prawdziwą przyjemnością, a otrzymane materiały pomogą rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nigdy niekończącą się pasję czytania, zdobywania wiedzy i stałego poszerzania horyzontów.

     • Trasa Świętego Mikołaja

      https://santatracker.google.com/intl/pl/

      Obchodzone 6 grudnia - Mikołajki, czyli kościelne wspomnienie Świetego Mikołaja, skromnego biskupa Miry, żyjącego na przełomie III i IV wieku. Po ponad 1,5 tys. św. Mikołaj przeistoczył się w świadomości ludzi w uśmiechniętego pana w czerwonym kubraku. Jak na przestrzeni dziejów zmieniał się wizerunek tej postaci?

      Święty Mikołaj, jakiego kojarzymy dziś w większości ze świętami, to przyjazny, uśmiechnięty staruszek z bujną brodą i pokaźnym brzuchem. Odziany w czerwony strój, wyrusza zaprzężonymi w renifery saniami, by rozdawać dzieciom całego świata prezenty. Jakże daleko temu wizerunkowi do pierwowzoru – „oryginałem” był biskup Mikołaj z Miry, miasta, którego ruiny znajdują się obecnie na terenie Turcji. '

      Święty Mikołaj przez wieki

      Mikołaj miał m.in. dokonywać cudów, znany był także z pomocy osobom w potrzebie. Znane nam obecnie Mikołajki nieprzypadkowo odbywają się 6 grudnia – jest to dzień śmierci biskupa Miry, który zmarł prawdopodobnie w okolicach połowy IV w. n.e. Mikołaj jest świętym katolickim i prawosławnym.

      Legenda o trzech córkach

      Z Mikołajem z Miry wiąże się m.in. legenda o trzech córkach. Według owej opowieści sąsiad przyszłego świętego był człowiekiem bardzo majętnym, lecz jednocześnie chciwym i odnoszącym się ze wzgardą wobec religijności Mikołaja. Bóg ukarał go za to utratą bogactw, co odbiło się także na jego rodzinie – bez posagu nikt nie chciał ożenić się z jego trzema córkami, wobec czego mężczyzna rozważał nawet sprzedanie ich do domu publicznego. Mikołaj jednak postanowił pomóc: pod osłoną nocy, wrzucał przez okno sąsiada sakwy z pieniędzmi, które można było oddać jako posag. Gdy w ten sposób dwukrotnie uratował już dziewczęta przed nieciekawym losem, dawny bogacz odkrył, że to właśnie Mikołaj stoi za tajemniczą pomocą. Zawstydzony swą dawną postawą, nawrócił się i zaczął żyć pobożnie.

      Ocalenie trzech żołnierzy

      Inna legenda dotyczy ocalenia trzech żołnierzy rzymskich, niesłusznie skazanych na śmierć. Wedle tradycji to właśnie św. Mikołaj z Miry miał być tym, który powstrzymał miecz katowski i dowiódł niewinności wojskowych.

      Św. Mikołaj mieszka w Laponii?

      Część z nas pamięta, że św. Mikołaj mieszka na biegunie północnym, część uważa, że w Laponii. Za tę drugą wersję odpowiedzialny jest Markus Rautio, fiński dziennikarz, który w 1927 r. w programie radiowym dla dzieci ogłosił, że kwatera Joulupukkiego (fińskiego odpowiednika Mikołaja) znajduje się właśnie w Laponii na górze Korvatunturi (dosł. Góra-ucho). Dzięki mieszkaniu na tym wzniesieniu Mikołaj miał słyszeć o wszystkich uczynkach dzieci. Co interesujące, Joulupukki znaczy tyle co „kozioł bożonarodzeniowy”. Korvatunturi z kolei jest obecnie punktem na granicy Finlandii i Rosji. W 1940 r. po wojnie zimowej, kiedy granica ulegała zmianie trzeba było Mikołaja „ewakuować” do Rovaniemi, gdzie obecnie mieści się jego wioska – lokalna atrakcja turystyczna.

       

      zródło: https://historia.wprost.pl/ciekawostki-historyczne/10562803/swiety-mikolaj-przez-wieki-od-biskupa-miry-do-grubego-brodacza-z-reklam.html?pr=10278137&pri=11#11

       

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • RODO

  • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   • Logowanie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
    • 22 277 11 23
    • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 217702
  • Galeria zdjęć

    brak danych