• UBEZPIECZENIE - Warszawski program NNW - oferta oraz informacje
     • UBEZPIECZENIE - Warszawski program NNW - oferta oraz informacje

      Na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadzono w ramach Prawa Zamówień Publicznych konkurs ofert i wyłonioino najlepszą ofertę ubezpieczenia dla dzieci dla wszystkich jednostek oświatowych M. St. Warszawy.

      W tym roku towarzystwem ubezpieczeniowym, które złożyło najlepszą ofertę ubezpieczenia jest Uniqa SA. W załączeniu wyłoniona oferta wraz z OWU i tabelą uszczerbków na zdrowiu.

      Korzyści płynące z programu ubezpieczenia na warunkach konsorcjum Marsh i Supra Brokers S.A. to między innymi:

       

      - ubezpieczenie chroni 24h na dobę na terenie całego świata

      - najwyższe sumy ubezpieczenia na rynku, a w ślad za tym najwyższe wypłaty odszkodowania za dane zdarzenie powodujące uszczerbek na zdrowiu.

      - najszerszy zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za skręcenia, złamania, zwichnięcia, świadczenia bólowe, szpital w wyniku choroby oraz wiele innych w tym ryzyko Covid-19)

      - możliwość wyboru wśród 4 wariantów (każdy ma "zaszyte" wyczynowe uprawianie sportu)

      - 200% SU za zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

      - 400% SU za zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej.

      - płatny pobyt w szpitalu zarówno w wyniku nieszczęśliwego wypadku jak i choroby, w tym również w wyniku zarażenia Covid-19!

      - zdecydowanie najwyższa ochrona ubezpieczeniowa również dla osób po poważnych wypadkach. Aż do 30% SU za zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w związku z NW, oraz do 30% zwrotu za koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i rehabilitacyjnych .

      - aż 6% SU w przypadku pogryzienia, ukąszenia itp. dające realną pomoc w najcięższych przypadkach jak np. pogryzienie małego dziecka przez psa (standard to tylko 1 %).

      - wynegocjonowane  w tym roku- również zwrot kosztów naprawy okularów!

      - możliwość przystąpienia do ubezpieczenia online -  indywidualnie przez rodzica poprzez zarejestrowanie się i opłacenie składki na stronie nnw24.- jest to kluczowe mając na uwadze konieczność obserwowania sytuacji epidemicznej w Polsce!!! 

       

      oferta_NNW_na_rok_2020_2021.pdf

      OWU_NNW_UNIQA_TU_S.A..pdf

      TABELA_USZCZERBKOW_NNW_UNIQA_TU_S.A..pdf

      ULOTKA_NNW_UNIQA_-_SUPRA_BROKERS_2020_2021.pdf

      Co to jest ubezpieczenie NNW?

      Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ochrona na wypadek zajścia nieszczęśliwego wypadku z udziałem ubezpieczonego (w tym wypadku: dziecka). Od czego można się ubezpieczyć w ramach tej polisy:

      • Urazy doznane w związku z nieszczęśliwym wypadkiem np. złamania kończyn, urazy głowy i inne.
      • Śmierć w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.
      • Odmrożenia, oparzenia, urazy narządów wewnętrznych – są to sytuacje często nieobjęte w podstawowej wersji ochrony.
      • Udar mózgu, zawał serca – dodatkowe w szerszych zakresach ochrony ubezpieczeniowej.

      Mając kompleksową polisę NNW możesz liczyć na:

      • Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu.
      • Zwrot kosztów leczenia.
      • Zasiłek dzienny w związku z czasową niezdolnością do nauki.
      • Pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

      Czy muszę wykupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?

      Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe. Szkoła może zapisać w swoim statucie wymóg posiadania NNW przez uczniów, ale dyrekcja nie może żądać zawarcia umowy w ramach dostępnego w szkole programu. Rodzicom przysługuje w tym zakresie pełna dowolność. Polisa NNW może być wymagana przez szkołę np. w przypadku wycieczki szkolnej.

      NNW to nie wszystko

      Polisa NNW jest powszechnie znana i stosowana, rzadziej natomiast wspomina się o innym produkcie ubezpieczeniowym, którym warto, by zainteresowali się rodzice. Polisa OC – odpowiedzialności cywilnej – zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku, kiedy nasze dziecko spowoduje jakąś szkodę, np. wybije szybę sąsiadowi, albo ząb koledze. Polisa OC jest niedrogim produktem i warto wziąć ją pod uwagę, jeśli już rozważamy kwestie ubezpieczeniowe. Szkoła takiej polisy nam nie zaproponuje, jeśli więc uznamy, że jest ona nam potrzebna, musimy sami wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe. Przed wyborem polisy OC warto sprawdzić te same punkty umowy, które analizowaliśmy przy polisie NNW: sumę ubezpieczenia, czas i obszar obowiązywania polisy, wykluczenia.

    • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
     • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      _29.08.2020.docx

       

      LIST_do_Rodzicow_COVID_szkoly.pdf

      Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  w Szkole Podstawowej nr 109 im.  Batalionów Chłopskich w Warszawie

      Szanowni Państwo,

      Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią COVID -19 i przepisami, które aktualnie obowiązują w kraju, ustaliliśmy zasady, które mają na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i wszystkim pracownikom.

      Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS, MZ i MEN informujemy, że:

      1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, bez oznak chorobowych.
      2. W rozpoczęciu roku szkolnego klas I – III może uczestniczyć tylko jeden rodzic. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.
      3. W przypadku klas II i III prosimy rodziców o rozważenie niewchodzenia z dziećmi do szkoły.
      4. Klasy I rozpoczęcie roku szkolnego połączone ze Ślubowaniem mają  na boisku szkolnym o godzinie 8.30.  W sytuacji pogody deszczowej spotykają się w wyznaczonych salach z wychowawcą wg harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły.
      5.  Klasy II – VIII spotykają się z wychowawcami w  wyznaczonych salach wg harmonogramu.
      6. Do szkoły każda klasa wchodzi wyznaczonym wejściem wg harmonogramu.
      7. Każdy przed wejściem do szkoły dezynfekuje ręce, płynem umieszczonym przy drzwiach.
      8. Wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
      9. Dzieci i osoby dorosłe podczas przemieszczania się częściami wspólnymi powinny mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta.
      10. Nauczyciele czekają na uczniów w klasach i tam przekazują informacje dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2020/21.
      11. Rodzice uczniów klas IV –VIII nie wchodzą do budynku szkoły. Mogą czekać przed szkołą zachowując dystans społeczny.

       

       

      Hanna Ratańska  - Szot

      Dyrektor Szkoły

       

      UWAGA!  1 września br. szk.  uczniowie klas 1-8  otrzymają  zestaw ćwiczeń i podręczników, które na  dzień 31 VIII były na stanie lub dostarczone do szkoły.

       

       

      LIST_do_Rodzicow_COVID_szkoly.pdf

      Szanowni Rodzice ,

                Przed nami nowy rok szkolny,  który rozpoczynamy w stanie zagrożenia epidemicznego.

      Praca w szkole będzie organizowana zgodnie z wytycznymi MEN, GIS oraz Procedurami m. st. Warszawy z uwzględnieniem specyfiki każdej placówki. 

      Zajęcia  rozpoczynamy 1 września  2020 r.  w trybie stacjonarnym (w wariancie A).

              W przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania na COVID 19, dyrektor w porozumieniu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Organem Prowadzącym może zastosować inne warianty :

      Wariant B - mieszany (połączenie kształcenia stacjonarnego z kształceniem zdalnym);

      Wariant C - zdalne.

               Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym uczniom, wychowankom oraz personelowi, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.      W trosce o zdrowie dzieci i pracowników szkoły ograniczony zostanie dostęp osób z zewnątrz (w tym rodziców) na teren placówki.   Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.      

               Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum pobytu Rodziców i Opiekunów na terenie placówki. Prosimy również o zasłanianie nosa i ust, dezynfekowanie rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

              Liczymy na współpracę z Państwa strony, która pomoże przetrwać ten trudny dla Nas wszystkich czas.

      Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

      http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22370-warszawskie-wytyczne-edukacyjne-w-czasie-pandemii

      http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-od-wrzesnia

       

      Z poważaniem

      Hanna Ratańska – Szot

      Dyrektor Szkoły

      Listy uczniów będą wywieszone w wejściu głównym do szkoły oraz w wejściu do modułu.

     • List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

      Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

      Szanowni Państwo,

      Dyrektorzy i Nauczyciele,

      Drodzy Uczniowie i Rodzice,

      wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

      Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

      Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

      Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

      Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

      Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
      z nowych technologii.

      Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

      Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

      U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.      Z wyrazami szacunku


      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

      list ministra edukacji narodowej z okazji rozpoczecia roku szkolnego 2020_2021.pdf

    • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja
     • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

       

      wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

      Organizacja opieki w podmiocie:

      • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
      • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
      • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

      * Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

      • W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
      •  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
      • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
      • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
      • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
      • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
      • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
      • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
      • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
      • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na  podmiot) - dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
      • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
      • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
      • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
      • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.  
      • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
      • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
      • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
      • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
      • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
      • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

      Gastronomia

      • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
      • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
      • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
      • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

      • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
      • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
      • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
      • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
      1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
      3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis   lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
      4.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      5.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

       

      * Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach  podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
      • Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

         

      Materiały

      Jak​_skutecznie​_myć​_ręceJak​_skutecznie​_myć​_ręce.png 0.28MB

      Jak​_prawidłowo​_dezynfekować​_ręceJak​_prawidłowo​_dezynfekować​_ręce.jpg 0.80MB

      Jak​_prawidłowo​_nałożyć​_i​_zdjąć​_rękawiceJak​_prawidłowo​_nałożyć​_i​_zdjąć​_rękawice.png 0.23MB

      Jak​_prawidłowo​_nałozyć​_i​_zdjąć​_maseczkęJak​_prawidłowo​_nałozyć​_i​_zdjąć​_maseczkę.png 0.12MB

     • 1920 - Bitwa Warszawska - Czasy, zdarzenie, miejse

      Karolina Pawelec kl. 6e SP 109

      Bitwa Warszawska jest uważana za jeden z przełomowych momentów w dziejach świata. Wspaniałe polskie zwycięstwo nie tylko uratowało naszą niepodległość, lecz także zapobiegło uderzeniu bolszewickiemu na kraje Europy Zachodniej.

      Chętni uczniowie naszej szkoły przystąpili  do konkursu: „100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Człowiek, zdarzenie, miejsce”. -przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.   

        Organizatorem Konkursu było Ministerstwo Obrony Narodowej, Głównym celem Konkursu było pogłębienie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat historii, tradycji oręża polskiego i wyłonienie najlepszych prac na powyższy temat .

      Miło mi poinformować, że uczennicy klasy VI e Karolinie Pawelec komisja konkursowa przyznała wyróżnienie specjalne w kategorii pracy plastycznej o tematyce historycznej.

                                                                                                   Serdecznie gratuluję sukcesu.

                                                                                               Katarzyna Strzelczyk- nauczyciel historii

  • RODO

  • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   • Logowanie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
    • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
    • 22 277 11 23
    • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 90431
  • Galeria zdjęć

    brak danych