• DAWNE DZIEJE

  • Historia oświaty w Zerzniu zaczyna się  przynajmniej według zachowanych pisanych źródeł już w 1603 roku . Istniała wtedy w osobnym budynku –szkoła parafialna, której rektorem był Maciej z Karczewa. Pobierał on za swoją pracę 6 złoty rocznie .

   W 1617 roku budynek szkolny został zniszczony .

    

    

   Trojak Zygmunt III Waza Kraków 1603 r.

    


    

   • Następne posiadane informację mówią nam o istnieniu w Zerzniu, w 1841 – szkoły elementarnej, w której uczyło się 5 dziewczynek i 20 chłopców.

    W 1903 roku, jedyna na terenie parafii Zerzeń, szkoła początkowa została założona przez Sekcję Oświaty przy Komitecie Obywatelskim gminy Zagóżdź.

    W 1914 roku w poszczególnych wsiach powstawały ochronki (szkoły) , Najbliższa była w Borkowie. W 1915 szkoły przeszły pod opiekę proboszcza z Zerznia –Józefa Kajrukszto, a później Kazimierza Merklejna .

    W 1924 roku szkoła w Borkowie mieściła się w domu Pawła Kowalskiego, a nauczycielem był p. Piotr Wacław Wojtyszko, a 

      już od 1922 r. istniała szkoła w Zerzniu, a nauczycielem był Ignacy Leonard Kałęcki .         

    W 1914 do 3 klas uczęszczało 77 dzieci. W roku szkolnym 1928/29 szkoła trzyklasowa ( i pięć oddziałów) ma 190 uczniów i własną pieczęć o treści „ Publiczna Szkoła Powszechna –Zerzeń „ . W roku następnym ma już 4 klasy i nowego nauczyciela –Wacława Wojtyszko .

    17 Kwietnia 1932 na zebraniu gromadzkim wsi Zerzeń, Zbytki, Wólka   Zerzeńska , Borków i Kuligów podjęto decyzję o budowie nowego budynku szkoły . Do komitetu budowy weszli:

    Kierownik szkoły L. Kałęcki, Wacław Wojtyszko , proboszcz ks Anastazy Chabowski , wójt gminy Paweł Gawryszewski, Roman Onyszko (dziedzic z Wólki) i kilku innych. Mieszkańcy opodatkowali się a proboszcz przekazał na budowę szkoły czynsz za wynajęcie Sali parafialnej na potrzeby szkoły. Budynek szkoły zaprojektował architekt, inżynier Bohdan Lewandowski ( dokumenty ocalały i znajdują się w szkole) . Pracę rozpoczęto 4 X 1934r a już 22 XII tegoż roku nastąpiło jej otwarcie. 9 I 1934r przeniesiono klasy I II i IV do nowego budynku.

     

    W roku szkolnym 1937/38 szkoła była: Szkoła Powszechną II stopnia liczyła 6 oddziałów a uczęszczało do niej 2346 uczniów .

    18 III 1940 budynek szkoły zajęły wojska niemieckie. Wacław Wojtyszko rozpoczął tajne nauczanie w prywatnych domach . W 1944 budynek uległ całkowitemu zniszczeniu, ale nauka rozpoczęła się w prywatnych domach.

    W 1946r powstał nowy budynek szkoły, wzorowany na tym przedwojennym. Ale i ten wkrótce okazał się zbyt ciasny .

    W 1957r rozpoczęto budowę nowej szkoły w ramach akcji „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” . Znów swój wkład mieli także mieszkańcy . Kierownikiem nowej szkoły został L. Kałęcki .

    W roku szkolnym 1960/61 w „109” uczyło 9 nauczycieli i wiedzę przekazywali 279 uczniom.

    Leonard Kałęcki kierował szkołą do roku 1963/64, do przejścia na emeryturę, ale w szkole pracował jeszcze rok. 

     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 309
 • Galeria zdjęć

   brak danych