• PROJEKT Sięgnij po więcej ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

    •                                                       

     https://spw.edu.pl/

     Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"

     Koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 109 - doradca zawodowy - Monika Zimny

      


     PROJEKT Sięgnij po więcej ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

     Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

     Opis projektu: 

     Całkowita wartość projektu:                              4 462 172,50  zł       

     Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł  

     Okres trwania projektu:                                     1XII 2019 - 31 VI 2021   przedłużony do 31 XII 2022

     • 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery;
     • 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  ukończy studia podyplomowe;
     • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie
     •  

     Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  

     Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK)

     . Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie.

      W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli.

      

     Wykaz placówek indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego.doc

     Prezentacja rodzic jako doradca swojego dziecka.pdf

     Załącznik nr 1 pdf - wykaz zawodów wiedzy artystycznych i sportowych.pdf

     Plakat SPW do  31.12. 2022.doc

     Regulamin projektu.pdf     

     Tu jest  realizowany projekt 2021 -2022 od 02.11.2021 do 31.12.2022.docx

      

     Koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 109 - doradca zawodowy - Monika Zimny 


    • Nagłówek

    • Punkt Informacji Kariery (PIK)

       
        Uczniowie, którzy chcą w PIK skorzystać z pogłębionej diagnozy zobowiązani są do pobrania ze strony internetowej lub doradcy zawodowego i wypełnienia "Formularza rekrutacyjnego dla ucznia wraz z oświadczeniem RODO".

          Zachęcam do kontaktowania się na indywidualnie spotkania przez dziennik Librus lub telefonicznie /22/ 277 11 57 

     poniedziałek - 08.00 - 14.00

     wtorek - 09.00 - 14.00

     środa - 08.00 -14.00

     czwartek - 09.00 - 14.00

     piątek - 09.00 - 14.00


                                                                             

     Do pobrania  Formularz rekrutacyjny ucznia wraz z oświadczeniem RODO.docx     

      

     Serdecznie zapraszam

     Koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 109 - doradca zawodowy - Monika Zimny     

                                                                  

     "Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - Obrazek 1

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1934
 • Galeria zdjęć

   brak danych