• PROGRAM  "ZIMA W MIEŚCIE" SP109  >>>Program_na_2_tygodnie_SP109-_zima_2020._-_na_9.02.docx

    Program na poszczególne dni tygodnia „Zima w mieście 2020”

    I TYDZIEŃ

    TERMIN

    GODZINY

    ZAJĘCIA

    10.02

    PONIEDZIAŁEK

     

    7.30 – 8.30

    8.30 – 9.30

     

    9.30 – 13.30

     

     

     

    13.30 – 14.00

    14.00 – 15.00

    15.00 – 16.30

     

    Zajęcia świetlicowe

    Zajęcia programowe w grupach

     

    WYJAZD:

    11:00 – Centrum Nauki Kopernik -  gr. 4 i gr. 5

    10:00 kino Falenica -  gr.1, gr. 2 i gr. 3

     

    Obiad/Apel organizacyjny

    Zajęcia programowe w grupach

    Zajęcia świetlicowe

     

    11.02

    WTOREK

     

    7.30 – 8.30

    8.30 – 9.30

     

    9.30 – 13.30

     

     

     

     

     

    13.30 – 14.00

    14.00 – 15.00

    15.00 – 16.30

     

    Zajęcia świetlicowe

    Zajęcia programowe w grupach

     

    WYJAZD

    9.30 – WCKA- warsztaty plastyczne i ceramiczne – gr.3 i gr. 4

    11.00 – Basen Anin – gr.1

    11.00 – Lodowisko Anin – gr.2 i gr. 5

     

    Obiad

    Zajęcia programowe w grupach

    Zajęcia świetlicowe

     

    12.02

    ŚRODA

     

    7.30 – 8.30

    8.30 – 9.30

     

    9.30 – 13.30

     

     

     

     

    13.30 – 14.00

    14.00 – 15.00

    15.00 – 16.30

     

    Zajęcia świetlicowe

    Zajęcia programowe w grupach

     

    WYJAZD

    9.00 – FabLab PobiteGary! – warsztaty muzyczne - gr. 1 gr. 2 i gr. 4

    11.00 – Basen Anin - gr. 3 i gr. 5

     

    Obiad

    Zajęcia programowe w grupach

    Zajęcia świetlicowe


     

    13.02

    CZWARTEK

     

    7.30 – 8.30

    8.30 – 9.30

     

     

    9.30 – 13.30

     

     

     

     

     

     

    13.30 – 14.00

    14.00 – 15.00

    15.00 – 16.30

     

    Zajęcia świetlicowe

    Zajęcia programowe w grupach

     

     

    WYJAZD

    10.00 – WCKA– warsztaty z leśniczym - gr. 3 i gr. 4

    10:15 - Polin -Muzeum Żydów Polskich - gr. 1, gr. 2
    i gr. 5

    11.00 – Basen Anin

    11.00 – Lodowisko Anin - gr. 3 i gr. 4

     

    Obiad

    Zajęcia programowe w grupach

    Zajęcia świetlicowe

     

    14.02

    PIĄTEK

     

    7.30 – 8.30

    8.30 – 9.30

     

    9.30 – 13.30

     

     

     

     

     

    13.30 – 14.00

    14.00 – 15.00

    15.00 – 16.30

     

    Zajęcia świetlicowe

    Zajęcia programowe w grupach

     

    WYJAZD

    11.00 – Muzeum Sztuki Nowoczesnej – warsztaty - gr. 2, gr. 3 i gr. 5

    11.00 – Basen Anin - gr. 4

    11.00 – Lodowisko Anin - gr. 1

     

    Obiad

    Zajęcia programowe w grupach

    Zajęcia świetlicowe

     

     

    II TYDZIEŃ

    TERMIN

    GODZINY

    ZAJĘCIA

    17.02

    PONIEDZIAŁEK

     

    7.30 – 8.30

    8.30 – 9.30

     

    9.30 – 13.30

     

     

     

     

    13.30 – 14.00

    14.00 – 15.00

    15.00 – 16.30

     

    Zajęcia świetlicowe

    Zajęcia programowe w grupach.

     

    WYJAZD

    11.00 – Basen Anin

    11.00 – Lodowisko Anin

     

     

    Obiad

    Zajęcia programowe w grupach

    Zajęcia świetlicowe

     

    18.02

    WTOREK

    7.30 – 8.30

    8.30 – 9.30

     

    9.30 – 13.30

     

     

     

     

    13.30 – 14.00

    14.00 – 15.00

    15.00 – 16.30

    Zajęcia świetlicowe

    Zajęcia programowe  w grupach

     

    WYJAZD

    11:00 Centralny dom Technologii

    11.00 – Basen Anin

    11.00 – Lodowisko Anin

     

    Obiad

    Zajęcia programowe w grupach

    Zajęcia świetlicowe

     

     

    19.02

    ŚRODA

     

    7.30 – 8.30

    8.30 – 9.30

     

    9.30 – 13.30

     

     

     

     

     

    13.30 – 14.00

    14.00 – 15.00

    15.00 – 16.30

     

    Zajęcia świetlicowe

    Zajęcia programowe w grupach

     

    WYJAZD

    9.30 – WCKA- warsztaty plastyczne i ceramiczne

    10.00 – Stadion Legii

    11.00 – Basen Anin

    11.00 – Lodowisko Anin

     

    Obiad

    Zajęcia programowe w grupach

    Zajęcia świetlicowe

     

    20.02

    CZWARTEK

     

    7.30 – 8.30

    8.30 – 9.30

     

     

    9.30 – 13.30

     

     

     

     

    13.30 – 14.00

    14.00 – 15.00

    15.00 – 16.30

     

    Zajęcia świetlicowe

    Zajęcia programowe w grupach

     

    WYJAZD

    10.00 – WCKA- warsztaty kulinarne

    11.00 – Basen Anin

    11.00 – Lodowisko Anin

     

     

    Obiad

    Zajęcia programowe w grupach

    Zajęcia świetlicowe

     

    21.02

    PIĄTEK

     

    7.30 – 8.30

    8.30 – 9.30

     

     

    9.30 – 13.30

     

     

     

     

     

     

    13.30 – 14.00

    14.00 – 15.00

    15.00 – 16.30

     

    Zajęcia świetlicowe

    Zajęcia programowe w grupach

     

     

    WYJAZD

    11.00 – Muzeum Sztuki Nowoczesnej – warsztaty

    10:00  - Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

    11.00 – Basen Anin

    11.00 – Lodowisko Anin

     

     

    Obiad

    Zajęcia programowe w grupach

    Zajęcia świetlicowe

     

     

    Koordynatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie akcji ,,Zima w mieście 2020”

    Katarzyna Staniec i Barbara Szpunar

   • AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2020

   • Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zapisy do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2020 są możliwe tylko za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń, znajdującego się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl , rozpoczynają się 14 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00 i potrwają do 21 stycznia 2020 r. do godziny 12.00.

    Serdecznie zapraszają koordynatorzy:

    Katarzyna Staniec

    i Barbara Szpunar


     

    Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
    w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

     

    1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2020 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

    2. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

    a) posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

    b) złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,

    c) uiszczenie opłat za opiekę oraz posiłki1

    d) przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

    3. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni z wyłączeniem dni świątecznych).

    4. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 16:30. 

    5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.15 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

    6. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

    7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

    8. Z opłat za opiekę oraz wyżywienie zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.

    9. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

    · opiekę w wysokości 10 złotych dziennie na rachunek
    nr - 95 1030 1508 0000 0005 5074 3019

    · posiłki w wysokości 10 złotych  dziennie na rachunek
    nr  - 54103015080000000550743078

    10. Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka telefonicznie : /22/ 277 11 23 lub osobiście najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

    11. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.

    12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

    13. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

    14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

    15. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2020 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej.

    16. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2020.

    17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

     

    1Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

     

     


     

    Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 - szkoły/placówki specjalne

    do pobrania >>> Zasady_postepowania_rekrutacyjnego_do_Warszawskiej_Akcji.docx

    Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” zwanej dalej Akcją organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych  zwanych dalej  WPES w roku szkolnym 2019/2020 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawiezarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

     

    1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół/placówek specjalnych oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 do Akcji „Zima w Mieście” 2020 organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

    2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 10 do 21 lutego 2020 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych, w których organizowana jest Akcja.

    3. Wszystkie terminy zapisów zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych szkół/placówek specjalnych, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl oraz
    w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl – zakładka „Terminarz”.

    4. Rodzice/opiekunowie prawni ww. uczniów ubiegający się o przyjęcie dzieci do Akcji „Zima w Mieście” 2020 mogą zapisać dziecko na dwa sposoby:

    - zgłosić się do szkół/placówek specjalnych, które w roku szkolnym 2019/2020 organizują Akcję. Zestawienie dostępne jest w serwisie Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl

    - zarejestrować dziecko w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

    5. Sposób Pierwszy Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów pobierają kartę kwalifikacyjną w elektronicznym systemie zgłoszeń do Zimy w Mieście” 2020  pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl – zakładka „Zasady zapisów do Warszawskiej Akcji "Zima w mieście" - szkoły specjalne” w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14 stycznia od godziny 12.00 do 21 stycznia do godziny 12.00. Kartę można pobrać lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej, która prowadzi program w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14 stycznia od godziny 12.00 do 21 stycznia do godziny 12.00. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów wypełniają kartę kwalifikacyjną i składają w Feryjnej Placówce Edukacyjnej Specjalnej w terminie określonym
    w harmonogramie tj. od 14 stycznia od godziny 12.00 do 21 stycznia do godziny 12.00.

    6. Sposób Drugi Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14 stycznia 2020 r. od godziny 12.00 do 21 stycznia 2020 r. do godziny 12.00. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego.

    W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do feryjnej placówki edukacyjnej specjalnej w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji. Zgłoszenie do danej edycji Akcji w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu i zakresie, czyli zapisu do wybranej FPES i realizacji w określonym terminie.

    7. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym punkcie kierownik wypoczynku uzgadnia z innymi FPES możliwość przyjęcia dziecka w innym FPES.

    8. Informację o zakwalifikowaniu:

    - rodzic/opiekun prawny kandydata może uzyskać w szkole/placówce specjalnej, do której ubiegał się o przyjęcie;

    - można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl;

    - otrzymuje rodzic/opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu, w terminie określonym harmonogramem tj. 24 stycznia 2020 r. od godziny 13.00.

    9. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji dokonują opłat za opiekę i posiłki/dostarczają zaświadczenie/oświadczenie upoważniające do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Warszawskiej Placówki Edukacyjnej Specjalnej.

    10. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły/placówki specjalnej do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

    11. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.

    12. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

    13. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w szkole/placówce specjalnej.

    14. Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice / opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie, e-mailowo lub osobiście najpóźniej do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

    15. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPES oraz zamieszczenie jej w szkołach/placówkach specjalnych, w serwisie Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl

     

    Harmonogram zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2020

     

    Data

    Etap zapisów/czynności kandydata

    od 14 stycznia godzina   21 stycznia godzina 12.00

    Sposób Pierwszy Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę kwalifikacyjną.
    Kartę można pobrać z systemu lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej, która organizuje Akcje "Zima w Mieście" 2020.

    Rodzic/opiekun prawny składa kartę kwalifikacyjną w szkole/placówce specjalnej, która organizuje Akcje "Zima w Mieście" 2020.

    Sposób Drugi Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów.

    Adres systemu: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

    24 stycznia
    godzina 13.00

    Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych

    24 stycznia

    godzina 13.00  

     

    31 stycznia godzina 15.00   

     

    Dokonanie opłaty za opiekę i żywienie

    Sposób Drugi Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany (karta jest na jeden turnus)

    W przypadku zapisu na dwa turnusy należy pobrać dwie karty.

    24 stycznia godzina 14.00

    31 stycznia godzina 16.00

    Potwierdzanie woli udziału w Akcji „Zima w Mieście” 2020, w każdej szkole/placówce specjalnej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:

    Sposób Pierwszy potwierdzenia opłaty za pobyt i żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z obu opłat

    Sposób Drugi karty kwalifikacyjnej oraz potwierdzenia opłaty za pobyt i żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z obu opłat.

    Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji.

    3 lutego
     godzina 13.00

    Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
    Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

    3 lutego
     godzina 16.00

    Aktualizacja wykazu wolnych miejsc


    Zapisy na wolne miejsca do Akcji „Zima w Mieście” 2020

    1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

    - tylko do szkół/placówek specjalnych dysponujących miejscami;

    - trwają od 4 lutego 2020 r. od godziny 10.00 do czasu zakończenia Akcji „Zima w Mieście” 2020.

    2. Kandydat zgłasza się do Warszawskiej Placówki Edukacyjnej Specjalnej dysponującej wolnymi miejscami.

    3. Decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

    4. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku rodzice/prawni opiekunowie kandydata są zobowiązani podpisać/złożyć kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za opiekę i wyżywienie/ zaświadczenia /oświadczenia upoważniającego do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Warszawskiej Placówki Edukacyjnej Specjalnej w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku.

    5. Nie złożenie potwierdzenia dokumentów wymienionych w pkt. w 4 w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku jest rozumiane jako rezygnacja z udziału dziecka w Akcji „Zima w Mieście” 2020.

   • "Zima w mieście" w Wawrze

    18.11.2019

    Zapraszamy uczniów wawerskich szkół podstawowych do udziału w warszawskim Programie „Zima w Mieście 2020”, podczas ferii zimowych. 

    Dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych zostanie przygotowana różnorodna oferta w punktach feryjnych zajęć specjalistycznych mieszczących się  w Wawerskim Centrum Kultury (http://www.wck-wawer.pl/), Bibliotece Publicznej  m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer (http://bibliotekawawer.pl/nowa/) oraz Ośrodku Sportu  i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer (http://osir-wawer.warszawa.pl).

    Szczegóły dotyczące zapisów oraz opłat za opiekę i wyżywienie zostaną podane  w późniejszym terminie.

     

    Poniżej prezentacja listy Feryjnych Placówek Edukacyjnych, które wezmą udział  w okresie od 10 lutego do 21 lutego 2020 roku:

    lp.nazwa placówki adres telefon

    1Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych    ul. Poezji 5  (22) 872-92-71

    2Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czechaul. Koryncka 33                                  (22) 812-01-28

    3Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskichul. Przygodna 2   (22) 277-11-23

    4Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowiczaul. Bartoszycka 45/47   (22) 872-91-18

    5Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećkiul. Kadetów 15(22)    671-93-87

    6Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymiim. Józefa Horstaul. Pożaryskiego 2    (22) 277-11-19

    7Szkoła Podstawowa nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskichul. Bajkowa 17/21    (22) 615-73-43

    8Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajkiul M. Kajki 80/82    (22) 812-03-93

    żródło: http://www.wawer.warszawa.pl/pl/news/zima-w-miescie-w-wawrze-2

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Projekt "Podążając za bohaterem, odkrywamy siebie."
  • Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
  • „Pasowanie na Świetliczaka” październik 2020
  • Konkurs historyczny- "ARMIA KRAJOWA -BOHATEROWIE"
  • 10 X - DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO